آزمون تعیین صلاحیت
وزارت آموزش و پرورش

جذب سرباز معلم در سال تحصیلی 1400- 99

جذب سرباز معلم در سال تحصیلی 1400- 99 (بخشنامه شماره 9/710 مورخ 8/2/1399 وزارت آموزش و پرورش)

اداره کل آموزش و پرورش استان…

در اجرای بند «الف» تبصره ماده 66 الحاقی قانون خدمت وظیفه عمومی، ماده 33 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با عنایت به مجوز شماره 25/26/2/2213 مورخ 31/1/1399 ستاد کل نیروهای مسلح، سهمیه آن استان برای جذب و ساماندهی کارکنان وظیفه مأمور به وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی 1400- 1399 به شرح جدول پیوست اعلام می گرد. متقضی است با رعایت کامل ضوابط مندرج در شیوه نامه ها و دستورالعمل های صادره، موارد زیر مورد توجه قرار گیرد.

الف) صرفاً داوطلبین دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد (با اولویت کارشناسی ارشد)، مشروط به دارا بودن برگه آماده به خدمت بدون مهر غیبت که تاریخ اعزام آنها تیر، مرداد و شهریور 1399 باشد، پس از ارائه درخواست کتبی ثبت نام گردند (تاریخ اعزام 1/4/1399؛ 1/5/1399 و 1/6/1399).

ب) به جهت رعایت در فرآیند جذب سرباز معلم؛ فرم امتیازبندی بر اساس مؤلفه های مؤثر بر صلاحیت شغل معلمی با تأیید کارگروه راهبری توسعه مدیریت استان تهیه و توسط متقاضیان تکمیل گردد؛ شایسته است سرباز معلمین بر حسب نیاز از بین افراد ثتب نام شده با بالاترین امتیاز انتخاب گردند.

ج) ضمن تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز مدارس استثنایی، از پذیرش رشته های متبط با پیراپزشکی (ارتوپدی، فوریت های پزشکی و …) خودداری شود.

د) جذب و بکارگیری معلمان وظیفه صرفاً در کلاس های درس و واحدهای آموزشی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته امکان پذیر می باشد لذا از بکارگیری افراد مذکور در بخش های اداری، مدارس مناطق شهری و مرکز استان خودداری گردد.

هـ) فهرست و مدارک داوطلبان واجد شرایط و حائز امتیاز لازم (بر اساس فرم امتیازبندی طراحی شده در آن اداره کل)، بلافاصله و به صورت روزانه (حداکثر تا تاریخ 15/2/1399) در اختیار هسته محترم گزینش استان قرار گرفته و هماهنگی لازم در خصوص دریافت نظر نهایی حداکثر تا تاریخ 29/2/1399 انجام گیرد.

تذکر 1: برای جلوگیری از هد رفتن سهمیه جذب استان، حتی الامکان اعلام نظر گزینش قبل از ارسال اسامی به حوزه ستادی انجام گیرد. بدیهی است پس از تاریخ مذکور و ارسال اسامی پذیرفته شدگان به ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان وظیفه عمومی، هیچگونه جذب جدید (حتی به عنوان جایگزین افراد رد گزینش شده)، پذیرفته نشده و سهمیه مصرف شده قابل جایگزین نمی باشد.

تذکر 2: از معرفی و ارسال اسامی فاقد تأئیدیه گزینش خودداری شود.

و) اسامی پذیرفته شدگان نهایی مطابق سهمیه تخصیصی برابر فایل اکسل پیوست حداکثر تا دوشنبه مورخ 29/2/1399، به اداره کل امور اداری و تشکیلات به صورت مکتوب اعلام گردد. ضمناً جهت تسریع در انجام فرآیند مذکور تصویر نامه اداری به همراه فایل اکسل از طریق ایمیل اداره استخدام ([email protected]) ارسال شود.

تذکر: به نامه های دریافتی بعد از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ملاحظات اجرایی

1. داوطلبان می بایست در هنگام ثبت نام، فرم درخواست، تعهدنامه مربوطه و همچنین فرم پرسشنامه اطلاعات فردی گزینش را نیز تکمیل، به همراه 2 قطعه عکس و تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی تحویل مسئول ثبت نام نمایند. این فرم ها پس از فهرست برداری با نامه رسمی به هسته گزینش استان ارسال گردد.

2- داوطلبان بایستی از سلامت کامل جسمی و روحی روانی، متناسب با شغل معلمی برخوردار باشند.

3- مدت خدمت در برنامه سرباز معلم، 2 سال تمام است؛ لذا مشمولینی انتخاب می شوند که کسر خدمت ندارند و باید در این خصوص به استناد بند 31 ماده 1 فصل سوم موضوع بخشنامه 46515/53269 مورخ 22/4/1395 معاون اول رییس جمهور از متقاضیان تعهد اخذ گردد (فرم پیوست). ضمناً به استناد نامه شماره 97656/124/1/2213 مورخ 19/12/1397 ستاد کل نیروهای مسلح متقاضیان در صورت کتمان کسر خدمت در هنگام ثبت نام و سپس درخواست استفاده از آن، د صورت موافقت اداره کل استان محل خدمت، ملزم به جبران خسارات مطابق با سند تعهد مأخوذه فوق الذکر می باشد. همچنین وفق نامه شماره 988514/12/1/11/2213 مورخ 17/9/1398 معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، ترخیص سرباز معلمان به دلیل اعمال کسر خدمت در حین سال تحصیلی مقدور نمی باشد.

جزییات بیشتر+ فرم‌های پیوست

شناسنامه قانون | 1736 541

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام