وزارت آموزش و پرورش

ممنوعیت ارجاع اختلافات به داوری در قراردادها بدون رعایت و طی تشریفات قانونی

ممنوعیت ارجاع اختلافات به داوری در قراردادهای بدون رعایت و طی تشریفات قانونی

وزارت آموزش‌وپرورش با ارسال دستورالعملی به ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها قانون «ممنوعیت ارجاع اختلافات به داوری در قراردادهای بدون رعایت و طی تشریفات قانونی» را ابلاغ کرد.

نامه‌ دیوان محاسبات کشور با موضوع ممنوعیت ارجاع اختلافات به داوری در قراردادهای بدون رعایت و طی تشریفات قانونی به ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها ابلاغ شد.

بر این اساس: مطابق با اصل139 قانون اساسی، صلح دعاوی اموال عمومی و دولتی و همچنین ارجاع دعاوی مذکور به داوری حسب مورد مقید به تصویب هیئت ‌وزیران یا مجلس شورای اسلامی ‌شده است و حکم ماده 457 قانونی آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز در مقام تأکید براصل قانونی فوق تصریح دارد؛ در پرتو حاکمیت قانون، مقامات و مسئولین حوزه‌های ستادی، استانی و سازمان‌های وابسته به وزارت با اشراف کامل به مقررات قانونی، موارد مندرج در این دستورالعمل را در دعاوی و قراردادهای عمومی و دولتی رعایت کنند.

تعیین داوری به‌عنوان مرجع حل اختلاف در قراردادهای راجع به اموال عمومی و دولتی ممنوع است مگر اینکه مقید به رعایت تشریفات قانونی فوق مبنی بر تشخیص امکان ارجاع موضوع به داوری توسط مراجع ذی‌صلاح حسب مورد هیئت محترم وزیران یا مجلس شورای اسلامی شود.

براساس این قانون، هیچ مقام مسئولی رأساً حق صلح دعاوی مطروحه در حوزه و حیطه مسئولیت خود را ندارد در موارد ضروری پیشنهاد صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی، به دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی منعکس شود تا در صورت احراز ضرورت و با تشخیص مقام عالی اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح در دستور کار قرار گیرد.

شایان‌ذکر است، مسئولیت حسن اجرای احکام قانونی مذکور و مفاد این بخشنامه در سطح ستاد با معاونین وزارت و در سازمان‌های وابسته و ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها بر عهده بالاترین مقام مسئول و عدم رعایت تشریفات قانونی فوق موجب مسئولیت قانونی خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام