کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

بخشنامه نقل و انتقال فرهنگیان ۱۴۰۴-۱۴۰۳

بخشنامه نقل و انتقال فرهنگیان ۱۴۰۴-۱۴۰۳ (بخشنامه شماره ۱۰/۷۱۰ مورخ ۲۹/۰۲/۱۴۰۲ وزارت آموزش و پرورش)

مدیر کل آموزش و پرورش استان

به منظور افزایش بهره‌وری و ساماندهی نیروی انسانی، افزایش رضایت شغلی و تسهیل شرایط خدمت فرهنگیان محترم، شیوه‌نامه نقل و انتقال نیروهای رسمی و پیمانی متقاضی انتقال دائم و موقت برون استانی با تأکید بر مدیریت کمبود و بهبود تراز نیروی انسانی و سایر ضوابط و مقررات مربوط برای سال تحصیلی ۱۴۰۴- ۱۴۰۳ به پیوست ارسال می‌شود.

مقتضی است نسبت به اطلاع‌رسانی سریع این شیوه نامه به همکاران آموزشی و اداری شاغل در ادارات نواحی و…. زیرمجموعه اداره کل استان و همچنین از طریق رسانه‌های استانی اقدام لازم را معمول فرمایید.

علی فرهادی- معاون برنامه ریزی و توسعه منابع

بخشنامه نقل و انتقال فرهنگیان ۱۴۰۴-۱۴۰۳

الف) تعاریف:

انتقال دائم برون استانی: جابه جایی و تغییر همیشگی محل خدمت از مناطق، نواحی و شهرستان‌های یک استان به مناطق، نواحی و شهرستان‌های سایر استان‌ها در قالب ضوابط و مقررات

انتقال موقت برون استانی: جابه جایی و تغییر یک‌ساله محل خدمت از مناطق، نواحی و شهرستان‌های یک استان به مناطق، نواحی و شهرستان‌های سایر استان‌ها به منظور رفع مشکل کارکنان در قالب ضوابط و مقررات

متعهد خدمت: افرادی که به موجب قوانین و مقررات و سند تعهد خدمت رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی متعهد می شوند در منطقه تعیین شده، خدمت نمایند.

تراز نیروی انسانی: وضعیت نیاز، شدت آن و عدم نیاز به تفکیک اداره/ گروه رشته/جنس

ب) کلیات

فرآیند نقل و انتقال درون استانی:

فرآیند نقل و انتقال برون استانی با توجه به فهرست فضلی امتیاز تأیید شده متقاضیان و بر اساس جدول تراز نیروی انسانی ادارات (به تفکیک اداره/ گروه رشته/ جنسیت) و با رعایت دستورالعمل توسعه سنواتی ساماندهی نیروی انسانی مطابق جدول زمان‌بندی پیوست اجرا می‌شود.

فرآیند نقل و انتقال برون استانی:

برای حفظ و بهبود توازن نیروی انسانی با رعایت مقتضیات منطقه و استان، انتقالات درون استانی با هماهنگی حداکثری با مفاد این بخشنامه و سامانه مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری به اداره کل آموزش و پرورش استان تفویض می‌شود.

ج) ضوابط و مقررات ثبت درخواست انتقال:

۱) انتقال دائم: دارا بودن حداقل (۵) سال سنوات خدمت تجربی مشروط به رعایت تراز نیروی انسانی منطقه/ استان

تبصره: همکارانی که در سال جاری در وضعیت انتقال موقت می‌باشند، با دارا بودن شرایط انتقال دائم (حداقل ۵ سال سنوات تجربی)، در صورت درخواست خود در سامانه، بدون اعلام نظر مبدأ و مقصد محل خدمت به صورت سیستمی وضعیت انتقال آن ها تبدیل به دائم خواهد شد و در صورتی که شرایط انتقا دائم را نداشته باشند (کمتر از ۵ سال سنوات تجربی) با درخواست خود در سامانه، انتقال موقت آن‌ها به صورت سیستمی تمدید خواهد شد.

۲) انتقال موقت: دارا بودن حداقل (۲) سال سنوات خدمت تجربی مشروط به رعایت تراز نیروی انسانی منطقه/ استان

۳)

در حال تکمیل…

متن کامل بخشنامه را از لینک زیر دانلود کنید:

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام