کتاب استخدامی اداری ها
ارزیابی و مدیریت عملکرد

شناسه دستگاه‌های اجرایی برای سامانه نظام مدیریت عملکرد

سازمان اداری و استخدامی کشور، شناسه دستگاه های اجرایی برای سامانه نظام مدیریت عملکرد را به شرح زیر در سایت خود (mdhc.ir) منتشر کرده است:

گروه اصلی

گروه

فرعی

نام دستگاه اجرایی شناسه
معاونتها و سازمانهای حوزه رئیس جمهور نهاد رياست جمهوري P01
معاونتها و سازمانهای حوزه رئیس جمهور معاونت اجرایی رئیس جمهور P02
معاونتها و سازمانهای حوزه رئیس جمهور معاونت امور زنان و خانواده P03
معاونتها و سازمانهای حوزه رئیس جمهور معاونت پارلماني رئيس جمهور P04
معاونتها و سازمانهای حوزه رئیس جمهور معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور P05
معاونتها و سازمانهای حوزه رئیس جمهور معاونت حقوقي رئيس جمهور P06
معاونتها و سازمانهای حوزه رئیس جمهور معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري P07
معاونتها و سازمانهای حوزه رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور P08
معاونتها و سازمانهای حوزه رئیس جمهور سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران P09
معاونتها و سازمانهای حوزه رئیس جمهور سازمان انرژي اتمي P10
معاونتها و سازمانهای حوزه رئیس جمهور سازمان حفاظت محيط زيست P11
معاونتها و سازمانهای حوزه رئیس جمهور سازمان فضایی ایران P13
معاونتها و سازمانهای حوزه رئیس جمهور سازمان ميراث فرهنگي،‌ صنايع دستي و گردشگري P14
معاونتها و سازمانهای حوزه رئیس جمهور بنياد شهيد و امور ايثارگران P15
معاونتها و سازمانهای حوزه رئیس جمهور بانك مركزي P16
معاونتها و سازمانهای حوزه رئیس جمهور جمعيت هلال احمر P17
معاونتها و سازمانهای حوزه رئیس جمهور دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي P18
معاونتها و سازمانهای حوزه رئیس جمهور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز P19
معاونتها و سازمانهای حوزه رئیس جمهور ستاد مبارزه با مواد مخدر P20
معاونتها و سازمانهای حوزه رئیس جمهور شورای عالی امنیت ملی P21
معاونتها و سازمانهای حوزه رئیس جمهور صندوق توسعه ملی P22
معاونتها و سازمانهای حوزه رئیس جمهور صندوق نوآوری و شکوفایی P23
معاونتها و سازمانهای حوزه رئیس جمهور سازمان تبلیغات اسلامی P24
معاونتها و سازمانهای حوزه رئیس جمهور سازمان ملی استاندارد ایران P25
وزارتخانه ها وزارت آموزش و پرورش M01
وزارتخانه ها وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات M02
وزارتخانه ها وزارت اطلاعات M03
وزارتخانه ها وزارت امور اقتصادي و دارايي M04
وزارتخانه ها وزارت امور خارجه M05
وزارتخانه ها وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي M06
وزارتخانه ها وزارت تعاون،كار ورفاه اجتماعي M07
وزارتخانه ها وزارت جهاد کشاورزي M08
وزارتخانه ها وزارت دادگستري M09
وزارتخانه ها وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح M10
وزارتخانه ها وزارت راه و شهرسازي M11
وزارتخانه ها وزارت صنعت،معدن و تجارت M12
وزارتخانه ها وزارت علوم، تحقيقات و فناوري M13
وزارتخانه ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي M14
وزارتخانه ها وزارت کشور M15
وزارتخانه ها وزارت نفت M16
وزارتخانه ها وزارت نيرو M17
وزارتخانه ها وزارت ورزش و جوانان M18
سازمان ملی تابعه سایر قوا سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور  B01
سازمان ملی تابعه سایر قوا سازمان قضایی نیرو های مسلح کشور  B02
سازمان ملی تابعه سایر قوا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  B03
سازمان ملی تابعه سایر قوا سازمان پزشکی قانونی کل کشور  B04
سازمان ملی تابعه سایر قوا سازمان بازرسی کل کشور  B05
سازمان ملی تابعه سایر قوا دیوان محاسبات کشور B06
سازمان ملی تابعه سایر قوا مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی B07
سازمان ملی تابعه سایر قوا کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی B08
سازمان ملی تابعه سایر قوا كميته امداد امام خميني (ره ) B09
سازمان ملی تابعه سایر قوا سازمان صدا و سیما B10
معاونتها و سازمانهای حوزه رئیس جمهور معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري بنیاد ملی نخبگان P07N01
معاونتها و سازمانهای حوزه رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مرکز آمار ایران P08N01
معاونتها و سازمانهای حوزه رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازمان ملی بهره وری ایران P08N02
معاونتها و سازمانهای حوزه رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای P08D01
معاونتها و سازمانهای حوزه رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور امور عمومی و قضایی P08D02
معاونتها و سازمانهای حوزه رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور امور فرهنگ، گردشگری و ورزش P08D03
معاونتها و سازمانهای حوزه رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور امور رفاه اجتماعی P08D04
معاونتها و سازمانهای حوزه رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور امور سلامت P08D05
معاونتها و سازمانهای حوزه رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور امور انرژی P08D06
معاونتها و سازمانهای حوزه رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور امور تحقیقات و فناوری P08D07
معاونتها و سازمانهای حوزه رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور امور برنامه ریزی، آمایش سرزمین و محیط زیست P08D08
معاونتها و سازمانهای حوزه رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی P08D09
معاونتها و سازمانهای حوزه رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور امور زیرساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات P08D10
معاونتها و سازمانهای حوزه رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور امور آب، کشاورزی و منابع طبیعی P08D11
معاونتها و سازمانهای حوزه رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور امور صنعت و معدن P08D12
معاونتها و سازمانهای حوزه رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور امور مدیریت عملکرد P08D13
معاونتها و سازمانهای حوزه رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور امور آموزش عالی P08D14
وزارتخانه ها وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی M01N01
وزارتخانه ها وزارت آموزش و پرورش سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور M01N02
وزارتخانه ها وزارت آموزش و پرورش سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی M01N03
وزارتخانه ها وزارت آموزش و پرورش سازمان مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی و خانواده M01N04
وزارتخانه ها وزارت آموزش و پرورش سازمان نهضت سواد آموزی M01N05
وزارتخانه ها وزارت آموزش و پرورش دانشگاه شهید رجایی M01N06
وزارتخانه ها وزارت آموزش و پرورش دانشگاه فرهنگیان M01N07
وزارتخانه ها وزارت آموزش و پرورش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان M01N08
وزارتخانه ها وزارت آموزش و پرورش سازمان دانش آموزی M01N09
وزارتخانه ها وزارت آموزش و پرورش صندوق ذخیره فرهنگیان M01N10
وزارتخانه ها وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات شرکت ارتباطات زیر ساخت M02N01
وزارتخانه ها وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی M02N02
وزارتخانه ها وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران M02N03
وزارتخانه ها وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات شرکت دولتی پست بانک M02N04
وزارتخانه ها وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات شرکت پست جمهوری اسلامی ایران M02N05
وزارتخانه ها وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات سازمان فضایی ایران M02N06
وزارتخانه ها وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات M02N07
وزارتخانه ها وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات پژوهشگاه فضایی ایران M02N08
وزارتخانه ها وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات شرکت خدمات هوایی پیام M02N09
وزارتخانه ها وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات M02N10
وزارتخانه ها وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موزه ارتباطات M02N11
وزارتخانه ها وزارت اطلاعات   M03N
وزارتخانه ها وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان امور مالیاتی کشور M04N01
وزارتخانه ها وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان خصوصی سازی M04N02
وزارتخانه ها وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان بورس و اوراق بهادار M04N03
وزارتخانه ها وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی M04N04
وزارتخانه ها وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان حسابرسی M04N05
وزارتخانه ها وزارت امور اقتصادي و دارايي شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران M04N06
وزارتخانه ها وزارت امور اقتصادي و دارايي شرکت سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران M04N07
وزارتخانه ها وزارت امور اقتصادي و دارايي گمرک جمهوری اسلامی ایران M04N08
وزارتخانه ها وزارت امور اقتصادي و دارايي شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران M04N09
وزارتخانه ها وزارت امور اقتصادي و دارايي بیمه مرکزی M04N10
وزارتخانه ها وزارت امور اقتصادي و دارايي بیمه ایران M04N11
وزارتخانه ها وزارت امور اقتصادي و دارايي بانک ملی M04N12
وزارتخانه ها وزارت امور اقتصادي و دارايي بانک سپه M04N13
وزارتخانه ها وزارت امور اقتصادي و دارايي بانک توسعه صادرات M04N14
وزارتخانه ها وزارت امور اقتصادي و دارايي بانک مسکن M04N15
وزارتخانه ها وزارت امور خارجه   M05N
وزارتخانه ها وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سازمان انتقال خون ایران M06N01
وزارتخانه ها وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انستیتو پاستور ایران M06N02
وزارتخانه ها وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سازمان غذا و دارو M06N03
وزارتخانه ها وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صندوق رفاه دانشجویان M06N04
وزارتخانه ها وزارت تعاون،كار ورفاه اجتماعي سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور M07N01
وزارتخانه ها وزارت تعاون،كار ورفاه اجتماعي صندوق بازنشستگی کشور M07N02
وزارتخانه ها وزارت تعاون،كار ورفاه اجتماعي سازمان بهزیستی کشور M07N03
وزارتخانه ها وزارت تعاون،كار ورفاه اجتماعي سازمان تأمین اجتماعی M07N04
وزارتخانه ها وزارت تعاون،كار ورفاه اجتماعي بانک توسعه تعاون M07N05
وزارتخانه ها وزارت تعاون،كار ورفاه اجتماعي صندوق کارآفرینی امید M07N06
وزارتخانه ها وزارت تعاون،كار ورفاه اجتماعي صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر M07N07
وزارتخانه ها وزارت تعاون،كار ورفاه اجتماعي موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تأمین اجتماعی M07N08
وزارتخانه ها وزارت تعاون،كار ورفاه اجتماعي سازمان بیمه سلامت ایران M07N09
وزارتخانه ها وزارت تعاون،كار ورفاه اجتماعي مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار M07N10
وزارتخانه ها وزارت تعاون،كار ورفاه اجتماعي موسسه کار و تأمین اجتماعی M07N11
وزارتخانه ها وزارت تعاون،كار ورفاه اجتماعي صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون M07N12
وزارتخانه ها وزارت تعاون،كار ورفاه اجتماعي موسسه اموزش عالی علمی کاربردی مهارت M07N13
وزارتخانه ها وزارت تعاون،كار ورفاه اجتماعي صندوق بازنشستگی فولاد M07N14
وزارتخانه ها وزارت تعاون،كار ورفاه اجتماعي اتحادیه مرکزی امکان M07N15
وزارتخانه ها وزارت جهاد کشاورزی سازمان شيلات ایران M08N01
وزارتخانه ها وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور M08N02
وزارتخانه ها وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشكي كشور M08N03
وزارتخانه ها وزارت جهاد کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایي ایران M08N04
وزارتخانه ها وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور عشاير ایران M08N05
وزارتخانه ها وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور اراضی M08N06
وزارتخانه ها وزارت جهاد کشاورزی سازمان حفظ نباتات M08N07
وزارتخانه ها وزارت جهاد کشاورزی شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی دامی و منابع طبیعی M08N08
وزارتخانه ها وزارت جهاد کشاورزی شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی M08N09
وزارتخانه ها وزارت جهاد کشاورزی شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری M08N10
وزارتخانه ها وزارت جهاد کشاورزی موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد کشاورزی M08N11
وزارتخانه ها وزارت جهاد کشاورزی موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی M08N12
وزارتخانه ها وزارت جهاد کشاورزی بانک کشاورزی M08N13
وزارتخانه ها وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی M08N14
وزارتخانه ها وزارت جهاد کشاورزی شرکت بازرگانی دولتی ایران M08N15
وزارتخانه ها وزارت جهاد کشاورزی صندوق بيمه كشاورزي M08N16
وزارتخانه ها وزارت جهاد کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی M08N17
وزارتخانه ها وزارت جهاد کشاورزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی M08N18
وزارتخانه ها وزارت جهاد کشاورزی شرکت پشتيباني امور دام M08N19
وزارتخانه ها وزارت جهاد کشاورزی شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران M08N20
وزارتخانه ها وزارت دادگستري سازمان تعزیرات حکومتی M09N01
وزارتخانه ها وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح سازمان صنایع دفاع M10N01
وزارتخانه ها وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح سازمان صنایع هوافضا M10N02
وزارتخانه ها وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح سازمان صنایع هوایی M10N03
وزارتخانه ها وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح سازمان صنایع دریایی M10N04
وزارتخانه ها وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح شرکت صنایع الکترونیک ایران M10N05
وزارتخانه ها وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح سازمان توسعه منابع انرژی M10N06
وزارتخانه ها وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح سازمان جغرافیایی M10N07
وزارتخانه ها وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح M10N08
وزارتخانه ها وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح سازمان اتکا M10N09
وزارتخانه ها وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی M10N10
وزارتخانه ها وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح دانشگاه صنعتی مالک اشتر M10N11
وزارتخانه ها وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بنیاد تعاون M10N12
وزارتخانه ها وزارت راه و شهرسازي سازمان بنادر و دریانوردی M11N01
وزارتخانه ها وزارت راه و شهرسازي سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای M11N02
وزارتخانه ها وزارت راه و شهرسازي راه آهن جمهوری اسلامی ایران M11N03
وزارتخانه ها وزارت راه و شهرسازي شرکت فرودگاه های کشور M11N04
وزارتخانه ها وزارت راه و شهرسازي سازمان ملی زمین و مسکن M11N05
وزارتخانه ها وزارت راه و شهرسازي شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران M11N06
وزارتخانه ها وزارت راه و شهرسازي سازمان هواپیمایی کشوری M11N07
وزارتخانه ها وزارت راه و شهرسازي سازمان هواشناسی کشور M11N08
وزارتخانه ها وزارت راه و شهرسازي سازمان مجری ساختمان ها وتأسیسات دولتی و عمومی M11N09
وزارتخانه ها وزارت راه و شهرسازي شرکت عمران و بهسازی شهری ایران M11N10
وزارتخانه ها وزارت راه و شهرسازي شرکت عمران شهرهای جدید M11N11
وزارتخانه ها وزارت راه و شهرسازي مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی M11N12
وزارتخانه ها وزارت راه و شهرسازي شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک M11N13
وزارتخانه ها وزارت راه و شهرسازي شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور M11N14
وزارتخانه ها وزارت راه و شهرسازي بنیاد مسکن انقلاب اسلامی M11N15
وزارتخانه ها وزارت راه و شهرسازي سازمان نقشه برداری کشور P08N03
وزارتخانه ها وزارت صنعت،معدن و تجارت بانک صنعت و معدن M12N01
وزارتخانه ها وزارت صنعت،معدن و تجارت سازمان توسعه تجارت ایران M12N02
وزارتخانه ها وزارت صنعت،معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران M12N03
وزارتخانه ها وزارت صنعت،معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی M12N04
وزارتخانه ها وزارت صنعت،معدن و تجارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان M12N05
وزارتخانه ها وزارت صنعت،معدن و تجارت شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران M12N06
وزارتخانه ها وزارت صنعت،معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی M12N07
وزارتخانه ها وزارت صنعت،معدن و تجارت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران M12N08
وزارتخانه ها وزارت صنعت،معدن و تجارت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران M12N09
وزارتخانه ها وزارت صنعت،معدن و تجارت صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک M12N10
وزارتخانه ها وزارت صنعت،معدن و تجارت صندوق ضمانت صادرات M12N11
وزارتخانه ها وزارت صنعت،معدن و تجارت مرکز ملی فرش ایران M12N12
وزارتخانه ها وزارت صنعت،معدن و تجارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی M12N13
وزارتخانه ها وزارت صنعت،معدن و تجارت موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی M12N14
وزارتخانه ها وزارت صنعت،معدن و تجارت صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک M12N15
وزارتخانه ها وزارت صنعت،معدن و تجارت صندوق توسعه صنایع دریایی M12N16
وزارتخانه ها وزارت صنعت،معدن و تجارت مرکز آموزش بازرگانی M12N17
وزارتخانه ها وزارت صنعت،معدن و تجارت شرکت غله و  خدمات بازرگاني M12N18
وزارتخانه ها وزارت صنعت،معدن و تجارت شرکت دخانیات ایران M12N19
وزارتخانه ها وزارت علوم، تحقيقات و فناوري سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران M13N01
وزارتخانه ها وزارت علوم، تحقيقات و فناوري سازمان سنجش و آموزش کشور M13N02
وزارتخانه ها وزارت علوم، تحقيقات و فناوري سازمان امور دانشجویان M13N03
وزارتخانه ها وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی M13N04
وزارتخانه ها وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شبکه پارک های علم و فناوری کشورهای اسلامی  M13N05
وزارتخانه ها وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شبکه نانو فناوری کشورهای اسلامی M13N06
وزارتخانه ها وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مرکز منطقه ای علوم و انتقال فناوری اتحادیه همکاری های کشورهای حاشیه اقیانوس هند(IOR-ARC) M13N07
وزارتخانه ها وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شبکه دانشگاه های مجازی کشورهای اسلامی M13N08
وزارتخانه ها وزارت علوم، تحقيقات و فناوري کتابخانه الکترونیک M13N09
وزارتخانه ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سازمان اوقاف و امور خیریه M14N01
وزارتخانه ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سازمان حج و زیارت M14N02
وزارتخانه ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران M14N03
وزارتخانه ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی M14N04
وزارتخانه ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نهادهای کتابخانه های عمومی کشور M14N05
وزارتخانه ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سازمان سینمایی و سمعی بصری کشور M14N06
وزارتخانه ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجمن آثار و مفاخر فرهنگی M14N07
وزارتخانه ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد M14N08
وزارتخانه ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موسسه پژوهش فرهنگ، هنر و ارتباطات M14N09
وزارتخانه ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي شورای فرهنگ عمومی M14N10
وزارتخانه ها وزارت کشور سازمان ثبت و احوال کشور M15N01
وزارتخانه ها وزارت کشور سازمان همیاری شهرداری های کشور M15N02
وزارتخانه ها وزارت کشور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران M15N03
وزارتخانه ها وزارت کشور سازمان مدیریت بحران کشور M15N04
وزارتخانه ها وزارت کشور شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور M15N05
وزارتخانه ها وزارت کشور مرکز آسیاسی زلزله M15N06
وزارتخانه ها وزارت نفت شرکت ملی نفت M16N01
وزارتخانه ها وزارت نفت شرکت ملی گاز M16N02
وزارتخانه ها وزارت نفت شرکت ملی پتروشیمی M16N03
وزارتخانه ها وزارت نفت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران M16N04
وزارتخانه ها وزارت نيرو شركت مادر تخصصی توانير M17N01
وزارتخانه ها وزارت نيرو شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران M17N02
وزارتخانه ها وزارت نيرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب وفاضلاب کشور M17N03
وزارتخانه ها وزارت نيرو شرکت تولید برق حرارتی M17N04
وزارتخانه ها وزارت ورزش و جوانان    

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام