کتاب استخدامی اداری ها
آزمون های استخدامی

فهرست بیماری های مانع استخدام قضات

شناسنامه قانون- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه فهرست بیماری های مانع استخدام قضات را که با امکان ادای وظایف داوطلبان قضاوت منافات دارند مشخص و منتشر کرده است.

این فهرست مربوط به آگهی آزمون قضاوت سال ۱۴۰۰ است.

بر این اساس، کلیه مبتلایان به عدم کفایت رشد و نمو جسمانی و همچنین بیماری هایی که موجب ناتوانی در انجام وظایف محوله در امر قضاوت است از قبیل مواردیکه در ۱۶ دسته به شرح ذیل آمده ازجمله موارد منع استخدام قضات می باشد.

ذکراین نکته ضروری است که بیماریهای عنوان شده در این ۱۶ دسته با امکان ادای وظایف داوطلبان در امر قضاوت منافات داشته و در آن دسته از بیماریها که زیر آن خط کشیده شده، تصمیم گیری در خصوص چنین مغایرتی در فرد مبتلا، با کمیسیون گزینش قضات می باشد.

لیست بیماری‌های مانع استخدام قضات

لیست بیماری‌های مانع استخدام قضات
۱-غدد مترشحه داخلی و متابولیسم ۹- مغز و اعصاب
۲- جراحی و مغز و اعصاب ۱۰- روانپزشکی
۳- ریه و قفسه صدری ۱۱- پوست
۴- استخوان (اسکلت) ۱۲- گوارش
۵- خون و انکولوژی ۱۳- عفونی
۶- دستگاه ادراری تناسلی ۱۴- چشم
۷- قلب و عروق ۱۵- گوش و حلق و بینی
۸- روماتولوژی و بافت همبند ۱۶- دهان و دندان

۱-غدد مترشحه داخلی و متابولیسم

 • آکرومگالی با تغییر شکل ظاهری و اختلالات هورمونی.
 • ژیگانتیسم با تغییر شکل ظاهری و اختلالات هورمونی.
 • کوشینگ با تغییر شکل ظاهری و اختلالات هورمونی.
 • دیابت بی مزه ناشی از تومورها یا اعمال جراحی هیپوفیز.
 • پرکاری و کم کاری کلی هیپوفیز.
 • بیماریهای بدخیم تیروئید.
 • کم کاری پاراتیروئید.
 • پرکاری راجعه پاراتیروئید
 • سرطان های بدخیم فوق کلیه.
 • دیابت تیپ I
 • دیابت تیپ II که منجر به عوارض حاد یا مزمن شده باشد.
 • بیماریهای متابولیک ناتوان کننده مثل ویلسون- هموکروماتوز- انسولینوما و…
 • چاقی و لاغری مفرط (۴۰> BMI، ۱۵BMI).

۲- جراحی و مغز و اعصاب

 • معایب بارز ستون فقرات از جمله انحرافات ستون فقرات.
 • انواع فتق دیسک بین مهره ای که علیرغم عمل جراحی علائم بالینی و رادیولوژیکی آن باقیمانده باشد.
 • شکستگی های ستون مهره ها با ایجاد اختلال عملکرد.
 • شکستگی ستون مهره ها که تحت عمل جراحی قرار گرفته باشد.
 • تومورهای مغزی عمل شده یا عمل نشده با علائم بالینی روانی – خلقی.
 • اختلالات عروقی مغز با علائم بالینی.
 • سابقه عمل جراحی روی مغز.
 • کمپرسیونهای نخاعی خواه به مرحله فلج رسیده یا نرسیده باشد.
 • دنده گردنی با علائم بالینی عروقی و عصبی.
 • کراهت منظر ناشی از تغییر شکل های بارز جمجمه.

۳- ریه و قفسه صدری

 • تغییر شکل مادرزادی قفسه­سینه­ مانند سینه قیفی شکل یا برجسته همراه با اختلال عملکرد تنفسی.
 • نبودن یک ریه یا قسمت اعظم یک ریه با اختلال عملکرد تنفسی.
 • جوشگاههای سوختگی وسیع و یا ناشی از اعمال جراحی با اختلال عمل تنفسی.
 • بیماریهای فیبروز دهنده ریه با اختلال عملکرد تنفسی.
 • تومورهای بدخیم قفسه سینه- مدیاستن و مری.
 • بیماریهای عفونی صعب العلاج ریه.
 • بیماریهای مزمن انسدادی ریه توام با عوارض بالینی.
 • آسم شدید و مقاوم به درمان.
 • CO2 Narcosis با علل مختلف از جمله وقفه تنفسی خواب و…
 • پر فشاری شریان ریوی با هر علتی (از جمله آمبولی های مکرر ریوی و…).
 • درد مزمن بعد از عمل جراحی قفسه سینه.

۴- استخوان (اسکلت)

 • نقائص خلقتی یا اکتسابی اسکلتی بارز شامل دفرمیتی شدید، شکستگی، قطع و فقدان عضو و صدمات منجر به جمود ویا محدودیت حرکتی در مفاصل بزرگ اندام ها، لگن و ستون فقرات که منجر به اختلال عملکرد عضوی گردد.
  تبصره – منع خدمتی ناشی از عوارض مذکور در اندام فوقانی غیر غالب با تشخیص کمیسیون گزینش قضات می باشد.
 • تومورهای بدخیم استخوانی و تومورهای خوش خیم با عود مکرر
 • شکستگی های با جوش خوردن تاخیری که نیاز به عمل های جراحی مکرر دارند.
 • پارگی مینیسک زانو که علیرغم درمان با اختلال عملکرد زانو همراه باشد.
 • پارگی شدید و کامل: رباطهای جانبی- رباطهای متقاطع زانو که باعث ناپایداری مفصل زانو گردند.
 • در رفتگی های درمان نشده مادرزادی مفصل ران.
 • در رفتگی مکرر کشکک که باعث ناپایداری مفصل زانو گردد.
 • قطع اندام فوقانی غالب
  تبصره – منع خدمتی ناشی از قطع اندام فوقانی غیر غالب با تشخیص کمیسیون گزینش قضات می باشد.
 • قطع اندام تحتانی
 • قطع اندام تحتانی از هر سطح به جزء انگشتان پا
 • قطع اندام فوقانی از ناحیه کف دستی به بالا
 • فقدان کامل شست در دست غالب
 • فقدان دو بند انتهایی انگشت دست به جز شست
 • کوتاهی اندام فوقانی بیش از ۵ سانتی متر
 • کوتاهی بیش از ۳ سانتی متر اندام تحتانی
 • محدودیت حرکات در بیش از دو انگشت دست همراه با اختلال در عملکرد
 • در رفتگی های مکرر مفصل شانه.

۵- خون و انکولوژی

 • کم خونی های مزمن ارثی و اکتسابی غیر قابل درمان قطعی با Hb کمتر از ۱۰
 • کلیه سرطان های بدخیم غیر قابل درمان قطعی
 • بیماریهای هیپوپرولیفراتیو مغز استخوان
 • بیماریهای پرانعقادی ارثی و اکتسابی با نیاز به درمان مداوم ضد انعقاد

۶- دستگاه ادراری تناسلی

 • انسداد ادراری مزمن غیر قابل درمان جراحی دو طرفه با عملکرد غیر طبیعی کلیه.
 • برگشت ادرار به حالب ها در صورت دو طرفه و شدید بودن.
 • بیماریهای عفونی مزمن کلیه ها(پیونفریت مزمن) – مجاری ادراری -بیضه ها.
 • سنگ­های­انسدادی کلیه­و­مجاری­ادرار(به جز­سنگ­های­اسیداوریکی­و­سنگ­های­کوچک­تر­از ۱۰ میلی متر).
 • نارسایی مزمن کلیوی به دلیل دیابت، فشار­خون­بالا،­ بیماری پلی­کیستیک­کلیه­،گلومرولونفریت مزمن، انسداد ادراری مزمن و نفریت های ارثی ).
 • دیالیز خونی یا صفاقی مزمن.
 • تومورهای مجاری ادراری تناسلی غیر قابل درمان جراحی و با بقای کمتر از ۵ سال
 • سندروم نفروتیک
 • گلومرولونفریت(اولیه و ثانویه مثل بیماریهای کلاژن کلیه).
 • نفروکتومی یک طرفه به شرط غیر طبیعی بودن عملکرد کلیه مقابل
 • پیوند کلیه با عملکرد غیر طبیعی کلیه پیوندی
 • عوارض کلیوی ناشی از فشار خون بدخیم، TTP، اسکلرودرمی و HUS
 • بی ­اختیاری ادراری غیر قابل کنترل با دارو
 • دو جنسی بودن.
 • تنگی دوطرفه شریان کلیه و نفروپاتی ایسکمیک
 • بیماریهای پلی کیستیک کلیه به شرط غیر طبیعی بودن عملکرد کلیه ها.
 • بیماریهای متابولیک ارثی شامل سندروم آلپورت- سندروم فابری- هیپراگزالوری اولیه- نفروپاتی هیپراورسیمی جوانان- نفرونوفتایزیس به شرط عملکرد غیر طبیعی کلیه ها.

۷- قلب و عروق

 • تنگی و نارسایی دریچه آئورت
 • تنگی و نارسایی دریچه میترال
 • وجود هرگونه بیماری مادرزادی قلب اعم از عمل شده یا نشده به جزء پرولاپس میترال بدون عارضه- ASD عمل شده بدون عارضه- PDA عمل شده بدون عارضه.
 • هر نوع بیماری عروق کرونر قلب در هر درجه یا حالت.
 • نارسایی قلبی در هر کلاس یا هر مرحله ای.
 • اختلالات ریتم قلبی عارضه دار و صعب العلاج از قبیل تاکی کاردی بطنی- فیبریلاسیون دهلیزی- فلوتردهلیزی.
 • پرفشاری خون سیستولیک و دیاستولیک مقاوم به درمان و یاعارضه دار.

۸- روماتولوژی و بافت همبند

 • آرتریت های عفونی حاد و مزمن با تغییر شکل مفصلی که منجر به اختلال عملکرد گردد.
 • آرتریت های التهابی مزمن مثل آرتریت روماتوئید، اسپوندیلیت آنکیلوزان و…
 • واسکولیت های نکروزان، اسکلرودرمی ها، پلی میوزیت ها، لوپوس و درماتومیوزیت ها که نیاز به درمان مداوم یا پیگیری طولانی مدت پزشکی داشته باشند.
 • استئوآرتریت مفاصل بزرگ که منجر به اختلال عملکرد گردد.
 • تبصره – منع خدمتی ناشی از عارضه مذکور در اندام فوقانی غیر غالب با تشخیص کمیسیون گزینش قضات می‌باشد.

۹- مغز و اعصاب

 • اختلالات تعادلی مخچه (SCD).
 • اختلالات استحاله ای سلولهای عصب (بیماریهای موتور نورون) مثل ALS.
 • بیماریهای بافت سفید سیستم عصبی مرکزی مثل MS و لکودیستروفی ها
 • انواع انسفالوپاتی ها با عوارض جسمی یا روانی پایدار و ناتوان کننده
 • انواع میو پاتیها با سیر پیشرونده و با ایجاد اختلال در عملکرد
 • انواع صرع
 • انواع فلج های حرکتی کامل در هر یک از اندام های تحتانی و همچنین اندام فوقانی غالب.
 • تبصره – در خصوص اندام فوقانی غیر غالب تشخیص با کمیسیون گزینش قضات می باشد.
 • انواع فلج های حرکتی نسبی در اندام های فوقانی و تحتانی که با اختلال عملکرد همراه باشند.
 • انواع فاکوماتوزیس ها که ایجاد اختلال حسی و یا حرکتی و یا روانی و یا کراهت منظر نماید.
 • انواع فلج اعصاب کرانیال که منجر به اختلال عملکرد عمده شنوایی یا بینایی گردد
 • انواع فلج اعصاب کرانیال همراه با کراهت منظر
 • انواع سکته های مغزی و ضایعات عروقی مغز که با اختلالات حرکتی و یا حسی شدید همراه باشد و اختلال عملکرد ایجاد نماید.
 • بیماری میاستنی گراو در صورتیکه پیشرونده بوده و یا با اختلال عملکرد حرکتی باشد.
 • اختلالات حرکتی movement disorder مثل پارکینسون- تورتیکولی- کره هانگتینتون.
 • پلی نوروپاتی و انواع نوروپاتی که منجر به اختلال عملکرد فیزیکی گردند.
 • دمانس (اختلال عملکرد مغزی به هر دلیل).
 • دیستروفی عضلانی پیشرونده و یا با اختلال عملکرد حرکتی.
 • نارکولپسی و کاتالسی پیشرفته.
 • اختلالات تکلم و لکنت زبان که منجر به اشکال در ارتباط با اطرافیان گردد.
 • انسفالوپاتی با پیش زمینه های آسیب فیزیکی مغز(خونریزی-تومور-آبسه).
 • سابقه ضربه مغزی که منجر به اختلالات حرکتی یا حسی شده و ایجاد اختلال عملکرد نماید.
 • تومورهای مغزی که ایجاد اختلال عملکرد نمایند.

۱۰- روانپزشکی

 • انواع سایکوزها.
 • اختلالات خلقی که در عملکرد فردی و اجتماعی اختلال ایجاد نمایند.
 • اختلالات شخصیتی.
 • بهره­هوشی­پایین­تر­از ۹۵­(توسط آزمون­های­استاندارد­و در­یک­مرکز­روانپزشکی­دانشگاهی­انجام شده باشد).
 • اختلالات کنترل تکانه.
 • بیماری ژیل دولاتوره و کلیه اختلالات تیک در سر و صورت.
 • اختلالات اضطرابی عمده ( اختلال اضطرابی منتشر- اختلال وسواسی جبری- اختلال پانیک- اختلالات فوبیک- اختلال استرس پس از سانحه).
 • انحرافات جنسی.
 • اختلالات­روانی با منشاء ارگانیکنظیر اختلالات عملکردی فردی و اجتماعی ناشی از صغر شدید یا فقدان هر دو بیضه، عقیمی، ناتوانی جنسی، فقدان آلت تناسلی، نازایی در زنان و…
 • سوء مصرف مواد مخدر و روان گردان و مصرف مشروبات الکلی.

۱۱- پوست

 • انواع اگزماهای وسیع و شدید و مزمن و مقاوم به درمان.
 • آلوپسی توتالیس ( فقدان کامل موی سر ) و آلوپسی یونیورسالیس ( فقدان کامل موی سر و بدن )
 • آلوپسی سیکاترسیل ( فقدان مو ناشی از جوشگاه ) همراه با کراهت منظر.
 • خال های پیگمانته وسیع و همانژیوم های غیر قابل عمل در سر و صورت همراه با کراهت منظر.
 • هر نوع جوشگاه جراحت و بیماری پوستی- مخاطی- موئی که ­با کراهت منظر در سر و صورت همراه بوده و یا مانع فعالیت فیزیکی مناسب گردد.
 • لوپوس جلدی شدید.
 • عفونت های قارچی عمیق و وسیع پوست که مزمن و مقاوم به درمان باشد.
 • بیماریهای ایمونوبولوز مثل پمفیگوس
 • اپیدرمولیزیس بولوزا
 • بیماریهای آمیزشی مثل زگیل تناسلی- سیفیلس- لنفوگرانوموم ونروم فعال.

۱۲- گوارش

 • فیبروز و سیروز کبدی
 • آسیت مزمن
 • هماتریوم های وسیع کبدی
 • هیپرتانسیون ورید پورت
 • پانکرانیت مزمن
 • تومورهای بدخیم گوارشی غیر قابل درمان(انواع سرطان های بدخیم گوارشی)
 • کلیه بیماریهای التهابی دستگاه گوارشی(IBD) به اثبات رسیده شامل کرون- کولیت اولسرو
 • پولیپوزهای همراه با عوارض
 • چسبندگی های شدید و مقاوم به درمان در احشاء ناحیه شکم
 • بی اختیاری غیر قابل درمان مدفوع
 • انسداد کاذب مزمن روده
 • سندروم های غیر قابل درمان سوء جذب
 • بیماریهای انسدادی مجاری صفراوی که قابل درمان نباشد مثل کلانژیت اسکلروزن  سیروز صفراوی اولیه و یا انسداد های مجاری صفراوی که با جراحی قابل درمان نباشد.
 • سندروم روده کوتاه Short Bowel Syndrome.

۱۳- عفونی

 • هپاتیت های مزمن.
 • هپاتیت B (HBV) که HbeAg مثبت است.
 • هپاتیت c.
 • سل­ریه فعال که ­علیرغم درمان عارضه به جا­ گذاشته ­باشد (مثل فیبروز ریوی و…).
 • سل خارج ریوی که علیرغم درمان عارضه به جا گذاشته باشد از قیبل کیفوزیس و یا عارضه مننژیت سلی.
 • جذام فرم لپروماتوز که مزمن بوده و عارضه به جا گذاشته است.
 • بیماران HIV مثبت

۱۴- چشم

 • فقدان یک چشم یا هر دو چشم.
 • فقدان بینایی یک چشم یا هر دو چشم (درحد HM– NLPLP).
 • هر نوع بیماری و یا اختلال دستگاه بینایی که علیرغم اصلاح با کاهش دید بیش از ۵ دیوپتر برای یک چشم یا بیش از ۱۰ دیوپتر برای دو چشم همراه باشد.
 • از قبیل: ضایعات وسیع قرنیه، آستیگماتیسم ساده مرکب یا مخلوط، هیپومتروپی و میوپی، کاتاراکت، تومورهای چشمی درمان نشده، کوریو رتینیت مرکزی و یا منتشر مزمن یک یا دو چشم، کندگی شبکیه، ضایعات عروقی یک یا هر دو چشم، بیماری ماکولا و عصب باصره، نیستاگموس، دوبینی، آمبلیوپی و کراتوکونوس درمان نشده.
 • ریتنیت پیگمانته.
 • کراهت منظر ناشی از عوارض تراخمی ملتحمه و پلک علیرغم درمان
 • کراهت منظر ناشی از ضایعات عروقی یک یا هر دو چشم علیرغم درمان
 • کراهت منظر ناشی از نقص های مادرزادی یا اکتسابی ظاهری چشم ها از جمله استرابیسم- میکروفتالمی
 • کراهت منظر ناشی از افتادگی پلک
 • بیماریهای ماکولا و عصب باصره به هر دلیلی که منجر به کاهش دید و یا اشکال در کیفیت دید شده باشد.
 • التهاب مزمن اوربیت و uvea که نیاز به مصرف دائمی کورتون باشد.
 • اگزوفتالمی که همراه با آثار عصبی و روانی باشد.

۱۵- گوش و حلق و بینی:

 • کری و یا لالی.
 • کاهش شنوایی دو طرفه در فرکانس های چهارگانه بیش از ۵۰ دسی بل در مجموع دو گوش به شرطی که قدرت تمایز کلمات (speech descrimination score) کمتر از ۷۰ باشد.
 • عفونت مزمن گوش میانی که منجر به معلولیت شنوایی دو طرفه مطابق بند ۲ باشد.
 • فلج عصب صورتی یک طرفه یا دو طرفه دائمی منجر به کراهت منظر.
 • رینیت های آتروفیک همراه با کروت متعفن.
 • سندروم منیر پیشرفته که همراه با وزوز گوش و سر گیجه غیر قابل درمان باشد.
 • اختلالات شدید تنفسی، حلقی و گوارشی ناشی از عوارض مادرزادی یا عفونی در بینی، کام، لب و حلق.
 • کراهت منظر ناشی از عوارض مادرزادی یا عفونی در بینی، کام، لب و حلق
 • کراهت منظر ناشی از اختلال و یا تغییر شکل شدید ظاهری غیر قابل ترمیم لاله گوش
 • هالیتوزیس (بوی بد دهان).
 • هر بیماری عضوی در گوش، حلق و بینی که کارایی فیزیولوژیک از قبیل صدا، تکلم، شنوایی، بویایی و… را مختل کرده و منجر به اختلال در انجام وظایف محوله گردد.

۱۶- دهان و دندان:

 • ناهنجاریهای استخوانی فک و صورت به هر دلیل با اختلال در عملکرد عضو نظیر تکلم یا ایجاد کراهت منظر.
 • ناهنجاریهای زبان به هر دلیل با ایجاد اختلال در عملکرد عضوی نظیر تکلم.
 • فقدان دندانهای قدامی ۵ تا ۵ در یک یا دو فک.

سابقه:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام