کتاب استخدامی اداری ها
مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی

تصویب‌نامه در خصوص واردات کالا توسط کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور و مسافرانی که به کشور وارد می‌گردند، در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ماکو، بندر انزلی، ارس و اروند (تصویبنامه شماره۵۶۷۴۰/ت۴۵۰۵۹هـ مورخ ۸/۳/۱۳۹۲ هیأت وزیران)

تصویب‌نامه در خصوص واردات کالا توسط کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور و مسافرانی که به کشور وارد می‌گردند، در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ماکو، بندر انزلی، ارس و اروند (تصویبنامه شماره۵۶۷۴۰/ت۴۵۰۵۹هـ مورخ ۸/۳/۱۳۹۲ هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲ به استناد تبصره ماده (۱) قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری – صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی -مصوب ۱۳۸۹– تصویب نمود:

اجرای مقررات ورود کالای همراه مسافر به داخل کشور مندرج در ماده (۱۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۷۲– و ماده (۹) تصویب‌نامه شماره ۵۶۶۸۲/ت۳۰۵هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۷۲ موضوع تعیین مقررات مربوط به مبادلات مرزی و بازارچه‌های مرزی و واردات کالا توسط کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور و مسافرانی که به کشور وارد می‌گردند، در مناطق آزاد تجاری – صنعتی ماکو، بندرانزلی، ارس و اروند مجاز است.

معاون اول رئیسجمهور- محمدرضا رحیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام