کتاب استخدامی اداری ها
ارزیابی و مدیریت عملکرد

شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1395 دستگاه‌های اجرایی

ابلاغ شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1395 دستگاه های اجرایی ملی و استانی (سازمان اداری و استخدامی کشور)

مطابق بند (2) دستورالعمل نحوه ارزیابی عملکرد سال 1395 دستگاه های اجرایی در دو سطح ملی و استانی و فرایند اجرایی آن (بخشنامه شماره 940121 مورخ 14/10/1395 سازمان اداری و استخدامی کشور)، شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1395 دستگاه‌های اجرایی در دو سطح ملی و استانی به همراه دستورالعمل امتیازدهی تا پایان دی ماه در وب‌سایت سازمان اداری و استخدامی کشور به نشانی www.mdhc.ir قرار گرفته است.

شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1395 دستگاه های اجرایی ملی و استانی

 شاخص های عمومی ستگاه های اجرایی ملی

 شاخص های عمومی دستگاه های اجرایی استانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام