آزمون تعیین صلاحیت
ارزیابی و مدیریت عملکرد

بخشنامه جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۱

جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۱ (بخشنامه شماره ۱۲۶۰۶ مورخ ۲۷/۰۲/۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، استانداری‌ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها

به منظور تکریم “خدمت صادقانه، انقلابی و موثر به مردم” در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و شناسایی و تقدیر از دستگاه‌های برتر در عرصه خدمتگزاری به ملّت شریف ایران و نهادینه‌سازی فرهنگ ارتقاء و بهبود عملكرد دستگاه‌های اجرایی و به استناد آیین‌نامه اجرایی مواد (۸۱) و (۸۲) قانون مدیریت خدمات كشوری و دستورالعمل‌های اجرایی مربوط در خصوص ارزیابی عملكرد، ساختار و وظایف ستاد مرکزی، ستادهای دستگاهی و استانی جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۱ به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

دانلود متن کامل بخشنامه ابلاغی

جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۱

الف) ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی

ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی با مسئولیت معاون رییس‌ جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و با عضویت معاونان این سازمان و برخی از معاونان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و صاحب‌نظران مدیریت دولتی با مأموریت‌های ذیل در سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل می‌شود:

۱. انتخاب حداکثر (۲) دستگاه از بین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیر نظر رییس‌جمهور؛ حائز بالاترین امتیاز یا بیشترین رشد نسبت به سال گذشته در مجموع دو بعد شاخص‌های عمومی و اختصاصی؛

۲. انتخاب حداکثر (۳) دستگاه از بین سازمان‌های وابسته و شرکت‌های تابعه دستگاه‌های اجرایی؛ حائز بالاترین امتیاز یا بیشترین رشد نسبت به سال گذشته در مجموع دو بعد شاخص‌های عمومی و اختصاصی؛

۳. انتخاب دستگاه اجرایی حائز بهترین عملکرد در اجرای شعار سال ۱۴۰۱ با عنوان “تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال آفرین”؛

۴. اعطای “جایزه ویژه مردمی” به دستگاه اجرایی حائز بهترین عملکرد در کسب رضایت مردم؛

۵. انتخاب دستگاه اجرایی حائز بهترین عملکرد در اجرای “سند تحول دولت مردمی“؛

۶. انتخاب دستگاه اجرایی حائز بهترین عملکرد در موضوع ” بهره‌وری”؛

۷. انتخاب استاندار موفق با بهترین عملکرد در تحقق مصوبات سفرهای استانی رییس جمهور؛

۸. انتخاب دستگاه اجرایی حائز بهترین عملکرد در اجرای “قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت“؛

۹. انتخاب دستگاه اجرایی حائز بهترین عملکرد در اجرای ” تسهیل و ایجاد اشتغال”؛

۱۰. انتخاب دستگاه اجرایی حائز بهترین عملکرد در “ارتقای فرهنگ سازمانی”، “اقامه نماز”، “امر به معروف و نهی از منکر” و “ترویج فرهنگ عفاف و حجاب”؛

۱۱. اعطای “جایزه مشارکت خبرگانی” به موثرترین مشارکت‌های خبرگانی افراد و تشکل‌ها در ارزیابی عملکرد دستگاه‎های اجرایی؛

تبصره ۱: دبیرخانه ستاد مرکزی جشنواره شهید‌ رجایی در امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور مستقر است و معاون نوسازی اداری سازمان دبیر جشنواره خواهد بود.

تبصره ۲: ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی با در نظر گرفتن مفاد فصل یازده قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین‌نامه اجرایی مواد (۸۱) و (۸۲) قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره ۴۲۲۵‏‏‏‏‏/۴۴۳۲۷ تاریخ ۱۴‏‏‏‏‏/۱‏‏‏‏‏/۱۳۸۹، بخشنامه ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰ ابلاغی به شماره ۵۱۰۸۰ تاریخ ۲۰‏‏‏‏/۰۹‏‏‏‏/۱۴۰۰ و دستورالعمل امتیازدهی شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰، در قالب کمیته‌های تخصصی که در دبیرخانه ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی تشکیل می‌شود انجام و گزارش نهایی برای انتخاب برگزیدگان به ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی ارائه خواهد شد. (لازم است، دستگاه‌های اجرایی، گزارش‌های خودارزیابی خود را در قالب سامانه مدیریت عملکرد دولت بر اساس زمان‌بندی ابلاغ شده به این سازمان ارسال نمایند.)

تبصره ۳: نحوه و چگونگی تقدیر از برگزیدگان، توسط ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی تعیین می‌شود.

تبصره ۴: سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای مصوبه شماره ۶۶۵۳‏/۲۰۶ مورخ ۲۳‏/۰۳‏/۱۳۹۰ شورای عالی اداری، پس از ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، نسبت به سطح‌بندی آن‌ها در سه سطح عالی، خوب و متوسط اقدام نموده و نتیجه را به همراه گزارش تفصیلی ارزیابی عملکرد، در “سامانه انتشار نتایج ارزیابی عملکرد دولت” به اطلاع عموم خواهد رساند.

تبصره ۵: ستاد مرکزی در انتخاب دستگاه‌های برتر (در اجرای بندهای ۳ الی ۱۰) از مشارکت دستگاه‌هایی نظیر: دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت اجرایی ریاست جمهوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه کشور، ستاد ملی جمعیت، مرکز رصد و پایش تحول دولت، سازمان ملی بهره‌وری، وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حسب مورد استفاده خواهد نمود.

ب) ستاد دستگاهی جشنواره شهید رجایی

وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیر نظر رییس جمهور موظفند با تشکیل ستاد جشنواره شهید رجایی در سطح دستگاه به ریاست بالاترین مقام دستگاه و با عضویت اعضای شورای راهبری توسعه مدیریت (موضوع مصوبه شماره ۱۱۸۵۲‏‏‏‏‏‏‏‏/۹۳‏‏‏‏‏‏‏‏/۲۰۶ تاریخ ۵‏‏‏‏‏‏‏‏/۹‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۳ شورای عالی اداری) و روسای سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته، اقدامات زیر را انجام دهند:

۱. انتخاب دستگاه‏/دستگاه‌های برتر از بین سازمان‌های وابسته و شركت‌های تابعه؛ حائز بالاترین امتیاز یا بیشترین رشد نسبت به سال گذشته در مجموع دو بعد شاخص‌های عمومی ‌و اختصاصی؛

۲. انتخاب دستگاه‌های برتر از بین واحدهای استانی ستاد و سازمان‌های وابسته و شركت‌های تابعه دستگاه؛ حائز بالاترین امتیاز یا بیشترین رشد نسبت به سال گذشته در مجموع دو بعد شاخص‌های عمومی ‌و اختصاصی؛

تبصره ۱: ستاد جشنواره شهید رجایی دستگاه می‌تواند از واحدهای ستاد دستگاه، سازمان‌های وابسته، شرکت‌های تابعه و واحدهای استانی آن‌ها که در محورهایی از قبیل؛ تحقق شعار سال (تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال آفرین)، اقتصاد مقاومتی، بهبود محیط کسب و کار، کسب رضایت مردم و … اقدام برجسته‌ای انجام داده‌اند، تقدیر نماید.

تبصره ۲: ستاد جشنواره شهید رجایی دستگاه، در خصوص تعداد و چگونگی تقدیر از برگزیدگان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، تصمیم‌گیری خواهد نمود.

تبصره ۳: دفاتر مدیریت عملکرد دستگاه‌های اجرایی (یا عناوین مشابه) به عنوان دبیرخانه ستاد جشنواره شهید رجایی دستگاه موظفند؛ اقدام به ارزیابی عملکرد واحدهای اجرایی ملی و استانی و رتبه‌بندی آنها بر اساس نتایج این ارزیابی نموده و گزارش آن را برای تصویب به ستاد جشنواره شهید رجایی دستگاه ارائه نمایند.

ج) ستاد استانی جشنواره شهید رجایی

شورای راهبری توسعه مدیریت استان به عنوان ستاد جشنواره شهید رجایی استان، اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

۱. انتخاب حداکثر (۲) دستگاه از بین تمامی دستگاه‌های اجرایی استان؛ حائز بالاترین امتیاز یا بیشترین رشد نسبت به سال گذشته در مجموع دو بعد شاخص‌های عمومی ‌و اختصاصی؛

۲. انتخاب دستگاه برتر در هر یک از گروه‌های اعلام شده از سوی ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی؛ حائز بالاترین امتیاز یا بیشترین رشد نسبت به سال گذشته در مجموع دو بعد شاخص‌های عمومی ‌و اختصاصی؛

تبصره ۱: ستاد جشنواره شهید رجایی استان می‌تواند از دستگاه‏/ دستگاه‌های برتر در اجرای مصوبات سفرهای استانی ریاست محترم جمهوری، تقدیر نماید.

تبصره ۲: ستاد جشنواره شهید رجایی استان می‌تواند بر حسب مقتضیات استان، از دستگاه‌های اجرایی استان که در محورهایی از قبیل؛ تحقق شعار سال (تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال آفرین)، اقتصاد مقاومتی، بهبود محیط کسب و کار، کسب رضایت مردم و … اقدام برجسته‌ای انجام داده‌اند، تقدیر نماید.

تبصره ۳: ستاد جشنواره شهید رجایی استان، پس از تأیید نتایج ارزیابی، در خصوص نحوه و چگونگی تقدیر از برگزیدگان، با رعایت قوانین و مقررات مربوط تصمیم‌گیری خواهد نمود.

تبصره ۴: دبیرخانه ستاد جشنواره شهید رجایی استان، در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مستقر بوده و موظف است ضمن تشکیل کمیته‌های تخصصی، اقدام به ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان نموده و گزارش مربوط را از طریق سامانه مدیریت عملکرد دولت، به دبیرخانه ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی ارایه نماید.

میثم لطیفی- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام