کتاب استخدامی اداری ها
ارزیابی و مدیریت عملکرد

رفع برخي ابهامات از دستورالعمل اجرايي ارزيابي عملكرد كارمندان (بخشنامه شماره 29243/91/210 مورخ 8/7/1391 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور)

بخشنامه به دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري

پيرو بخشنامه شماره 11942/200 تاريخ 22/5/1390 (دستورالعمل اجرايي ارزيابي عملكرد كارمندان) نظر به ابهامات دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص كميته تحول اداري موضوع تبصره يك ماده (2) دستورالعمل، موارد زير را اعلام مي‌دارد:

1- با توجه به ماده (6) دستورالعمل مذكور در ارتباط با مسئوليت دفاتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات (مديريت عملكرد) دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص اجرا و نظارت بر دستورالعمل، كميته مذكور به «كميته ارزيابي عملكرد كارمندان» تغيير عنوان يافته و اعضاي آن به پيشنهاد دفاتر مذكور و تصويب شورا و يا كميسيون تحول اداري دستگاه تعيين خواهد شد.

تبصره- منظور از اجرا و نظارت توسط دفاتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات (مديريت عملكرد)، شامل؛ سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، نظارت، تعيين و تصويب شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد كارمندان (با همكاري و مشاركت واحدها) مي‌باشد.

2- كميته مذكور علاوه بر بررسي و تأييد نهايي مدارك و مستندات مربوط به ارزيابي عملكرد كارمندان، نسبت به بررسي موارد اعتراضي از سوي كارمندان در خصوص امتياز ارزيابي كسب شده اقدام نموده و تصميم نهايي را اتخاذ خواهد نمود.

3- پس از تعيين امتياز نهايي كارمندان در كميته مذكور، سوابق مربوط در دفاتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات (مديريت عملكرد) دستگاه به عنوان دبيرخانه كميته نگهداري و نتيجه نيز جهت درج در پرونده كارگزيني كارمندان و اعطاي مزاياي قانوني به واحد مربوطه از جمله امور اداري و يا واحد متناظر دستگاه ارايه خواهد شد.

احمد بزرگيان- معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام