کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

آیین‌نامه اجرایی قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش

آیین‌نامه اجرایی قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش (تصویبنامه شماره ۸۲۱۳۸/ت۳۶۸هـ مورخ ۲۸/۹/۱۳۶۹ هیئت وزیران)

‌وزارت آموزش و پرورش

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۹.۹.۲۵ بنا به پیشنهاد شماره ۶۰۰.۲۳۳۸ مورخ ۱۳۶۹.۶.۱ وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده (۱۰) قانون متعهدین‌خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹.۳.۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش

‌ماده ۱- قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹.۳.۸ در این آیین‌نامه اختصاراً قانون نامیده می‌شود.

‌ماده ۲- اخذ تعهد از مشمولان ماده (۱) قانون حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیلی صورت می‌گیرد و ثبت نام و تحصیل آنان در مؤسسات موضوع قانون در نیم‌سال اول تحصلی به صورت مشروط می‌باشد. در نیم سال دوم سال اول ثبت نام و تحصیل مشمولان ماده (۱) قانون مستلزم ارائه گواهی تعهد از وزارت آموزش‌و پرور شو یا اعلام عدم نیاز وزارت مذکور می‌باشد.

‌ماده ۳- استخدام و اشتغالت متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش در سایر وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی شرکت‌های دولتی و وابسته به‌دولت، شهرداریها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نیز نهادهای انقلاب اسلامی به نحوی که با انجام خدمت مورد تعهد آنان به وزارت‌آموزش و پرورش و قوانین و مقررات استخدامی منافات داشته باشد. ممنوع است. این قبل دستگاه‌ها در صورت استخدام متعهدین خدمت به وزارت آموزش و‌پرورش، مکلفند به محض اطلاع نسبت به لغو احکام استخدامی آنان اقدام نمایند.

‌تبصره- مدت اشتغال اینگونه متعهدین در زمان تعهد و قبل از انجام تعهد یا لغو آن در سایر دستگاه‌ها به هیچ وجه جزء سابقه خدمت آنان محسوب نخواهد‌شد.

‌ماده ۴- وزارت آموزش و پرورش می‌تواند در صورت نیاز، دانشجویان متعهد خدمت را که به دلایل موجه موفق به اخذ مدرک تحصیلی دوره مورد نظر‌نمی‌گردند، با آخرین مدرک تحصیلی مکتسبه در صورتی که بالاتر از مدرک ورود به دوره تحصیلی مربوط باشد استخدام یا با رعایت تبصره ماده (۵) قانون‌نسبت به لغو تعهد آنان اقدام نماید.

‌ماده ۵- متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش در مدت استفاده از مرخصی تحصیلی از مزایای حقوقی و استخدامی برخوردار نخواهند شد.

‌ماده ۶- دانشجویان و دانش‌آموزان متعهد خدمت به وارت آموزش و پرورش در صورت تبدیل تعهد، مشمول ضوابط و مقررات قانون و این آیین‌نامه می‌شوند.

‌ماده ۷- مدت تحصیل پذیرفته‌شدگان قبل از سال ۱۳۵۴ که از دانشگاه تربیت معلم، هنرسرای عالی، دانشسرای مقدماتی، دانشسرای کشاورزی، دانشسرای‌عشایری و مراکز تحصیلی مشابه (‌به تشخیص وزارت آموزش و پرورش) و رشته‌ها دبیری دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل ده‌اند، بدون سند تعهد جزء سابقه خدمت‌رسمی آنان محسوب خواهد شد.

‌ماده ۸- دوره‌های تحصیلی که مدت آنها حداقل برابر یک سال تحصیلی است از نظر احتساب جزء سابقه خدمت رسمی، قابل محاسبه می‌باشد. تابستانهای ‌واقع بین سالهای تحصیلی و تابستان سال فراغت از تحصیلی در مورد فارغ‌التحصیلان خرداد ماه، جزء مدت تحصیل آنان منظور می‌گردد.

‌ماده ۹- متعهدین خدمت موضوع قانون و افراد تحت تکفل آنان با پرداخت حق بیمه معادل کارمندان رسمی از مزایای بیمه درمانی و سایر بیمه‌های مربوط‌بهره‌مند خواهند شد.

‌ماده ۱۰- متعهدین خدمت موضوع قانون که مشمول خدمت وظیفه عمومی هستند در صورتی که به هر دلیل موفق به انجام تمام یا قسمتی از خدمت مورد‌تعهد نگردند به حوزه وظیفه عمومی مربوط معرفی خواهند شد.

‌حسن حبیبی- معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام