ارزیابی و مدیریت عملکرد

دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرارداد کارمندان غیررسمی

دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرارداد کارمندان غیررسمی (بخشنامه شماره 140521 مورخ 13/11/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

(28)

تمامی دستگاه‌های اجرایی

در اجرای ماده 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه مربوط (نظام مدیریت عملکرد و ارزیابی کارمندان) و همچنین، بند 3 ماده 48 و ماده 49 این قانون (موضوع شرایط تمدید قرارداد کارمندان پیمانی) و بند «هـ» ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه که اجازه می‌دهد قرارداد افرادی که به صورت ساعتی یا کار معین به کار گرفته می‌شوند، تمدید شود (موضوع تبصره ماده 32 قانون صدرالاشاره) و به استناد ماده 118 قانون مدیریت خدمات کشوری، ضوابط ارزیابی کارمندان، نحوه تعیین صلاحیت و تمدید قرارداد کارمندان غیررسمی (پیمانی و قراردادی) و بهره‌گیری برای تداوم خدمت کارمندان رسمی، به شرح ذیل است:

دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرارداد کارمندان غیررسمی

ماده 1- واحد منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی موظف است اقدامات زیر را به عمل آورد:

1- تکمیل اطلاعات ردیف‌های «ب»، «ج» (به استثنای ج-4)، «د»، «ز-2» و «ط» از بند 15 فرم «ارزیابی عملکرد کارمندان» -پیوست- از ابتدای بهمن ماه ظرف مدت 15 روز (مستند به اطلاعات اخذ شده از واحدهای مربوط).

2- ارسال فرم مربوط به هر یک از کارمندان برای مدیر واحد ذیربط و دریافت فرم تکمیل شده، حداکثر تا پایان بهمن ماه.

3- استعلام از واحد گزینش برای اخذ تأییدیه تمدید قرارداد کارمندان غیررسمی و دریافت اطلاعات مربوط از واحدهای رسیدگی به تخلفات اداری، رسیدگی به شکایات، اجرای طرح تکریم ارباب رجوع، حضور و غیاب کارمندان و…، تا اول بهمن ماه.

4- اخذ امضای مقامات مجاز طبق فرم «ارزیابی عملکرد کارمندان» و اقدام بر اساس اجرای دستورات و اطلاع‌رسانی به کارمند ذی‌ربط، تا 15 اسفندماه هر سال.

تبصره 1: امتیازاتی که توسط مدیر بلافصل کارمند تعیین می‌شود باید با هماهنگی رییس مافوق انجام پذیرد.

تبصره 2: ارزیابی عملکرد مدیران (مدیران میانی و بالاتر) بر اساس دستورالعمل و فرم مستقلی انجام می‌گیرد که متعاقباً ابلاغ می‌شود.

ماده 2- تمدید قرارداد کارمندان غیررسمی با رعایت شرایط زیر امکان‌پذیر است.

1- نیاز واحد مربوط به ادامه خدمت کارمند و وجود اعتبار لازم

2- تأییدیه گزینش

3- عدم محکومیت بر اساس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری

4- کسب حداقل 80 امتیاز از مجموع عوامل فرم ارزیابی عملکرد کارمندان

ماده 3- ملاک ارزیابی عملکرد کارمندان رسمی، موضوع بند سوم ماده (48) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه مربوط، کسب امتیاز لازم از «فرم ارزیابی عملکرد کارمندان» است.

ماده 4- تکمیل فرم «ارزیابی عملکرد کارمندان» و تعیین امتیاز هر یک از عوامل، طبق «راهنمای تکمیل فرم ارزیابی عملکرد کارمندان» که پیوست است انجام می‌پذیرد. دستگاه موظف است ضمن بیان ضرورت تکمیل دقیق فرم و روش آن برای مدیران، به نحو مقتضی وظایف محوله و عوامل ارزیابی را به اطلاع کارمندان برساند.

ماده 5- دستگاه می‌تواند متناسب با ویژگی‌های اختصاصی مشاغل خود، چنانچه امتیاز هر یک از عوامل، نیازمند تغییر بوده و یا اضافه کردن عاملی جدید ضرورت داشته باشد با تأیید شورای راهبری توسعه مدیریت مربوط، حداکثر تا 20 امتیاز از سقف 120 امتیاز فرم را  تغییر دهد به نحوی که این تغییر منجر به حذف هیچ‌یک از عوامل مندرج در فرم نشود (کاهش یا افزایش امتیاز و یا اضافه نمودن عامل جدید).

ماده 6- مسؤولیت اجرای این دستورالعمل و پاسخگویی نسبت به اجرا و کیفیت آن بر عهده بالاترین مقام مسؤول در واحد منابع انسانی دستگاه است.

تبصره- در صورتی که در موعد مقرر، فرایند مذکور در این دستورالعمل به اجرا درنیاید، پس از اتمام مدت قرارداد کارمندان غیررسمی و برای جلوگیری از تضییع حقوق کارمندان، قرارداد قبلی صرفاً برای حداکثر سه ماه، قابل تمدید است.

ماده 7- دستگاه موظف است تمامی کارمندان خود را بر اساس این دستورالعمل به صورت سالیانه ارزیابی نماید و پس از اطلاع‌رسانی نتایج ارزیابی به کارمند و ثبت نتیجه در سامانه مدیریت عملکرد، فرم مربوط را در پرونده پرسنلی کارمند (رسمی، غیررسمی) نگهداری نماید.

محمود عسکری‌آزاد- جانشین رییس در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام