کتاب استخدامی اداری ها
ارزیابی و مدیریت عملکرد

جشنواره شهيدرجايي سال 98 (بر اساس ارزیابی عملکرد سال 1397)

جشنواره شهيدرجايي سال 1398 (بر اساس ارزیابی عملکرد سال 1397) (بخشنامه شماره 618388 مورخ 8/11/1397 سازمان اداری و استخدامی کشوری)

متن بخشنامه در فرمت پی دی اف

بخشنامه به دستگاه‌هاي اجرایی، استانداری‌ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها

به منظور شناسايي و تقدير از تلاشگران عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي ‌و ملت شريف و بزرگوار ايران اسلامي و نهادينه‌كردن فرهنگ ارتقاء و بهبود عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي و نیز پایش میزان اجرای مطلوب برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم (1397‏-1399)، به استناد آيين‌نامه اجرايي مواد 81 و 82 قانون مديريت خدمات كشوري (موضوع تصميم‌نامه شماره 4225‏‏‏‏/44327 تاريخ 14‏‏‏‏/1‏‏‏‏/1389، وزيران محترم عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك) و دستورالعمل‌هاي اجرايي مربوط در خصوص ارزيابي عملكرد، بخشنامه جشنواره شهيدرجايي سال 1398 ابلاغ مي‌گردد.

الف) ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی

ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی با مسئولیت رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و با عضویت معاونان این سازمان، برخی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و صاحب‌نظران مدیریتی و اداری در سازمان مذکور تشکیل و اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

1. انتخاب حداکثر 3 دستگاه از بین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیر نظر رییس‌جمهور كه بالاترين امتياز یا بیشترین میزان رشد امتیاز را نسبت به سال گذشته در مجموع دو بعد شاخص‌های عمومی و اختصاصی (موضوع بند الف و ب ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مواد 81 و 82 ق.م.خ.ک) كسب نمایند.

2. انتخاب حداکثر 3 دستگاه از بین سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌های دولتی كه بالاترين امتياز یا بیشترین میزان رشد امتیاز را نسبت به سال گذشته در مجموع دو بعد شاخص‌های عمومی و اختصاصی (موضوع بند الف و ب ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مواد 81 و 82 ق.م.خ.ک) کسب نمایند.

3. انتخاب 2 دستگاه که بالاترین امتیاز یا بیشترین میزان رشد امتیاز را نسبت به سال گذشته در شاخص‌های عمومی کسب نمایند.

4. انتخاب 2 دستگاه که بالاترین امتیاز یا میزان رشد امتیاز را نسبت به سال گذشته در شاخص‌هاي اختصاصي کسب نمایند.

5. انتخاب دستگاه‌های اجرایی کشور در محورهای خاص از قبیل؛ توسعه دولت الکترونیک، اقتصاد مقاومتی، اشتغال، سرمایه‌گذاری و … بر حسب مقتضیات.

6. برگزاری مراسم ملی جشنواره شهیدرجایی با حضور ریاست محترم جمهور به منظور تقدیر از برگزیدگان.

تبصره 1: دبیرخانه ستاد مرکزی جشنواره شهیدرجایی در امور مدیریت عملکرد و ارتقاء فرهنگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور مستقر است و معاون نوسازی اداری سازمان دبیر جشنواره خواهد بود.

تبصره 2: ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی با در نظر گرفتن مفاد فصل 11 قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین‌نامه اجرایی مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره 4225‏/44327 تاریخ 14‏/1‏/1389، بخشنامه ارزیابی عملکرد سال 1397 به شماره 162537 تاریخ 6‏/4‏/1397 و دستورالعمل امتیازدهی شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1397، در قالب کمیته‌های تخصصی که در دبیرخانه ستاد مرکزی جشنواره شهیدرجایی تشکیل می‌شود انجام و گزارش نهایی برای انتخاب برگزیدگان به ستاد مرکزی جشنواره شهیدرجایی ارائه خواهد شد. لازم است، دستگاه‌های اجرایی گزارش‌های خودارزیابی خود را در قالب سامانه جامع مدیریت عملکرد دولت به این سازمان ارسال نمایند.

تبصره 3: نحوه و چگونگی تقدیر از برگزیده¬ها توسط ستاد مرکزی جشنواره شهیدرجایی تعیین و اعلام می¬شود.

ب) ستاد دستگاهی جشنواره شهید رجایی

وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیر نظر رییس‌جمهور موظفند با تشکیل ستاد جشنواره شهیدرجایی در سطح دستگاه با عضویت اعضای شورای راهبری توسعه مدیریت (موضوع مصوبه شماره 11852‏‏‏‏/93‏‏‏‏/206 تاریخ 5‏‏‏‏/9‏‏‏‏/1393 شورای عالی اداری) به ریاست بالاترین مقام دستگاه و عضویت روسای سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های وابسته، اقدامات زیر را انجام دهند:

1. انتخاب حداکثر 2 دستگاه از بین سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌های وابسته و تابعه که بالاترين امتياز را در مجموع دو بعد شاخص‌هاي عمومي ‌و اختصاصي (موضوع بند الف و ب ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مواد 81 و 82 ق.م.خ.ک) كسب نمایند.

2. انتخاب حداکثر 3 دستگاه اجرایی استان از بین واحدهاي استاني تابعه دستگاه و يا واحدهاي استاني تابعه سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌های وابسته و تابعه که بالاترين امتياز در مجموع دو بعد شاخص‌هاي عمومي ‌و اختصاصي (موضوع بند الف و ب ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مواد 81 و 82 ق.م.خ.ک) كسب نمایند.

3. انتخاب حداكثر 3 واحد (دفتر، اداره کل، مدیریت، امور) از بين واحدهای ستاد دستگاه، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي وابسته و تابعه که بالاترين عملکرد را بر اساس سازوکار مصوب ستاد جشنواره دستگاهی كسب نمایند.

4. انتخاب مدیر و تیم کاری برتر بر اساس سازوکار مصوب ستاد جشنواره دستگاهی حداکثر 4 نفر در هر یک از موارد فوق.

5. ايجاد تمهيدات لازم جهت برگزاري مراسم جشنواره شهیدرجایی در دستگاه و تقدير از برگزيده‌ها با حضور بالاترین مقام دستگاه. 

تبصره 1: دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات(یا عناوین مشابه) دستگاه به عنوان دبیرخانه ستاد جشنواره شهیدرجایی، موظف است ضمن فعال نمودن کمیته¬های تخصصی مرتبط با ارزیابی عملکرد، اقدام به ارزیابی واحدهای دستگاه نموده و پس از تأیید در شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه، برای تصویب در ستاد جشنواره شهیدرجایی دستگاه، اقدام نماید. 

تبصره 2: ستاد جشنواره شهیدرجایی دستگاه، در خصوص نحوه و چگونگی تقدیر از برگزیده‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط تصمیم¬گیری نموده و تأیید آن نیز بر عهده رییس ستاد مذکور می‌باشد.

تبصره 3: ستاد جشنواره شهیدرجایی دستگاه می‌تواند بر حسب مقتضیات دستگاه، یک محور مشتمل بر شاخص‌هایی از قبیل؛ اقتصاد مقاومتی، اشتغال، سرمایه‌گذاری و … که ستاد دستگاه و سازمان‌های وابسته در آن اقدام برجسته‌ای انجام داده‌اند را مشخص و از برگزیدگان در آن محور نیز تقدیر نماید.

ج) ستاد استانی جشنواره شهید رجایی

شورای راهبری توسعه مدیریت استان موظف است به عنوان ستاد جشنواره شهيدرجايي استان، اقدامات زیر را انجام دهد:

1. انتخاب حداکثر 5 دستگاه از بین دستگاه¬های اجرایی سطح استان (بر اساس گروه¬بندی اعلام شده از سوی ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی) که بالاترين امتياز و یا بالاترین میزان رشد امتیاز را نسبت به سال گذشته در مجموع دو بعد شاخص‌هاي عمومي ‌و اختصاصي(موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 3 آیین¬نامه اجرایی مواد 81 و 82 ق.م.خ.ک) كسب نمایند.

2. انتخاب حداكثر 2 دستگاه از بين دستگاه‌های اجرایی سطح استان که بالاترين امتياز یا بیشترین میزان رشد امتیاز(حداقل 40 درصد) را نسبت به سال گذشته در شاخص‌هاي عمومي كسب نمایند.

3. انتخاب حداكثر 2 دستگاه از بين دستگاه‌های اجرایی سطح استان که بالاترين امتياز یا بیشترین میزان رشد امتیاز(حداقل 40 درصد) را نسبت به سال گذشته در شاخص‌هاي اختصاصي كسب نمایند.

4. انتخاب تیم‌های کاری مؤثر شامل حداکثر 4 نفر در هر یک از موارد فوق.

5. ايجاد تمهيدات لازم جهت برگزاري مراسم جشنواره شهيدرجايي و تقدير از برگزيده‌ها.

تبصره 1: دبیرخانه ستاد جشنواره شهيدرجايي استان در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مستقر بوده و موظف است ضمن تشکیل کمیته¬های تخصصی، اقدام به ارزیابی دستگاه‌های اجرایی استان نموده و گزارش مربوط را از طریق سامانه نظام مدیریت عملکرد دولت به دبیرخانه ستاد مرکزی جشنواره شهیدرجایی ارایه نماید. 

تبصره 2: ستاد جشنواره شهیدرجایی استان، در خصوص نحوه و چگونگی تقدیر از برگزیده‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط تصمیم¬گیری نموده و با تأیید رییس ستاد اقدام خواهد نمود.

تبصره 3: ستاد جشنواره شهیدرجایی استان می¬تواند با تدوین برش شهرستانی شاخص‌های عمومی و اختصاصی و تشکیل کمیته راهبری توسعه مدیریت شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، نسبت به ارزیابی واحدهای شهرستانی نیز اقدام نموده و در جشنواره شهیدرجایی استان از آن‌ها تقدیر نماید. نحوه و چگونگی انتخاب شهرستان برگزیده و همچنین واحدهای برگزیده شهرستانی به تصویب ستاد مذکور خواهد رسید.

تبصره 4: ستاد جشنواره شهیدرجایی استان می‌تواند بر حسب مقتضیات استان، یک محور مشتمل بر شاخص‌هایی از قبیل؛ اقتصاد مقاومتی، اشتغال، سرمایه‌گذاری و … که دستگاه‌های اجرایی استان در آن اقدام برجسته‌ای انجام داده‌اند را مشخص و از حداکثر سه دستگاه برگزیده در این محور نیز تقدیر نماید. شاخص‌های تعیین شده و نحوه ارزیابی آن‌ها می‌بایست به تأیید دبیرخانه ستاد مرکزی جشنواره شهیدرجایی رسیده باشد.

 

مطالب مرتبط:

– دستورالعمل ارزیابی عملکرد سال 1397 دستگاه‌های اجرایی سطح ملی و استانی و فرایند اجرایی آن (بخشنامه شماره 162537 مورخ 6/4/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور)

– برگزاری جشنواره شهید رجایی 97

برگزاری جشنواره شهید رجایی 96

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام