کتاب استخدامی اداری ها
ارزیابی و مدیریت عملکرد

اصلاح وظایف و ضوابط سازماندهی دفاتر مدیریت عملکرد

اصلاح وظایف و ضوابط سازماندهی «دفاتر مدیریت عملکرد» (بخشنامه شماره 38836/91/210 مورخ 04/10/1391 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

بخشنامه به دستگاه های مشمول ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوری

پیرو بخشنامه شماره 36773/91/210 تاریخ 13/9/1391، موضوع وظایف و ضوابط سازماندهی دفاتر مدیریت عملکرد، بخش 2 بخشنامه مذکور تحت عنوان؛ «ضوابط تنظیم ساختار سازمانی» به شرح زیر اصلاح و جایگزین بندهای 1-2 تا 7-2 می شود:

1-2- سطوح سازمانی واحدهای مدیریت عملکرد در وزارتخانه ها، معاونت ها و سازمان های وابسته به رییس جمهور، موسسات، سازمان ها و شرکت های وابسته به وزارتخانه ها و سازمان های مستقل، با در نظر گرفتن تعداد سازمان ها، موسسات و شرکت های وابسته و همچنین گستردگی تکالیف و وظایف، به پیشنهاد دستگاه و با تایید این معاونت،  تعیین می‌گردد.

پست های سازمانی لازم از محل پستهای واحدهای قبلی پیش بینی می شود و در صورت نیاز به ایجاد پستهای سازمانی جدید از محل پستهای مازاد سایر واحدها، پستهای مورد نیاز تامین خواهد شد.

2-2- سایر وظایفی که از لحاظ ماهیت با اینگونه واحدها مناسبت و سنخیت دارند، می تواند به وظایف سه گانه موضوع بندهای 1-1، 2-1، 3-1 و 4-1 اضافه گردد.

3-2- در تنظیم پست های سازمانی واحدهای موضوع این بخشنامه، رعایت ضوابط کمی بخشنامه های شماره 28216/105 تاریخ 25/2/1381 و 167393/101 تاریخ 13/9/1381 الزامی است.

احمد بزرگيان- معاون نوسازی و تحول اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام