کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

آیین‌نامه اجرایی مدارس مصوب 1379

آیین‌نامه اجرایی مدارس (مصوب ۱۳۷۹ شورای عالی آموزش و پرورش)

اهميت و نقش آموزش و پرورش در بهسازي و توسعه زندگي فردي و اجتماعي موجب شده است که جامعه و اولياي دانش‌آموزان انتظار داشته باشند که مدرسه محيطي رشددهنده، پويا و زمينه‌ساز پرورش استعدادهاي بالقوه و خداداد فرزندان آنان باشد. تحقق اهداف متعالي آموزش وپرورش و لزوم توجه به روحيات و ويژگيهاي نسل جوان،تفاوتهاي ناشي از شرايط جغرافيايي و محيطي و محدوديت منابع و امكانات، ايجاب ميکند که اداره امور مدارس مبتني بر افزايش قدرت تصميم‌گيری، استقلال نسبي، انعطاف‌پذيري و روش‌هاي غير متمرکز و مشاکت‌جويانه باشد تابتواند فضاي عمومي مدرسه را پويا، پرنشاط و فعال نموده و توانمندي‌ها و خلاقيت‌هاي مديران،معلمان و دانش‌آموزان را به خوبي شكوفا و متجلي سازد. بدين‌جهت لازم ديده شد آيين‌نامه اجرايي مدارس با توجه به سياست‌ها و راهبردهاي اساسي آموزش و پرورش از جمله تمرکززدايي،مدرسه محوري و توسعه مشارکت همه بعدي تنظيم گردد و با تفويض اختيارات لازم به مدارس، زمينه مناسب‌تري براي تحقق اهداف تعليم و تربيت فراهم شود.

فصل اول- کلیات

ماده ١ – مدرسه از مهم‌ترين نهادهاي اجتماعي،تربيتي و آموزشي و اصلي‌ترين رکن تعليم وتربيت است که به منظور تربيت صحيح دانش‌آموزان در ابعاد ديني، اخلاقي، علمي، آموزشي، اجتماعي و کشف استعدادها و هدايت و رشد متوازن روحي و معنوي وجسماني آنان براساس اهداف مصوب دوره‌های تحصیلی، برابر ضوابط و دستورالعمل‌های وزارت آموزش و پرورش تأسیس و اداره می‌شود.

ماده‌ ۲- مدرسه‌ با همکاری‌ کلیه‌ کارکنان‌ و با مشارکت‌ دانش‌آموزان‌ و اولیای‌ آنان‌ زیر نظر مدیر مدرسه‌ اداره‌ می‌شود. تعداد ارکنان‌ مدرسه‌ و شرح‌ وظایف‌ هر یک از آنان توسط وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ ابلاغ‌ می‌شود.

فصل‌ دوم‌ – ارکان‌ و شوراهای‌ مدرسه‌

ماده‌ ۳- ارکان‌ و شوراهای‌ مدرسه‌ عبارتند از:

۱ – مدیر مدرسه‌.

۲ – شورای‌ مدرسه‌.

۳ – انجمن‌ اولیا و مربیان‌.

۴ – شورای‌ معلمان‌.

۵ – شورای‌ دانش‌آموزان‌.

۱ـ مدیر مدرسه‌:

ماده‌ ۴- مدیر مدرسه‌ به‌ عنوان‌ نماینده‌ آموزش‌ و پرورش‌ منطقه‌ مسئول‌ حسن‌ اجرای‌ فعالیت‌های‌ آموزشی‌، پرورشی‌، مالی‌ و اداری‌ مدرسه‌ می‌باشد و در کلیه‌ امور مدرسه‌ مسئولیت‌ دارد و موظف‌ است‌ براساس‌ مقررات‌ با برنامه‌ریزی‌های‌ مناسب‌ و استفاده‌ از مشارکت‌ کارکنان‌، دانش‌آموزان‌ و اولیای‌ آنها و با بهره‌گیری‌ از امکانات‌ و ظرفیت‌های‌ داخل‌ و خارج‌ از مدرسه‌، جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ مصوب‌ دوره‌ تحصیلی‌ تلاش‌ کند، به‌گونه‌ای‌ که‌ ارزیابی‌ عملکرد سال‌ تحصیلی‌ بیانگر ارتقاء و رشدکیفی‌ و مطلوب‌ دانش‌آموزان‌ در ابعاد مختلف‌ باشد.

ماده‌ ۵- مدیر مدرسه‌ موظف‌ است‌ با مشارکت‌ کارکنان‌ مدرسه‌ و اولیای‌ دانش‌ آموزان‌ برنامه‌ سالانه‌ خود را در ابعاد مختلف‌ با رعایت‌ ضوابط آموزش‌ و پرورش‌ تنظیم‌ و به‌ تصویب‌ شورای‌ مدرسه‌ برساند.

ماده‌ ۶- مدیر مدرسه‌ موظف‌ است‌ با استفاده‌ بهینه‌ از منابع‌ مالی‌ دولتی‌ و با بهره‌گیری‌ از مشارکت‌های‌ اختیاری‌ مردمی‌ و کمک‌های‌ خیرین‌ و تقویت‌ منابع‌ اعتباری‌ مدرسه‌ شرایط لازم‌ را برای‌ اجرای‌ مناسب‌ برنامه‌ مدرسه‌ فراهم‌ کند.

ماده‌ ۷- مدیر مدرسه‌ باید با وظایف‌ و مسؤلیتهای‌ خود و با شرح‌ وظایف‌ همکاران‌ که‌ از سوی‌ آموزش‌ و پرورش‌ ابلاغ‌ می‌شود بخوبی‌ آشنا باشد. مدیر مدرسه‌ موظف‌ است‌ شرح‌ وظایف‌ مصوب‌ هر یک‌ از کارکنان‌ مربوط را به‌ آنان‌ ابلاغ‌ نماید و بر اجرای‌ صحیح‌ آن‌ نظارت‌کند.

ماده‌ ۸ ـ مدیر موظف‌ است‌ بطور منظم‌ و برنامه‌ریزی‌ شده‌ شورای‌ مدرسه‌، انجمن‌ اولیا و مربیان‌، شورای‌ معلمان‌ و شورای‌ دانش‌آموزان‌ را تشکیل‌ دهد و بر اجرای‌ مصوبات‌ و چگونگی‌ ثبت‌ و نگهداری‌ سوابق‌ و صورت‌ جلسات‌ مربوط نظارت‌کند. مدت‌ فعالیت‌ شوراها و انجمن‌ اولیاء و مربیان‌ تا تشکیل‌ شوراها و انجمن‌ سال‌ تحصیلی‌ بعد خواهد بود.

ماده‌ ۹- انتصاب‌ مدیران‌ مدارس‌ با رعایت‌ اصل‌ شایسته‌ سالاری‌ برابر آیین‌نامه‌ انتصاب‌ مدیران‌ مصوب‌ شورای‌ عالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ خواهدبود.

۲- شورای‌ مدرسه‌:

ماده‌ ۱۰- در راستای‌ سیاست‌ مدرسه‌ محوری‌ و تفویض‌ اختیارات‌ به مدارس‌ و به‌ منظور توسعه‌ مشارکت‌، همکاری و استفاده‌ از تجارب‌ معلمان، مربیان و اولیای‌ دانش‌ آموزان‌ در اداره‌ مدرسه‌، بهبود فرایند تصمیم‌گیری، ارتقای‌ کیفی‌ فعالیتهای‌ آموزشی‌ و پرورشی‌ و اداری، تدوین‌ برنامه‌های‌ سالانه‌ مدرسه‌ و هماهنگی‌ امور و نظارت‌ بر فعالیتهای‌ مربوط، در هر یک‌ از مدارس‌ شورایی‌ به‌ نام‌ شورای‌ مدرسه‌ تشکیل‌ می‌گردد. ترکیب‌ اعضا و شرح‌ وظایف‌ شورای‌ مدرسه‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

الف‌- ترکیب‌ اعضاء:

۱- مدیر مدرسه‌.

۲- معاونین‌ مدرسه‌ .

۳- یک‌ نفراز مربیان‌ امور تربیتی‌ یا مشاوران‌ به‌ انتخاب‌ مربیان‌ و مشاوران‌ مدرسه‌.

۴- نماینده‌ شورای‌ معلمان‌.

۵- نماینده‌ انجمن‌ اولیا و مربیان‌ به‌ انتخاب‌ انجمن‌.

تبصره‌ – در صورت‌ لزوم‌ و به‌ ویژه‌ در مواقعی‌ که‌ پیشنهادهای‌ شورای‌ دانش‌ آموزان‌ مطرح‌ است ‌مدیر مدرسه‌ از نماینده‌ شورای‌ دانش‌آموزان‌ و بر حسب‌ مورد از افراد ذیربط و صاحب‌ نظر برای‌ شرکت‌ در جلسات‌ شورای‌ مدرسه‌ دعوت‌ می‌کند.

ب‌ – شرح‌ وظایف‌:

۱- مراقبت‌ و نظارت‌ بر فعالیتهای‌ مدرسه‌ در چارچوب‌ اهداف‌ مصوب‌ دوره‌ تحصیلی‌ و مفاداین‌ آیین‌نامه‌

۲- نظارت‌ برحسن‌ اجرای‌ مصوبات‌ شورای‌ عالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ و دستورالعملهای‌ مربوط و بخشنامه‌های‌ ابلاغی‌ از سوی‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ و برنامه‌ریزی‌ برای‌ توجیه‌ و آموزش‌ عوامل‌ ذیربط.

۳- بررسی‌ و تأیید برنامه‌های‌ پیشنهادی‌ سالانه‌ مدرسه‌ که‌ از سوی‌ مدیر، در چارچوب‌ مقررات‌ و ضوابط مربوط، به‌ شورا ارائه‌ می‌شود.

۴- بررسی‌ و اتخاذ تصمیم‌ در مورد پیشنهادهای‌ ارائه‌ شده‌ از سوی‌ شورای‌ معلمان‌، انجمن‌ اولیاو مربیان‌ و شورای‌ دانش‌آموزان‌.

۵- بررسی‌ و تأیید برنامه‌های‌ مربوط به‌ بزرگداشت‌ ایام‌ الله‌ و مناسبت‌های‌ مختلف‌ دینی‌ و انقلابی‌ و ملی‌.

۶- بررسی‌ و تأیید برنامه‌های‌ مربوط به‌ مسابقات‌ علمی‌، ورزشی‌، فرهنگی‌ و هنری‌ در سطح‌ مدرسه‌.

۷- بررسی و تأیید برنامه‌ اردوها و بازدیدهای ‌دانش‌آموزان ‌از مراکز علمی‌، فرهنگی، حرفه‌ای‌ با رعایت‌ ماده‌ ۱۰۷ این‌ آیین‌ نامه‌.

۸- بحث‌ و اتخاذ تصمیم ‌در مورد چگونگی ‌برگزاری‌ امتحانات‌ با رعایت‌ مقررات ‌و دستورالعملهای‌ مربوط.

۹- تصمیم‌گیری‌ در مورد تشویق‌ و تنبیه‌ دانش‌ آموزان‌ برابر مندرجات‌ بندهای‌ ۲ و ۳ فصل ششم‌ این‌آیین‌نامه‌.

۱۰- برنامه‌ریزی‌ برای‌ تقدیر از کارکنان‌ و دانش‌آموزان‌ نمونه‌ به‌ منظور ارائه ‌الگوهای ‌شایسته‌ با همکاری‌ انجمن‌ اولیاء و مربیان‌.

۱۱- تصمیم گیری در مورد تخلفات امتحانات داخلی دانش آموزان برابر آیین نامه رسیدگی به تخلفات امتحانی.

۱۲ـ تصمیم‌گیری‌ در مورد لباس‌ و پوشش‌ دانش‌آموزان‌،در چارچوب‌ مبانی‌ و ضوابط مندرج‌ در فصل‌ پنجم‌ این‌ آیین‌نامه‌.

۱۳- نظارت‌ بر فرآیند بودجه‌بندی‌ برنامه‌ درسی‌ ارائه‌ شده‌ از سوی‌ شورای‌ معلمان‌ و تأیید آن‌ برای‌ اجرا.

۱۴ـ بررسی‌ مشکلات‌ موردی‌ دانش‌ آموزانی‌ که‌ با مسائل‌ خاصی‌ از نظر آموزشی‌ و پرورشی ‌مواجهند و ارائه‌ پیشنهادبه‌ کمیسیون‌ خاص‌ ادارات‌ آموزش‌ و پرورش ‌مربوط با توجه‌ به‌ اختیارات‌ کمیسیون‌ مذکور.

۱۵ـ صدور مجوز اخذ امتحان‌ از دانش‌آموزی‌ که‌ در امتحان‌ پایانی داخلی‌ و امتحان‌ جهش‌ تحصیلی‌ و تغییر رشته‌ غیبت‌ موجه‌ داشته‌ است‌ تا دو هفته‌ پس‌ از پایان‌ ایام‌ امتحانات‌.

زیرنویس:

برابر مصوبه دویست و سی و چهارمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۳۷۹/۴/۷ منظور از امتحان پایانی غایبین مجاز در نظام امتحانی نیمسالی، امتحانات پایان نیمسال و در نظام سالی، امتحانات خرداد و شهریور ماه است. ضمناً دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی مشمول این بند نخواهند بود.

۱۶- بررسی و تصویب پیشنهاد شورای معلمان در مورد تعیین پایه تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی مشمول ماده ۴۳ این آیین نامه.

۱۷ـ برنامه‌ریزی‌ برای‌ کمک‌ به‌ دانش‌آموزانی‌ که‌ شرایط استفاده‌ از ماده‌ ۵۴ این‌ آیین‌ نامه‌ را دارا می‌باشند.

۱۸- تصمیم‌گیری‌ در مورد دایربودن‌ مدرسه‌ در ایام‌ تعطیل‌ رسمی‌ و اوقات‌ فراغت‌، برای‌ فعالیتهای‌ فوق‌ برنامه‌ آموزشی‌ و پرورشی‌، با مسئولیت‌ مستقیم‌ مدیر مدرسه‌.

زیرنویس:

به استناد مصوبه دویست و چهل و هشتمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۸/۴/۸۴ به شماره ابلاغی ۹/۱۰۶۳۳/۱۲۰ مورخ ۲۲/۴/۸۴ «کسب رضایت اولیاء برای نگهداشتن دانش آموزان بعد از اوقات رسمی مدرسه الزامی است و در حوادث نیز، مسببِ حادثه با رعایت سایر نکات حقوقی به تشخیص مرجع ذیربط ملاک عمل خواهد بود.

۱۹- برنامه‌ریزی‌ برای‌ ارتقای‌ هر چه‌ بیشتر دانش‌ معلمان‌ و کارکنان‌ مدرسه‌.

۲۰- ترویج‌ و گسترش‌ فعالیتهای‌ آموزشی‌، پرورشی‌ و تقویت‌ اعتقادات‌ دینی‌، قرآنی‌ و نماز و مکارم‌ اخلاقی‌ و فراهم‌ آوردن‌ امکانات‌ و زمینه‌های‌ برگزاری‌ شایسته‌ مراسم‌ گوناگون‌ عبادی‌ – سیاسی‌.

۲۱- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی ارتقاء مهارت های زندگی و اجتماعی مورد نیاز دانش‌آموزان.

۲۲- برنامه‌ریزی‌ مناسب‌ به‌ منظور توسعه‌ تربیت‌ بدنی‌، بهبود وضع‌ امکانات‌ ورزشی،‌ حفظ و توسعه‌ نمودهای‌ عینی‌ اخلاق‌ و آداب‌ اسلامی‌، ارتقای‌ سطح‌ بهداشت‌، بهبود وضعیت فضا و تجهیزات‌ کارگاهی‌، آزمایشگاهی‌ و نمازخانه ‌و حفظ محیط زیست‌.

۲۳- بررسی‌ و اتخاذ تصمیم‌ در مورد نحوه‌ مشارکت‌ مؤسسات‌ و دستگاههای‌ آموزشی‌ خارج‌ از مدرسه‌ در آموزشهای‌ علمی‌ و عملی‌ دانش‌ آموزان‌ براساس‌ آیین‌نامه‌های‌ مربوط.

۲۴- بررسی‌ و اتخاذ تصمیم‌ در مورد عرضه‌ تولیدات‌ و ارائه‌ خدمات‌ حاصل‌ از فعالیتهای‌ آموزشی‌ (عملی‌ – کارگاهی‌) دانش‌ آموزان‌ به‌ متقاضیان‌ براساس‌ آیین‌ نامه‌ مربوط.

۲۵- برنامه‌ریزی‌ مناسب‌ برای‌ برقراری‌ ارتباط و تعامل‌ بین‌ مدرسه‌ و جامعه‌ محلی‌ به‌ منظور بهره‌مندی‌ از امکانات‌ و ظرفیت‌های‌ پیرامون‌ مدرسه‌ در ارتقاء امور کمی‌ و کیفی‌ مدرسه.

۲۶- تعیین‌ پایه‌ تحصیلی‌ دانش‌آموزی‌ که‌ در نظام‌ آموزشی‌ خارجی‌ تحصیل‌کرده‌ و متقاضی‌ ادامه ‌تحصیل‌ در مدرسه ‌ایرانی‌ خارج ‌از کشور است‌، با رعایت‌ مفاد آئین‌نامه ‌ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ خارجی‌.

زیرنویس:

این بند منحصراً از اختیارات شورای مدارس ایرانی خارج از کشور می باشد.

۲۷- تغییر رشته‌ تحصیلی‌ دانش‌ آموزانی‌ که‌ رشته‌ تحصیلی‌ آنان‌ در کشور محل‌ انتقال‌ موجود نمی‌باشد، چنانچه‌ دانش‌ آموز باید در امتحان‌ برخی‌ از دروس‌ به‌ عنوان‌ تغییر رشته‌ شرکت‌ کند می‌تواند ضمن‌ ثبت‌ نام‌ و ادامه‌ تحصیل‌ در رشته‌ مورد نظر، دروس‌ مربوط را تا پایان‌ سال‌ تحصیلی‌ امتحان‌ دهد.

زیرنویس:

این بند منحصراً از اختیارات شورای مدارس ایرانی خارج از کشور می باشد.

۲۸- انتخاب‌ دانش‌ آموز جهت‌ تحصیل‌ در مدرسه‌ شبانه‌‌روزی‌ با رعایت‌ اساسنامه ‌مدارس‌ شبانه‌روزی.

۲۹ـ بررسی‌ و اتخاذ تصمیم‌ در مورد دانش‌ آموزانی‌ که‌ با مشکلات‌ اخلاقی‌ و رفتاری‌ خاص‌ مواجهند با حفظ و رعایت‌ شأن‌ و کرامت‌ انسانی‌ آنان‌ و تصمیم‌‌گیری‌ در مورد دانش آموزان‌ مشمول‌ ماده‌ ۸۴ این‌آیین‌نامه‌. در چنین‌ مواردی‌ موضوع‌ با حضور مدیر، یکی‌ از معاونین‌ به‌ انتخاب‌ مدیر، یک‌ نفر از مربیان‌ امور تربیتی‌ به‌ انتخاب‌ مربیان‌ و مشاور مدرسه‌ (در صورت‌ وجود مشاور در مدرسه) بررسی‌ و تصمیم‌ لازم‌ اتخاذ می‌شود.

ماده‌ ۱۱- ریاست‌ شورای‌ مدرسه‌ با مدیر است‌ و دستور جلسات‌ شورای‌ مدرسه‌ با نظر اعضای‌ شورای‌ مذکور توسط مدیر مدرسه‌ تعیین‌ می‌ شود. مسئولیت‌ اجرای‌ تصمیم‌‌های‌ شورای‌ مدرسه‌ نیز با مدیر خواهد بود. همه‌ کارکنان ‌مدرسه ‌موظفند برای‌ اجرای‌ مطلوب‌ مصوبات‌ شورا همکاری نمایند.

تبصره‌ – دبیر شورای‌ مدرسه‌ در اولین‌ جلسه‌ از بین‌ اعضا تعیین‌ می‌شود. دبیر شورا موظف‌ است‌ خلاصه‌ای‌ از مذاکرات‌ یا تصمیمات‌ متخذه‌ هر جلسه‌ را ثبت‌ نموده‌ و به‌ امضای‌ اعضای‌ شوراب رساند.

ماده‌ ۱۲- در هر سال‌ تحصیلی‌ مدیر باید در اولین‌ فرصت‌ و حداکثر یکماه‌ پس‌ از بازگشایی‌ مدارس‌ نسبت‌ به‌ تشکیل‌ شورای‌ مدرسه‌ اقدام‌کند. شورای‌ مدرسه‌ حداقل‌ هر دو هفته‌ یکبار تشکیل‌ جلسه‌ خواهدداد.

ماده‌ ۱۳- شورای‌ مدرسه‌ با حضور اعضاء رسمیت‌ می‌یابد و مصوبات‌ آن‌ با رأی‌ اکثریت‌ حاضرین‌ جلسه‌ قابل‌ اجرا می‌باشد. مصوبات‌ شورا نباید با آیین‌نامه‌ها و مقررات‌ عمومی‌ کشور و ضوابط وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ مغایرت‌ داشته‌ باشد.

تبصره‌- در مدارسی‌ که‌ به‌ علت‌ کم‌بودن‌ تعداد دانش‌ آموز و عدم‌ حضور برخی‌ از افراد موضوع‌ بند الف‌ ماده‌ ۱۰ تعداد اعضاء کمتر از ۳ نفر باشد شورا تشکیل ‌نمی‌شود و وظایف‌ آن‌ به ‌مدیر واگذار می‌گردد.

۳ـ انجمن‌ اولیاء و مربیان‌:

ماده ۱۴- به‌ منظور تقویت‌ همکاری‌ و مشارکت‌ اولیای‌ دانش‌آموزان‌ برای‌ کمک‌ به‌ ارتقای‌ کیفیت‌ فعالیتهای‌ آموزشی‌ و پرورشی‌ و گسترش‌ ارتباط دو کانون‌ مقدس‌ خانه‌ و مدرسه‌، انجمن‌ اولیا و مربیان‌ تشکیل‌ می‌شود. ترکیب‌ اعضا و وظایف‌ انجمن‌ اولیا و مربیان مدارس‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

الف‌ – ترکیب‌ اعضا:

۱- مدیر مدرسه‌.

۲- یکی‌ از معاونین‌ به‌ انتخاب‌ مدیر.

۳- نماینده‌ شورای‌ معلمان‌.

۴- معاون‌ پرورشی‌ یا یکی‌ از مربیان‌ امورتربیتی‌ و در صورت‌ نبودن‌ مربی‌، یکی‌ از معلمان‌ آگاه ‌به ‌مسائل‌ تربیتی‌ به‌ انتخاب‌ مدیر.

۵- منتخبین‌ اولیای‌ دانش‌آموزان‌.

تبصره‌ ۱- تعداد اولیای‌ دانش‌آموزان‌ و نحوه‌ انتخاب‌ آنان‌ جهت‌ عضویت‌ در انجمن‌ و چگونگی‌ و زمان‌ تشکیل‌ جلسات‌ برابر آیین‌ نامه‌ انجمن‌ مرکزی‌ اولیا و مربیان‌ خواهد بود.

تبصره ۲- در صورت‌ لزوم‌ مدیر مدرسه‌ می‌تواند از نماینده‌ شورای‌ دانش‌آموزان‌ و برحسب‌ مورد از افراد ذیربط و صاحب‌نظر برای‌ شرکت‌ در جلسات‌ انجمن‌ دعوت‌ کند.

ب‌ – شرح‌ وظایف‌:

۱- تأمین‌ مشارکت‌ فکری‌، فرهنگی‌، عاطفی‌ و آموزشی‌ اولیا و تقویت‌ هماهنگی‌ و همسویی‌ تربیتی‌و آموزشی‌ خانه‌ و مدرسه.

۲- برنامه‌ریزی‌ و تشکیل‌ جلسات‌ عمومی‌ اولیای‌ دانش‌آموزان‌.

۳- برنامه‌ریزی‌ و تصمیم‌گیری‌ جهت‌ تشکیل‌ جلسات‌ آموزش‌ خانواده‌.

۴- همکاری‌ و مشارکت‌ با شورای‌ معلمان‌ در برگزاری‌ کلاسهای‌ فوق‌ برنامه‌.

۵- مشارکت‌ در اجرای‌ برنامه‌های‌ کارآموزی‌ هنرجویان‌ در هنرستانها .

۶- همکاری‌ و مشارکت‌ با مدیر مدرسه‌ در اجرای‌ فعالیتهای‌ پرورشی‌، برگزاری‌ اردوهای‌ دانش‌آموزی‌ و بازدید از مراکز علمی‌، آموزشی‌ و فرهنگی‌.

۷- همکاری‌ و مشارکت‌ درباره‌ چگونگی‌ قدردانی‌ از کارکنان‌، اولیا و دانش‌آموزان‌ و اعضای‌ شوراهای‌ مدرسه‌ با رعایت‌ ضوابط و مقررات‌ مربوط.

۸- جلب‌ همکاری‌ اولیای‌ دانش‌آموزان‌ جهت‌ مشارکت‌ و کمک‌ به‌ ارتقاء کیفیت‌ فعالیتهای‌ مربوط و ارائه‌ پیشنهادهای‌ لازم‌ به‌ مدیر مدرسه‌.

۹- تلاش‌ و همکاری‌ برای‌ جلب‌ مشارکت‌ اولیای‌ دانش‌آموزان‌، صاحبان‌ حِرَف‌، افراد خیّر و موسسات‌ خیّریه‌ در تأمین‌ امکانات‌ مورد نیاز و بهبود اداره‌ امور مدرسه‌.

۱۰- نظارت‌ بر چگونگی‌ اخذ کمکهای‌ مردمی‌ با رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط.

۱۱ـ تشکیل‌ شورای‌ مالی‌ مدرسه‌ با عضویت‌ مدیر مدرسه‌، رئیس‌ انجمن‌ و نماینده‌ شورای‌ معلمان‌در اولین‌ جلسه‌ انجمن‌.

۱۲- نظارت‌ بر نحوه‌ هزینه‌ وجوه‌ حاصل‌ از کمکهای‌ مردمی‌ ،خدمات‌ فوق برنامه، سرانه ‌دانش‌آموزان‌ و کمکهای‌ شوراهای‌ آموزش‌ و پرورش‌ ازطریق‌شورای‌ مالی‌ و مطابقت‌ موارد هزینه‌ با برنامه‌های‌ مصوب‌ شورای‌ مدرسه‌.

۱۳ـ بررسی‌ و اتخاذ تصمیم‌ نسبت‌ به‌ سرویس‌ رفت‌ و آمد دانش‌آموزان‌.

۱۴- انتخاب‌ نماینده‌ برای‌ شرکت‌ در شورای‌ مدرسه‌.

۱۵ـ انجام اموری‌ که‌ براساس‌ بخشنامه‌های‌ انجمن‌ مرکزی‌ اولیا و مربیان‌ به‌ عهده‌ انجمن‌ مدرسه‌ محول‌می‌گردد.

تبصره‌۱- در مدارس‌ بزرگسالان‌ و مدارس‌ کم‌جمعیتی‌ که‌ برابر آیین‌نامه‌ انجمن‌ مرکزی‌ اولیا و مربیان‌، امکان‌ تشکیل‌ انجمن‌ نمی‌باشد، وظایف‌ انجمن‌ به‌ مدیر مدرسه‌ واگذار می‌شود.

تبصره‌ ۲- مدارس‌ ضمیمه‌ و مدارسی‌ که‌ به‌ صورت‌ مجتمع‌ (ابتدایی‌، راهنمایی‌ تحصیلی‌ و متوسطه‌) توسط یک‌ مدیر اداره‌ می‌شوند می‌توانند در صورت‌ تمایل‌ مدیر، انجمن‌ اولیاء و مربیان‌ را به‌ صورت‌ مشترک‌ تشکیل‌ دهند.

۴- شورای‌ معلمان‌:

ماده‌ ۱۵- به‌ منظور بحث‌ و تبادل‌ نظر و هماهنگی‌ در امور آموزشی‌، پرورشی‌ و اداری‌ مدرسه‌ و تأمین‌ مشارکت‌ معلمان‌ در حسن‌ جریان‌ آموزشی‌ و پرورشی‌ و اداری‌ مدرسه‌، شورایی‌ به‌ نام‌ شورای ‌معلمان‌ با شرکت‌ همه‌ معلمان‌، مربیان‌ و مشاوران‌ مدرسه‌ تشکیل‌ می‌گردد. وظایف‌ شورای‌ معلمان‌به‌ شرح‌ زیر است‌:

۱ـ نظارت‌ بر همسویی‌ برنامه‌ها و روشهای‌ کاری‌ در چار چوب‌ اهداف‌ مصوب‌ دوره‌ تحصیلی‌ و مفاد این‌ آیین‌نامه‌.

۲ـ مشارکت‌ مؤثر و کارآمد در تهیه‌ برنامه‌ها و فعالیتهای‌ آموزشی‌ و پرورشی‌ مدرسه‌ و همکاری‌در اجرای‌ آن‌ پس‌ از تأیید شورای‌ مدرسه‌.

۳- بودجه‌بندی‌ برنامه ‌درسی‌ با رعایت‌ مقررات ‌مربوط و ارائه ‌آن ‌به ‌شورای ‌مدرسه ‌جهت‌ تأیید.

۴- بررسی‌ و تبادل‌ نظر پیرامون‌ چگونگی‌ افزایش‌ اثر بخشی‌ روشهای‌ تدریس‌.

۵- چاره‌‌اندیشی‌ برای‌ تأمین‌ مشارکت‌ فعال‌ دانش‌آموزان‌ در فرایند آموزش‌ و پرورش‌.

۶- تلاش ‌در ارتقای‌ کیفیت‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ و پرورشی‌ و بررسی‌ علل‌ افت‌ تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ و برنامه‌ریزی‌ برای‌ کاهش‌ آن‌.

۷- مشارکت‌ در تنظیم‌ برنامه‌های‌ پرورشی‌، تقویت‌ اعتقادات‌ دینی‌ و اخلاقی‌ و آداب‌ اسلامی‌ در دانش‌آموزان‌ .

۸- بررسی‌ و تبادل‌ نظر به‌ منظور هماهنگ‌ کردن‌ نحوه‌ تشویق‌ و تنبیه‌ دانش‌آموزان‌.

۹- بحث‌ و تبادل‌ نظر و اتخاذ تدابیر مناسب‌ در مورد مسائل‌ آموزشی‌، پرورشی‌ و انضباطی‌ دانش‌آموزان‌ و بهبود اداره‌ مدرسه‌.

۱۰- بحث‌ و تبادل‌ نظر در باره‌ محتوای‌ کتابهای‌ درسی‌ و انعکاس‌ آن‌ به‌ مسئولین‌ ذیربط از طریق‌ مدیر مدرسه‌.

۱۱- تبادل‌ نظر و هماهنگی‌ در مورد نحوه‌ استفاده‌ از وسایل‌ آموزشی‌، کمک‌ آموزشی‌ و کارگاهی‌.

۱۲- ارائه‌ راهکارهای‌ مناسب‌ برای‌ ترغیب‌ دانش‌آموزان‌ به‌ منظور انجام‌ مطالعات‌ درسی‌ و غیردرسی‌.

۱۳- ایجاد هماهنگی‌ در ارتباط با نحوه‌ و میزان‌ تکالیف‌ درسی‌ دانش‌ آموزان ‌متناسب‌ با نیاز، استعدادها و علائق‌ آنان‌.

۱۴- همکاری‌، برنامه‌ریزی‌ و تصمیم‌گیری‌ در خصوص‌ چگونگی‌ تشکیل‌ کلاسهای‌ فوق‌ برنامه‌ با مشارکت‌ انجمن‌ اولیا و مربیان‌ و رعایت‌ ضوابط مربوط.

۱۵- بررسی‌ منابع‌ آموزشی‌، کمک‌ آموزشی‌ و پرورشی‌ و انتخاب‌ و معرفی‌ کتب‌، نشریات‌، نوارهای‌ صوتی‌ و تصویری‌ جهت‌ استفاده‌ در مدرسه‌ با رعایت‌ سایر مقررات‌.

۱۶- انتخاب‌ نماینده‌ یا نمایندگان‌ شورای‌ معلمان‌ برای‌ شرکت‌ در شورای‌ مدرسه‌ و انجمن‌ اولیا و مربیان‌ در اولین‌ جلسه‌ شورای‌ معلمان‌.

۱۷- تعیین‌ پایه‌ تحصیلی‌ دانش‌ آموزان‌ مشمول‌ ماده‌ ۴۳ این‌ آیین‌نامه‌ و ارائه‌ پیشنهاد به‌ شورای‌ مدرسه‌.

ماده‌ ۱۶ـ ریاست‌ شورای‌ معلمان‌ به‌ عهده‌ مدیر و در غیاب‌ مدیر بر عهده‌ نایب‌ رئیس‌ است‌ که‌ توسط شورای‌ معلمان ‌تعیین‌ می‌شود. مدیر مدرسه‌ مسئول ‌تعیین ‌دستور جلسات‌ و اجرای ‌تصمیماتی‌ است‌ که‌ اتخاذ می‌شود.

تبصره‌ ۱- مدیر مدرسه‌ می‌تواند در صورت‌ لزوم‌ از متخصصین‌ تعلیم‌ و تربیت‌، معلمان ‌بازنشسته‌، کارشناسان‌ و مسئولین‌ آموزش‌ و پرورش‌ و اولیای‌ دانش‌ آموزان‌ جهت‌ شرکت‌ در شورای‌ معلمان‌ و تبادل‌ نظر در زمینه‌های‌ مربوط دعوت‌ کند.

تبصره‌ ۲- دبیر شورای‌ معلمان‌ در اولین‌ جلسه‌ توسط اعضای‌ شورا تعیین‌ می‌شود و موظف‌است‌ خلاصه‌ای‌ از مذاکرات‌ یا تصمیمات‌ متخذه‌ هر جلسه‌ را ثبت‌ نموده‌ و به‌ امضای‌ اعضای‌ شورابرساند.

تبصره‌ ۳- شورای‌ معلمان‌ می‌ تواند به‌ منظور انجام‌ بهتر وظایف‌ خود نسبت‌ به‌ تشکیل‌ گروههای‌ درسی‌ و آموزشی‌ اقدام‌ نماید.

ماده‌ ۱۷- مدیران‌ مدارس‌ موظفند اولین‌ جلسه‌ شورای‌ معلمان‌ را حتی‌ الامکان‌ قبل‌ از بازگشایی‌ مدارس‌ و حداکثر تا ده‌ روز پس‌ از آن‌ تشکیل‌دهند.جلسات‌ شورای‌ معلمان‌ حداقل‌ هر ماه‌ یک‌ بار تشکیل‌ می‌شود.

۵- شورای‌ دانش‌‌آموزان‌:

ماده‌ ۱۸- به‌ منظور مشارکت‌ دانش‌ آموزان‌ در امور مربوط به‌ مسائل‌ آموزشی‌، پرورشی‌، انضباطی‌، ورزشی‌ و فوق‌ برنامه‌ و ایجاد ارتباط صحیح‌ و مستقیم‌ دو سویه‌ بین‌ دانش‌آموزان‌ و اولیای‌ مدرسه‌ و ارج‌ نهادن‌ به‌ شخصیت‌ و کرامت‌ آنان‌ و تقویت‌ اعتمادبه‌ نفس‌ و خودباوری‌ و مسئولیت‌پذیری‌ و مشارکت‌ جویی‌ در آنان‌، شورای‌ دانش‌آموزان‌ درسطح‌ مدارس‌ تشکیل‌ می‌شود. ترکیب‌ اعضا و شرح‌ وظایف‌ شورای‌ دانش‌آموزان‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

الف‌ – ترکیب‌ اعضا:

اعضاء شورای‌ دانش‌آموزان‌، ازمیان‌ دانش‌ آموزان‌ شاغل‌ به‌ تحصیل‌ همان‌ مدرسه‌ خواهند بود، تعداد و نحوه‌ انتخاب‌ اعضا برابر دستورالعملی‌ خواهد بود که‌ توسط وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ تنظیم‌ وابلاغ‌ می‌گردد.

ب‌ – شرح‌ وظایف‌:

۱- مراقبت‌ بر همسویی‌ فعالیت‌های‌ شورای‌ دانش‌آموزان‌ با مفاد این‌ آیین‌ نامه‌.

۲ـ بررسی‌ پیرامون‌ چگونگی‌ مشارکت‌ دانش‌آموزان‌ در بخشی‌ از فعالیت‌های‌ آموزشی‌ و پرورشی‌ و اجرائی‌ مدرسه‌ و ارائه‌ پیشنهاد به‌ مدیر مدرسه‌.

۳ـ همکاری‌ در برنامه‌ریزی‌ و اجرای‌ مناسبتهای‌ مذهبی‌، انقلابی‌ و ملی‌ در مدارس‌.

۴ـ اداره‌ نشریه‌ دیواری‌ و همکاری‌ در اداره‌ امور کتابخانه‌ مدارس‌.

۵ – همکاری‌ در برگزاری‌ مسابقات‌ فرهنگی‌، هنری‌، علمی‌ و ورزشی‌ دانش‌آموزان‌.

۶ـ همکاری‌ در برگزاری‌ بازدیدهای‌ علمی‌ و اردوهای‌ تفریحی‌ و مذهبی‌.

۷ـ همکاری‌ در برگزاری‌ نماز جماعت‌ و اداره‌ نمازخانه‌ مدارس‌.

۸ ـ همکاری‌ در تشکیل‌ و اداره‌ تعاونی‌ دانش‌آموزان‌ در مدارس‌.

۹ـ همکاری‌ در امور انتظامی‌ و بهداشتی‌ مدرسه‌.

۱۰- همکاری‌ در تنظیم‌ برنامه‌ امتحانات‌ داخلی‌ مدرسه‌.

۱۱ـ انتخاب‌ نماینده‌ برای‌ شرکت‌ موردی‌ در شورای‌ مدرسه‌ و انجمن‌ اولیاء و مربیان‌.

۱۲ـ ارائه پیشنهاد به مدیر مدرسه جهت تشویق دانش آموزانی که مشارکت فعال در امور اجرایی مدرسه داشته اند.

ماده‌ ۱۹- شورای‌ دانش‌آموزان‌ یک‌ شورای‌ درون‌ مدرسه‌ای‌ است‌ و فاقد شعبه‌ و تشکیلات‌ خارج‌ از مدرسه‌ خواهدبود. شورای‌ دانش‌ آموزان‌ مجاز به ایجاد رقابت‌های‌ ناسالم‌ سیاسی‌ و فعالیت‌ جناحی‌ و حزبی‌ در داخل‌ یا خارج‌ از مدرسه‌ نمی‌باشد و نمی تواند در انتخابات‌ له یا علیه ‌کاندیداها فعالیت‌ نماید.

ماده ۲۰- مدیر مدرسه‌ موظف‌ است‌ نسبت‌ به‌ تشکیل‌ شورای‌ دانش‌آموزان‌ برابر شیوه‌نامه‌ ابلاغی‌ در هر سال‌ اقدام‌ نماید. جلسات‌ شورای‌ دانش‌ آموزان حداقل‌ هرماه‌ یکبار تشکیل‌ می‌شود.

تبصره‌ ۱- برای‌ اثربخشی‌ بیشتر شورای‌ دانش‌ آموزان‌، یکی‌ از معاونان‌ یا مربیان‌ امور تربیتی‌ و در غیاب آنها یکی از معلمان مدرسه به انتخاب مدیر، ضمن هدایت جلسات شورای دانش آموزان، مشکلات آنان را پیگیری‌ می‌نماید.

تبصره‌ ۲- شورای‌ دانش‌ آموزان‌ می‌تواند با موافقت‌ شورای‌ مدرسه‌ نسبت‌ به‌ تشکیل ‌انجمن‌های ‌دینی‌، فرهنگی‌، هنری‌، ورزشی‌ و علمی‌ اقدام‌ کند.

ماده‌ ۲۱- شورای‌ دانش‌‌آموزان‌ در مدارس‌ نقش‌ مشورتی‌ و مشارکت‌ در امور اجرایی‌ دارد و تصمیم‌های‌ آن‌ با رأی‌ اکثریت‌ و پس‌ از تأیید مدیر با رعایت‌ مفاد این‌ آئین‌‌نامه‌ قابل اجرا خواهدبود. مدیرمدرسه‌ همکاری‌ لازم‌ رابرای‌ رفع‌ مشکلات‌ شورای‌ دانش‌ آموزان‌ در حد امکانات‌ و توان‌ بعمل‌ خواهدآورد.

نکات‌ ضروری‌ در مورد انجمن‌ اولیاء و مربیان‌ و شوراهای‌ مدرسه‌:

ماده‌ ۲۲- تشکیل‌ هرگونه‌ انجمن‌ یا شورایی‌ در مدرسه‌ به‌ غیر از موارد مندرج‌ در این‌ آیین‌نامه‌، قبل‌از تصویب‌ شورای‌ عالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ مجاز نیست‌.

تبصره‌- انجمن‌ها و شوراهایی‌ که‌ براساس‌ مقررات‌ عمومی‌ کشور مانند مصوبات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ و هیأت دولت‌ تشکیل‌ می‌شوند تابع‌ مقررات‌ خاص‌ خود خواهند بود.

ماده‌ ۲۳ – مکاتبات‌ یا هرنوع‌ ارتباط اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ با انجمن‌ اولیاء و مربیان‌ یا هریک‌ از شوراهای‌ مدرسه‌ فقط از طریق‌ مدیرمدرسه‌ انجام‌ می‌گیرد.

ماده‌ ۲۴- شوراهای‌ مندرج‌ دراین‌ آیین‌ نامه‌ در سطح‌ مدرسه‌ فعالیت‌ می‌کنند و تشکیل‌ آنها در سطح‌ منطقه‌ یا بالاتر بدون‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ مجاز نخواهد بود.

زیرنویس:

به استناد مصوبه جلسه ۷۴۲ شورای عالی مورخ ۲۴/۱۱/۸۵ به شماره ابلاغی ۸/۲۳۹۶/۱۲۰ مورخ ۲۷/۳/۸۶ شورای عالی با تشكیل شوراهای انجمن اولیاء و مربیان در استان، شهرستان و منطقه به شرح زیر موافقت نمود: سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان با رعایت  اصل تعامل با  شوراهای آموزش و پرورش و عدم تداخل در  شرح  وظایف آنها، می تواند شوراهای انجمن اولیا و مربیان را  در سطح استان، شهرستان و منطقه  با ترکیب و وظایفی که به تصویب  شورای عالی انجمن اولیا و مربیان می رسد تشکیل دهد.

ماده‌ ۲۵- در مواردی‌ که تصمیم‌های‌ اتخاذشده در انجمن‌ اولیاومربیان یا هر یک‌ از شوراهای ‌مدرسه‌، با نظر مدیر مغایر باشد، مدیر موضوع‌ را به‌ اداره آموزش و پرورش مربوط منعکس کرده ‌و رأی‌ و نظر رییس‌ اداره‌ متبوع لازم‌‌الاجرا می‌باشد.

ماده‌ ۲۶– مدیر مدرسه موظف است‌ هر سه‌ ماه‌ یکبار گزارشی‌ از نحوه‌ فعالیت‌ شوراها و انجمن اولیاءومربیان‌ شامل‌ تعداد جلسات‌ و اهم‌ تصمیم‌گیری‌‌های‌ شورای‌ مدرسه‌ را به‌ اداره ‌آموزش‌ و پرورش‌ محل‌ ارسال‌ نماید.

تبصره- ادارات‌ آموزش‌ و پرورش‌، انجمن‌ اولیاء و مربیان ‌و شوراهای‌ فعال مدارس را مورد تشویق ‌قرار خواهند داد.

فصل‌ سوم‌ – شرایط ثبت‌ نام‌ و ادامه‌ تحصیل‌ دانش‌ آموزان‌

ماده ۲۷- ثبت‌ نام‌ دانش‌آموزان‌ برای‌ ورود به‌ هریک‌ از دوره‌های‌ تحصیلی‌ در مدارس‌ داخل کشور با ‌اصل‌ شناسنامه‌ و در مدارس خارج‌ از کشور با اصل‌ شناسنامه‌ یا گذرنامه صورت می‌گیرد.

زیرنویس:

به استناد مصوبه پانصد و پنجمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۲۰/۱/۱۳۶۹ که طی شماره ۱۴۵۰/۱۲۰ مورخ ۵/۲/۶۹ ابلاغ شده است: «شوری موافقت می نماید دانش آموزان خارجی مسلمان نیز در صورت وجود ظرفیت و با رعایت سایر مقررات بتوانند در مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ثبت نام و تحصیل نمایند. (اولویت با دانش آموزان خارجی ایرانی‌الاصل است) ضمناً داوطلبان آزاد خارجی نیز می توانند با رعایت سایر مقررات در امتحانات داوطلبان آزاد مدارس مذکور شرکت نمایند.»

همچنین به استناد مصوبه دویست و شصت و هشتمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱/۸/۸۰ که طی شماره ۸/۱۸۴۴/۱۲۰ مورخ ۸/۸/۸۰ ابلاغ شده است: «ثبت نام و ادامه تحصیل دانش آموزان خارجی متقاضی تحصیل در مدارس ایرانی خارج از کشور که فاقد مدارک هویتی (شناسنامه یا گذرنامه) می باشند براساس مدارک هویتی مورد پذیرش کشور متوقف فیه خواهد بود.»

ماده‌ ۲۸- هنگام‌ ثبت‌نام‌ دانش‌آموز در پایه‌ اول‌ دبستان‌ و انتقال‌ دانش‌ آموز پایه ‌مذکور از یک‌ مدرسه‌ به‌ مدرسه‌ دیگر، مدیر مدرسه‌ باید پس‌ از رؤیت‌ شناسنامه‌، صحت‌ شرط سنی‌ دانش‌آموز را با قید تاریخ‌ مطابقت‌ در ظهر تصویر (فتوکپی‌) شناسنامه‌، گواهی‌ و امضا نماید. گواهی‌ مذکور باید در پرونده‌ تحصیلی‌ دانش‌آموز ضبط و نگهداری‌ شود.

ماده‌ ۲۹ـ مدیران‌ مدارس‌ باید هنگام‌ ثبت‌نام‌ دانش‌آموز در پایه‌ اول‌ ابتدایی‌، کارت‌ بهداشتی‌ تنظیم‌ شده‌ از سوی‌ مراکز بهداشتی‌ را مطالبه‌ و در پرونده‌ تحصیلی‌ دانش‌آموز ضبط و نگهداری‌ نمایند.

تبصره‌- در شهرستانها و مناطقی‌ که‌ طرح‌ سنجش‌ سلامت‌ جسمانی‌ و آمادگی‌ تحصیلی، بینایی‌ و شنوایی‌ نوآموزان‌ برای ورود به‌ دبستان‌ اجرا می‌شود، ارائه‌ گواهی‌ سلامتی و بلامانع‌ بودن‌ ثبت‌نام‌ دانش‌آموزان‌ در مدرسه‌ عادی‌ که‌ توسط پایگاه‌های‌ سنجش‌ صادر می‌شود، ضروری‌است‌.

ماده‌ ۳۰- برگزاری‌ آزمون‌ ورودی‌، مصاحبه‌ و تعیین‌ شرط معدل‌ برای‌ ثبت‌نام‌ دانش‌آموزان‌ و دریافت‌ هرگونه‌ وجه‌ اجباری‌ (به‌ جز وجوه‌ مربوط به‌ بیمه‌ حوادث‌ و کتابهای‌ درسی‌) در زمان‌ ثبت‌نام‌ مجاز نیست‌ و نباید دانش‌آموزی‌ به‌ دلایل‌ مذکور از ثبت‌نام‌ محروم‌ شود.

زیرنویس:

به استناد مصوبه ششصد و هفتاد و دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۲۳/۱۲/۸۰ که طی شماره ۸/۴۹۸۱/۱۲۰ مورخ ۱۵/۱۲/۸۰ ابلاغ شده است کلمه «اجباری» به ماده مذکور اضافه گردید.

تبصره‌- مدارسی‌ که‌ دارای‌ قانون‌ و ضوابط خاص‌ می‌باشند از حیث‌ ثبت‌نام‌ تابع‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط به‌ خود خواهند بود.

ماده‌ ۳۱- ثبت‌ نام‌ دانش‌ آموزانی‌ که‌ محل سکونت آنان به مدرسه نزدیک‌تر است، در اولویت‌ خواهدبود و ثبت‌نام‌ از دانش‌ آموزانی‌ که‌ والدین‌ آنان‌ هر دو شاغل‌ هستند در مدرسه‌ نزدیک‌ به‌ محل‌ کار پدر یا مادر بلامانع‌ است‌.

ماده‌ ۳۲- در مدرسه‌ برای‌ هر دانش‌آموز پرونده‌ تحصیلی‌ تشکیل‌ می‌شود. پرونده‌ تحصیلی‌ در دوره‌ نشان‌ دهنده‌ وضعیت‌ تحصیلی‌ دانش‌آموز در آن‌ دوره‌ خواهدبود و باید علاوه‌ بر مدارک‌ مندرج‌ در شیوه‌نامه‌ ثبت‌ نام‌، شامل‌ کارنامه‌های‌ سنوات‌ قبل‌ همان‌ دوره‌ تحصیلی‌ نیز باشد. برای‌ دانش‌ آموزان‌ دوره‌ راهنمایی‌ تحصیلی‌ وجود کارنامه‌ تحصیلی‌ پایه‌ پنجم‌ ابتدایی‌ و برای‌ دانش‌آموزان‌ دوره‌ متوسطه‌، وجود گواهینامه‌ دایم‌ یا موقت‌ پایه‌ سوم‌ راهنمایی‌ تحصیلی‌ در پرونده‌ تحصیلی‌ ضرورت‌دارد.

تبصره‌ – افرادی‌ که‌ با استفاده‌ از ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ خارجی‌ یا برابر مقررات‌ با شرکت‌ در امتحان‌ ورودی‌ موفق‌ به‌ ادامه‌ تحصیل‌ می‌شوند، نیاز به‌ کارنامه‌ تحصیلی‌ سنوات‌ قبل‌ ندارند.

ماده‌ ۳۳- مدیر مدرسه‌ می‌تواند در موارد استثنایی‌ با اخذ تعهد کتبی‌ از ولی‌ دانش‌‌آموزی‌ که‌ فاقد شناسنامه‌ و مدارک‌ تحصیلی‌ است‌ از وی‌ بصورت‌ مشروط حداکثر برای‌ مدت‌ یک‌ ماه‌ ثبت‌ نام‌ نماید. ادامه‌ تحصیل‌ این‌ قبیل‌ دانش‌ آموزان‌ در صورت‌ عدم‌ ارائه‌ مدارک‌ هویتی‌ و تحصیلی‌ منوط به‌ موافقت‌ کمیسیون‌ خاص‌ اداره‌ آموزش‌ وپرورش‌ خواهد بود و در هر صورت‌ دانش‌‌آموز موظف‌است‌ برای‌ ثبت‌ نام‌ قطعی‌ و درج‌ مشخصات‌ وی‌ در دفتر آمار تا قبل‌ از اولین‌ نوبت‌ امتحانی‌ مدارک‌ هویتی‌ و تحصیلی‌ خود را به‌ مدرسه‌ تسلیم‌ کند.

تبصره‌ – ثبت‌ نام‌ و ادامه‌ تحصیل‌ دانش‌ آموزی‌ که‌ مدارک‌ تحصیلی‌ خارجی‌ وی‌ جهت‌ ارزشیابی‌ ناقص‌ می‌باشد، با تأیید کمیسیون‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ خارجی‌ و اخذ معرفی‌نامه‌ از اداره‌ کل‌آموزش‌ و پرورش‌ مدارس‌ خارج‌ از کشور تا قبل‌ از شروع‌ امتحانات‌ پایانی‌ بلامانع‌ است‌. چنانچه‌ تاپایان‌ امتحانات‌ خرداد ماه‌ پایه‌ تحصیلی‌ قطعی‌ دانش‌ آموز توسط اداره‌ کل‌ آموزش‌ و پرورش‌ مدارس‌ خارج‌ از کشور با رعایت‌ سایر مقررات‌ مشخص‌ نشود، امتحانات‌ خرداد و شهریور وی‌ به‌ عنوان‌ امتحان‌ تعیین‌ پایه‌ محسوب‌ خواهد شد و چنانچه‌ دانش‌ آموز در امتحانات‌ شهریور ماه‌ قبول‌ نشود می‌تواند جهت‌ تعیین‌ پایه‌ در امتحان‌ دروس‌ پایه‌ پایین‌تر به‌ صورت‌ یک‌ نوبتی‌ شرکت‌ کند.

ماده‌ ۳۴- پذیرفتن‌ دانش‌ آموز بصورت‌ مستمع‌ آزاد ممنوع‌ است‌.

تبصره‌ – دانش‌ آموزی‌ که‌ به‌ ضرورت‌ در محلی‌ غیر از محل‌ ثبت‌ نام‌ خود بسر می‌برد می‌تواند با ارائه‌ کارت‌ شناسایی‌ مدرسه‌ یا گواهی‌ تحصیلی‌ و با اخذ معرفی‌نامه‌ از اداره‌ آموزش‌ و پرورش‌(مقصد)، از کلاسهای‌ درس‌ یکی‌ از مدارس‌ در محل‌ جدید بصورت‌ موقت‌ استفاده‌ کند.

ماده‌ ۳۵- دارندگان‌ مدارک‌ تحصیلی‌ نهضت‌ سواد آموزی‌ با رعایت‌ شرایط سنی‌ می‌توانند به‌ شرح‌ ذیل‌ ادامه‌ تحصیل‌ دهند:

الف‌- با مدرک‌ تحصیلی‌ دوره‌ مقدماتی‌ در پایه‌ دوم‌ ابتدایی‌ ثبت‌ نام‌ و ادامه‌ تحصیل‌ دهند و یا در امتحان‌ پایه‌ دوم‌ ابتدایی‌ (به‌ عنوان‌ ورود به‌ پایه‌ سوم‌) شرکت‌ کرده‌ و در صورت احراز شرایط قبولی‌ در پایه‌ سوم‌ ابتدایی‌ ثبت‌ نام‌ کنند.

ب‌- با مدرک‌ تحصیلی‌ دوره‌ تکمیلی‌ در پایه‌ چهارم‌ ابتدایی‌ ثبت‌ نام‌ نمایند.

ج‌- با مدرک‌ تحصیلی‌ دوره‌ پایانی‌ در پایه‌ پنجم‌ ابتدایی‌ ثبت‌ نام‌ نمایند.

ماده‌ ۳۶- شرایط سنی‌ثبت‌ نام‌ در مدارس‌ روزانه‌ بشرح‌ زیر خواهد بود:

زیرنویس:

برابر مصوبه دویست و پنجاه و سومین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۲۳/۱۲/۷۹ که طی شماره ۸/۷/۱۲۰ مورخ ۲۰/۱/۸۰ ابلاغ شده است: در مورد شرایط سنی دانش آموزان روستایی و عشایری که به مدارس شهری منتقل می شوند به شرح زیر اظهارنظر گردید:

«دانش آموزان مدارس روستایی و عشایری در صورت انتقال به مدارس شهری، تا پایان سال تحصیلی تابع شرایط سنی مناطق روستایی و عشایری خواهند بود»

همچنین به استناد مصوبه دویست و هفدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۸/۸/۷۸ که طی شماره ۸/۳۱۳۵/۱۲۰ مورخ ۲۶/۸/۷۸ ابلاغ شده است: ثبت نام از دانش آموزان مناطق روستایی در مدارس شبانه روزی مستقر در شهر و همچنین دانش آموزان مناطق روستایی که به علت عدم تشکیل کلاس در مناطق محل سکونت آنان، قصد ثبت نام و ادامه تحصیل در مدارس راهنمایی تحصیلی طرح روستا مرکزی را دارند تابع شرایط سنی مناطق روستایی و عشایری خواهد بود.

همچنین به استناد مصوب دویست و شصت و سومین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۳/۶/۸۰ که طی شماره ۸/۱۲۶۳/۱۲۰ مورخ ۲۴/۶/۸۰ ابلاغ شده است: «دانش آموزان مناطق روستایی و عشایری که برای ادامه تحصیل در مدارس نمونه دولتی مستقر در شهر پذیرش می شوند از لحاظ شرایط سنی ثبت نام تابع شرایط سنی دانش آموزان مناطق روستایی و عشایری خواهند بود.»

الف‌ – دوره‌ ابتدایی:

۱- حداقل‌ سن‌ ثبت‌ نام‌ در پایه‌ اول‌ دبستان‌ ۶ سال‌ تمام‌ و حداکثر آن‌ در مناطق‌ شهری‌ ۹ سال‌ تمام‌ و در مناطق‌ روستایی‌ و عشایری‌ ۱۱ سال‌ تمام‌ خواهد بود.

۲- حداکثر سن‌ ثبت‌ نام‌ در دوره‌ ابتدایی‌ در مناطق‌ شهری‌ ۱۴ سال‌ تمام‌ و در مناطق‌ روستایی و عشایری‌ ۱۶ سال‌ تمام‌ خواهد بود.

ب‌ – دوره‌ راهنمایی‌ تحصیلی:

حد اکثر سن‌ ثبت‌ نام‌ در پایه‌های‌ اول‌، دوم‌ و سوم‌ راهنمایی‌ تحصیلی‌ در مناطق‌ شهری‌ به ترتیب‌ ۱۵، ۱۶ و ۱۷ سال‌ تمام‌ و در مناطق‌ روستایی‌ و عشایری‌ به‌ ترتیب‌ ۱۷ ، ۱۸ و ۱۹ سال‌ تمام‌ است‌.

زیرنویس:

برابر مصوبه دویست و چهلمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۵/۷/ ۷۹ که طی شماره ۸/۱۹۸۲/۱۲۰ مورخ۱۳/۷/۷۹ ابلاغ شده است: «دانش‌آموزان پسری که از خدمت نظام وظیفه معاف هستند و همچنین دانش آموزان دختر، می توانند با حداکثر سن موضوع بند فوق ثبت نام کنند.»

همچنین به استناد مصوبه پانصد و پنجاه و سومین جلسه کمیسیون خاص شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۲۶/۹/۱۳۷۶ که طی شماره ۸/۸۶۲۰/۱۲۰ مورخ ۳/۱۰/۷۶ ابلاغ شده است: «با توجه به اینکه در خارج از کشور مدارس شبانه وجود ندارد در صورتی که سن دانش آموزی در دوره راهنمایی تحصیلی از حداکثر سن مقرر در آیین نامه اجرایی تجاوز کند یکسال به سقف سنی وی اضافه شود.»

ج‌ – دوره‌ متوسطه‌:

حداکثر سن‌ ثبت‌ نام‌ در پایه‌های‌ اول‌، دوم‌ و سوم‌ متوسطه‌ و دوره‌ پیش‌دانشگاهی‌ در مناطق‌ شهری‌، روستایی‌ و عشایری‌ به‌ ترتیب‌ ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ سال‌ تمام‌ است‌.

تبصره‌ ۱ – در هر دوره‌ تحصیلی‌ دو سال‌ به‌ حداکثر سقف‌ سنی‌ دانش‌ آموزان‌ معلول‌ جسمی‌ که‌ در مراکز آموزشی‌ خاص‌ به‌ تحصیل‌ اشتغال‌ دارند اضافه‌ می‌شود.

تبصره‌ ۲- ملاک‌ محاسبه‌ سن‌ دانش‌ آموز جهت‌ ثبت‌ نام‌، اول‌ مهر ماه‌ خواهد بود.

تبصره‌ ۳- ملاک‌ تعیین‌ شهر و روستا برای‌ رعایت‌ حداکثر سن‌ مجاز ثبت‌ نام‌، تقسیمات‌ کشوری ‌خواهد بود. چنانچه‌ برخی‌ روستاها در طول‌ سال‌ تحصیلی‌ به‌ محدوده‌ شهری‌ منضم‌ شوند ادامه‌ تحصیل‌ دانش‌آموزان‌ آن‌ مناطق‌، تاپایان‌ آن‌ دوره‌ تحصیلی‌ مطابق شرایط سنی‌ روستا خواهدبود.

زیرنویس:

به استناد مصوبه دویست و شصت و پنجمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۳/۷/۸۰ که طی شماره ۸/۱۴۹۷/۱۲۰ مورخ ۸/۷/۸۰ ابلاغ شده است: «نظر به اینکه ثبت نام دانش آموزان برای تحصیل در هر یک از پایه های تحصیلی در فاصله پس از اعلام نتیجه خرداد تا قبل از بازگشایی مدارس انجام می شود چنانچه در فاصله مذکور برخی از روستاها به محدودۀ شهری منضم شوند ادامه تحصیل دانش آموزان آن مناطق به استناد تبصره ۳ ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی مدارس تا پایان آن دوره تحصیلی مطابق شرایط سنی روستا خواهد بود.»

تبصره‌ ۴- ثبت‌ نام‌ مجدد دانش‌ آموزان‌ غیرمشمول‌ نظام‌ وظیفه‌ که‌ ترک‌ تحصیل‌ کرده‌اند، با رعایت‌ شرایط سنی‌ در پایه‌ تحصیلی‌ مربوط بلامانع‌ است‌.

ماده‌۳۷ – ثبت‌ نام‌ مجدد دانش‌ آموز در همان‌ پایه‌ای‌ که‌ قبول‌ شده‌است‌ با رعایت‌ سایر شرایط صرفاً در مدارس‌ غیرانتفاعی‌ یا بصورت‌ متفرقه‌ مجازاست.

زیرنویس: در نظام واحدی منظور از پایه، گذراندن کلیه دروس یک سال تحصیلی است.

ماده‌ ۳۸ـ ثبت‌ نام‌ دانش‌آموزان‌ پسری‌ که‌ به‌ سن‌ مشمولیت‌ مقرر در قانون‌ خدمت‌ وظیفه‌ عمومی‌ می‌رسند، تابع‌ مقررات‌ و شیوه‌ نامه‌هایی‌ است‌ که‌ با هماهنگی‌ نظام‌ وظیفه‌ از طریق‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ ابلاغ‌ می‌شود.

ماده ۳۹- غیبت‌ غیرموجه‌ سه‌ ماه‌ متوالی‌ و بیشتر دانش‌ آموزان‌ مشمول‌ از نظر مقررات‌ نظام وظیفه‌ ترک‌ تحصیل‌ تلقی‌ می‌شود.

تبصره‌ – وقفه‌ تحصیلی‌ و غیبت‌ موجه‌ ترک‌ تحصیل‌ محسوب‌ نمی‌شود.

ماده‌ ۴۰- حداکثر تعداد سالهای‌ مردودی‌ مجاز در هر پایه‌ تحصیلی‌ در دوره‌های‌ ابتدایی‌ و راهنمایی تحصیلی‌ دو سال‌ خواهدبود و دانش‌ آموز با رعایت‌ شرایط سنی‌ می‌تواند برای‌ سومین‌ سال‌ در همان‌ پایه‌ ثبت‌ نام‌ کند.

زیرنویس:

به استناد مصوبه دویست و چهلمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۵/۷/۷۹ که طی شماره ۸/۱۹۸۲/۱۲۰ مورخ ۱۳/۷/۷۹ ابلاغ شده است: «دانش آموزانی که به صورت تلفیقی در مدارس عادی تحصیل می کنند تابع شرایط سنی و حداکثر تعداد سالهای مردودی مدارس عادی هستند.» و همچنین به استناد رأی صادره در دویست و شانزدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۴/۸/۷۸ که طی شماره ۲۹۹/۱۲۰ مورخ ۵/۸/۷۸ ابلاغ شده است «دانش آموزان مدارس روزانه راهنمایی تحصیلی که به علت سه سال مردودی در یک پایه و یا دارا نبودن شرایط سنی مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل در مدارس مذکور نمی باشند می توانند در مدارس راهنمایی تحصیلی بزرگسالان ثبت نام و ادامه تحصیل دهند. حداکثر تعداد سالهای مردودی در هر یک از پایه های تحصیلی دوره راهنمایی بزرگسالان هم دوسال خواهد بود. دانش آموزان مدارس راهنمایی تحصیلی بزرگسالان نیز که در یک پایه تحصیلی دوبار مردود می‌شوند می‌توانند برای سومین سال در همان پایه ثبت نام کنند و در صورت مردود شدن حق ادامه تحصیل در مدارس مذکور را نخواهند داشت و ادامه تحصیل آنان با رعایت سایر شرایط از طریق متفرقه ممکن خواهد بود.»

تبصره‌- دانش‌ آموزان‌ معلول‌ جسمی‌ که‌ در مراکز آموزشی‌ خاص‌ به‌ تحصیل‌ اشتغال‌ دارند مجاز خواهند بود به‌ مدت‌ یکسال‌ بیشتراز دانش‌ آموزان‌ عادی‌ تکرار پایه‌ کنند.

ماده‌ ۴۱- دانش‌ آموزی‌ که‌ به‌ دلایل‌ موجه‌ قبل‌ از شروع‌ سال‌ یا نیمسال‌ تحصیلی‌ موفق‌ به‌ ثبت‌ نام‌ نشده‌ است‌ می‌تواند صرفاً با اخذ مجوز از کمیسیون‌ خاص‌ اداره‌ آموزش‌ و پرورش‌ محل‌، ثبت‌ نام‌کرده‌ و ادامه‌ تحصیل‌دهد. در اینگونه‌ موارد در ستون‌ ملاحظات‌ دفتر آمار به‌ شماره‌ نامه‌ و رأی‌ کمیسیون‌ خاص‌ استناد می‌شود.

تبصره‌ – دانش‌ آموزی‌ که‌ پس‌ از ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ خارجی‌ از طریق‌ اداره‌ کل‌ آموزش پرورش‌ مدارس‌ خارج‌ از کشور جهت‌ ثبت‌ نام‌ معرفی‌ می‌شود نیاز به‌ اخذ موافقت‌ از کمیسیون‌ خاص‌ اداره‌ آموزش‌ و پرورش‌ ندارد و ثبت‌ نام‌ وی‌ در هر زمان‌ از سال‌ تحصیلی بلامانع‌ خواهدبود.

ماده‌ ۴۲- ثبت‌نام از دانش‌ آموزان اتباع‌ خارجی ‌مقیم ایران براساس‌ مدارک‌ هویتی و اقامتی‌ معتبر صورت‌ می‌پذیرد. افراد خارجی‌ مقیم‌ ایران‌، رانده‌ شدگان‌ و پناهندگان‌ از کشورهای‌ خارجی‌ باید دارای‌ اجازه‌ اقامت‌ مورد تأیید وزارت‌ کشور باشند .

ماده‌ ۴۳- پایه‌ تحصیلی‌ دانش‌آموزی‌ که‌ به‌ عللی‌ مانند عدم‌ دسترسی‌ به‌ مدرسه‌، بیماری ‌و یا اقامت‌ در خارج‌ از کشور نتوانسته‌ به‌ موقع‌ وارد مدرسه‌ شود یا مدارک‌ تحصیلی‌ وی‌ در اثر حوادثی‌ از قبیل‌ سیل‌، زلزله‌ و آتش‌ سوزی‌ از بین‌ رفته‌ و یا وقفه‌ای‌ در ادامه‌ تحصیل‌ او ایجاد شده‌ است‌ و همچنین‌ پایه‌ تحصیلی‌ دانش‌آموزی‌ که‌ مدارک‌ قابل‌ قبولی‌ جهت‌ ارزشیابی‌ ندارد، در دوره‌ ابتدایی‌ با رعایت‌ حداقل‌ سن‌ متعارف‌ ثبت‌ نام‌ و بررسی‌های‌ انجام‌ شده‌ از سوی‌ شورای‌ معلمان‌ توسط شورای‌ مدرسه‌ تعیین‌ می‌شود و در ستون‌ ملاحظات‌ دفتر آمار به‌ رأی‌ شورای‌ مدرسه‌ استناد می‌شود. در دوره‌های‌ راهنمایی‌ و متوسطه‌ متقاضی‌ ادامه‌ تحصیل‌ با توجه‌ به‌ حداقل‌ سن‌ متعارف‌ و توانایی‌ خود می‌تواند با معرفی‌ اداره‌ آموزش‌ و پرورش‌ محل‌ در امتحان‌ ورودی‌ پایه‌ مورد نظر شرکت‌ نموده‌ و درصورت‌ احراز شرایط قبولی‌ در پایه‌ بالاتر ادامه‌ تحصیل‌ دهد. (سن‌ متعارف‌ در دوره‌ ابتدایی‌ برای‌ پایه‌های‌ اول‌ تا پنجم‌ به‌ ترتیب‌ ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ سال‌ تمام‌ و برای‌ پایه‌های‌ اول‌ تا سوم‌ راهنمایی‌ ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ سال‌ تمام‌ و برای‌ پایه‌های‌ اول‌ تا سوم‌ متوسطه‌ ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ سال‌ تمام‌ می‌باشد.)

زیرنویس:

به استناد مصوبه دویست و هفتادو سومین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۲۷/۹/۸۰ که طی شماره ۸/۲۲۵۲/۱۲۰ مورخ ۳/۱۰/۸۰ ابلاغ شده است: «اخذ امتحان ورودی در دوره راهنمایی تحصیلی و متوسطه از دانش آموزانی که به زبان فارسی آشنایی ندارند به یکی از زبانهای خارجی بلامانع است.»

ماده‌ ۴۴- انتقال‌ دانش‌ آموزان‌ در جریان‌ سال‌ تحصیلی‌ از یک‌ مدرسه‌ به‌ مدرسه‌ دیگر در همان‌ منطقه‌ در صورت‌ موافقت‌ مدیر مدرسه‌ مقصد با رعایت‌ سایر مقررات‌ و از یک‌ منطقه‌ و ناحیه‌ به‌ سایر مناطق‌ و نواحی‌ آموزش‌ و پرورش‌ در صورت‌ موافقت‌ اداره‌ آموزش‌ و پرورش‌ مقصد تا یک‌ ماه‌ قبل‌ از شروع‌ امتحانات‌ پایانی‌ بلامانع‌ خواهدبود.

تبصره‌ ۱- منظور از امتحانات‌ پایانی‌ موضوع‌ این‌ ماده‌، در نظام‌ سالی‌، امتحانات‌ آخر سال‌ و در نظام‌ نیمسالی‌- واحدی‌،  امتحانات‌ پایان‌ نیمسال‌ است‌.

تبصره‌ ۲- پرونده‌ تحصیلی‌ و نمره‌های‌ امتحانی‌ این‌ گونه‌ دانش‌ آموزان‌ باید حداکثر تا یک‌ ماه‌ پس‌ از انتقال‌ دانش‌آموز به‌ مدرسه‌ جدید ارسال‌ شود.

تبصره‌ ۳- انتقال‌ دانش‌ آموزان‌ و داوطلبان‌ آزاد سال‌ آخر متوسطه‌ پس‌ از امتحانات‌ نهایی‌ خرداد ماه‌ از یک‌ منطقه‌ به‌ منطقه‌ دیگر مشروط برداشتن‌ عذر موجه‌ با موافقت‌ کمیسیون‌ خاص‌ اداره‌ آموزش‌ و پرورش‌ مبدأ بلامانع‌ می‌باشد.

ماده ۴۵- انتقال‌ دانش‌ آموزان‌ مدارس‌ بزرگسالان‌ به مدارس‌ روزانه منوط به گذراندن‌ کلیه دروس یک‌ پایه‌ تحصیلی‌ و داشتن‌ شرایط سنی‌ و سایر ضوابط ثبت‌ نام‌ مدارس‌ روزانه‌ است‌. انتقال‌ دانش‌ آموزان‌ مدارس‌ روزانه‌ به‌ مدارس‌ بزرگسالان‌ تا یکماه‌ قبل‌ از برگزاری‌ امتحانات‌ پایانی‌ مدارس‌ بزرگسالان‌ بلامانع‌ است‌.

تبصره‌ – دانش‌ آموزان‌ دوره‌ متوسطه‌ که‌ به‌ علت‌ از دست‌ دادن‌ شرایط تحصیل‌ مدرسه‌ روزانه‌ به‌ مدارس‌ بزرگسالان‌ منتقل‌ می‌شوند،اجازه‌ بازگشت‌ به‌ مدارس‌ روزانه‌ را نخواهند داشت‌.

زیرنویس:

به استناد مصوبه دویست و نودمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۴/۸/۸۱ به شماره ۸/۴۸۸۲/۱۲۰ مورخ ۱۸/۸/۸۱ «منظور از شرایط تحصیل صرفاً شرط سنی است و ثبت نام مجدد دانش آموزی که از مدرسه روزانه به مدرسه بزرگسالان منتقل می شود در صورت داشتن شرایط سنی و رعایت سایر ضوابط در مدرسه روزانه بلامانع است.»

ماده‌ ۴۶- شرایط سنی‌ ثبت‌ نام‌ در مدارس‌ بزرگسالان‌ (شبانه‌) و متفرقه‌ به‌ شرح‌ زیر خواهد بود:

۱ – حداقل‌ سن‌ تحصیل‌ در مدارس‌ بزرگسالان‌ در دوره‌های‌ راهنمایی‌ تحصیلی‌ و متوسطه به‌ ترتیب‌ ۱۴ و ۱۶ سال‌ تمام‌ خواهدبود.

تبصره‌ ۱- در شرایط خاص‌ با مجوز کمیسیون‌ خاص‌ اداره‌ آموزش‌ و پرورش‌ محل‌ به‌ صورت ‌موردی ‌می‌توان‌ از دانش‌‌آموزی‌ که‌ حداقل‌ شرط سنی‌ را ندارد، در مدرسه‌ بزرگسالان‌ ثبت‌ نام‌ نمود.

تبصره‌ ۲- دانش‌ آموزی‌ که‌ شرایط تحصیل‌ در مدرسه‌ روزانه‌را از دست‌ می‌دهد و دانش‌ آموز مردود متوسطه‌ با هر سنی‌ می‌تواند در مدرسه‌ بزرگسالان‌ ثبت‌ نام‌ کند.

۲ – برگزاری‌ امتحان‌ متفرقه‌ در دوره‌ ابتدایی‌ به‌ استثناء پایه‌ پنجم‌ در داخل‌ کشور مجاز نیست‌. حداقل‌ سن‌ برای‌ ثبت‌ نام‌ در امتحانات‌ متفرقه‌ پایه‌ پنجم‌ ابتدایی‌ ۱۰ سال‌ تمام‌ است‌ و برای‌ شرکت‌ در امتحانات‌ مذکور نیازی‌ به‌ ارائه‌ مدارک‌ قبولی‌ سنوات‌ قبل‌ نخواهد بود. در سایر پایه‌ها شرط سنی‌ وجود ندارد ولی‌ ارائه‌ کارنامه‌ قبولی‌ پایه‌ قبل‌ ضروری‌ است‌.

۳ – حداقل‌ سن‌ برای‌ ثبت‌ نام‌ در امتحانات‌ متفرقه‌ دوره‌ راهنمایی‌ تحصیلی‌ (جامع‌) ۱۸ سال‌ تمام‌ در اول‌ مهرماه‌ است‌ و دارندگان‌ کارنامه‌ قبولی‌ پایه‌ پنجم‌ ابتدایی‌ می‌توانند بدون‌ ارائه‌ مدرک‌ قبولی‌ پایه‌های‌ اول‌ و دوم‌ راهنمایی‌ در امتحان‌ نهایی‌ دوره‌ راهنمایی‌ تحصیلی‌ به‌ صورت‌ داوطلب‌ آزادشرکت‌ کنند.

تبصره‌ ۱- ثبت‌ نام‌ و شرکت‌ داوطلبان‌ پسر مشمول‌ نظام‌ وظیفه‌ در امتحانات‌ متفرقه‌ بلامانع‌ است‌ لیکن‌ برای‌ آنان‌ معافیت‌ تحصیلی‌ صادر نخواهدشد.

تبصره‌ ۲- شرکت‌ در امتحانات‌ متفرقه‌ از نظر مقررات‌ نظام‌ وظیفه‌ ترک‌ تحصیل‌ تلقی‌ می‌شود.

ماده‌ ۴۷ – مدیر مدرسه‌ موظف‌ است‌ حداکثر تا یک‌ ماه‌ پس‌ از شروع‌ سال ‌تحصیلی‌، پرونده‌ تحصیلی‌ کلیه‌ دانش‌ آموزان‌ را بررسی‌نماید و چنانچه‌ از دانش‌آموزی‌ برخلاف‌ مقررات‌ ثبت‌نام‌ شده‌ باشد، نسبت‌ به‌ هدایت‌ او به‌ پایه‌ استحقاقی‌ اقدام‌کند.

تبصره‌ – اگر بعد از گذشت‌ یک‌ ماه‌ از شروع‌ سال‌ تحصیلی‌ مشخص‌ شود دانش‌آموزی‌ در همان‌ سال‌ یا سالهای‌ تحصیلی‌ قبل‌ برخلاف‌ مقررات‌ ثبت‌ نام‌ شده‌است‌، مدیر مدرسه‌ باید موضوع‌ را به‌اداره‌ آموزش‌ و پرورش‌ گزارش‌ نماید. در این‌گونه‌ موارد اداره‌ آموزش‌ و پرورش‌ موظف‌ است‌ در اسرع‌ وقت‌ نسبت‌ به‌ تعیین‌ سرنوشت‌ تحصیلی‌ دانش‌آموز و پیگیری‌ موضوع‌ از طریق‌ مراجع‌ ذیربط اقدام‌ کند.

تسهیلات‌ ویژه‌ برای‌ دانش‌ آموزان‌ خاص‌:

زیرنویس:

به استناد مصوبه ششصد و هشتاد و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۲ که طی شماره ۸/۲۰۷۳/۱۲۰ مورخ ۱۵/۵/۸۲ ابلاغ شده است. شورای عالی آموزش و پرورش مقرر می دارد:

– غیبت دانش آموزان شرکت کننده مسابقات علمی، فرهنگی هنری، مهارتی و ورزشی در سطح ملی و بین‌المللی از کلاس درس در زمان مسابقه و اردوی آن موجه تلقی می شود.

تبصره – وزارت آموزش و پرورش موظف است با هزینه سازمان اعزام کننده، تسهیلات آموزش جبرانی را برای این قبیل دانش آموزان فراهم کند.

– به دانش آموزانی که در مسابقات کشوری و بین‌المللی و اردوی آن شرکت می کنند اجازه داده شود در امتحانات داخلی علاوه بر نوبت های امتحانی خرداد و شهریور ماه همراه غایبین موجه همان سال تحصیلی در امتحان درس یا دروسی که نمره قبولی کسب نکرده‌اند شرکت کنند.

تبصره – در مورد دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی، اخذ امتحان مجدد حداکثر دو هفته پس از پایان نوبت های امتحانی مقرر بلامانع است.(مصوب جلسه ۲۹۸ کمیسیون معین مورخ ۱۶/۷/۸۲ به شماره ابلاغی ۹/۶۵۷۳/۱۲۰ مورخ ۱۱/۸/۸۲)

– به دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات کشوری و اردوی آن اجازه داده شود با اخذ معرفی نامه عکسدار از واحد آموزشی مربوط و همراه داشتن مدارک لازم مبنی بر شرکت در اردو و مسابقه به اداره آموزش و پرورش محل برپایی اردو و مسابقه (مقصد) مراجعه و در صورت دایر بودن رشته تحصیلی مورد نظر در امتحانات داخلی یکی از مدارس شرکت نمایند. نمره های این قبیل دانش آموزان پس از تایید اداره آموزش و پرورش مقصد به اداره آموزش و پرورش مبدأ جهت ابلاغ به واحد آموزشی ذیربط ارسال می شود.

ماده‌ ۴۸- دانش آموزانی که‌ به‌ دلایل‌ موجه‌ از قبیل‌ شرکت‌ در المپیادها و دوره‌های‌ آموزشی‌ مربوط، مسابقات ورزشی‌ و نظایر آن‌ به‌ تشخیص‌ کمیسیون‌ خاص‌ اداره آموزش‌ و پرورش‌ موفق‌ به‌ شرکت‌ در امتحانات‌ نهایی‌ سوم راهنمایی‌ تحصیلی و متوسطه نمی‌شوند می‌توانند در نوبت امتحانی ‌بعدی ‌شرکت‌ کنند. قبولی‌ آنان ‌به ‌عنوان ‌قبولی ‌در امتحانات ‌نوبت‌ قبل‌ محسوب‌ خواهد شد.

ماده‌ ۴۹- کلیه‌ کسانی‌ که‌ یکی‌ از بستگان‌ درجه‌ اول‌ آنها در طول‌ سال‌ تحصیلی‌ شهید، اسیر یا مفقود می‌گردد و همچنین‌ دانش‌آموزانی‌ که‌ یکی‌ از بستگان‌ درجه‌ اول‌ آنها در فاصله‌ یک‌ ماه‌ قبل‌ از آغاز امتحانات‌ خرداد یا شهریور ماه‌ فوت‌ می‌شود در آن‌ نوبت‌ امتحانی‌ مردود نخواهند شد. این‌ قبیل‌ افراد می‌توانند علاوه ‌بر نوبت‌های ‌امتحانی‌ مذکور در یک‌ نوبت‌ امتحانی‌ دیگر همراه‌ با غایبین‌ مجاز شرکت‌ کنند.

تبصره‌ – مفاد این‌ ماده‌ شامل‌ دروس‌ نهایی‌ دوره‌ متوسطه‌ نمی‌شود.

ماده‌ ۵۰- دانش‌ آموزانی‌ که‌ امتحانات‌ آنان‌ به‌ علل‌ مختلف‌ از قبیل‌ حوادث‌ غیرمترقبه‌، بلایای‌ طبیعی‌ برگزار نشده‌ و یا اوراق‌ امتحانی آنان مفقود یا معدوم گردیده است امتحانات ‌داخلی‌ می‌توانند با تأیید کمیسیون‌ خاص‌ اداره‌ آموزش‌ و پرورش‌ در اولین‌ فرصت‌ و حداکثر تا یکماه‌ پس‌ از پایان‌ ایام‌ امتحانات‌ در امتحان‌ مجدد شرکت‌ نمایند.

تبصره‌ – در مورد امتحانات‌ نهایی‌ صدور مجوز و تعیین‌ نوبت‌ امتحانی‌ بر عهده‌ کمیسیون ‌معین‌ شورای ‌عالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ خواهد بود.

ماده‌ ۵۱- مدرسه‌ می‌ تواند با موافقت‌ کمیسیون‌ خاص‌ اداره‌ آموزش‌ و پرورش‌ محل‌ علاوه‌ بر موارد مندرج‌ در این‌ آیین‌ نامه‌ تسهیلات‌ زیر را نیز برای‌ دانش‌ آموز قائل‌ شود:

۱- ثبت‌ نام‌ از دانش‌ آموزی‌ که‌ به‌ دلایل‌ مختلف‌ از قبیل‌ کبر سن‌، مردودی‌ یا مشروطی‌ بیش‌ از دفعات‌ مجاز و نظایر آن‌ شرایط تحصیل‌ در مدرسه‌ روزانه‌ را از دست‌ داده‌است‌.

۲- ثبت‌نام ‌بدون‌ حضور در کلاس ‌از دانش‌ آموزی‌ که ‌به ‌علت‌ بیماری ‌خاص‌ قادر به‌ حضور در کلاس‌ نمی‌باشد.

۳- برگزاری‌ امتحان‌ به‌ صورت‌ چند گزینه‌ای‌، املاء صحیح‌ غلط، دادن‌ وقت‌ اضافی، جایگزین‌ کردن‌ نمره‌ بخش‌ کتبی‌ به‌ جای‌ شفاهی‌ یا بالعکس‌ در امتحانات‌ داخلی‌ با توجه‌ به‌ شرایط خاص‌ جسمانی‌ افراد (اختلالات‌ حرکتی‌، ناسازگار بدنی‌، عدم‌ تعادل‌ بدنی‌).

۴- برگزاری‌ امتحان‌ غیرنهایی‌ در خارج‌ از مدرسه‌ از دانش‌ آموزی‌ که‌ قادر به‌ حضور در جلسه‌ امتحانی‌ مدرسه‌ نیست‌.

۵- اخذ امتحان‌ پیش‌ از موعد در دروسی‌ که‌ امتحان‌ آنها به‌ صورت‌ نهایی‌ نیست‌ حداکثر یکماه‌ قبل‌ از شروع‌ امتحانات‌ پایانی‌ از دانش‌ آموزی‌ که‌ به‌ ضرورت‌ به‌ اتقاق‌ والدین‌ خود به‌ خارج‌ از کشور عزیمت‌ خواهد کرد.

۶- اخذ امتحان‌ از دانش‌ آموزی‌ که‌ در امتحانات‌ هماهنگ‌ غیبت‌ موجه‌ داشته‌ است‌.

ماده‌ ۵۲- حداقل‌ سن‌ ثبت‌ نام‌ در مدارس‌ ایرانی‌ خارج‌ از کشور که‌ سن‌ ورود به‌ دبستان‌ در آن‌ کشورها ۵/۵ سال‌ یا کمتر است‌ ۵/۵ سال‌ خواهد بود. دانش‌ آموزانی‌ که‌ در ۵/۵ سالگی‌ وارد مدارس‌ ایرانی‌ خارج‌ از کشور می‌ شوند در صورتی‌ می‌توانند در مدارس‌ داخل‌ کشور ادامه‌ تحصیل‌ دهند که‌ پایه‌ اول‌ دبستان‌ را در مدارس‌ ایرانی‌ خارج‌ از کشور گذرانده‌ باشند. انتقال‌ این‌ قبیل‌ دانش‌ آموزان‌ به‌ پایه‌ اول‌ مدارس‌ داخل‌ کشور در صورتی‌ مجاز است‌ که‌ اولیای‌ آنان‌ کارمند دولت، نهادها و ارگانهای ‌انقلاب‌ اسلامی‌ در دوایر و نمایندگیهای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در دیگر کشورها بوده‌ و مأموریت‌ آنان‌ قبل‌ از پایان‌ سال‌ تحصیلی‌ خاتمه‌ یافته‌ باشد.

ماده‌ ۵۳- دانش‌ آموزان‌ ازدواج‌ کرده‌ می‌توانند به‌ یکی‌ از روشهای‌ زیر ادامه‌ تحصیل‌ دهند:

۱- طبق‌ مقررات‌ در امتحانات‌ متفرقه‌ شرکت‌ نمایند.

۲- طبق‌ مقررات‌ در مدارس‌ بزرگسالان‌ تحصیل‌ نمایند.

۳- در صورت‌ داشتن‌ شرایط سنی‌ در مدارس‌ روزانه‌ ثبت‌نام‌ نمایند و بدون‌ حضور در کلاس‌، مانند سایرین‌ در امتحانات‌ شرکت‌ نمایند.

۴- با رعایت‌ سادگی‌ کامل‌ و خودداری‌ از ابراز مسائل‌ ازدواج‌ با دیگر دانش‌ آموزان‌، مانند سایرین‌ در مدارس‌ روزانه‌ به‌ تحصیل‌ ادامه‌ دهند.

زیرنویس:

این ماده به موجب رأی شماره ۳۷۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد: «با توجه به اختیارات قانونی شورای عالی آموزش و پرورش در تعیین ضوابط مربوط به تحصیل اشخاص در واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و تنظیم ساعات تحصیل و تدریس و سایر امور مربوط، ماده ۵۳ آیین‎نامه اجرائی مدارس و شقوق چهارگانه آن مصوب ششصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۹ که زمینه تحصیل افراد متاهل را در شرایط گوناگون فراهم کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد.»

ماده‌ ۵۴ – دانش‌ آموز دوره‌ ابتدایی‌ و راهنمایی‌ تحصیلی‌ که‌ به‌ دلایل‌ مختلف‌ از قبیل‌ عدم‌ دسترسی‌ به‌ مدرسه‌، تکرار پایه‌ و وقفه‌ تحصیلی‌ در شرایط سنی‌ بالاتر از سن‌ متعارف‌ پایه‌ تحصیلی‌خود قرار دارد، می‌تواند در صورت‌ قبولی‌ در امتحانات‌ خردادماه‌ با حداقل‌ معدل‌ کل‌ ۱۴، در شهریورماه‌ همان‌ سال‌ تحصیلی‌ در امتحانات‌ پایه‌ بالاتر در مدرسه‌ قبلی‌ یا مدرسه‌ جدیدی‌ که‌ برای‌ ادامه‌ تحصیل‌ ثبت‌ نام‌کرده‌ است‌ به‌ صورت‌ یک‌ نوبتی‌ شرکت‌ کند و در صورت‌ احراز شرایط قبولی‌ به‌ پایه‌ بعدی‌ ارتقاء یابد.

زیرنویس:

به استناد مصوبه دویست و ششمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۲۹/۴/۷۸ که طی شماره ۸/۱۴۳۸/۱۲۰ مورخ ۲/۵/۷۸ ابلاغ شده است:

– فهرست دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی که در خرداد ماه شرایط استفاده از ماده فوق را کسب می‌کنند از طریق مدرسه به اداره آموزش و پرورش ارسال تا تمهید مقدمات ثبت نام و شرکت آنان در امتحانات شهریور ماه پایه اول راهنمایی تحصیلی در یکی از مدارس راهنمایی فراهم گردد.

– کارنامه و دفتر امتحانات برای شرکت کنندگان در امتحانات شهریور ماه بصورت یک نوبتی تنظیم گردد و برای آنان نمره انضباط منظور نشود.

تبصره‌ ۱- داوطلبان‌ آزاد امتحانات‌ متفرقه پایه‌ پنجم‌ ابتدایی و دانش آموزان‌ شبانه‌ (بزرگسالان‌) دوره‌ راهنمایی‌ تحصیلی‌ مجاز به‌ استفاده‌ از مفاداین‌ ماده‌ نخواهند بود.

تبصره‌ ۲- شرایط قبولی‌ در امتحانات‌ شهریور ماه‌ همانند شرایط مندرج‌ در آیین‌نامه‌ امتحانات‌ دوره‌ ابتدایی‌ و راهنمایی‌ تحصیلی‌ خواهد بود. غایبین‌ موجه‌ شهریور ماه‌ می‌توانند در امتحانات‌ داخلی‌ با تأیید شورای‌ مدرسه‌ و در امتحانات‌ هماهنگ‌ با تأیید کمیسیون‌ خاص‌ اداره‌ آموزش‌ و پرورش‌ در امتحانات‌ غایبین‌ مجاز شرکت‌ نمایند.

ماده‌ ۵۵- ایثارگران‌ مجازند یکسال‌ بیش‌ از سایر دانش‌ آموزان‌ در مدارس‌ بزرگسالان‌ [۱] تحصیل‌کنند و همچنین‌ در هر نیمسال‌ یا دوره‌ تابستانی‌ یک‌ عنوان‌ درسی‌ بیش‌ از سقف‌ واحدهای‌ مجاز انتخاب‌ نمایند.[۲]

زیرنویس

۱) به استناد مصوبه سیصد و بیست و نهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۶/۱۰/۸۳ به شماره ابلاغی ۹/۸۸۱۰/۱۲۰ مورخ ۲۷/۱۰/۸۳ منظور از مدارس بزرگسالان، مدارس دوره متوسطه و پیش دانشگاهی بزرگسالان می باشد.

۲) منظور از ایثارگر در این ماده واجدین شرایط بند ۱ و ۲ مصوبه جلسه ۶۳۲ شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۶/۱۲/۷۷ است.

فصل‌ چهارم‌ – شرایط بهداشتی‌ و ایمنی‌ مدارس‌

ماده‌ ۵۶- سعی‌ شود بر اساس‌ ضوابط و معیارهای‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ در هر مدرسه‌ نمازخانه‌، کتابخانه‌، آزمایشگاه‌، کارگاه‌، سالن‌ ورزشی‌، سالن‌ اجتماعات‌، مکان‌ و وسایل‌ لازم‌ برای‌ کمکهای‌ اولیه‌ و مراقبت‌های‌ بهداشتی‌ – درمانی‌ و اطفای‌ حریق‌، پیش‌ بینی‌ و از امکانات‌ موجود در مدرسه‌ و امکانات‌ مشابه‌ خارج‌ از آن‌ استفاده‌ شود.

ماده‌ ۵۷ – مدیران‌ مدارس‌ موظفند برای‌ کمک‌ به‌ ارتقاء سطح‌ بهداشت‌ و سلامت‌ محیط مدرسه‌ بر اموری‌ از قبیل‌ تأمین‌ آب‌ آشامیدنی‌ سالم‌، نظافت‌ سرویس‌های‌ بهداشتی‌، توجه‌ به‌ پاکیزگی‌ لباس‌، بدن‌، موی‌ سر دانش‌ آموزان‌، تهویه‌ و تأمین‌ رنگ‌ و روشنایی‌ مناسب‌ برای‌ فضای‌ مدرسه‌ و تهیه‌ و توزیع‌ موادخوراکی‌ در تعاونی‌ مدرسه‌ و استفاده‌ از لباس‌ کار در کارگاهها مراقبت‌ کامل‌ معمول ‌دارند.

ماده ۵۸- مدیران‌ مدارس‌ باید ابتدای‌ سال‌ تحصیلی‌ نسبت‌ به‌ بیمه‌ (حوادث‌) نمودن‌ دانش‌ آموزان ‌اقدام‌ کنند و در خصوص‌ چگونگی‌ استفاده‌ از مزایای‌ آن‌، دانش‌‌آموزان‌ و خانواده‌ آنان‌ را راهنمایی‌نمایند.

ماده‌ ۵۹- در مدرسه‌ باید حداقل‌ یک‌ بار در سال‌ از دانش‌ آموزان‌ معاینه‌ بهداشتی‌ – درمانی‌ بعمل‌ آید. مدیران‌ مدارس‌ باید با کمک‌ انجمن‌ اولیا و مربیان‌ نهایت‌ همکاری‌ را با مسئولان‌ و سازمانهای‌ بهداشتی‌ برای‌ تأمین‌ بهداشت‌ و سلامت‌ دانش‌ آموزان‌ داشته‌ باشند.

تبصره – در مناطقی که‌ مربی‌ بهداشت ‌یا مرکز بهداشتی درمانی‌ برای‌ اجرای‌ برنامه‌های‌ بهداشتی‌ وجود نداشته‌ باشد و انجمن‌ اولیا و مربیان‌ نیز قادر به‌ تأمین‌ آن‌ نباشد، مدیر مدرسه‌ باید در اسرع ‌وقت‌ با تهیه‌ گزارش‌ لازم‌ مراتب‌ را به‌ اطلاع‌ اداره‌ آموزش‌ و پرورش‌ محل‌ برساند تا اقدامات‌ لازم‌ برای‌ اجرای‌ برنامه‌های‌ مربوط به‌ مراقبتهای‌ بهداشتی‌ و خدمات‌ ایمنی‌ صورت‌ گیرد.

ماده ۶۰- در مواردی‌ که‌ در اثر شیوع‌ بیماری‌ واگیردار یا به‌ هر دلیل‌ دیگر در ارتباط با شرایط بهداشتی‌ و ایمنی‌ مدرسه‌، ادامه‌ تحصیل‌ دانش‌ آموزان‌ با خطر احتمالی‌ مواجه‌ باشد، مدیر مدرسه‌ باید با نظر کارشناسان‌ مربوط و موافقت‌ اداره‌ آموزش‌ و پرورش‌ نسبت‌ به‌ تعطیل‌ نمودن‌ مدرسه‌ بصورت‌ موقت‌ اقدام‌ کند و اهتمام‌ نماید که‌ در اسرع‌ وقت‌ ترتیب‌ ادامه‌ تحصیل‌ دانش‌ آموزان‌ در محل‌ دیگر داده‌ شود.

ماده‌ ۶۱- مدیران‌ مدارس‌ موظفند به‌ هنگام‌ مشاهده‌ علائم‌ بیماری‌ در دانش‌آموز مراتب‌ را به‌ اطلاع‌ اولیای‌ وی‌ برسانند تا ترتیب‌ درمان‌ دانش‌ آموز قبل‌ از سرایت‌ بیماری‌ به‌ دیگر دانش‌ آموزان‌ داده‌ شود.

ماده‌ ۶۲- دانش‌ آموزی‌ که‌ به‌ سبب‌ ابتلا به‌ بیماری‌ واگیردار غیبت‌ کند، هنگام‌ بازگشت‌ به‌ مدرسه‌برای‌ اطمینان‌ از بهبودی‌ باید گواهی‌ پزشکی‌ مبنی‌ برصحت‌ مزاج‌ ارائه‌ نماید.

ماده‌ ۶۳- دانش‌ آموزانی‌ که‌ ضعف‌ بینایی‌ یا شنوایی‌ دارند باید در ردیف‌های‌ مناسب‌ کلاس‌ قرارگیرند و در مورد دانش‌آموزانی‌ که‌ با دست‌ چپ‌ می‌نویسند نباید هیچگونه‌ ممانعتی‌ بعمل‌ آید و پیش‌بینی‌ محل‌ مناسب‌ برای‌ نشستن‌ و تأمین‌ شرایط مناسب‌ برای‌ آنها باید مورد توجه‌ قرار گیرد.

فصل‌ پنجم‌ – پوشش‌ و لباس‌ دانش‌ آموزان‌

ماده‌ ۶۴ـ لباس‌ دانش‌ آموزان‌ باید از نظر دوخت‌ و رنگ‌، ساده‌ و دارای‌ ظاهری‌ آراسته‌ و متناسب‌ با محیط آموزشی‌ و تربیتی‌ مدرسه‌ باشد.

ماده‌ ۶۵ـ دانش‌ آموزان‌ باید علاوه‌ بر استفاده‌ از پوشش‌ مناسب‌ در مدرسه‌، در آمدورفت‌ به‌ مدرسه‌ نیز از لباس‌ و پوشش‌ مناسب‌ و فاقد هرگونه‌ تصویر و نوشته‌ استفاده‌ کنند.

ماده‌ ۶۶ – لباس‌ دانش‌ آموزان‌ علاوه‌ بر پوشش‌، نشان‌ وقار و عفاف‌ آنان‌ است‌، شکل‌ و دوخت‌ لباس‌ آنان‌ باید با شئون‌ اسلامی‌ متناسب‌ باشد.

ماده‌ ۶۷- پوشش‌ دانش‌آموزان‌ دختر شامل‌ ۱) چادر، مانتو، شلوار و مقنعه‌ ۲) مانتو، شلوار و مقنعه می باشد.

تبصره ۱- چادر بهترین حجاب‌ و مناسب‌ترین ‌پوشش‌ می‌باشد. شایسته‌ است‌ مدیران‌ مدارس ‌ضمن‌ رعایت‌ عدم‌ اجبار، دانش‌ آموزان‌ دختر را به‌ استفاده‌ از آن‌ تشویق‌ و توصیه‌ کنند.

تبصره‌ ۲ – رنگ‌ مانتو، شلوار و مقنعه‌ دانش‌ آموزان‌ دختر باید ضمن‌ توجه‌ به‌ شرایط سنی‌ و جغرافیایی‌ از میان‌ رنگ‌های‌ مناسب‌ انتخاب‌ شود.

فصل‌ ششم‌ – مقررات‌ انضباطی‌ دانش‌ آموزان‌

۱ – وظایف‌ دانش‌ آموزان‌:

ماده ۶۸- دانش‌ آموزان‌ در دوران‌ تحصیل‌ موظفند موازین‌ اسلامی‌ و مقررات‌ آموزش‌ و پرورش‌ را در اخلاق‌ و رفتار خویش‌ رعایت‌ کنند که‌ اهم‌ آنها به‌ شرح‌ زیراست‌ :

۱- رعایت‌ شعائر دینی‌  .

۲- رعایت‌ ادب‌ و احترام‌ نسبت‌ به‌ مدیر، معاون‌، معلمان‌، مربیان‌ و دیگر کارکنان‌ مدرسه‌.

۳- رعایت‌ حسن‌ رفتار و اخلاق‌ و همکاری‌ با سایر دانش‌ آموزان‌.

۴- سعی‌ شایسته‌ در تحصیل‌، رعایت‌ مقررات‌ آموزشی‌ و تربیتی‌، انجام‌ فرائض‌ دینی‌ و مشارکت‌ در فعالیتهای‌ اجتماعی‌ مدرسه‌.

۵- حضور به‌ موقع‌ در مدرسه‌ و خروج‌ از آن‌ در پایان‌ ساعات‌ مقرر. (حضور در مدرسه‌ در غیر ساعات‌ مقرر برای‌ استفاده‌ از زمین‌ ورزش‌، آزمایشگاه‌، کتابخانه‌، فعالیتهای‌ پرورشی‌ و … منوط به‌ اجازه‌ ولی‌ دانش‌ آموز و موافقت‌ مدیر و به‌ سرپرستی‌ او یا یکی‌ از کارکنان‌ مدرسه‌ مجاز خواهدبود.)

۶- حضور مرتب‌ در مدرسه‌ و کلاس‌ درس‌ در تمام‌ مدتی‌ که‌ مدرسه‌ رسماً دایر است‌.

۷- رعایت‌ بهداشت‌ و نظافت‌ فردی‌ و همکاری‌ با دانش‌ آموزان‌ دیگر و مسئولین‌ مربوط در پاکیزه‌ نگهداشتن‌ فضای‌ مدرسه‌.

۸- استفاده‌ از لباس‌، کفش‌، جوراب‌ ساده‌ و مناسب‌ و اصلاح‌ موی‌ سر متناسب‌ با شئون‌ دانش‌آموزی‌ برای‌ پسران‌ و رعایت‌ حجاب‌ مناسب‌ برای‌ دختران‌.

۹- خودداری‌ از بکاربردن‌ وسایل‌ تجملی‌ و آرایشی‌ و پرهیز از همراه‌ آوردن‌ اشیاء گرانبها و وسایل‌ غیرمرتبط با امور تحصیلی‌ به‌ مدرسه‌.

۱۰- خودداری‌ از خرید و فروش‌ در مدرسه‌ به‌ غیر از مواردی‌ که‌ در آیین‌نامه‌ شرکت‌ تعاونی‌ دانش‌ آموزی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.

۱۱- مراقبت‌ از وسایل‌ شخصی‌ و اهتمام‌ در حفظ و نگهداری‌ اموال‌، تجهیزات‌ و ساختمان‌ مدرسه‌. (چنانچه‌ دانش‌آموزی‌ به‌ وسایل‌ و ساختمان‌ مدرسه‌ یا سایر دانش‌ آموزان‌ خسارت‌ واردآورد، باید خسارت‌ وارده‌ توسط دانش‌آموز یا ولی‌ وی‌ جبران‌ شود).

تبصره‌ – برگه‌هایی‌ که‌ در موقع‌ ثبت‌ نام‌ توسط دانش‌آموز و ولی‌ او تکمیل‌ می‌شود، باید حاوی‌ اهم‌ وظایف‌ انضباطی‌ دانش‌ آموزان‌ باشد تا ضمن‌ آگاهی‌ و توجه‌، دانش‌ آموز و ولی‌ او انجام‌ این‌ وظایف‌ را تعهد کنند.

ماده‌ ۶۹- مدیر موظف‌ است‌ در مواردی‌ که‌ دانش‌ آموز تأخیر ورود مکرر یا غیبت‌ غیر موجه‌ داشته‌ باشد، مراتب‌ را به‌ اطلاع‌ ولی‌ وی‌ برساند تا با همکاری‌ ولی‌ چاره‌ جویی‌ لازم‌ معمول‌ شود چنانچه‌ غیبت‌ دانش‌ آموز پسر مشمول‌ وظیفه‌ عمومی‌ بیش‌ از حد مقرر در ماده‌ ۳۹ این‌ آیین‌نامه‌ باشد مدیر موظف‌ است‌ مراتب‌ ترک‌ تحصیل‌ وی‌ را به‌ مراجع‌ مربوط اعلام‌ کند.

ماده‌ ۷۰- غیبت‌ غیر موجه‌ و تأخیر ورود دانش‌ آموز در دفتر انضباطی‌ ثبت‌ و موجب‌ کسر نمره‌ انضباط می‌شود و در صورت‌ تأخیر ورود مکرر یا غیبت‌ بیش‌ از حد ،مدیر مدرسه‌ موظف‌ است‌ با نظر شورای‌ مدرسه‌ تصمیم‌ مقتضی‌ را برابر مفاد ماده‌ ۷۶ اتخاذ نماید و مراتب‌ را کتباً به‌ ولی‌ دانش‌ آموز ابلاغ‌ کند.

۲ – ترغیب‌ و تشویق‌:

ماده‌ ۷۱- مدیر مدرسه‌ باید برای‌ ترغیب‌ دانش‌ آموزان‌ به‌ انجام‌ صحیح‌ وظایف‌ خویش‌ برنامه‌هایی‌ را تهیه‌ و با تأیید شورای‌ مدرسه‌ اجرا کند.

ماده‌ ۷۲- دانش‌ آموزانی‌ که‌ وظایف‌ خود را به‌ نحو شایسته‌ انجام‌ می‌دهند، به‌ روشهای‌ زیر مورد تشویق‌ قرار می‌گیرند:

۱- تشویق‌ شفاهی‌ در کلاس‌ در حضور دانش‌ آموزان‌.

۲- تشویق‌ شفاهی‌ در مراسم‌ آغازین‌ در حضور کلیه‌ دانش‌ آموزان‌.

۳- تشویق‌ کتبی‌ و شفاهی‌ در کلاس‌ و اعلام‌ آن‌ به‌ ولی‌ دانش‌ آموز.

۴- تشویق‌ کتبی‌ و شفاهی‌ در حضور کلیه‌ دانش‌ آموزان‌ .

۵- اعطای‌ جایزه‌ یا لوح‌ تقدیر با امضای‌ مدیر مدرسه‌ در حضور همه‌ دانش‌ آموزان‌.

۶- تشویق‌ کتبی‌ و اعطای‌ لوح‌ تقدیر از طرف‌ اداره‌ آموزش‌ و پرورش‌.

۷- معرفی‌ برای‌ شرکت‌ در اردوهای‌ تربیتی‌، آموزشی‌ و فرهنگی‌.

۸- اعطای‌ نشان‌های‌ دانش‌ آموزی‌برابر ضوابط مصوب‌ شورای‌ عالی‌ آموزش‌ و پرورش‌.

تبصره‌ – اتخاذ تصمیم‌ در مورد بند ۱ با معلم‌ و مربی‌ دانش‌ آموز و بندهای‌ ۲ لغایت‌ ۵ توسط مدیر مدرسه‌ وبندهای‌ ۶ و ۷ پس‌ از تأیید شورای‌ مدرسه‌ انجام‌ خواهد گرفت‌.

ماده۷۳- در انجام‌ هرنوع‌ تشویق‌ باید موارد ذیل‌ رعایت‌ شود:

۱- برنامه‌های‌ تشویقی‌ مدرسه‌ باید منجربه‌ تشویق‌ و انگیزش‌ درونی‌ در دانش‌ آموزان‌ شده‌ و روح‌ امید، تعاون‌، عشق‌ به‌ کار و کوشش‌ و جدیت‌ را در آنان‌ توسعه‌ دهد.

۲- ملاک‌ اصلی‌ در تشویق‌، سعی‌ و کوشش‌ دانش‌آموز و میزان‌ پیشرفت‌ وی‌ در مقایسه‌ با وضع‌ قبلی‌ خود باشد.

۳- تشویق‌ باید به‌ گونه‌ای‌ انجام‌ پذیرد که‌ علت‌ آن‌ برای‌ فردی‌ که‌ تشویق‌ می‌شود و سایر دانش‌ آموزان‌ روشن‌ باشد.

۴- جوایزی‌ که‌ تهیه‌ می‌شود باید متناسب‌ با سن‌ و ذوق‌ دانش‌ آموز باشد و ارزش‌ آموزشی‌ و تربیتی‌ آن‌ مورد توجه‌ قرار گیرد.

۵- خلاصه‌ تشویق‌های‌ مهم‌ باید در پروندۀ‌ تحصیلی‌ دانش‌ آموزان‌ درج‌ شود و در صورت‌ عدم‌ حضور اولیا به‌ نحو مناسب‌ به‌ اطلاع‌ آنان‌ برسد.

۶- تشویق‌ هیچ‌ دانش‌ آموزی‌ نباید سبب‌ تحقیر دانش‌ آموز دیگری‌ شود و در اعمال‌ تشویق‌ها نباید تبعیض‌ و استثنایی‌ بین‌ دانش‌ آموزان‌ قائل‌ شد.

۳ – تنبیه‌:

ماده‌ ۷۴- قصور و سهل‌انگاری‌ دانش‌ آموزان‌ نسبت‌ به‌ انجام‌ وظایف‌ خود تخلف‌ محسوب ‌می‌شود مدیر، شورای‌ مدرسه‌، معاونان‌ و مربیان‌ موظفند قبل‌ از اعمال‌ هرگونه‌ تنبیه‌ از وضع‌ و موقعیت‌ محصل‌ آگاهی‌ یابند و در جستجوی‌ انگیزه‌ و علت‌ تخلف‌ برآیند و نسبت‌ به‌ رفع‌ آن‌ اقدام‌ کنند.

ماده‌ ۷۵- تنبیه‌ باید توجه‌ دانش‌آموز را به‌ اشتباه‌ خود جلب‌ و زمینه‌ مناسب‌ را برای‌ ایجاد رفتار مطلوب‌ در وی‌ فراهم‌ نماید لذا اعمال‌ تنبیه‌ باید متکی‌ به‌ یافته‌های‌ علمی‌ و استفاده‌ از الگوهای‌ مناسب تغییر رفتار باشد تا موجب‌ تجّری‌ دانش‌آموز و اصرار وی‌ بر تکرار اشتباه‌ نشود.

ماده ۷۶- دانش‌ آموزان‌ متخلفی‌ که‌ راهنمایی‌ها و چاره‌جویی‌های‌ تربیتی‌، در آنها مفید و مؤثر نمی‌افتد، با رعایت‌ تناسب‌ به‌ یکی‌ از روشهای‌ زیر مورد تنبیه‌ قرار می‌گیرند:

۱- تذکر و اخطار شفاهی‌ به‌ طور خصوصی‌.

۲- تذکر و اخطار شفاهی‌ در حضور دانش‌ آموزان‌ کلاس‌ مربوط.

۳- تغییر کلاس‌، در صورت‌ وجود کلاسهای‌ متعدد در یک‌ پایه‌ با اطلاع‌ ولی‌ دانش‌ آموز.

۴- اخطار کتبی‌ و اطلاع‌ به‌ ولی‌ دانش‌ آموز.

۵- اخراج‌ موقت‌ از مدرسه‌ با اطلاع‌ قبلی‌ ولی‌ دانش‌آموز، حداکثر برای‌ مدت‌ سه‌ روز.

۶- انتقال‌ به‌ مدرسه‌ دیگر.

ماده ۷۷- اعمال‌ هرگونه‌ تنبیه‌ دیگر از قبیل‌ اهانت‌، تنبیه‌ بدنی‌ و تعیین‌ تکالیف‌ درسی‌ جهت‌ تنبیه‌ ممنوع‌ است‌ و در اعمال‌ تنبیهات‌ نباید بین‌ دانش‌ آموزان‌ تبعیض‌ و استثنایی‌ قائل‌ شد.

ماده‌ ۷۸- اعمال‌ تنبیه‌ مندرج‌ در بندهای‌ ۱ و ۲ بر عهده‌ معلم‌ و مربی‌ مربوط و بند ۳ بر عهده‌ مدیر و بندهای‌ ۴ و ۵ پس‌ از موافقت‌ شورای‌ مدرسه‌ بر عهده‌ مدیر است‌. در مورد بند ۶ علاوه‌ بر تأیید شورای‌ مدرسه‌، اخذ موافقت‌ اداره‌ آموزش‌ و پرورش‌ نیز ضروری‌ است‌.

ماده‌ ۷۹- در دبیرستانها و هنرستانهای‌ وابسته‌ به‌ سایر وزارتخانه‌ها، سازمانها و مراکز غیر وابسته‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌ و سایر واحدهای‌ آموزشی‌ که‌ به‌ علت‌ منحصر به‌ فرد بودن‌ یا نظایر آن‌، انتقال‌ دانش‌آموز از یک‌ مدرسه‌ به‌ مدرسه‌ دیگر ممکن‌ نمی‌باشد، در صورت‌ استمرار تخلف‌، شورای‌ مدرسه‌ با موافقت‌ اداره‌ آموزش‌ و پرورش‌ نسبت‌ به‌ اخراج‌ دانش‌ آموز از آن‌ مدرسه‌ اقدام‌ می‌نماید.

تبصره‌- در مواردی‌ که‌ لازم‌است‌ ولی‌ دانش‌آموز در جریان‌ تخلف‌ فرزندش‌ قرار گیرد، باید قبلاً حساسیتهای‌ ولی‌ بررسی‌ و آنگاه‌ با روش‌ مناسب‌ او را در جریان‌ رفتار فرزندش‌ قرار داد.

ماده‌ ۸۰- در صورتی‌ که‌ دانش‌ آموزی‌ به‌ علت‌ تخلف‌ از مدرسه‌ای‌ به‌ مدرسه‌ دیگر منتقل‌شود و نهایتاً تشخیص‌ داده‌ شود که‌ نظم‌ آموزشی‌ و تربیتی‌ را برهم‌ می‌زند و موجب‌ انحراف‌ و گمراهی‌ دانش‌ آموزان‌ دیگر می‌شود، با تأیید شورای‌ مدرسه‌ و موافقت‌ اداره‌ آموزش‌ و پرورش‌ مربوط در نوبت‌ اول‌ از حضور در مدارس‌ منطقه‌ یا ناحیه‌ آموزشی‌ مربوط و برای‌ نوبت‌ دوم‌ تا مدتی‌ که‌ اداره‌کل‌ آموزش‌ و پرورش‌ استان‌ تعیین‌ می‌نماید، از حضور در کلیه‌ مدارس‌ محروم‌ می‌شود و از اولیای‌ او خواسته‌ می‌شود که‌ تعلیم‌ و تربیت‌ فرزند خویش‌ را بیرون‌ از مدرسه‌ برعهده‌ گیرند.

ماده‌ ۸۱- اعمال‌ تنبیهات‌ انضباطی‌ مقرر در این‌ آیین‌نامه‌ باید با رعایت‌ نکات‌ زیر انجام‌ پذیرد:

۱- تنبیه‌ انضباطی‌ باید روشنگرانه‌ و آگاه‌ کننده‌ باشد.

۲- به‌ شرایط جسمی‌ و روانی‌، سنی‌، خانوادگی‌ و اجتماعی‌ دانش‌آموز توجه‌ شود.

۳- تنبیه‌ با تخلفی‌ که‌ دانش‌ آموز مرتکب‌ شده‌، متناسب‌ باشد و ترتیب‌ و تدریج‌ مناسب‌ در اجرای‌ تنبیه‌ رعایت‌ شود.

۴- خیرخواهی‌ مدرسه‌ برای‌ دانش‌ آموز و ولی‌ او بیان‌ و روشن‌ شود.

۵- فاصله‌ زمانی‌ بین‌ وقوع‌ تخلف‌ و اجرای‌ تنبیه‌، نزدیک‌ و منطقی‌ باشد.

۶- شیوه‌های‌ جبران‌ تخلف‌ به‌ دانش‌ آموز ارائه‌ گردد و از او خواسته ‌شود که ‌خطا و تخلف‌ خود را جبران‌ کند.

۷- در اجرای‌ تنبیه‌، آبروی‌ دانش‌ آموز حفظ شود و از تنبیه‌ در حضور جمع‌ جز در موارد ضروری‌ اجتناب‌ گردد.

۴- وظایف‌ مدرسه‌ در ارتباط با مقررات‌ انضباطی:

ماده‌ ۸۲- مدیر مدرسه‌ موظف‌ است‌ همکاران‌ خود را نسبت‌ به‌ موارد انضباطی‌ آگاه‌ کند و ممنوعیت‌ تنبیه‌ بدنی‌ را تذکر دهد و در صورت‌ مشاهده‌ تخلف‌، مراتب‌ را جهت‌ اطلاع‌ و اقدام‌ لازم‌ به‌ اداره‌ آموزش‌ و پرورش‌ منطقه‌ گزارش‌ دهد.

ماده‌ ۸۳- تنبیه‌ و تشویق‌ اعمال‌ شده‌ و نتیجه‌ آن‌ در رفتار دانش‌ آموز باید در دفتر انضباطی‌ دانش‌ آموزان‌ درج‌ شود و در تعیین‌ نمره‌ انضباط وی‌ مورد توجه‌ قرار گیرد.

تبصره‌ – سوابق‌ تخلف‌ و تنبیه‌ دانش‌آموز در پایان‌ هر سال‌ تحصیلی‌ امحاء خواهد شد تا سابقه‌ نامناسبی‌ برای‌ دانش‌ آموز باقی‌ نماند.

ماده ۸۴- چنانچه‌ دانش‌آموزی‌ به‌ اتهام جرمی‌ از طریق مراجع‌ قضایی‌ بطور موقت‌ بازداشت‌ شود، پس‌ از آزادی‌، شورای‌ مدرسه نحوه‌ ادامه‌ تحصیل‌ وی را تعیین‌ می‌کند که پس‌ از تأیید اداره‌ آموزش و پرورش‌ اجرامی‌ شود. مدت‌ بازداشت‌ دانش‌ آموز به‌ عنوان‌ وقفه‌ تحصیلی‌ محسوب‌می‌شود.

ماده‌۸۵- مدیر مدرسه‌ موظف‌ است‌ با همکاری‌ معلمان‌، مربیان‌ و شورای‌ دانش‌ آموزان‌، وظایف‌ دانش‌ آموزان‌ و چگونگی‌ تشویق‌ها و اجمالی‌ از تنبیه‌های‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ در این آیین‌نامه‌ را به‌ تناسب‌ سن‌ و فهم‌ دانش‌ آموزان‌ و به‌ اقتضای‌ شرایط، به‌ آنان‌ آموزش‌ دهد.

فصل‌ هفتم‌ – امور مالی‌

ماده‌ ۸۶ ـ کلیه‌ درآمدهای‌ مدرسه‌ (سرانه‌ دانش‌ آموزان‌ و وجوه‌ حاصل‌ از خدمات‌ فوق‌ برنامه‌، کمکهای‌ شوراهای‌ آموزش‌ و پرورش‌ مناطق‌ و کمکهای‌ مردمی‌) باید به‌ حساب‌ بانکی‌ مدرسه‌ واریز و با رعایت‌ مقررات‌ مربوط، تحت‌ نظر شورای‌ مالی‌ مدرسه‌ هزینه‌ شود. در روستاها و مناطقی که‌ کمک‌کنندگان‌ دسترسی‌ به‌ بانک‌ نداشته‌ باشند، مدیر مدرسه‌ به‌ ازای‌ دریافت‌ کمک‌های‌ نقدی‌، قبض‌ شماره‌دار و معتبر صادر و به‌ اولیا تحویل‌ می‌دهد. وجوه‌ جمع‌آوری‌ شده‌ در اولین ‌فرصت‌ با هماهنگی‌ انجمن‌ اولیا و مربیان‌ باید به‌ حساب‌ بانکی‌ مدرسه واریز شود و در پایان‌ هر سال‌ تحصیلی‌ گزارش‌ عملکرد کمک‌های‌ مردمی ‌با امضای‌ مدیر و رئیس‌ انجمن ‌اولیا و مربیان‌ به‌ شورای‌ آموزش‌ و پرورش شهرستان‌ ارسال‌ گردد.

ماده‌ ۸۷- شورای‌ مالی‌ مدرسه‌ در هر سال‌ تحصیلی‌ با عضویت‌ رئیس‌ انجمن‌ اولیا و مربیان‌، نماینده‌ شورای‌ معلمان‌ و مدیر مدرسه‌ تشکیل‌ می‌شود و باید اسناد هزینه‌ به‌ امضای‌ اعضای‌ شورای‌ مالی‌ برسد.

ماده‌ ۸۸- برداشت‌ از حساب‌ مدرسه‌ با دو امضاء از سه‌ امضای‌ شورای‌ مالی‌ مدرسه‌ (امضای‌ مدیر و یک‌ نفر دیگر از اعضای‌ شورای‌ مالی‌ مدرسه‌) صورت‌ خواهد گرفت‌ و اعضای‌ شورای ‌مالی‌ در مقابل‌ انجام‌ هزینه‌ها مسئولیت‌ مشترک‌ خواهند داشت‌.

ماده‌ ۸۹- کلیه‌ اموال‌ و تجهیزات‌ خریداری‌ شده‌ و اهدایی‌ مدرسه‌ باید مطابق‌ مقررات‌ مربوط شماره‌گذاری‌ و در دفتر اموال‌ مدرسه‌ ثبت‌ شود.

ماده‌ ۹۰- استفاده‌ از کمک‌های‌ مردمی‌ برای‌ تشویق‌ کارکنان‌، معلمان‌ و مربیان‌ مدرسه‌ می‌بایست‌ با موافقت‌ انجمن‌ اولیا و مربیان‌ مدرسه‌ صورت‌ پذیرد.

ماده‌ ۹۱- گرفتن‌ هر گونه‌ وجه‌ بابت‌ هزینه‌ گردش‌های‌ علمی‌، تفریحی‌ و تربیتی‌ باید متناسب‌ با هزینه‌های‌ مربوط و توان‌ پرداخت‌ خانواده‌ها باشد و پس‌ از موافقت‌ انجمن‌ اولیا و مربیان‌ مدرسه‌ انجام‌ گیرد.

ماده‌ ۹۲- شیوه‌نامه‌ لازم‌ در خصوص‌ مقررات‌ مالی‌ با رعایت‌ مفاد این‌ آیین‌نامه‌ توسط وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ تدوین‌ و ابلاغ‌ می‌شود.

فصل‌ هشتم‌ – سایر موارد

ماده ۹۳- از اول‌ مهرماه‌ تا آخر شهریور ماه‌ سال‌ بعد یک‌ سال‌ تحصیلی‌ محسوب‌ می‌گردد. دوره‌ آموزش‌ رسمی‌ و امتحانات‌ آن‌ در هر سال‌ تحصیلی‌ از اول‌ مهر ماه‌ تا پایان‌ خرداد ماه‌ سال‌ بعد خواهد بود، مگر در شرایط خاص‌ که ‌با تصویب ‌شورای‌ عالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ اعلام‌ خواهد شد.

ماده‌ ۹۴ – در اوقات‌ رسمی‌ حضور مدیر، معاونان‌، معلمان‌ و سایر کارکنان‌ در مدرسه‌ جز در مواردی‌ که‌ برابر قانون‌ مجاز شناخته‌ شده‌، الزامی‌ است‌.

ماده‌ ۹۵ – برنامه‌ درسی‌ مدارس‌ مطابق‌ با جداول‌ ساعات‌ درسی‌ و هفتگی‌ مصوب‌ تنظیم ‌می‌شود و قبل‌از شروع‌ سال‌ تحصیلی‌ به‌ اطلاع‌ معلمان‌ می‌رسد.

ماده‌ ۹۶- تعطیلات‌ ضمن‌ سال‌ تحصیلی‌ مدارس‌ برابر تعطیلات‌ رسمی‌ کشور و تعطیلات‌ نوروزی‌ (لغایت‌ ۱۳ فروردین) و تعطیلات‌ فصلی‌ (تیر و مرداد) خواهد بود و مدارس‌ در ایام‌ تعطیلات‌ فصلی‌ روزهای‌ دوشنبه‌ و چهارشنبه‌ برای‌ انجام‌ کارهای‌ اداری‌ باز خواهند بود. تعطیلات‌ اضطراری‌، برابر تصمیم‌ اداره‌ کل‌ آموزش‌ و پرورش‌ استان‌ عملی‌ خواهد شد و در صورت‌ بروز اینگونه‌ تعطیلی‌ها، در فرصت‌ مناسب‌ باید نسبت‌ به‌ جبران‌ کمبودی‌ که‌ از این‌ لحاظ در مدت‌ تحصیل‌ رسمی‌ سالانه‌ روی‌ می‌دهد اقدام‌ شود.

زیرنویس:

برابر مصوبه دویست و شانزدهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۲۵/۸/۵۹ که طی شماره ۴۷۰۷/ دش مورخ ۱۰/۹/۵۹ ابلاغ شد، شورا موافقت خود را با تعطیل کردن مدارس خاص اقلیت های رسمی در روزهای تعطیل مجاز آنها حداکثر تا یازده روز در سال مشروط بر اینکه تعداد ساعات کار سالانه این گونه مدارس از تعداد ساعات کار مقرر در آیین نامه های مربوط کمتر نباشد، اعلام نمود. ضمناً به استناد مصوبه دویست و نود و هشتمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۶/۷/۸۲ به شماره ابلاغی ۹/۶۵۷۶/۱۲۰ مورخ ۱۱/۸/۸۲ «دانش آموزان اقلیت‌های مذهبی شاغل به تحصیل در مدارس عادی مجاز خواهند بود در اعیاد مذهبی و مناسبت‌های ویژه از مفاد مصوبه دویست و شانزدهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۲۵/۸/۵۹ استفاده نمایند.»

برابر نامه شماره ۲۸۵۱۸/۲۰۳۰۲ مورخ ۳۰/۵/۷۸ ریاست جمهوری اعیاد مذهبی و مناسبتهای قومی اقلیت های مذهبی زرتشتی، کلیمی و مسیحی به شرح زیر خواهد بود:

الف- اعیاد مذهبی و مناسبتهای ویژه اقلیت زرتشتی

۱- تولد زرتشت پیامبر (زاد روز اشو زرتشت) ۲- روز بزرگداشت شهدا و درگذشتگان ۳- جشن مهرگان ۴- درگذشت زرتشت پیامبر (درگذشت اشو رزتشت) ۵- جشن سده

ب- اعیاد مذهبی و مناسبتهای ویژه اقلیت کلیمی

۱- پسح عید فطیر ۲- شاووعوت(نزول تورات) ۳- روش هشانا (اول سال نو) ۴- کیپور (روزه بزرگ) ۵- سوکرت (عید سایبانها) ۶- پوریم

ج- اعیاد مذهبی و مناسبتهای ویژه مسیحیان آشوری

۱- عید میلاد مسیح (ع) ۲- سال نو میلادی ۳- عید تعمید حضرت مسیح (ع) ۴- روز نینوا ۵- عیداوشانا ۶- عید پاک ۷- عید عروج مسیح (ع) ۸- عید نیطیکاست

د- اعیاد مذهبی و مناسبتهای ویژه مسیحیان ارمنی کاتولیک

۱- عید میلاد مسیح (ع) ۲- عید سال نو میلادی ۳- عید تعمید مسیح (ع) ۴- عید رهبران مذهبی ارامنه ۵- عید شهدای وارطاناش ۶- عید پاک ۷- روز شهدای ارمنی

ماده‌ ۹۷- مرخصی‌های‌ معلمان‌ و کارکنان‌ واحدهای‌ آموزشی‌ طبق‌ آئین‌ نامه‌ مرخصی‌ها مصوب‌ هیأت‌ وزیران‌ و شیوه‌نامه‌های‌ صادره‌ از وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ خواهد بود. عوامل‌ اداری‌ و اجرایی‌ باید به‌ نحوی‌ از مرخصی‌ سالیانه‌ خود استفاده‌ نمایند که‌ منجر به‌ تعطیلی‌ مدرسه‌ نشود.

تبصره‌ – تعطیلات‌ رسمی‌ مدارس‌ خارج‌ از کشور به‌ وسیله‌ اداره‌ کل‌ آموزش‌ و پرورش‌ مدارس‌ خارج‌ از کشور پیشنهاد و پس‌ از تصویب‌ شورای‌ عالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ اجرا می‌گردد.

زیرنویس:

به استناد مصوبه ششصد و شصت و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۲۹/۹/۸۰ که طی شماره ۸/۳۳۲۰/۱۲۰ مورخ ۹/۱۰/۸۰ ابلاغ شده است:

«به کمیسیون خاص اداره کل آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور اجازه داده می شود با در نظر گرفتن زمان لازم برای اجرای کامل برنامه های درسی و آموزشی در طول سال تحصیلی و شرایط کشورهای متوقف فیه و هماهنگی با نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در کشور ذیربط تعطیلات الزامی و زمان شروع و پایان سال تحصیلی مدارس را تعیین و ابلاغ کند.

چنانچه مدارس ایرانی خارج از کشور در منابستهای ویژه، اعیاد ملی و مذهبی و سوگواریها تعطیل نباشند گرمیداشت ایام مربوط متناسب با امکانات و شرایط الزامی است.

تبصره – زمان امتحانات مدارس ایرانی خارج از کشور در دروس نهایی دوره متوسطه با هماهنگی اداره کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی تنظیم خواهد شد.»

ماده‌ ۹۸- مدرسه‌ باید مشوق‌ و نشاط آور باشد. مدیران‌ مدارس‌ موظفند با نظارت‌ مستمر به‌ حجم‌ تکالیف‌ درسی‌ و فعالیت‌های‌ آموزشی‌ و پرورشی‌ و متعادل‌ کردن‌ دفعات‌ امتحانات‌ کلاسی‌ شرایطی‌ را فراهم‌ آورند که‌ از خستگی‌ مفرط دانش‌ آموزان‌ جلوگیری‌ شود.

ماده‌ ۹۹ـ معلمان‌ در انتخاب‌ روشهای‌ تدریس‌، بودجه‌ بندی‌ کتابهای‌ درسی‌، طرح‌ سؤال‌ امتحانی‌، بکارگیری‌ وسایل‌ کمک‌ آموزشی‌ و مواد کمک‌ درسی‌ با رعایت‌ مقررات‌ مصوب‌ و تصمیم‌های‌ شورای‌ مدرسه‌ آزادی‌ عمل‌ خواهند داشت‌.

ماده‌ ۱۰۰ـ در ماه‌ مبارک‌ رمضان‌ و دهه‌ اول‌ ماه‌ محرم‌ حتی‌الامکان‌ باید از برگزاری‌ امتحان‌ خودداری‌ شود.

تبصره‌ـ در روزهای‌ ۱۹ و ۲۳ ماه‌ مبارک‌ رمضان‌ کلاسهای‌ نوبت‌ صبح‌ با دو ساعت‌ تأخیر شروع‌ می‌شود و برگزاری‌ امتحان‌ در این‌ دو روز مجاز نیست‌.

ماده‌ ۱۰۱ ـ ورود بازرسان‌ و ناظران‌ اعزامی‌ و افرادی‌ که‌ مورد شناخت‌ مدیر هستند به‌ مدرسه ‌بلامانع‌ است‌. ورود افراد متفرقه‌ و کسانی‌ که‌ از طرف‌ سایر دستگاهها و سازمان‌ها برای‌ انجام‌ امری‌ خاص‌ به‌ مدرسه‌ مراجعه‌ می‌کنند، پس‌ از هماهنگی‌ با اداره‌ آموزش‌ و پرورش‌ مربوط مجاز می‌باشد.

ماده‌ ۱۰۲ـ مدیر مدرسه‌ موظف‌ است‌ نسبت‌ به‌ حفظ ساختمان‌ و نگهداری‌ و استفاده‌ درست‌ از وسایل‌ و تجهیزات‌ مدرسه‌ مراقبت‌ لازم‌ را بنماید. تنظیم‌ درست‌ و نگهداری‌ سوابق‌ اداری‌ و دفاترآمار، اموال‌، امتحانات‌ و مالی‌ و نگهداری‌ آن‌ قسمت‌ از سوابق‌ تحصیلی دانش‌ آموزان‌ که‌ تحویل‌ نشده‌ است‌، با رعایت‌ شیوه‌نامه‌های‌ مربوط، در مدرسه‌ الزامی‌ است‌ و مدیران مدارس موظفند در بازرسی‌ها و مراجعه افراد ذیصلاح اداری، سوابق مربوط را به رؤیت و در صورت‌ لزوم‌ به‌ تأیید آنان‌ برسانند.

تبصره‌ – امحاء اوراق‌ امتحانی‌ دانش‌ آموزان‌ و سایر نوشته‌ها و مدارکی‌ که‌ جنبه‌ دایمی‌ ندارد با رعایت‌ مقررات‌ مربوط و تنظیم‌ صورتجلسات‌ لازم‌، انجام‌ می‌گیرد.

ماده‌ ۱۰۳- مدیر و کارکنان‌ و دانش‌ آموزان‌ مدرسه‌ الگوهای‌ اخلاقی‌ و اسلامی‌ هستند و موظف‌ به‌ رعایت‌ حقوق‌ همه‌ مردم‌ به‌ ویژه‌ همسایگان‌ مدرسه‌ می‌باشند.

ماده‌ ۱۰۴- هیچ‌ یک‌ از کارکنان‌ مدرسه‌ به‌ استفاده‌ از دسترنج‌ دانش‌ آموزان‌ یا ارجاع‌ کار شخصی‌ به‌ آنان‌ مجاز نیستند.

ماده‌ ۱۰۵- مدیر مدرسه‌ مجاز نیست‌ فضای‌ مدرسه‌ و امکانات‌ و تجهیزات‌ آن‌ را بدون‌ تأیید شورای‌ مدرسه‌ و موافقت‌ اداره‌ آموزش‌ و پرورش‌ در اختیار اشخاص‌ یا سازمانها و مراکز دیگر قراردهد.

ماده ‌۱۰۶- در ایام‌ انتخابات‌ رسمی‌ از قبیل‌ انتخابات‌ ریاست‌ جمهوری‌، مجلس‌ خبرگان‌، نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و شورای‌ شهر، ضمن‌ اینکه‌ تشویق‌ و ترغیب‌ دانش‌ آموزان‌ جهت‌ حضور در انتخابات‌ ضروری‌ است‌، محیط مدرسه‌ باید از هر گونه‌ گرایش‌ به‌ گروهها یا افراد خاص‌ مبرا باشد و هر گونه‌ استفاده‌ از محیط و امکانات‌ مدرسه‌ برای‌ تبلیغ‌ نامزدهای‌ انتخاباتی‌ و برگزاری‌ سخنرانی‌ له‌ یا علیه‌ نامزدها موجب‌ پیگرد قانونی ‌است‌.

ماده‌ ۱۰۷- اعزام‌ دانش‌ آموزان‌ جهت‌ بازدید و گردشهای‌ علمی‌، تربیتی‌ و تفریحی‌ در محدوده‌ شهرستان‌ محل‌ تحصیل‌ با موافقت‌ شورای‌ مدرسه‌ و رضایت‌ کتبی‌ اولیای‌ دانش‌ آموزان‌ بلامانع‌است‌. مدیر مدرسه‌ موظف‌ است‌ موافقت‌ شورای‌ مدرسه‌ را به‌ اداره‌ آموزش‌ و پرورش‌ مربوط ارسال‌ نماید. برای‌ اعزام‌ دانش‌ آموزان‌ به‌ خارج‌ از محدوده‌ شهرستان‌ محل‌ تحصیل‌، علاوه‌ بر اخذ رضایت‌ کتبی‌ اولیا و موافقت‌ شورای‌ مدرسه‌، موافقت‌ اداره‌ آموزش‌ و پرورش‌ محل‌ نیز ضروری‌ است‌.

زیرنویس:

به استناد مصوبه ششصد و شصت و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۲۹/۹/۸۰ که طی شماره ۸/۳۱۹۵/۱۲۰ مورخ ۳/۱۰/۸۰ ابلاغ شده است: «اعزام دانش آموزان منتخب برای شرکت در جشنواره‌ها، مسابقات علمی، فرهنگی و هنری و نظایر آن با رعایت ماده مذکور مجاز خواهد بود.»

ضمناً به استناد مصوبه دویست و چهل و هشتمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۸/۴/۸۴ به شماره ابلاغی ۹/۱۰۶۳۳/۱۲۰ مورخ ۲۲/۴/۸۴: «بیتوته (ماندن دانش آموزان در شب) دانش آموزان در مدرسه در ایام تعطیل و خارج از ساعت رسمی صحیح نیست.»

تبصره‌ – انجام‌ بازدیدهای‌ علمی‌، تفریحی‌ و تربیتی‌ در ایام‌ برگزاری‌ امتحانات‌ رسمی‌ مدارس‌ و از یک‌ هفته‌ قبل‌ از آن‌ ممنوع‌ است‌.

ماده‌ ۱۰۸- کلیه‌ کارنامه‌ها و گواهی‌ های‌ تحصیلی‌ صادره‌ از مدارس‌ با امضای‌ متصدی‌ امور دفتری‌ (یا فردی‌ که‌ عهده‌دار این‌ مسئوولیت‌ می‌باشد) و مهر و امضای‌ مدیر مدرسه‌ دارای‌ اعتبار خواهدبود.

زیرنویس:

به استناد نامه ۸/۱۱۰۹/۱۲۰ مورخ ۷/۴/۷۹ دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، گواهی های صادره از مدارس برای رسیدگی به وضع مشمولین نظام وظیفه عمومی برابر آیین نامه اجرایی بخش معافیت قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۹/۵/۶۴ هیأت وزیران توسط ادارات آموزش و پرورش تایید می گردد.

همچنین به استناد اعلام نظر شورای عالی در جلسه ۶۴۵ مورخ ۲۶/۳/۷۹ و کمیسیون معین در جلسه ۲۳۱ مورخ ۱۷/۳/۷۹ که طی شماره ۸/۶۹۰/۱۲۰ مورخ ۷/۴/۷۹ ابلاغ شده است:

– کلیه کارنامه‌ها و گواهی های تحصیلی صادره از مراکز نهضت سوادآموزی با مهر و امضای راهنمای مسئول امتحانات شهرستان دارای اعتبار قانونی خواهد بود.

– اسناد، مدارک و کارنامه های تحصیلی کلاس های پنجم لازم‌التعلیم و بزرگسال لزومی به تأیید ادارات آموزش و پرورش ندارد.

– صدور تأییدیه کارنامه کلاس پنجم ابتدایی بزرگسال توسط دفتر نهضت سوادآموزی انجام می‌گیرد.

تبصره‌ ۱- صدور تأییدیه‌ ارزش‌ تحصیلی‌ بر عهده‌ اداره‌ آموزش‌ و پرورش‌ منطقه‌ می‌باشد.

تبصره‌ ۲- صدور گواهینامه‌ پایان‌ تحصیلات‌ دوره‌ راهنمایی‌ تحصیلی‌ و متوسطه‌ برابر مصوبه‌ شورای‌ عالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ انجام‌ می‌گیرد.

ماده‌ ۱۰۹ـ ادارات‌ آموزش‌ و پرورش‌ بر حسن‌ اجرای‌ این‌ آیین‌ نامه‌نظارت‌ خواهند داشت‌.

ماده‌ ۱۱۰- از تاریخ‌ ابلاغ‌ این‌ آیین‌نامه‌، مقررات‌ مغایر لغو و کلیه‌ مدارس‌ ابتدایی‌، راهنمایی‌ تحصیلی‌، متوسطه‌ نظری‌، فنی‌ و حرفه‌ای‌، کاردانش‌ و پیش‌ دانشگاهی‌ مشمول‌ مفاد این‌ آیین‌نامه‌خواهند بود. مدارس‌ استثنایی‌، شبانه‌ روزی‌، استعدادهای‌ درخشان‌، نمونه‌ دولتی‌، غیرانتفاعی‌ و مدارس‌ وابسته‌ به‌ سایر وزارتخانه‌ها، نهادها و مراکز غیر وابسته‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌ که‌ براساس‌ قوانین‌ و مقررات‌ خاص‌ تاسیس‌ می‌شوند، بجز در مواردی‌ که‌ تابع‌ قوانین‌ خاص‌ خود هستند، مشمول‌ مفاد این‌ آیین‌نامه‌ خواهند بود.

موضوع‌: آیین‌نامه‌ اجرایی‌ مدارس‌ در ششصد و پنجاه‌ و دومین‌ جلسه‌ شورای‌ عالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ مورخ۲۰/۵/۱۳۷۹ به‌ تصویب‌ رسید. صحیح‌ است‌، به‌ مورد اجرا گذاشته‌ شود.

رییس شورای عالی و وزیر آموزش و پرورش – حسین مظفر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام