کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

قانون تشکیل نظام معلمان جمهوری اسلامی ایران

قانون تشکیل نظام معلمی جمهوری اسلامی ایران (در مرحله ارائه طرح)

طرح قانونی عادی تشکیل سازمان نظام معلمی جمهوری اسلامی ایران در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.

به گزارش شناسنامه قانون، طرح قانونی عادی تشکیل سازمان نظام معلمی جمهوری اسلامی ایران به صورت عادی در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.

متن این طرح به شرح زیر است:

طرح تشکیل سازمان نظام معلمی جمهوری اسلامی ایران

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای 39 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

بی تردید یکی از اساسی ترین مؤلفه های هر سازمانی، به ویژه در نظام تعلیم و تربیت، منابع انسانی آن سازمان است که در این میان نقش معلم در آموزش و پرورش، از همه آنان برجسته تر و مهم تر است. نادیده گرفتن جایگاه معلم یا بی اعتنایی به نقش تأثیرگذار او در فرآیند تعلیم و تربیت، تحقق اهداف قصدشده را با چالش های اساسی مواجه می سازد و عملاً در ماهیت و فلسفه وجودی آن تردید اساسی ایجاد می کند.

علی رغم همه تحولات علمی و فناوری در جهان، هنوز هیچ عنصر اصیل و بدیل مطمئنی برای معلم یافت نشده است؛ بنابراین هر تغییر و تحولی برای کیفیت آموزشی و هر تلاشی برای تغییر بنیادی نظام تعلیم و تربیت، بدون تحول در نظام معلمی امکان پذیر نخواهد بود. در حقیقت سرمایه گذاری در تربیت و ارتقای جایگاه منابع انسانی، نوعی سرمایه گذاری برای توسعه پایدار در تمام ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی و سیاسی جامعه است.

بسیاری از کشورهای توسعه یافته، نقش محوری تعلیم و تربیت، به ویژه معلمان را در پیشرفت آموزش عمومی، به عنوان تنها عامل توسعه اجتماعی، پذیرفته و سرمایه گذاری های عظیم و درازمدتی در این زمینه انجام داده اند. با اطمینان می توان گفت علت توقف، تعلیق یا شکست بسیاری از طرحهای تحولی یا تغییرات بنیادی نظام های آموزشی کشور که از ابتدای استقرار نظام جدید آموزشی، بارها توسط متخصصان تعلیم و تربیت و دلسوزان نظام تربیتی، تدوین شده و به سرانجام مطلوب نرسیده است، بی توجهی به نقش محوری و تعیین کننده مخاطبان اصلی آن، یعنی معلمان بوده است؛ زیرا معلم نقطه ثقل و کانونی هر تحول آموزشی و پرورشی است و هرگونه اصلاح و بازسازی نظام آموزش و پرورش، مستلزم تعداد و کیفیت مطلوب معلمان آن است.

هر چند در کشور ما تاکنون سازمان های مردم نهاد تجربه چندان موفق و قابل قبولی نداشته اند، ولی در سالهای اخیر بروز و ظهور برخی از سازمان های قانونی و نهادهای صنفی، از قبیل نظام پزشکی، نظام مهندسی، نظام پرستاری و نظام مشاوره، توانسته است بخش اعظمی از وظایف تصدی گری دولت را به نحو مطلوب به عهده بگیرند و با پشت سر گذاشتن موانع موجود، تجربه تقریباً موفقی از خود به جای گذاشته و با تلاشهای مضاعف و جلب مشارکت مؤثر همه عناصر ذی ربط برای تحقق بهینه اهداف پیش بینی‌شده، گامهای بلندی بردارند.

نظر به گستردگی نقش، تعدد وظایف و اهداف بلند سازمان نظام معلمی، نقش بی بدیل و تأثیر غیرقابل انکار آن در ساختن جامعه مطلوب و ملحوظ داشتن همه این باورها و دغدغه ها، نظامی از رویکردها و راه حل-های بهینه ای برای حل مسائل و رفع مشکلات فراروی قشر عظیم «جامعه معلمان» قرار می دهد تا با بهره گیری از همه ظرفیت های بالقوه آنان، نسبت به رفع موانع و حل مشکلات موجود اقدام نماید که توسعه مشارکت نظام مند معلمان، تحقق بخشی از اهداف تعلیم و تربیت و پرداختن به موضوعاتی از قبیل مشارکت در برنامه ریزی، توانمندسازی و ارتقای صلاحیت های تخصصی و حرفه ای، حمایت های مادی و معنوی از معلمان و حل مشکل معیشتی و رفاهی آنان در شرایط خاص از مهم ترین آنها است. لذا طرح زیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود:

همتی- حسینعلی شهریاری- حضرت‌پور- دهقانی‌فیروزآبادی- سیدحمزه امینی- خجسته- نورقلی‌پور- عابدی- خاتمی- علیرضا سلیمی- مطهری- پژمانفر- کواکبیان- بنیادی- رستمیان- محبی‌نیا- دلخوش‌اباتری- گلمرادی- یوسف‌نژاد- خالقی- نقوی‌حسینی- اکبری(شیراز)- رحیمی‌جهان‌آبادی- فلاحتی- بهادری- صباغیان‌بافقی- امیرحسنخانی- بهمنی- فریدون احمدی- محمودزاده- سیده‌فاطمه حسینی- الماسی- محمد عزیزی- کرد- مافی- آقاپورعلیشاهی- سمیه محمودی- چنارانی- عبدالکریم حسین‌زاده

عنوان طرح: تشکیل سازمان نظام معلمی جمهوری اسلامی ایران

مبحث اول- کلیات

ماده 1- تعریف

«سازمان نظام معلمی جمهوری اسلامی ایران» که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده می شود، سازمانی است غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل که برای انجام وظایف و تحقق اهداف مصرح در این قانون، تشکیل می شود.

ماده 2- اهداف

 

1- توسعه و ارتقای مشارکت نظام مند معلمان در فرآیند تعلیم و تربیت

 

2- توسعه مستمر شایستگی ها و توانمندسازی و ارتقای سطح علمی و صلاحیت های تخصصی و حرفه ای معلمان

 

3- گسترش نظام مند روابط علمی، آموزشی و فرهنگی با مراکز و مجامع داخلی و بین المللی

 

4- توسعه حمایت های حقوقی، مادی، معنوی و صنفی از معلمان و نهادینه کردن جایگاه صنفی اعضای سازمان

 

ماده 3- وظایف و اختیارات

 

1- سنجش صلاحیت های تخصصی و حرفه ای معلمان، با ملاک ها، شاخص ها و استانداردهای مصوب در شورای عالی آموزش و پرورش

 

2- صدور کارت عضویت و اختصاص شماره نظام معلمی برای اعضاء و گواهی نامه صلاحیت حرفه ای برای همه معلمان

 

تبصره 1- از تاریخی که وزارت آموزش و پرورش اعلام کند، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به امور معلمی، مستلزم داشتن گواهی نامه صلاحیت حرفه ای خواهد بود.

 

تبصره 2- شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر گواهی نامه صلاحیت حرفه ای، موضوع این ماده و چگونگی تعیین حدود صلاحیت، در آیین نامه اجرائی این قانون خواهد آمد که توسط سازمان، تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

 

3- مشارکت مؤثر در تهیه و تدوین پیش نویش طرحها، لوایح، تصویب نامه ها، شیوه نامه های اجرائی و آیین‌نامه‌هایی که در حمایت از حقوق صنفی، جایگاه، شأن و منزلت و ارتقای صلاحیت حرفه ای آنان تدوین می شود.

 

4- نظارت بر کیفیت کار تخصصی و حرفه ای معلمان و نظارت بر فعالیت های معلمان در امور کمک آموزشی و نحوه تبلیغات و آگهی های رسانه ای امور آموزشی و کمک آموزشی، بر اساس استانداردهای مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش

 

5- تولید منابع و محتوای آموزشی دوره های تخصصی و حرفه ای معلمان، بر اساس سیاست های وزارت آموزش و پرورش

 

6- اجرای برنامه های آموزشی مداوم، بازآموزی توانمندسازی معلمان و ارتقای صلاحیت ها و دانش حرفه-ای آنان، بر اساس استانداردهای مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش

 

7- بررسی و رسیدگی به تخلفات صنفی اعضای سازمان و اظهار نظر کارشناسی، به عنوان مرجع رسمی، در فرآیند رسیدگی به تخلفات حرفه ای

 

 

 

8- حمایت حقوقی و قضائی از معلمان و همکاری با مراجع قانونی در زمان رسیدگی به جرائم و تخلفات غیرصنفی

 

 

 

9- حمایت از حقوق صنفی و پیگیری بهبود وضعیت معیشت، رفاه، سلامت و ثبات شغلی معلمان

 

 

 

10- جلب مشارکت و همکاری نهادها و مراجع ذی ربط، برای تحقق اهداف سازمان، در سطح ملی و بین‌المللی

 

 

 

11- انجام مطالعات و پژوهش های مورد نیاز برای تحقق اهداف سازمان و حسن انجام وظایف مربوط

 

 

 

12- تهیه، تدوین و تصویب آیین نامه های مورد نیاز سازمان

 

 

 

13- رسیدگی به درخواست صدور پروانه فعالیت آموزشگاه های بخش خصوصی

 

 

 

14- تولید و انتشار نشریات تخصصی و حرفه ای، برگزاری همایش های تخصصی و حمایت از فعالیت-های علمی و پژوهشی اعضای سازمان

 

 

 

ماده4- شرایط عضویت

 

 

 

تمام معلمان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی دولتی و غیر دولتی، اعم از رسمی و غیر رسمی که به هر نحوی به امر تعلیم و تربیت دانش آموزان اشتغال دارند، بر اساس این قانون می توانند به عضویت سازمان درآیند.

 

 

 

تبصره- داشتن حکم استخدامی یا تأییدیه آموزش و پرورش، شرط لازم برای عضویت در سازمان خواهد بود.

 

 

 

مبحث دوم- ارکان، سازمان و تشکیلات

 

 

 

ماده5- ارکان و واحدهای تابعه

 

 

 

مجمع‌عالی سازمان، رئیس کل، شورای مرکزی، هیأت عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای، هیأت بازرسان و سازمان استان ها و شهرستان‌ها، ارکان سازمان خواهند بود.

 

 

 

تبصره1- مؤسسات علمی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اعتباری، صندوق قرض الحسنه، صندوق تعاون و صندوق رفاه از واحدهای تابعه سازمان خواهد بود.

 

 

 

تبصره2- ساختار و تشکیلات، مقررات استخدامی کارکنان سازمان و تفصیلات آن با پیشنهاد رئیس کل تدوین و پس از تصویب مجمع عالی سازمان قابل اجراء خواهد بود.

 

 

 

ماده6- مجمع‌عالی

 

 

 

مجمع‌عالی سازمان، به عنوان عالی ترین مرجع سیاست گذاری و تصمیم گیری سازمان، در سطح ملی، از افراد و گروه‌های زیر تشکیل خواهد شد:

 

 

 

الف- رئیس کل

 

 

 

ب- اعضای شورای مرکزی

 

 

 

پ- اعضای هیأت بازرسان

 

 

 

ت- اعضای هیأت‌مدیره استان ها

 

ث- اعضای هیأت عالی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای

 

ج- رؤسای هر یک از واحدهای تابعه دفتر مرکزی

 

تبصره 1- مجمع‌عالی سازمان، دارای یک رئیس، دو نایب‌رئیس، دو منشی و پنج بازرس خواهد بود که از بین اعضای مجمع و با رأی اکثریت نسبی اعضاء، برای مدت دو سال انتخاب می شوند.

 

تبصره 2- تعداد، عناوین، ترکیب و شرح وظایف کمیسیون ها و واحدهای تابعه در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.

 

ماده 7- وظایف و اختیارات مجمع‌عالی

 

1- برگزاری جلسات عادی مجمع‌عالی سازمان، به صورت سالانه

 

تبصره 1- جلسات فوق العاده یا ویژه با درخواست شورای مرکزی یا یک سوم اعضای مجمع‌عالی، برگزار می‌شود.

 

تبصره 2- زمان تشکیل جلسات، از سوی دبیرخانه مجمع، به نحو مقتضی به اطلاع اعضاء خواهد رسید.

 

تبصره 3- تشکیل و رسمیت جلسات مجمع‌عالی سازمان مشروط به دعوت از نمایندگان وزیر آموزش و پرورش خواهد بود.

 

 

 

2- انتخاب رئیس کل، به پیشنهاد شورای مرکزی

 

 

 

3- انتخاب دوازده نفر از اعضاء برای معرفی به شورای مرکزی

 

 

 

4- بررسی و تصویب خط مشی ها و رئوس کلی برنامه های شورای مرکزی

 

 

 

5- انتخاب چهار نفر از اعضای شورای مرکزی برای عضویت در هیأت نظارت بر انتخابات

 

 

 

6- انتخاب اعضای هیأت بازرسان سازمان

 

 

 

7- انتخاب اعضای هیأت عالی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای سازمان

 

 

 

8- استماع و بررسی گزارش شورای مرکزی، رئیس کل و واحدهای تابعه و أخذ تصمیم

 

 

 

9- تصویب بودجه و اعتبارات سازمان

 

 

 

10- بررسی و تصویب بیانیه‌ها و اعلام مواضع رسمی سازمان برای سیاست گذاری های کلان

 

 

 

11- انحلال شورای مرکزی، به پیشنهاد هیأت بازرسان

 

 

 

ماده8- شورای مرکزی

 

 

 

پس از مجمع‌عالی، شورای مرکزی، عالی ترین مرجع سیاست گذاری سازمان است که با ترکیب افراد زیر تشکیل می شود:

 

 

 

1- رئیس کل سازمان

 

 

 

2- دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش

 

 

 

3- یک نفر از معاونان وزیر آموزش و پرورش، به انتخاب وزیر

 

 

 

4- رئیس هیأت بازرسان سازمان

 

 

 

5- سه نفر صاحب نظر در حوزه تعلیم و تربیت، به انتخاب شورای عالی آموزش و پرورش

 

 

 

6- دوازده نفر از اعضای مجمع‌عالی سازمان به انتخاب و معرفی مجمع

 

 

 

7- رئیس دانشگاه فرهنگیان

 

 

 

8- رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 

 

 

9- نماینده کانون بازنشستگان فرهنگیان

 

 

 

10- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتخاب و معرفی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی(به‌عنوان ناظر و بدون حق رأی)

 

 

 

تبصره1- شورای مرکزی سازمان، دارای هیأت رئیسه ای متشکل از رئیس کل، دو نایب‌رئیس و یک منشی خواهد بود. نواب رئیس و منشی از بین اعضای شورا و با رأی اکثریت نسبی، برای مدت دو سال انتخاب می-شوند.

 

 

 

تبصره2- همه اعضای انتخابی شورای مرکزی، از بین اعضای منتخب هیأت‌مدیره استان ها و شهرستان ها انتخاب می شوند.

 

 

 

تبصره3- مسؤولیت تشکیل و اداره جلسات و مدیریت دبیرخانه شورا به عهده رئیس کل و در غیاب وی به عهده نایب‌رئیس شورا خواهد بود.

 

 

 

تبصره4- رئیس کل می تواند از نمایندگان دستگاه ها و سازمان های ذی ربط یا رؤسای کمیسیون های تخصصی و صاحب نظران، بدون داشتن حق رأی، برای شرکت در جلسات شورا دعوت کند

 

 

 

تبصره5- شورای مرکزی حق استیضاح رئیس کل را دارد و درصورتی که یک سوم اعضای شورا به وی رأی اعتماد ندهند، موضوع در صحن مجمع‌عالی مطرح و با رأی اکثریت اعضای مجمع‌عالی از مسؤولیت خود عزل می‌گردد. چنانچه رئیس جمهور در مدت سی روز کاری، به هر دلیلی حکم صادره را امضا نکند، رأی مجمع‌عالی قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.

 

ماده 9- وظایف و اختیارات شورای مرکزی

 

1- انجام دقیق وظایف مقرر در ماده (3) این قانون و نظارت مستمر بر حسن اجرای آنها

 

2- بررسی و تصویب آیین نامه های داخلی شورای مرکزی و شیوه نامه های اجرائی مورد نیاز، در چهارچوب مواد این قانون

 

3- تعیین دستور کار، تهیه پیش نویس قطعنامه ها، بیانیه ها و تمامی اسنادی که به تصویب مجمع‌عالی خواهد رسید.

 

4- تعیین میزان حق عضویت اعضاء و نحوه پرداخت آن

 

5- داوری و حل و فصل اختلافات بین ارکان، سازمان استان ها یا سازمان های استان ها با یکدیگر یا اعضای سازمان های استان

 

6- نظارت بر عملکرد و اصلاح خط مشی سازمان، از طریق مذاکره و ابلاغ شیوه نامه

 

7- مشارکت در تدوین طرحها، برنامه ریزی و برگزاری کنفرانس ها و گردهمایی های تخصصی داخلی و خارجی

 

8- ارائه نظرهای مشورتی به دولت و دستگاههای اجرائی، در زمینه برنامه های آموزش و پرورش و طرحهای ملی، حسب درخواست دستگاه های مربوط

 

تبصره 5- انجام وظایف شورای مرکزی در سطح کشور، مانع از اقدام هیأت‌مدیره سازمان استان ها در زمینه برخی از وظایف فوق نخواهد بود که در مقیاس استانی قابل انجام باشد.

 

9- نظارت بر عملکرد سازمان استان ها، شهرستان ها و واحدهای تابعه

 

10- پیشنهاد بودجه و اعتبارات سالانه سازمان به مجمع‌عالی

 

11- تأییدیه ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع‌عالی

 

12- انحلال هیأت‌مدیره سازمان هر یک از استان ها و شهرستان ها، در چهارچوب مفاد این قانون

 

ماده 10- رئیس کل

 

رئیس کل سازمان بالاترین مقام اجرائی و نماینده قانونی سازمان، در تمام مراجع با حق توکیل به غیر است و در حدود وظایف، چهارچوب مصوبات مجمع‌عالی و شورای مرکزی و مقررات و ضوابط مربوط، دارای اختیار و مسؤولیت اجرائی کامل خواهد بود.

 

تبصره 1- رئیس کل به پیشنهاد شورای مرکزی و پس از تصویب مجمع‌عالی، به رئیس‌جمهور معرفی و با حکم ایشان برای مدت سه‌سال منصوب می شود.

 

تبصره 2- انتخاب رئیس کل صرفاً برای دو دوره متوالی، مجاز خواهد بود.

 

تبصره 3- برکناری رئیس کل با پیشنهاد شورای مرکزی، با رأی اکثریت اعضای مجمع‌عالی و تأیید رئیس جمهور، امکان پذیر خواهد بود.

 

تبصره 4- چنانچه رئیس‌جمهور در مدت سی روز کاری، به هر دلیلی حکم صادره را امضاء نکند، مصوبه مجمع‌عالی قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.

 

تبصره 5- درصورت عزل رئیس کل، مجمع عمومی فوق العاده برای انتخاب رئیس کل تشکیل می شود. در این فاصله دبیر کل شورای‌عالی آموزش و پرورش، سرپرست سازمان خواهد بود. 

 

ماده 11- وظایف رئیس کل

 

1- اداره امور سازمان طبق مفاد این قانون و مصوبات شورای مرکزی

 

2- امضای قراردادها، تأیید عضویت اعضا و شماره های نظام معلمی آنان

 

3- نمایندگی حقوقی سازمان نزد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

 

4- پیگیری و رسیدگی به امور و اتخاذ تصمیم راجع به مسائل جاری و سازمان

 

5- نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین المللی طبق ضوابط و مقررات مربوط

 

6- نظارت بر حسن انجام کلیه امور اجرائی سازمان

 

 

 

ماده12- سازمان استان ها و شهرستان ها

 

 

 

سازمان استان ها و شهرستان ها از ارکان دیگر سازمان است که علاوه بر عضوگیری و توسعه فعالیت های آن و اجرای مصوبات شورای مرکزی در سطح استان ها و شهرستان ها، تمام اختیارات و وظایف سازمان را در محدوده مورد نظر با رعایت ضوابط و مقررات، به استثنای مواردی که در صلاحیت رئیس کل، مجمع‌عالی و شورای مرکزی است، عهده دار خواهد بود.

 

 

 

تبصره1- سازمان هر استان دارای مجمع استانی، هیأت‌مدیره، هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای و هیأت بازرسان است و محل استقرار دائم آن در مرکز استان خواهد بود. سازمان هر یک از استان ها، می‌توانند در سایر شهرهای بزرگ و درصورت تأیید شورای مرکزی، در مرکز استان های مجاوری که در آن ها سازمان استان تأسیس نشده باشد، دفاتر نمایندگی دایر کرده و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کند.

 

 

 

تبصره2- مجمع استانی دارای یک رئیس، دو نایب‌رئیس، یک منشی، سه بازرس و سه نفر عضو هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات خواهد بود که از بین اعضای مجمع استانی و با رأی اکثریت نسبی اعضا، برای مدت دو سال انتخاب می شوند.

 

 

 

تبصره3- مجمع استانی از اجتماع هیأت های‌مدیره، هیأت های رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای و هیأت بازرسان شهرستان های استان تشکیل می شود که وظایف و اختیارات آن به‌شرح زیر خواهد بود:

 

 

 

الف- استماع و بررسی گزارش عملکرد سالیانه هیأت‌مدیره و واحدهای تابعه

 

 

 

ب- بررسی و تصویب ترازنامه سالانه «سازمان استان» و بودجه پیشنهادی هیأت‌مدیره

 

 

 

پ- پیشنهاد میزان حق عضویت اعضاء و سایر منابع درآمدی، برای سازمان به شورای مرکزی، بر اساس پیشنهاد هیأت‌مدیره

 

 

 

ت- بررسی و اتخاذ تصمیم برای سایر اموری که طبق قانون و آیین نامه های مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع استانی است

 

 

 

تبصره4- اعضای سازمان شهرستان هایی که امکان تشکیل هیأت‌مدیره را ندارند، می توانند در انتخابات یکی دیگر از شهرستان های تابعه شرکت کنند.

 

 

 

تبصره5- درصورت تصویب هیأت‌مدیره استان، نمایندگان حقوقی سازمان می توانند به عنوان ناظر به جلسات مجمع استان دعوت شوند و در آن حضور یابند.

 

 

 

تبصره6- سازمان شهرستان ها دارای مجمع عمومی، هیأت‌مدیره، هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای و هیأت بازرسان است و وظایف و اختیارات آن به‌شرح زیر خواهد بود:

 

 

 

الف- انتخاب اعضای هیأت‌مدیره، هیأت بازرسان و هیأت رسیدگی به تخلفات شهرستان

 

 

 

ب- استماع و بررسی گزارش عملکرد سالیانه هیأت‌مدیره و سایر واحدهای تابعه

 

 

 

پ- بررسی و تصویب ترازنامه سالانه «سازمان شهرستان» و بودجه پیشنهادی هیأت‌مدیره

 

 

 

ت- بررسی و اتخاذ تصمیم برای سایر اموری که طبق قانون و آیین نامه های مربوط به عهده سازمان شهرستان و در صلاحیت مجمع عمومی شهرستان است.

 

 

 

تبصره7- مجمع عمومی شهرستان ها دارای یک رئیس، یک نایب‌رئیس، یک منشی، سه بازرس و سه نفر عضو هیأت رسیدگی به تخلفات خواهد بود که از بین اعضای مجمع عمومی، با رأی اکثریت نسبی اعضاء، برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب دوباره آنان نیز منعی نخواهد داشت.

 

 

 

ماده13- انحلال هیأت‌مدیره استان ها و شهرستان ها

 

 

 

هیأت‌مدیره استان ها و شهرستان ها در موارد زیر منحل می شوند:

 

 

 

الف- عدول از آرمان و تخطی از وظایف مقرر در این قانون، با تشخیص شورای مرکزی

 

 

 

ب- عدم تشکیل هیأت مدیره برای چهار جلسه متوالی به‌دلیل فوت یا استعفای بیش از نیمی از اعضا یا غیبت غیرموجه آنها

 

 

 

ماده14- هیأت بازرسان

 

 

 

هیأت بازرسان، رکن نظارتی سازمان است و بر اساس آیین نامه از سوی مجمع‌عالی مأموریت پیدا می کند تا بر عملکرد و همه فعالیت های سازمان، نظارت و بر اساس مفاد این قانون گزارش آن را به صورت سالانه به مجمع‌عالی سازمان، مجمع استانی و مجمع عمومی شهرستان ها ارائه کند.

 

 

 

تبصره1- هیأت بازرسان از پنج عضو منتخب سازمان، در مجمع‌عالی، تشکیل می شود که هم زمان با انتخاب اعضای شورای مرکزی انتخاب می شوند. این هیأت در سطح استان با رأی اعضای مجمع استانی و در سطح شهرستان ها با رأی مجمع عمومی انتخاب می شوند

 

 

 

تبصره2- سازمان استان ها و شهرستان ها دارای سه بازرس خواهد بود که موظف است در چهارچوب قانون و آیین نامه های اجرائی و مالی سازمان تمام وظایف و اختیارات محوله را انجام داده، به حساب ها و ترازنامه سازمان استان ها و شهرستان ها رسیدگی و گزارش های لازم را برای ارائه به مجمع استان و مجمع عمومی شهرستان تهیه کند و نسخه ای از گزارش خود را پانزده روز پیش از تشکیل مجمع عالی به شورای مرکزی و هیأت‌مدیره استان و شهرستان تسلیم کنند.

 

 

 

تبصره3- بازرسان با اطلاع هیأت‌مدیره، بدون این که در امور اجرائی دخالت کنند یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند، حق مراجعه به همه اسناد و مدارک سازمان و بررسی آنها را دارند.

 

 

 

ماده15- هیأت عالی رسیدگی به تخلفات

 

 

 

سازمان به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان و اعضاء، در مرکز دارای «هیأت عالی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای»، در مرکز استان ها، دارای «هیأت تجدید نظر» و در شهرستان ها، دارای «هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای» خواهد بود.

 

 

 

تبصره- هیأت عالی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای سازمان با اعضای منتخب مجمع‌عالی سازمان تشکیل می شود. در سازمان استان ها و شهرستان ها مسؤولیت تشکیل هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای بر عهده هیأت‌مدیره خواهد بود.

 

 

 

ماده16- تخلفات صنفی

 

 

 

تخطی از قانون و مقررات صنفی، حرفه ای و شغلی به معنای عدول از اصول نظام نامه اخلاقی و حرفه ای محسوب و متخلفان، با توجه به نوع و شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد، به مجازات زیر محکوم می شوند:

 

 

 

الف- تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیأت‌مدیره سازمان

 

 

 

ب- اخطار یا توبیخ کتبی، با درج در پرونده هیأت رسیدگی به تخلفات محل خدمت

 

 

 

پ- توبیخ کتبی، با درج در پرونده و نشریه سازمان محل، با الصاق رأی در تابلو اعلانات سازمان محل

 

 

 

ت- محرومیت از اشتغال به حرفه معلمی، از سه‌ماه تا یک‌سال، در محل خدمت

 

ث- محرومیت از اشتغال به حرفه معلمی، از سه‌ماه تا یک‌سال، در تمام کشور

 

ج- محرومیت از اشتغال به حرفه معلمی، از یک‌ تا پنج‌سال، در تمام کشور

 

چ- محرومیت دائم از اشتغال به حرفه معلمی، در تمام کشور

 

تبصره- درصورتی که فردی نسبت به رأی هیأت عالی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای معترض باشد، می‌تواند به دادگاه یا مرجع صالح شکایت کند.

 

مبحث سوم- انتخابات

 

ماده 17- مسؤولیت برگزاری انتخابات

 

مسؤولیت برگزاری انتخابات هیأت‌مدیره های سازمان از طریق هیأتهای اجرائی انتخابات، با رعایت مواد این قانون بر عهده شورای مرکزی خواهد بود.

 

تبصره- انتخابات سازمان استان ها و شهرستان هایی که بنا به دلایلی برگزار نشده یا از برگزاری آن ممانعت شده باشد، با نظارت یک هیأت اجرائی برگزار می شود که ترکیب و نحوه انتخاب آن توسط شورای مرکزی و با نظارت هیأت نظارت مرکزی سازمان انجام می گیرد.

 

ماده 18- ستاد انتخابات

 

برای برگزاری انتخابات، عضوگیری، تمهید مقدمات لازم و برگزاری انتخابات سطح شهرستان ها، استقرار سازمان در سطح استان و کشور، ستادی تحت عنوان «ستاد انتخابات» تشکیل می شود. این ستاد با همکاری شوراهای آموزش و پرورش شهرستان ها و استان ها وظایف زیر را انجام خواهد داد:

 

1- تبیین و توجیه اعضاء و اطلاع رسانی در سطح ملی

 

2- عضوگیری در سطح شهرستان ها

 

3- تشکیل هیأتهای اجرائی موقت برای برگزاری انتخابات

 

4- برگزاری انتخابات در سطوح و مراحل گوناگون

 

5- انتقال اختیارات به مجمع‌عالی، هیأت های استانی و شهرستانی

 

تبصره- برگزاری اولین دوره انتخابات، حداکثر سه‌ماه پس از تصویب این قانون، به عهده کمیته منتخب شورای عالی آموزش و پرورش است و برگزاری انتخابات برای دوره های بعد، مطابق مفاد این قانون و آیین نامه-های مربوط خواهد بود.

 

ماده 19- مدت زمان هر دوره

 

هر دوره مجمع عمومی سازمان شهرستان ها، مجمع استان ها، شورای مرکزی و مجمع‌عالی، چهارسال تمام خواهد بود.

 

تبصره 1- آغاز اولین دوره فعالیت مجمع‌عالی، شورای مرکزی و هیأت‌مدیره های استان ها و شهرستان ها، بلافاصله پس از اعلام نتیجه قطعی انتخابات خواهد بود.

 

تبصره 2- آغاز فعالیت دوره های بعدی ارکان سازمان، حداکثر سی روز پس از پایان دوره قبل خواهد بود و چنانچه در پایان تشریفات انتخابات دوره بعد پایان نپذیرفته باشد، ارکان و اعضای دوره قبل، تا اعلام نتیجه قطعی انتخابات جدید، به فعالیت خود ادامه خواهند داد. آغاز به کار دوره جدید بلافاصله پس از اعلام نتایج قطعی انتخابات است.

 

تبصره 3- برنامه زمان بندی برای تمهید مقدمات و برگزاری انتخابات از وظایف شورای مرکزی است که جزئیات آن در آیین نامه داخلی خواهد آمد.

 

ماده 20- ترکیب هیأت مرکزی نظارت

 

ترکیب هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، به‌شرح زیر خواهد بود:

 

1- نماینده وزیر آموزش و پرورش

 

2- نماینده وزیر کشور

 

3- یک نفر به انتخاب شورای‌عالی آموزش و پرورش

 

4- یک نفر به انتخاب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

 

5- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با معرفی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری

 

6- چهار نفر از اعضای شورای مرکزی، به انتخاب مجمع‌عالی سازمان

 

تبصره 1- هیأت مرکزی نظارت می تواند برای هر استان، شهرستان و منطقه، سه تا پنج نفر را برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات تعیین و اعزام کند.

 

تبصره 2- انتخاب مجدد اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سازمان، برای دوره های بعد، بلامانع است.

 

ماده 21- وظایف هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات

 

1- نظارت بر حسن برگزاری انتخابات در حوزه های انتخابیه

 

2- عزل و نصب اعضای هیأت های نظارت بر انتخابات هیأت‌مدیره شهرستان ها، استان ها و مجمع‌عالی سازمان

 

3- بررسی نهائی صلاحیت نامزدهای عضویت در شورای مرکزی و مجمع‌عالی

 

4- رسیدگی به شکایت نامزدهایی که صلاحیت آنها به تأیید هیأت نظارت استان ها و شهرستان ها نرسیده است.

 

5- توقف یا ابطال تمام یا قسمتی از مراحل برگزاری انتخابات در چهارچوب مواد قانونی و شیوه نامه مربوط این قانون، رأساً یا با پیشنهاد هیأتهای اجرائی یا هیأتهای نظارت حوزه های انتخابیه

 

6- تأیید نهائی سلامت و حسن برگزاری انتخابات هیأت‌مدیره سازمان شهرستان ها، استان ها و مجمع‌عالی سازمان و امضای اعتبارنامه منتخبان

 

7- رسیدگی به شکایات انتخاباتی و اعتراض های کتبی افراد در مورد تأیید صلاحیت نامزدهای عضویت در شورای مرکزی و هیأت‌مدیره و تجدیدنظر آنها

 

تبصره 1- هیأت مرکزی نظارت می تواند تمام یا بخشی از وظایف مقرر در این ماده را به هر یک از هیأت-های نظارت بر انتخابات سازمان استان ها و شهرستان ها تفویض کند.

 

تبصره 2- احراز صلاحیت نهائی داوطلبان، صرفاً بر اساس شرایط مندرج در ماده (22) با استعلام از مراجع چهارگانه رسمی (وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال) انجام می-پذیرد.

 

تبصره 3- برگزاری انتخابات سازمان در هر سطح به عهده هیأت های اجرائی انتخابات خواهد بود که ترکیب و چگونگی تشکیل و فعالیت آنها و کیفیت برگزاری انتخابات مربوط، بر اساس آیین نامه ای است که در شورای مرکزی سازمان تهیه و تصویب می شود.

 

ماده 22- شرایط نامزدها

 

1- دارا بودن تابعیت ایران و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و امانتداری

 

2- معلم رسمی آموزش و پرورش و دارا بودن حداقل سه سال سابقه عضویت در سازمان، به استثنای دوره اول

 

تبصره- اعضای هیأتهای اجرائی و نظارت نمی توانند به عنوان نامزد ثبت نام کنند.

 

3- ارائه گواهی مبنی بر عدم سوءپیشینه کیفری و عدم اشتهار به فسق و فساد اخلاق و امور مغایر با شؤون معلمی از مراجع ذی صلاح

 

تبصره- شرایط داوطلبان در هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، با استعلام کتبی از مراجع ذی صلاح، محرز خواهد شد.

 

4- عدم سابقه محکومیت در هیأت های رسیدگی به تخلفات صنفی و نیز تخلف از اصول و مقررات سازمان

 

ماده 23- شرایط انتخاب کنندگان

 

1- تابعیت ایران

 

2- داشتن شماره نظام معلمی و کارت عضویت در سازمان

 

3- اشتغال به کار در شهرستان یا منطقه انتخاباتی در زمان برگزاری انتخابات

 

تبصره- اشتغال به کار افراد با تأیید سازمان یا مدیریت آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه مربوط مشخص می شود.

 

حضور در محلها و مراکز رأی گیری رسمی و انتخاب نامزدهای مورد نظر

 

ماده 24- کمیسیون های تخصصی

 

به منظور گسترش همکاری های حرفه ای و جلب مشارکت اعضاء و کارشناسی دقیق تر مسائل، ویژه هر یک از رشته های تخصصی موجود در سازمان، اجازه داده می شود کمیسیون‌های تخصصی معلمان در هر رشته، متشکل از اعضای سازمان در همان رشته تشکیل شود. چگونگی فعالیت و مدیریت گروهها به موجب آیین نامه اجرائی این قانون خواهد بود.

 

تبصره 1- کمیسیون های تخصصی رسیدگی به صلاحیت های تخصصی و حرفه ای و کمیته های علمی و مشورتی، از جمله واحدهای تابعه سازمان است که حسب نیاز در رشته ها، شاخه ها و رسته های مختلف، بر اساس آیین نامه اجرائی این قانون، تشکیل و با تصویب شورای مرکزی سازمان، زیر نظر رئیس کل، فعالیت می کنند.

 

تبصره 2- ادغام یا انحلال هر یک از کمیسیون ها و کمیته های علمی مشورتی، با تصویب شورای مرکزی سازمان امکان پذیر خواهد بود.

 

ماده 25- مؤسسات مالی

 

صندوق قرض الحسنه و صندوق تعاون و رفاه از جمله واحدهای تابعه سازمان است که در راستای تحقق اهداف سازمان، طبق این قانون و با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور و بر اساس آیین نامه های داخلی، مصوب شورای مرکزی، تشکیل شده و فعالیت می کنند.

 

ماده 26- منابع تأمین اعتبارات مورد نیاز

 

اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از منابع زیر تأمین می گردد:

 

1- دریافت حق عضویت سالانه از اعضای سازمان

 

2- کمکهای اختیاری دولت

 

3- کمکهای اختیاری سازمان ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی، خیّرین و سایر علاقمندان

 

4- منابعی که بر اثر خدمات و فعالیت های موضوع این قانون به دست می آید.

 

ماده 27- واگذاری مسؤولیت

 

وزارت آموزش و پرورش می تواند علاوه بر وظایف واگذارشده در این قانون، تمام یا بخشی از وظایف و مسؤولیت های خود در رابطه با امور پژوهشی، برگزاری امتحانات در سطوح مختلف، ارزشیابی عملکرد و نظارت بر امور آموزش و نظایر آن را با رعایت تشریفات قانونی به سازمان واگذار کند. در این صورت در قبال انجام خدمات مشخص، هزینه مربوط به آن از سوی آموزش و پرورش پرداخت خواهد شد.

 

ماده 28- توسعه فعالیت های سازمان

 

وزارت آموزش و پرورش، حسب مورد، موظف است به تدریج ظرف مدت پنج‌سال از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون، با همکاری معلمان و سازمان ها و تشکل های حرفه ای و صنفی، دامنه اجرای این قانون را به کل کشور توسعه دهد و همه ساله بودجه مورد نیاز برای آموزش و سامان بخشیدن به آن را در بودجه سالیانه پیش-بینی و تحقق اهداف مرحله ای آن را دنبال کند.

 

ماده 29- ساختار و سازمان

 

ساختار و تشکیلات سازمان نظام معلمی و تشکیلات تفصیلی آن و مقررات به کارگیری کارکنان سازمان، به پیشنهاد رئیس کل به تصویب مجمع‌عالی سازمان می‌رسد و همه امور اجرائی و اداری سازمان بر اساس تشکیلات مصوب انجام خواهد شد.

 

ماده 30- همکاری با مؤسسات و سازمان ها

 

سازمان به ویژه رئیس کل موظف است در زمان تصمیم گیری درباره نحوه ارائه خدمات معلمی و امور تعلیم و تربیت در هر یک از مؤسسات و سازمان ها درباره نحوه ارائه خدمات معلمی و امور تعلیم و تربیت، با آن ها همکاری کند.

 

ماده 31- نشان(آرم) سازمان

 

رئیس کل سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از تشکیل، نسبت به تهیه نشان(آرم) سازمان، اقدام و آن را به تأیید شورای مرکزی برساند.

 

ماده 32- لغو قوانین مغایر

 

با تصویب این قانون، تمام یا آن قسمت از قوانین موضوعه کشور که مغایر با این قانون باشد، ملغی می-شود.

 

خبر مورخ 24 آذر 1398

در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 24 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، طرح تشکیل نظام معلمین جمهوری اسلامی ایران اعلام وصول شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام