کتاب استخدامی اداری ها
فضاهای اداری و اموال

آیین نامه تبادل هدایا با مقامات خارجی

آیین نامه تبادل هدایا با مقامات خارجی (تصویب‌نامه شماره ۵۱۱۰۵ /ت۶۰۹۳۰هـ مورخ ۳/۲۷/ ۱۴۰۲ هیئت وزیران)

نهاد ریاست جمهوری – وزارت امور خارجه – وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی

وزارت صنعت، معدن و تجارت- سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۲۱ به پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه تبادل هدایا با مقامات خارجی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه تبادل هدایا با مقامات خارجی

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶-

۲- هدایای مصرفی: هدایایی که به طور معمول مصرفی است؛ از قبیل انواع خوراکی عطر لباس و پارچه که نگهداری آنها به صورت دائم در موزه ممکن نباشد و سایر اقلامی که به تشخیص مقام مجاز دارای ارزش ریالی یا ویژگی خاص موزه ای نیستند و قابلیت فروش به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران را ندارند.

۳- هدایای غیر مصرفی: اقلام با دوامی که بدون تغییر محسوس و از دست دادن ویژگیهای اصلی بتوان آنها را در موزه نگهداری کرد؛ از جمله هدایای منحصر به فرد و کتابهای خطی که واجد جنبه موزه ای یا ارزش ویژه فرهنگی هستند.

۴- هدایای اعطایی به مقامات خارجی: آثار ساخته و پرداخته دست هنرمندان و نخبگان کشور به نحوی که بیانگر دستاوردهای علمی و پیام آور فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی باشد و به ترتیبی انتخاب شوند که متناسب با جایگاه ویژگی شخصی مقام خارجی، آداب و رسوم و برخورد متقابل کشور خارجی، دارای جنبه یادبود و یا نشان خاصی از کشور باشد.

۵- کارگروه کارگروه موضوع ماده (۲) این آیین نامه

۶- سامانه: زیرسامانه‌ای ذیل پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)

۷- مقام مجاز: رییس جمهور، معاون اول رییس جمهور معاونان رییس جمهور، وزراء، رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی

ماده ۲- به منظور سیاستگذاری، طراحی و حمایت از تولید هدایا و ارتق ارزش فرهنگی هنری و کیفیت هدایای موضوع این آیین نامه، کارگروهی با مسئولیت معاونت مراسم و تشریفات نهاد ریاست جمهوری و با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت، به انتخاب وزیران مربوط و سازمان اداری و استخدامی کشور به انتخاب رییس سازمان یادشده و در صورت ضرورت با حضور دو نفر از متخصصین ذی ربط به انتخاب مسئول کارگروه تشکیل می شود. گزارش اقدامات کارگروه در مقاطع زمانی شش ماهه به دفتر رییس جمهور ارائه می‌شود.

تبصره- دبیرخانه کارگروه در نهاد ریاست جمهوری مستقر است.

ماده ۳- به منظور ثبت و مستندسازی هدایای اعطایی به مقامات خارجی از سوی دستگاه‌های اجرایی و همچنین هدایای دریافتی توسط مقامات و کارکنان دستگاههای اجرایی از مقامات خارجی سامانه ثبت هدایای مقامات و کارکنان توسط نهاد ریاست جمهوری حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه راه اندازی و در دسترس دستگاههای اجرایی قرار می گیرد. ثبت هدایای اعطایی و دریافتی باید با ذکر مشخصاتی از قبیل نام و عنوان مقام اعطا کننده و گیرنده هدیه، زمان، مکان و مناسبت اهدا انجام شود.

ماده ۴- مقامات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی موظفند هرگونه هدیه مصرفی و غیرمصرفی مرتبط با مسئولیت شغلی را که مستقیماً از مقامات خارجی دریافت می‌نمایند، به مقام مجاز یا مسئولین امر در دستگاه اجرایی مربوط تحویل دهند تا ضمن ثبت آن در سامانه مطابق ضوابط این آیین نامه اقدام گردد.

ماده ۵- هدایای اعطایی به رئیس جمهور برای نگهداری به موزه هدایای نهاد ریاست جمهوری تحویل داده می شود تا اقدامات لازم به منظور ثبت آنها در فهرست اموال دولت جمهوری اسلامی ایران انجام شود.

ماده ۶- اعطای هدایا به مقامات خارجی و یا دریافت هدایا از آنها توسط مقامات همتراز و یا اشخاصی که به نیابت از مقام عهده دار ملاقات ،هستند مجاز میباشد و بر اساس قواعد رفتاری (پروتکل) بین‌المللی و با توجه به سوابق تبادل هدایا که در سامانه ثبت شده است پس از پایان دیدار انجام می‌شود.

ماده ۷- رعایت ملاحظات امنیتی و ایمنی در خصوص هدایای دریافتی توسط مقامات و کارکنان دستگاههای اجرایی ضروری است.

ماده ۸- هدایای اعطایی به مقامات خارجی غیر همتراز توسط رییس جمهور از نظر قیمت تابع مراتب و مبالغ زیر می‌باشد:

۱- نخست وزیران و شخصیتهای همتراز؛ تا سقف معادل دو سکه بهار آزادی.

۲- معاونان رییس جمهور، وزراء و شخصیت‌های هم‌تراز؛ تا سقف معادل یک سکه بهار آزادی.

۳- سفیران، معاونان وزرا و شخصیت‌های همتراز تا سقف معادل نیم سکه بهار آزادی

۴- مدیران کل و سایر ملاقات شوندگان خارجی تا سقف معادل ربع سکه بهار آزادی

تبصره ۱- هدایای اعطایی به مقامات خارجی از سوی معاون اول رییس جمهور تا سقف هفتاد پنج درصد (۷۵٪) مبالغ موضوع این ماده از سوی سایر معاونان رییس جمهور، وزراء و شخصیتهای هم تراز تا سقف پنجاه درصد (۱۵۰) مبالغ موضوع این ماده و از سوی سفیران استانداران، معاونین وزرا و شخصیتهای هم تراز تا سقف سی درصد (۳۰) مبالغ موضوع این ماده مجاز است.

تبصره ۲- هدایایی که از سوی رییس جمهور به مقامات همتراز اعطا میشود از شمول این ماده مستثنی است.

تبصره ۳- اهدای هدایا از سوی مقامات موضوع تبصره (۱) این ماده به رؤسای جمهور خارجی و شخصیت‌های همتراز تابع بند (۱) این ماده می‌باشد.

ماده ۹- وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی موظف است جنگ (آلبوم)هایی از هدایای قابل اعطاء به مقامات خارجی که واجد شرایط موضوع ماده (۸) این آیین نامه باشند را به تفکیک مراتب مندرج در ردیفهای (۱) تا (۴) ماده مذکور با تأیید کارگروه تهیه نماید و اولین دوره آن را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد.

ماده ۱۰- دستگاه‌های اجرایی موظفند تمامی هدایای غیر مصرفی اعطایی به مقامات و کارکنان دولت را به موزه هدایا و نمایشگاه‌های دائمی که به همین منظور در دستگاه‌های اجرایی دائر شده است تحویل دهند تا در معرض دید عموم قرار گیرد. پذیرش هدایای مذکور به نام دولت جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود و با اعلام به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در فهرست اموال فرهنگی- تاریخی دولت حسب مورد از طریق سامانه جامع میراث فرهنگی (جام) به ثبت می‌رسند.

ماده ۱۱- هدایای مصرفی به تشخیص و مسئولیت مقام مجاز تحویل اشخاص و یا نماینده آنها می گردد.

ماده ۱۲- به منظور پرهیز از انباشت اقلام غیر موزه ای در مخازن شامل هدایایی که نشان و یا علامت خاصی از کشور خارجی ندارند، مناسب نگهداری و نمایش عمومی نیستند و یا شخص هدیه گیرنده از تحویل گرفتن آن خودداری می‌کند، دستگاه اجرایی میتواند مطابق مقررات قانونی نسبت به فروش اقلام مذکور به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید.

ماده ۱۳- سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مکلف است هدایای اعطایی به مقامات ادوار گذشته که زیر نظر آن سازمان نگهداری می‌شوند را به موزه نهاد ریاست جمهوری و یا دستگاه‌های اجرایی مربوط مسترد نماید این هدایا به نام دولت جمهوری اسلامی ایران ثبت می گردد.

تبصره- نهاد ریاست جمهوری مکلف است از محلهای فعلی نگهداری این هدایا برای حفظ و نگهداری آنها استفاده نماید تغییر دستگاه بهره بردار اراضی محل نگهداری هدایای موضوع این ماده با پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۴- به منظور حفظ نگهداری و نمایش عمومی هدایا، حق بهره برداری از ساختمان فعلی موزه هدایای ریاست جمهوری به ساختمان (۲۴۰) واقع در مجموعه فرهنگی – تاریخی سعد آباد مطابق ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰- به نهاد ریاست جمهوری واگذار می گردد.

ماده ۱۵- آیین نامه تبادل هدایا با مقامات خارجی موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۱۷۴/ت۳۷۲هـ مورخ ۱۳۷۰/۸/۱۸ و اصلاحات بعدی آن و کلیه مقررات مغایر با این آیین نامه نسخ میگردد.

معاون اول رییس‌جمهور- محمد مخبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام