کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

آیین نامه گواهینامه صلاحیت معلمی

بررسی آیین‌نامه «گواهینامه صلاحیت معلمی» در دستورکار هیئت دولت قرار گرفت

شناسنامه قانون | moallem

وزارت آموزش و پرورش به منظور شناسایی، جذب و تأمین منابع انسانی کار آمد، متعهد و با استعداد در مشاغل آموزشی و تربیتی،‌ آیین‌نامه گواهینامه صلاحیت معلمی را به عنوان مستند رسمی احراز توانایی یک فرد برای ایفای نقش معلمی، تدوین و به هیئت دولت ارائه نموده است.

به گزارش شناسنامه قانون، مطابق ماده واحده «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش» به منظور شناسایی، جذب و تأمین منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی کار آمد، متعهد و متخلق، با استعداد و با انگیزه و برخوردار از صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه ای، وزارت مزبور مکلف است به استناد سیاست‌های کلی تحول در نظام آموزش و پرورش، منابع انسانی مورد نیاز خود در مشاغل آموزشی و تربیتی را در چارچوب شایستگی‌های مندرج در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و بر اساس شرایط و ضوابط مصوب شورای عالی آموزش و پرورش، صرفاً از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر فنی شهید رجایی تأمین نماید.

همچنین براساس تبصره (۵) این ماده واحده، شرط اشتغال به حرفه معلمی در کلیه مدارس (اعم از دولتی و غیردولتی)، دارا بودن «گواهینامه‌صلاحیت‌معلمی» به عنوان مستند رسمی احراز توانایی یک فرد برای ایفای نقش معلمی خواهد بود.

بر همین اساس و در راستای اجرای مفاد سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، زیرنظام تربیت‌معلم و تأمین منابع‌انسانی،‌ شورای عالی آموزش و پرورش در نهصد و نود و دومین جلسه خود نسبت به تصویب کلیات آیین‌نامه مربوط به گواهینامه صلاحیت معلمی اقدام کرد.

مطابق آیین نامه مزبور،‌ وزارت آموزش‌وپرورش موظف‌ است تمام منابع‌انسانی مورد نياز خود در مشاغل ‌‌‌آموزشی‌تربیتی را پس از حصول اطمینان از دریافت گواهینامه صلاحیت معلمی بکارگیرد. به عبارت دیگر، ارائه خدمات آموزشی‌تربیتی حضوری و غیرحضوری درمدارس‌‌‌،‌ مراکز و مؤسسات آموزشی‌تربیتی‌‌‌،‌ اعم از دولتی و غیردولتی و ارائه خدمات آموزشی خصوصی،‌ علاوه بر داشتن مدرک تحصیلی، مشروط به داشتن گواهینامه صلاحیت معلمی است.

همچنین، تمامی مشاغل‌‌‌آموزشی‌ و تربیتی در چارچوب نظام سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای‌‌‌ (اعم از معلم، مدیر‌‌‌،‌ معاون‌‌‌،‌ هنرآموز‌‌‌، استادکار،‌ مربی امورتربیتی‌‌،‌ مشاور‌‌‌،‌ مراقب سلامت (مربی بهداشت))، مشمول این آیین‌نامه می‌باشند.

این آیین نامه، بكارگيري منابع‌انساني‌ فاقد‌گواهينامه صلاحيت‌ معلمی را ممنوع دانسته و با فرد خاطی بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و سایر قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

مطابق آیین نامه مزبور، صلاحیت معلمی در سه حیطه عمومی، تخصصی و حرفه‌ای سنجیده می شود. همچنین، درصورتی که متعهدین خدمت به وزارت آموزش‌وپرورش، موفق به کسب گواهینامه صلاحیت معلمی نشوند‌‌‌،‌ حداکثر دو نوبت دیگر فرصت خواهند داشت مجدداً در فرآیند سنجش صلاحیت شرکت‌کرده و حدنصاب لازم را کسب نمایند، در غیر این صورت بر اساس مواد (۵) و (۸) قانون متعهدین خدمت و ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری با آنان رفتار خواهد شد.

با توجه به آنچه ذکر آن رفت،‌ درحال حاضر وزارت آموزش و پرورش متن پیشنهادی آیین نامه گواهینامه صلاحیت معلمی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی این آیین نامه مراحل بررسی خود را در کمیسیون فرهنگی هیئت دولت طی می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام