کتاب استخدامی اداری ها
ارزیابی و مدیریت عملکرد

اطلاعیه‌های ارزیابی عملکرد سال 1398 دستگاه‌های اجرایی

اطلاعیه‌های ارزیابی عملکرد سال 1398

سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای تحقق ارزیابی عملکرد سال 1398 دستگاه‌های اجرایی سطح ملی و استانی، اطلاعیه‎هایی را برای مدیریت هر چه بهتر فرایند ارزیابی عملکرد صادر کرده است.

این اطلاعیه ها را می توانید از لینک‎های بالا به تفکیک (مشترک سطح ملی و استانی / سطح استانی) مشاهده کنید.

اطلاعيه شماره (۹) سطح ملی

اصلاحيه چارچوب ارائه مستندات خودارزيابي دستگاه هاي اجرايي در سامانه مديريت عملكرد

تاریخ 1 اردیبهشت 1399

پيرو ارسال اطلاعيه شماره (۸) فرايند ارزیابی عملكرد سال 1398 با موضوع چارچوب ارائه مستندات، به آگاهي مي‌رساند؛

۱-ارائه فايل اكسل پيوست شماره ۲ اطلاعيه مذكور براي دستگاه­هاي استاني در سامانه مديريت عملكرد الزامي نمي ­باشد.

۲-دستگاههاي استاني در صورت لزوم، مي­بايست اطلاعات مندرج در فايل اكسل پيوست شماره ۳ اطلاعيه مذكور را در متن فايل پيوست شماره ۱ (بصورتpdf ) درج و ارائه نمايند. بدين صورت كه اگر واحد استاني داراي شاخص با چندين قلم آماري و يا با ماهيت نسبت، رشد و تركيبي است، ارائه اقلام آماري، طي جدولي در فايل پيوست شماره ۱ كفايت نموده و نياز به درج هيچ گونه فايل اكسلي به عنوان مستند در سامانه نيست.

اطلاعيه شماره (۸) سطح ملی

نحوه ارائه مستندات خودارزيابي دستگاه هاي اجرايي در سامانه مديريت عملكرد

تاریخ 27 اسفند 1398

چارچوب ارائه مستندات خود ارزيابي شاخص هاي عمومي و اختصاصي فرايند ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۸، طي نامه شماره ۷۶۱۸۴۷ تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ از سوي اين امور ابلاغ گرديده و از لينك زير قابل دريافت و بهره برداري مي باشد. ضروري است دستگا­هاي اجرايي كشور(سطح ملي و استاني) گزارشات خودارزيابي شاخص­هاي عمومي و اختصاصي را با رعايت چارچوب مذكور، طبق زمانبندي اعلام شده در سامانه مديريت عملكرد دستگاه بارگذاري نمايند.

 نامه شماره ۷۶۱۸۴۷ موضوع نحوه ارائه مستندات خودارزيابي دستگاه هاي اجرايي سال ۱۳۹۸

 پيوست نامه شماره ۷۶۱۸۴۷ (چارچوب مستدات گزارشات خود ارزيابي)

اطلاعيه شماره (۷) سطح ملی

آخرين نسخه به روز رساني شده فايل تفاهم نامه برنامه سه ساله اصلاح نظام اداري

تاریخ 27 اسفند 1398

آخرين نسخه به روز رساني شده تفاهم نامه هاي برنامه سه ساله اصلاح نظام اداري- دوره دوم به همراه برش استاني مربوطه بر روي سايت امور قرار گرفته و از بخش اطلاعات كاربردي، نظام مديريت عملكرد دستگاه هاي اجرايي، تفاهم نامه برنامه جامع اصلاح نظام اداري – دوره دوم (۱۳۹۷-۱۳۹۹) دستگاه هاي اجرايي كشور (منضم به برش استاني) قابل بهره برداري مي باشد. شايان ذكر است اطلاع رساني لازم در خصوص توضيحات مندرج در ستون توضيحات فايل اكسل(فهرست دستگاه ها) كه در ذيل اين اطلاعيه ارائه گرديده است متعاقباً صورت خواهد گرفت.

ياد آور مي گردد؛ آخرين نسخه ويرايش شده برش استاني شاخص هاي اختصاصي استان در تاريخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ بر روي سايت قرار گرفته است. لذا خواهشمند است موارد از سايت امور دريافت و مورد بهره برداري قرار گيرد.

فهرست دستگاه هاي اجرايي تفاهم نامه برنامه سه ساله دستگاه هاي اجرايي

اطلاعيه شماره (۶) سطح ملی

برش استاني شاخص هاي اختصاصي سال ۱۳۹۸

تاریخ 27 اسفند 1398

پيرو نامه شماره ۷۰۴۳۷۴ تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ به آگاهي ميرساند؛ مسِئوليت بارگذاري شاخص هاي اختصاصي استان بر عهده ستاد و واحد هاي استاني دستگاه هاي اجرايي مي باشد و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان صرفاً به هنگام ارزيابي، شاخص هاي مندرج در سامانه را با شاخص هاي اختصاصي بارگذاري شده در تارنماي اين امور (بخش اطلاعات كاربردي، نظام مديريت عملكرد دستگاه هاي اجرايي قسمت شاخص هاي اختصاصي سال ۱۳۹۸ دستگاه هاي اجرايي كشور منضم به برش استاني) مورد تطابق قرار خواهند داد. ليست دستگاه هاي اجرايي شاخص هاي اختصاصي مورد ارزيابي در سطح ملي و استان از لينك زير قابل دريافت و بهره برداري مي باشد. خواهشمند است ستون مربوط به توضيحات فايل اكسل مورد توجه گيرد.

ليست برش استاني اختصاصي مورد ارزيابي سال ۱۳۹۸

اطلاعيه شماره (۵) مشترک سطح استان- ملی

تاریخ 24 اسفند 1398

پيرو اطلاعيه هاي قبلي و نامه شماره ۶۹۵۱۸۸ تاريخ ۳۰‏/۱۱‏/۱۳۹۸ موضوع؛ تشريح فرايند ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۸ دستگاه هاي اجرايي كشور و درخواست ­هاي متعدد­ دستگاه­ هاي اجرايي كشور و سازمان مديريت و برنامه ­ريزي استان­، تجديد نظر در زمانبندي فرايند ارزيابي صورت گرفته است كه به همراه نكات تكميلي از لينك زير قابل دريافت و بهره برداري مي باشد.

اطلاعیه‌های ارزیابی عملکرد 1398 اصلاحيه فرآيند ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي سال ۱۳۹۸

اطلاعيه شماره (۴) سطح ملي

تاریخ: 21 اسفند 1398

پيرو بخشنامه شماره ۷۴۹۹۷۷ تاريخ ۲۸‏/۱۲‏/۱۳۹۷ موضوع؛ ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۸ دستگاه ­هاي اجرايي و ابلاغ دستورالعمل شاخص هاي عمومي شيوه نامه ارزيابي عملكرد سطح ملي دستگاه هاي اجرايي كشور از لينك زير قابل دريافت و بهره برداري مي باشد.

شناسنامه قانون | File شیوه‌نامه امتیازدهی شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 98

اطلاعيه شماره (۳) سطح ملي

تاریخ: 21 اسفند 1398

پيرو نامه شماره ۶۹۵۱۸۸ تاريخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ موضوع؛ تشريح فرايند و زمانبندي ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۸ دستگاه هاي اجرايي كشور، فايل اكسل فشرده جهت بارگذاري و آماده سازي سامانه مديريت عملكرد از لينك زير قابل دريافت و بهره برداري مي باشد.

شايان ذكر است فايل اكسل فشرده ديگر دستگاه هاي اجرايي به ترتيب در روز هاي آتي بر روي تارنماي اين امور قرار خواهد گرفت.

شناسنامه قانون | Fileدانلود فایل اکسل شاخص‌های اختصاصی (فشرده)

اطلاعيه شماره (۲) سطح ملي

تاریخ: 17 اسفند 1398

با توجه به اينكه تعريف شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۸ سطح ملي و استاني در سامانه مديريت عملكرد دولت به پايان رسيده است، دستگاه‌هاي اجرايي مي‌­توانند خروجي رمزدار سامانه را از لينك‌هاي زير دانلود و ضمن انتشار در سامانه مديريت عملكرد دستگاه، نسبت به تعريف فرآيندهاي ارزيابي عملكرد عمومي سطح ملي و استاني اقدام نمايند.

شناسنامه قانون | Fileارزيابی عملكرد سطح ملی

شناسنامه قانون | Fileارزيابی عملكرد سطح استانی

اطلاعيه شماره (۱) مشترک سطح استان- ملی

تاریخ: 30 بهمن 1398

پيرو ارسال نامه شماره ۶۹۵۱۸۸ تاريخ ۳۰‏/۱۱‏/۱۳۹۸ موضوع؛ جدول زمان‌بندی فرايند ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۸ دستگاه­‌هاي اجرايي سطح ملي و استاني، ضروري است نسبت به دريافت فايل اكسل مختص سامانه مربوط به برش استاني شاخص‌هاي اختصاصي سال ۱۳۹۸ از قسمت ذيل اقدام و ضمن تكميل دقيق آن بر اساس برش استاني مربوط به هر دستگاه (قابل دريافت بر روي تارنماي امور) حداكثر تا تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸، در سامانه دستگاه بارگذاري شود.

لازم به ذكر است، در تكميل فرم مذكور و بارگذاري آن در سامانه ضمن رعايت زمان بندي مشخص شده، نسبت به درج تعداد، عناوين، اهداف، سقف امتياز و ماهيت شاخص­‌ها دقت لازم به عمل آيد. در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در شاخص هاي بارگذاري شده در زمان ارزيابي، واحد استاني مربوط از فرآيند ارزيابي عملكرد سال جاري، كنار گذاشته خواهد شد.

شناسنامه قانون | Fileشاخص‌های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۸ دستگاه‌های اجرایی

شناسنامه قانون | Fileفایل خام فرم شاخص‌های اختصاصی

اطلاعيه شماره (۳) سطح استان

تاریخ: 24 اسفند 1398

پيرو نامه شماره ۷۰۴۳۷۴ تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ به آگاهي ميرساند؛ مسِئوليت بارگذاري شاخص هاي اختصاصي استان بر عهده ستاد و واحد هاي استاني دستگاه هاي اجرايي مي باشد و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان صرفاً به هنگام ارزيابي، شاخص هاي مندرج در سامانه را با شاخص هاي اخصاصي بارگذاري شده در تارنماي اين امور، بخش اطلاعات كاربري، نظام مديريت عملكرد دستگاه هاي اجرايي مورد تطابق قرار خواهند داد. ليست دستگاه هاي اجرايي شاخص هاي اختصاصي مورد ارزيابي در سطح استان از لينك زير قابل دريافت وئ بهره برداري مي باشد. خواهشمند است ستون مربوط به توضيحات فايل اكسل مورد نظر توجه گيرد.

شناسنامه قانون | Fileليست برش استاني اختصاصي مورد ارزيابي سال ۱۳۹۸

اطلاعيه شماره (۲) سطح استان

24 اسفند 1398

پيرو بخشنامه شماره ۷۴۹۹۷۷ تاريخ ۲۸‏/۱۲‏/۱۳۹۷ موضوع؛ ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۸ دستگاه ­هاي اجرايي و ابلاغ دستورالعمل شاخص هاي عمومي، شيوه نامه ارزيابي عملكرد سطح استان از لينك زير قابل دريافت و بهره برداري مي باشد.

شناسنامه قانون | Fileشیوه‌نامه امتیازدهی شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 98

اطلاعيه شماره (۱) سطح استان

تاریخ: 17 اسفند 1398

پيرو ارسال نامه شماره ۷۰۴۳۷۴ تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ موضوع تشريح فرايند ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۸ دستگاه هاي اجرايي استان، دستورالعمل مربوط به تهيه فايل اكسل(مختص سامانه مديريت عملكرد) شاخص هاي اختصاصي  سطح استان به همراه فايل آماده سازي سامانه مديريت عملكرد از لينك زير قابل بهره برداري مي باشد. خواهشمند است ضمن اطلاع رساني دستورالعمل مذكور به دستگاه هاي اجرايي استان، فايل آماده سازي براي كليه دستگاه هاي ارزيابي شونده استان به همراه ارزيابان مربوطه تكميل و حداكثر تا تاريخ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ از طريق مكاتبه رسمي به امور مديريت عملكرد و ارتقاي فرهنگ سازماني ارسال گردد.

شناسنامه قانون | Fileدستورالعمل تكميل و بارگذاري فرم اختصاصي دستگاه اجرايي استان

شناسنامه قانون | Fileفايل آماده سازي استان ۹۸

شناسنامه قانون | Fileنامه شماره ۷۰۴۳۷۴

شناسنامه قانون | Fileزمان بندي ارزيابي سال ۱۳۹۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام