کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

صدور احکام کارکنان قراردادی کار معین وزارت آموزش و پرورش

اطلاعیه 97-98 مورخ 98/12/14 با موضوع صدور احکام پرسنل قراردادی کار معین

به منظور تسهیل در  صدور احکام پرسنل قراردادی کار معین موضوع بخشنامه 713818 مورخ 98/12/07 سازمان اداری و استخدامی کشور و بدلیل نیاز به اقلام اطلاعاتی مورد نیاز می بایست مراحل ذیل انجام پذیرد .بدیهی است در نهایت سیستم بر اساس اطلاعات وارد شده همانند پرسنل پیمانی مشابه ،احکام را صادر مینماید.

مستند: دستورالعمل تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص)

1-برای کلیه کارکنان مشمول بدوا یک حکم کارگزینی با رویداد 230 (اصلاح اطلاعات حکمی مستخدم) و به تاریخ  اجرای 1398/12/01 صادر گردد.

2- در حکم صادره با رویداد 230 می بایست سنوات خدمات دولتی ( براساس تاریخ شروع اولین قرار داد با دستگاه دولتی) و سنوات خدمت تجربی طبق طرح های طبقه بندی مشاغل کارکنان  و بخشنامه شماره 710/14 مورخ 97/05/06(مجموع سنوات دولتی و سنوات غیر دولتی مرتبط و مشابه )،سوابق بازنشستگی، طبقه شغلی (با استناد به  بخشنامه شماره 710/33 مورخ 21/8/ 1398بر اساس مدرک تحصیلی و سنوات تجربی،)و رتبه  شغلی(بر اساس پست مورد تصدی سوابق تجربی و… مطابق  مفاد بخشنامه 710/72 مورخ 98/10/28 ( در صورت وجود کارمند قراردادی مشمول  طرح طبقه بندی مشاغل معلمان طبق بخشنامه شماره 185179مورخ 98/10/04 حق شاغل با ملحوظ قرار دادن مدرک تحصیلی ،  دوره های آموزشی ، مهارت و توانایی ،سنوات خدمت ، تحربه مربوط و مشابه حسب مورد سوابق غیر رسمی یا مدیریتی ؛ برقراری فوق العاده شغل و فوق العاده ویژه براساس پست مورد تصدی ؛ فوق العاده سختی کار،همچنین تعیین نوع ایثارگری ، مناطق کمتر توسعه یافته و  بدی آب و هوا و نقاط مرزی طبق  محل خدمت و واحدهای سازمانی، فوق العاده مدیریت (طبق تعیین سطوح و حوزه جغرافیایی) ، همسر و تعداد اولاد مشمول با رعایت دستوالعمل های مربوط به کارکنان رسمی وپیمانی ورود اطلاعات شده وبا اطلاعات قبلی کنترل و به روز گردد.

3- بعد از تعریف نوع ایثارگری و در رویداد 230 تکمیل اطلاعات مربوط به درصد جانبازی مدت اسارت و مدت حضور  در جبهه (وظیفه و داوطلبانه)، نسبت با ایثارگر در جداول مربوط به اطلاعات تکمیلی صفحه نخست – اطلاعات پرسنلی هر یک از کارکنان مشمول جهت محاسبه امتیازات مربوطه الزامی است.

4- بعد از انجام مراحل بالا و دریافت نگارش مربوطه سیستم آمادگی لازم  جهت صدور احکام تجمعی برای کارکنان مشمول را به تاریخ 1398/12/01 را دارا خواهد بود .

نکته مهم : منظور از سنوات خدمت دولتی آن قسمت از سنوات مستخدم می باشد که قبلا حق بیمه یا کسور بازنسشتگی آن پرداخت شده باشد.

اداره کل امور اداری و تشکیلات

بخشنامه مرتبط: افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام