کتاب استخدامی اداری ها
فضاهای اداری و اموال

تکلیف دستگاه‌های اجرایی به فروش خانه های سازمانی ظرف مدت یک ماه

تکلیف دستگاه‌های اجرایی به فروش خانه های سازمانی ظرف مدت یک ماه (بخشنامه شماره ۳۷۱۳۸/۵۱ مورخ ۰۳/۰۳/۱۴۰۲ خزانه‌داری کل کشور)

وزارتخانه‌ها/ مؤسسات دولتی/ شرکت‌های دولتی

تکلیف دستگاه های اجرایی به فروش خانه های سازمانی

پیرو بخشنامه شماره ۳۷۹۷۷/۵۱ مورخ ۱/۳/۱۴۰۱ در خصوص لزوم اجرای ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۴۱۸۲/ت۴۲۴۲۸ک مورخ ۷/۲/۱۳۸۷ هیأت محترم وزیران ضمن ارسال تصویر نامه‌های شماره ۱۴۸۹۶۷۱ مورخ ۹/۲/۱۴۰۲ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و شماره ۱۰۴۷۱۱ مورخ ۹/۱۱/۱۴۰۱ معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی مبنی بر ضرورت فروش خانه‌های سازمانی، مقتضی است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه نسبت به فروش خانه های سازمانی در اختیار اقدام و نتیجه را اعلام نمایند.

شایان ذکر است مشخصات خانه‌های سازمانی مشمول در زمره مستثنیات تبصره (۴) ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده و خانه‌های سازمان واگذار شده به کارکنان فاقد مسکن دارای سه فرزند و بیشتر در اجرای ماده ۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را مطابق جدول پیوست تکمیل و به اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های خزانه‌داری کل ارسال نمایند. بدیهی است پس از مهلت مذکور اقدامات لازم برای فروش خانه‌های سازمانی توسط این وزارت به‌عمل می‌آید و درآمد حاصله به حساب شماره ۴۰۰۱۰۰۰۹۰۲۰۰۵۸۸۴ خزانه تحت عنوان تمرکز درآمد حاصل از فروش خانه‌های سازمانی نزد بانک مرکزی واریز خواهد شد.

سید رحمت الله اکرمی- خزانه‌دار کل کشور

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام