کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

پرداخت حق بيمه سنوات ارفاقی کارکنان آموزش و پرورش استثنايی

پیشنهاد پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی کارکنان آموزش و پرورش استثنایی

وزارت آموزش و پرورش به منظور حل مشکل پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی تعداد ۵۰۰۰ نفر نیروی آموزش و پرورش استثنایی کشور و تأمین اعتبار موردنیاز، متن پیشنهادی را به هیئت دولت ارائه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» بر اساس تبصره (۵) ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور «پنج سال خدمت رضایت‌بخش در آموزش و پرورش استثنایی از هر نظر از جمله سنوات بازنشستگی، شش سال محسوب می گردد.»

بر این اساس و به موجب حکم سال ۱۳۹۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سازمان آموزش و پرورش استثنایی ملزم به «پرداخت حق بیمه» سنوات ارفاقی شد، ضمن اینکه سازمان تأمین اجتماعی نیز مکلف به «پذیرش حق بیمه» مذکور و احتساب آن در سنوات خدمتی شده است.

سازمان تأمین اجتماعی نیز در اجرای دادنامه دیوان عدالت اداری، پذیرش حق بیمه و احتساب سنوات ارفاقی را منوط به وصول «حق بیمه» و «مستمری» نموده است.

به دلیل وجود مغایرت در نحوه تعیین بدهی سنوات ارفاقی از سوی سازمان تأمین اجتماعی، مراتب در قالب اختلاف به معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام شد تـا بـر اساس مـاده (۴) آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه و با تشکیل جلسه مشترک با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش و پرورش استثنایی، مشکل تعداد ۵۰۰۰ نفر نیروی آموزش و پرورش سازمان استثنایی کشور (مشترک صندوق تأمین اجتماعی) حل و فصل گردد.

پس از تشکیل جلسات مشترک برای حل این موضوع، بنابر نظر آن معاونت به طرفین اختلاف پیشنهاد شد تا معطوف به ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، موضوع از طریق وزارت آموزش و پرورش در هیئت دولت مطرح و پیگیری گردد.

در همین راستا وزارت آموزش و پرورش به منظور حل مشکل مذکور و تأمین اعتبار موردنیاز بابت پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی و مستمری مشمولان قانون، متن پیشنهادی را به شرح زیر به هیئت دولت ارائه نموده است:

«در اجرای ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ث» ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور و به‌منظور اجرای دادنامه شماره ۱۲۶۸ مورخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با تأمین اعتبار مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال بابت پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی تعداد ۵۰۰۰ نفر نیروی آموزش و پرورش استثنایی کشور مشمول قانون، مشترک صندوق تأمین اجتماعی موافقت می‌شود.»

گفتنی است، پیشنهاد مذکور مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت طی می کند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام