کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک

اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک (مصوبه شماره۹۹/۱۸۵۴۰/دش مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

(مصوب جلسه ۸۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

نهاد ریاست جمهوری ـ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه «اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک» که در جلسه ۸۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به‌شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک 

مقدمه:

به منظور ساماندهی امور مرتبط با تعلیم و تربیت دوره کودکی و به استناد سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، اقدام ملی ۱۸ راهبرد کلان ۵ نقشه مهندسی فرهنگی، اقدام ملی ۳۶ در ذیل راهبرد کلان ۶ نقشه جامع علمی کشور، مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در اجرای تبصره ذیل ماده واحده «کلیات ساماندهی امور مربوط به مهدهای کودک» موضوع مصوبه جلسه ۸۳۴ مورخ ۹۹/۰۹/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک درجلسه ۸۳۶ مورخ ۹۹/۱۱/۷  به‌شرح ذیل به تصویب رسید:

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱ـ دوره کودکی

در این اساسنامه دوره کودکی شامل کودکان گروه سنی بدو تولد تا شش سال تمام است که به دو دوره سه ساله (دوره اول کودکی و دوره دوم کودکی) تقسیم می‌شود. تعلیم و تربیت کودکان در این دوره با محوریت خانواده‌ و با مشارکت مردم، نهادهای دولتی و غیردولتی انجام می‌شود. مهدهای کودک، کودکستان‌ها، مراکز پیش‌دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان و یا هر عنوان دیگری که مسؤولیت مراقبت، رشد، پرورش و آموزش و تربیت کودکان تا پیش از دبستان را عهده‌دار هستند، در شمول این اساسنامه قرار می¬گیرند.

ماده۲ـ اصول حاکم

اصول حاکم بر این اساسنامه عبارتند از:

۱ـ به رسمیت شناختن حقوق و تکالیف تربیتی والدین و تأکید بر محیط خانواده به عنوان بستر اصلی تربیت دوره کودکی

۲ـ به رسمیت شناختن مسؤولیت اصلی وحقوق خانواده در نگهداری و فراهم آوردن زمینه تربیت‌پذیری کودکان دردوره اول کودکی

۳ـ مبتنی‌بودن تعلیم و تربیت دوره کودکی بر یافته‌های علمی پژوهشی و آموزه‌های تعلیم و تربیت اسلامی وتعلیمات قرآنی

۴ـ توجه به شأن حاکمیتی در تنظیم‌گری، برنامه‌ریزی، هدایت، ارزیابی و نظارت و تعیین استانداردها، شاخص¬ها و سنجه¬های تعلیم و تربیت دوران کودکی

۵ ـ مشارکت¬پذیری و استفاده حداکثری از ظرفیت مردم و بخش غیردولتی و پرهیز از تصدی‌گری‌های غیر ضرور وتاکید برنقش سیاست‌گذاری، حمایتی ونظارتی سازمان

۶ ـ عدالت¬محوری و فراهم آوردن زمینه دسترسی عادلانه به فرصت‌های تربیتی برای همه کودکان

۷ـ حفظ یکپارچگی، همسویی و هماهنگی با نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی مبتنی برسند تحول بنیادین آموزش وپرورش

۸ ـ جامع نگری واهتمام متعادل و متوازن به تربیت در ساحت‌های تربیتی متناسب باشرایط و اقتضائات دوره کودکی

۹ـ توجه به تفاوت های فردی وفرهنگی ورعایت اصل تنوع درروشهای تربیتی بارویکرد اسلامی

۱۰ـ رعایت اصل عدم تعارض منافع درمدیران وکارکنان سازمان

ماده۳ـ سیاست اجرائی:

در چارچوب این اساسنامه، دردروره اول کودکی، مسؤولیت نگهداری و فراهم آوردن زمینه تربیت پذیری کودکان با «خانواده» است و سازمان، نقش توانمندسازی خانواده‌ها و راهبری، هدایت، حمایت و نظارت بر مراکز ارائه‌دهنده خدمات تعلیم و تربیت کودک را برعهده دارد و در دوره دوم کودکی، سازمان، ضمن اهتمام به توانمندسازی خانواده‌ها، با مشارکت حداکثری بخش غیردولتی، به ارائه خدمات تعلیم و تربیت و ساماندهی امور مربوط می‌پردازد.

ماده۴ـ اهداف:

۱) ساماندهی و مدیریت یکپارچه امور تعلیم و تربیت دوره کودکی و توسعه کمی و کیفی آن  

۲) ارتقاء شایستگی‌های تربیتی، توانمندسازی و حمایت از خانواده، با تأکید بر دوره اول کودکی و نیز نهادهای فعال در حوزه کودک، مهدهای کودک، پیش‌دبستان و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان زیر ۶ سال مبتنی بر تعلیم و تربیت اسلامی

۳) مشارکت درپایش و صیانت از بهداشت، سلامت و حقوق تربیتی کودک در همه عرصه‌های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی حضوری و در فضای مجازی

۴) تأمین عدالت در دسترسی به تعلیم و تربیت با کیفیت دوره کودکی با تأکید بر کودکان و خانواده‌های مناطق محروم و دارای نیازهای ویژه

۵) زمینه‌سازی برای تکوین و تعالی هویت «اسلامی ـ ایرانی» و رشد همه‌جانبه در ابعاد شناختی، عاطفی، روانی ـ حرکتی، اجتماعی، معنوی و زیستی ـ ‌بدنی

۶) آماده‌¬سازی کودکان برای ورود به نظام آموزش و پرورش رسمی و عمومی کشور

ماده۵ ـ جایگاه و شخصیت حقوقی:

«سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک» با شخصیت حقوقی مستقل و به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در این اساسنامه «سازمان» نامیده می‌شود، تأسیس و به صورت هیأت‌امنایی اداره می‌شود.

تبصره۱: سازمان متولی و مرجع انحصاری راهبری، ساماندهی، صدور مجوز، هدایت و نظارت بر امور، فرآیندها، محتواها و منابع انسانی شایسته برای تعلیم و تربیت کودکان تا شش سال تمام در مهدکودک‌ها و مراکز پیش‌دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان می¬باشد. از تاریخ تشکیل این سازمان، مأموریت‌ها و وظایف آموزشی و تربیتی متناظر سایر دستگاه‌ها و نهادهای دولتی، به این سازمان منتقل می‌شود و ارائه خدمات رفاهی و نگهداری کودکان دارای معلولیت و با نیازهای ویژه، بی¬سرپرست و بد سرپرست، کما فی‌السابق با دستگاه‌های ذی‌ربط خواهد بود.

تبصره۲: از تاریخ تأسیس و شروع به فعالیت رسمی سازمان و ابلاغ دستورالعمل¬ها و مقررات، کلیه مهدهای کودک، کودکستان‌ها، مراکز پیش‌دبستانی‌ و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان، در بخش دولتی، غیردولتی، عمومی و خصوصی که تحت هر عنوان فعالیت می¬نمایند، مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه، وضعیت خویش را با مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان، تطبیق دهند.

تبصره۳: وزارت آموزش و پرورش موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این اساسنامه، سازمان را با رعایت اساسنامه و سایر مقررات مربوط راه اندازی نماید.

تبصره۴: تا زمان ابلاغ مقررات و بخشنامه¬های جدید توسط سازمان، کلیه مهدهای کودک، پیش‌دبستانی‌ها و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان در بخش دولتی، غیردولتی، عمومی و خصوصی که تحت هر عنوانی فعالیت می¬نمایند، طبق مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل¬های قبلی به فعالیت ادامه می¬دهند و پس از آن، استمرار فعالیت آنها براساس ضوابط و مقررات ابلاغی سازمان امکان¬پذیر خواهد بود.

تبصره۵ : تا زمان تشکیل سازمان، همه پرونده¬های دریافت مجوز جدید مهدکودک متوقف، و مجوز جدیدی برای تشکیل مهدکودک صادر نمی¬شود.

ماده۶ ـ وظایف و فعالیت های سازمان:

۱ـ تدوین و پیشنهاد نظام جامع تربیت دوره کودکی بر مبنای تعلیم و تربیت اسلامی پس از تائید شورای عالی آموزش و پرورش به شورای عالی انقلاب فرهنگی

۲ـ برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت بر اجرای تعلیم و تربیت، مبتنی بر نظام جامع تربیت دوره کودکی

۳ـ فراهم آوردن زمینه‌های‌ لازم برای توانمندسازی و تسهیل ارائه‌ خدمات مشاوره‌ای و تربیتی به خانواده‌ها به ویژه دردوره اول کودکی و نیزحمایت ازمراکزارائه‌دهنده خدمات تعلیم و تربیت در دوره اول

۴ـ ایجاد ظرفیت و تسهیلات برای پوشش کامل کودکان دروه دوم کودکی (از آغاز ۴ سالگی تا پایان ۶ سالگی)  متناسب با امکانات و منابع طی یک دوره‌ی ۷ ساله (۱۴۰۰ ـ ۱۴۰۷)  در قالب دوره پیش‌دبستانی وبا اولویت بخش غیردولتی و همکاری و مشارکت دستگاه‌های دولتی، عمومی به خصوص برای کودکان مناطق محروم و دو زبانه و دارای نیازهای ویژه

۵ ـ تعیین و اعمال ضوابط، شرایط، استانداردهای صدور مجوز، چگونگی‌ تأسیس، اداره‌ و انحلال واحدهای ارائه‌دهنده خدمات تعلیم و تربیت و آموزش در دوره کودکی

۶ ـ مدیریت پژوهش و تحقیقات مورد نیاز و استفاده از ظرفیت مراکز علمی، پژوهشی و حوزه‌های علمیه

۷ ـ سیاست‌گذاری و تعیین ضوابط و قواعد تدوین برنامه‌ها، روش‌ها، مواد و محصولات آموزشی، تربیتی، فرهنگی، بازی و سرگرمی، هنری و ورزشی، مکتوب و چندرسانه‌ای ویژه کودکان و پایش سلامت جسمی و روانی و حقوق تربیتی کودک در عرصه‌های اجتماعی و فضای مجازی با جلب مشارکت دستگاه‌ها ونهادهای ذی‌ربط

۸ ـ صدور مجوز، تعیین شهریه و برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات کیفی مهدهای کودک و مراکز پیش‌دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان ونظارت بر فعالیت آن‌ها

۹ـ ایجاد تسهیلات وحمایت از راه اندازی و اداره مهدکودک‌ها و مراکز پیش‌دبستانی توسط بخش غیر دولتی و مشارکت های مردمی

۱۰ـ تدوین چارچوب شایستگی‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای نیروی انسانی، تعیین سازوکار احراز و صدور گواهینامه حرفه‌ای

۱۱ـ طراحی و استقرار نظام تربیت مربی کودک با مشارکت دستگاه‌ها ونهادهای ذی‌ربط و اجرای دوره‌های توانمندسازی و مهارت‌آموزی با استفاده از ظرفیت دانشگاهها، حوزه‌های علمیه و مراکز آموزشی و فرهنگی

۱۲ـ حمایت از توسعه فضاهای و تجهیزات آموزشی، تربیتی، فرهنگی و هنری و ورزشی خاص کودکان

۱۳ـ زمینه‌سازی، تقویت و تسهیل یادگیری زبان و ادبیات فارسی به عنوان زبان رسمی و وحدت‌بخش کشور

۱۴ـ اعمال نظارت و رسیدگی‌ به‌ شکایات و تخلفات‌ ارائه‌دهندگان خدمات تعلیم و تربیت کودک از جمله مهدکودک، مراکز پیش‌دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط برای جلوگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز و مغایر با مفاد این اساسنامه

۱۵ـ تدوین دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط ارزیابی و رتبه‌بندی مراکز ارائه‌دهنده خدمات تعلیم و تربیت و آموزش در دوره کودکی

فصل دوم ـ ارکان

ماده۷ـ ارکان:

سازمان دارای ارکان زیر است:

۱ـ هیأت امناء

۲ـ رئیس سازمان

ماده۸ ـ هیأت امناء:

هیأت امنأ، عالی‌ترین مرجع سازمان در زمینة تعیین خط‌مشی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان و دارای کلیة اختیارات قانونی در حدود اهداف و وظایف سازمان و ادارة امور آن است. ریاست هیأت امناء بر عهدة وزیر آموزش و پرورش است.

ماده۹ـ ترکیب هیأت امناء:

۱) وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیأت امناء)

۲) دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یامعاون ایشان

۳)  نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی

۴) دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش 

۵) معاون آموزش ابتدایی، معاون پرورشی و فرهنگی و معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش

۶) رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش

۷) رئیس سازمان بهزیستی کشور

۸) یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مجلس به انتخاب کمیسیون

۹) یک نفر نماینده به انتخاب مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور

۱۰) معاون ذی‌ربط رئیس سازمان صدا و سیما

۱۱) معاون ذی‌ربط رئیس سازمان برنامه و بودجه

۱۲) معاون ذی‌ربط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۱۳) نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه

۱۴) دبیر شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور

۱۵) رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک (دبیر هیأت امناء)

۱۶) مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

۱۷)  چهار نفر نماینده خانواده‌ها (دو پدر و دو مادر) 

۱۸) دو نفر ازشخصیت‌های علمی وفرهنگی‌فعال و متخصص در حوزه تعلیم و تربیت کودک

۱۹) دو نفر از نمایندگان مؤسسان مهدهای کودک و مراکز پیش‌دبستانی و مراکز نگهداری و آموزش کودکان

تبصره: افراد ردیف ۱۵ از بین کسانی که دارای فرزند زیر شش سال می‌باشند به پیشنهاد شورای مرکزی انجمن اولیاء و مربیان، ردیف ۱۶ به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر آموزش و پرورش و ردیف ۱۷ به پیشنهاد شورای هماهنگی مؤسسان،طبق دستورالعمل سازمان انتخاب و با حکم وزیر آموزش و پرورش به مدت چهار سال منصوب می‌شوند.

ماده۱۰ـ وظایف و اختیارات هیأت امناء:

۱) بررسی و تأیید رییس سازمان که از سوی وزیرآموزش و پرورش پیشنهاد می¬شود.

۲) تصویب ساختار و نمودار سازمانی، آیین¬نامه‌های اداری و استخدامی، بودجه سنواتی، ضوابط مالی و معاملاتی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرائی سازمان

۳) بررسی و تائید نظام جامع تربیت دوره کودکی، تعیین خط مشی‌ها و برنامه های سالانه سازمان

۴) بررسی و تصویب آیین¬نامه¬ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز برای اجرای مفاد این اساسنامه

۵)  تصمیم‌گیری در مورد عضویت سازمان در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی

۶) نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامة سازمان و برنامه‌های مصوب

۷) بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای رئیس سازمان یا پیشنهادهایی که از جانب حداقل سه نفر از اعضای هیأت امناء ارائه شده باشد.

۸) تصویب ضوابط و مقررات مربوط به واحدهای ارائه‌دهنده خدمات تعلیم و تربیت کودکان از قبیل مهدکودک-ها، مراکز پیش¬دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان شامل:

الف ـ اجازه ایجاد شورای برنامه¬ریزی و نظارت در سطح ستاد و استان¬ها و تعیین اعضا، چارچوب فعالیت¬ها، وظایف و صلاحیت¬های آن شورا در زمینه برنامه¬ریزی، صدور مجوز، وضع استانداردها و ارزیابی و نظارت بر عملکرد و نیز رسیدگی به تخلفات احتمالی، اعمال مجازات¬ها و لغو مجوز آنها  

ب ـ تصویب شرایط، صلاحیت¬ها و وظایف متقاضیان تأسیس و مدیریت و نیز ضوابط استقرار و راه‌اندازی واحدها

ج ـ تعیین و تصویب شهریه مجاز بطور سالیانه با هماهنگی مراجع ذی¬صلاح قانونی

د ـ پیشنهاد اعطای تسهیلات و انجام حمایت¬های لازم از موسسان بخش غیردولتی جهت طی مراحل تصویب در مراجع ذی¬صلاح قانونی

هـ ـ ساماندهی و نظارت بر تطبیق واحدهای فعال و موجود با ضوابط موضوع این اساسنامه

۹) انتخاب حسابرس، تصویب حساب¬ها و ترازنامه سالیانه و استماع گزارش مربوط

۱۰) تصویب آئین ¬ نامه داخلی هیأت امنا ء و مقررات، آئین ¬ نامه ¬ ها و شیوه‌نامه ¬ های لازم

۱۱) تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با رعایت ضوابط و ‏مقررات مربوط

۱۲) پی شنهاد اصلاح یا تغییر مفاد اساسنامه به شورای عالی انقلاب فرهنگی

تبصره۱: جلسات عادی هیأت امناء، حداقل سالی دوبار، به دعوت دبیر هیأت امناء و به ریاست وزیر آموزش و پرورش تشکیل می‌شود. جلسات با حضور حداقل دوسوم از اعضای هیأت امناء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر است.

تبصره۲: جلسات فوق‌العادة هیأت امناء برحسب ضرورت، به پیشنهاد رئیس سازمان یا رئیس هیأت امناء و یا سه نفر از اعضای هیأت امناء و با دعوت دبیر هیأت امناء تشکیل می‌شود.

تبصره۳: مصوبات هیأت امناء با امضای رئیس هیأت امناء، جهت اجرا به سازمان و در صورت ضرورت به دیگر مراجع ذی‌ربط ابلاغ می‌شود.

ماده۱۱ـ رئیس سازمان:

رئیس سازمان بالاترین مقام اجرائی سازمان و در حکم معاون وزیر است و به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تأیید هیأت ‌امناء و با حکم وزیر آموزش و پرورش برای مدت ۴ سال منصوب می‌شود. رئیس سازمان علاوه بر صلاحیت‌های عمومی، اخلاقی، اعتقادی و مدیریتی مدیران و آشنایی با تعلیم و تربیت اسلامی، باید واجد شرایط اختصاصی زیر باشد:

۱) دارای حداقل ۵ سال سابقه آموزشی و اجرائی لازم در عرصه تعلیم و تربیت کودک

۲) دارای تحصیلات مرتبط با حوزه ماموریت سازمان

ماده۱۲ـ وظایف رئیس سازمان:

۱) مسؤولیت کلی اداره امور سازمان، هدایت، ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای فعالیت‌های سازمان در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مصوب هیأت امناء و سایر قوانین و مقررات مربوط

۲) نصب و عزل مدیران سازمان در چارچوب آیین‌نامه‌های مصوب سازمان با رعایت قوانین و مقررات

۳) تهیه و تنظیم برنامه و بودجة سالانة سازمان و ارائه آن در جلسات هیأت امناء و تلاش برای تأمین منابع مالی و انسانی و امکانات مورد نیاز

۴) تهیه و تنظیم ضوابط اداری و مالی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرائی، مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی و پرورشی سازمان و ارائه آن در جلسات هیأت امناء

۵) برنامه¬ریزی برای افزایش پوشش جامعه هدف و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و تربیتی از طرق ممکن قانونی

۶) نمایندگی سازمان در کلیة مراجع اداری و قضایی با حق توکیل غیر برای استیفای حقوق سازمان در حدود مقررات

۷) حفظ و حراست از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول سازمان

۸) ارایة گزارش سالانه از فعالیت‌های سازمان به هیأت امناء

۹) ارائه ترازنامه و صورت منابع و مصارف سالانة سازمان به هیأت امناء

۱۰) پیشنهاد اصلاح یا تغییر مفاد اساسنامه به هیأت امناء و پیگیری آن پس از تأیید هیأت امناء برای تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی

۱۱) پی‌گیری و اجرای مصوبات هیأت امناء

۱۲) امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور، اسناد مالی، اداری و مکاتبات سازمان در ‏ چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و مسؤولیت امور مالی سازمان، طبق قوانین، ‏آئین¬نامه‌های مالی و معاملاتی، اداری و مقررات و مصوبات ابلاغی و  پاسخگویی به هیأت امناء

فصل سوم ـ امور مالی، ساختار و منابع انسانی

ماده۱۳ـ منابع مالی:

بودجه سازمان از طریق اختصاص ردیف¬های‌ مستقل و پیش‌بینی اعتبارات و منابع مورد نیاز در بودجة کل کشور و همچنین درآمدهای اختصاصی، کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی، تسهیلات بانکی مأخوذه طبق مقررات و نیز مشارکت های مردمی، خیرین و وقف تأمین خواهد شد.

تبصره۱: دولت موظف است اعتبارات و منابع مالی مورد نیاز برای تأسیس و راه‌اندازی سازمان به ویژه ساختمان و تجهیزات را تأمین نماید.

تبصره۲: مهدهای کودک و سایر مراکز نگهداری کودکان به صورت غیر دولتی و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اداره می‌شوند. کودکستان‌ها و مراکز پیش‌دبستانی در مناطق محروم با حمایت دولت و مشارکت مردم دایر و اداره خواهند شد.

ماده۱۴ـ ساختار و منابع انسانی:

۱)  ساختار، نمودارسازمانی و تشکیلات تفصیلی سازمان، پس از تصویب هیأت امناء به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور می¬رسد. ساختار سازمان در استان‌ها و شهرستان‌ها ذیل ساختار ادارات کل آموزش و پرورش استان¬ها و ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها با اختصاص تعداد پست¬های سازمانی مناسب پیش¬بینی می¬شود.

۲) نیروی انسانی مورد نیاز در چارچوب تشکیلات مصوب توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تأمین و تخصیص می‌یابد.

تبصره۱: ایجاد سازمان مذکور بدون گسترش تشکیلاتی بوده و محل تأمین پست‌های سازمانی موردنیاز از تجمیع پست‌های موجود در ستاد وزارت آموزش ‌و پرورش، سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان بهزیستی کشور، خواهد بود.

ماده۱۵ـ افراد شاغل در مهدهای کودک و مراکز پیش‌دبستانی غیردولتی کارمند وزارت آموزش‌ و پرورش محسوب نمی‌شوند و هیچ حق و یا امتیاز استخدامی از این محل برای ایشان در نظر گرفته نخواهد شد و وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک مجاز نیستند این افراد را در امور اداری و ستادی بکارگیری‌کنند.

فصل چهارم ـ سایر مقررات

ماده۱۶ـ اموال و دارایی‌ها:

اموال منقول و غیرمنقول، دارایی‌ها، حقوق و سایر امکانات سازمان، متعلق به دولت است که در صورت انحلال سازمان، به وزارت آموزش و پرورش منتقل خواهد شد.

تبصره۱: انحلال و یا ادغام سازمان با ساز و کار مقرر در ماده  ۱۶ این اساسنامه با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان‌پذیر خواهد بود.

تبصره۲: هر گونه انتقال و جابه‌جایی اموال منقول و غیرمنقول سازمان به سایر نهادها، باید قبلاً به تصویب هیأت امناء برسد.

ماده۱۷ـ اصلاح یا تغییر اساسنامه:

هر گونه اصلاح یا تغییر در مفاد این اساسنامه، فقط از طریق راهکارهای ذیل انجام می‌پذیرد:

۱ـ به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی

۲ـ به پیشنهاد هیأت امنای سازمان و تأیید شورای تحول نظام آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماده۱۸ـ مواردی که در این اساسنامه پیش¬بینی نشده است طبق قوانین و مقررات جاری کشور عمل خواهد شد.

ماده۱۹ـ از تاریخ ابلاغ این اساسنامه، مفاد آن بر کلیه قوانین، مقررات و ضوابط ناظر بر مهدهای کودک و پیش¬دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان و سایر مقررات مشابه، در موارد مغایرت، حاکم خواهد بود.

ماده۲۰ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش دوسالانه عملکرد سازمان را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید.

ماده۲۱ـ این اساسنامه مشتمل بر ۲۱ ماده و ۱۴ تبصره در تاریخ ۹۹/۱۱/۷ به تصویب شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.

رییس‌جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

مقررات مرتبط:

واگذاری امور مربوط به مهدهای کودک به وزارت آموزش و پرورش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام