فروشگاه کتاب استخدامی اداری ها
آزمون های استخدامی

آگهی جذب نیروی امریه سربازی در وزارت نیرو در سال 97

وزارت نیرو از بین دانش آموختگان دانشگاه های کشور در رشته های مرتبط در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری جهت گذراندن دوره ضرورت خدمت سربازی در شرکت های تابعه استانی به صورت امریه سربازی دعوت بعمل می آورد. برای الاعات بیشتر به سامانه به آدرس sahmiyeh.moe.gov.ir از تاریخ 14/5/1397 مراجعه و ثبت نام نمایند.

دستورالعمل جذب و پذیرش مشولین وظیفه (امریه سربازی) در صنعت آب و برق در سال 1397 

مقدمه:

با توجه به ظرفیت ایجاد شده در اصل 147 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تحقق و عملیاتی نمودن برنامه های پیشنهادی وزیرمحترم نیرو در راستای برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه نسبت به جذب و بکارگیری مشمولین وظیفه بصورت امریه به تعداد سهمیه ابلاغی اقدام می نماید.

1- اهداف:

1 -بکارگیری سربازان امریه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشدو دکتری در طرح های آبرسانی و برق رسانی به روستاهای مرزی و نواحی صعب العبور و کمتر توسعه یافته.

2 -شناساندن صنعت آب و برق و فرصتهای شغلی آن به دانش آموختگان مشمول وظیفه و کسب مهارت تجربی و آماده سازی جهت ورود به بازارکار.

3- استفاده بهینه از نیروهای مشمول وظیفه در ارایه خدمت به مناطق محروم و مرزی با هزینه کمتر و بهره وری بیشتر.

4- فراهم کردن زمینه های فعالیت برای نظام وظیفه عمومی کشور جهت استفاده بهینه از متخصصان درزمان صلح و سوق امکانات علمی کشور به سوی سازندگی و بالندگی.

5- برقراری ارتباط صنعت با دانشگاه

6- افزایش سطح بهره وری و اثر بخشی کارکنان وظیفه مأمور.

2- محدوده اجرا:

کلیه شرکتهای تابعه و موسسات دولتی وزارت نیرو

3- مسئولیت اجرا:

1-3 -مسئولیت اجرا در شرکتهای تابعه و شرکتهای مادرتخصصی برعهده مدیرعامل می باشد.

2 -3 -مسئولیت نظارت برحسن اجرا برعهده اداره کل اموراداری و پشتیبانی ستاد وزارت نیرو می باشد.

4- شرایط تخصصی:

1 -4 -دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری دررشته های تحصیلی مرتبط با وظایف وزارت نیرو بشرح ذیل:

1/1/4 – رشته های مورد نیاز شرکت مادرتخصصی آب وفاضالب کشور: مهندسی عمران، مهندسی برق ،مهندسی مکانیک، بهداشت محیط، شیمی، میکروبیولوژی و آزمایشگاه.

2/1/4- رشته های مورد نیاز شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران:مهندسی عمران، زمین شناسی ، مهندسی کشاورزی آب، مهندسی برق، مهندسی مکانیک.

3/1/4- رشته های مورد نیاز شرکت مادرتخصصی توانیر و تولید نیروی برق حرارتی:مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی کامپیوتر، فیزیک ، الکترونیک.

4/1/4- رشته های عمومی شامل:مدیریت ، رایانه،حسابداری، اقتصاد (آب و انرژی)،حقوق (آب ، انرژی و بین الملل)، علوم اجتماعی: (شامل ارتباطات، جامعه شناسی و سیاستگذاری عمومی که پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری در زمینه صنعت آب و برق می باشد.)

2 -4 -در مقطع کارشناسی دارا بودن حداقل معدل 16 برای فارغ التحصیالن دانشگاههای دولتی و حداقل 17 برای فارغ التحصیلان دانشگاههای آزاد اسلامی مراکز استان

2/2/4 – در مقطع کارشناسی ارشد دارا بودن حداقل معدل 17 برای فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی و حداقل 18 برای فارغ التحصیلان دانشگاه های آزاد اسلامی مراکز استان

3/2/4 -در مقطع دکتری دارا بودن حداقل معدل 18 برای فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی و حداقل 19 برای فارغ التحصیلان دانشگاههای آزاد اسلامی مراکز استان

3-4 -کارکنان وظیفه نباید از بستگان درجه 1 و 2 ( سببی و نسبی) شاغل در مجموعه ستاد وزارت نیرو و واحدهای تابعه آن باشد.

4-4 -افرادی که قصد ادامه تحصیل و یا گرفتن معافیت در طول دوره سربازی را دارند، مورد پذیرش قرار نمی گیرند.

5- اولویت های انتخاب:

 1/5- مرتبط بودن موضوع پایان نامه و تز در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری با مسائل صنعت آب و برق مدیریت توامان تولید مصرف آب و برق ،انرژیهای نو و تجدید پذیر، کاهش تلفات برق و هدر رفت آب ، استفاده از پسماند و… باشد.

2-5 -انجام طرحهای تحقیقاتی و مطالعاتی مرتبط با فعالیتهای وزارت نیرو.

3-5 -سابقه انجام فعالیت در وزارت نیرو.

4-5 -فارغ التحصیلان رتبه اول تا سوم در تمامی مقاطع تحصیلی.

5-5 -متقاضیان بومی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته.

1-5-5 -مشمولین بومی به افرادی اطلاق می شود که در شهر محل سکونت خود و در فاصله 35 کیلومتری بکارگرفته می شوند.

6-5 -خانواده معظم ایثارگران (شهداء، جانبازان ، آزادگان » رزمندگان با حداقل6 ماه سابقه حضور در جبهه)، مشمولان متأهل ، ایتام ، حافظان قرآن ، قاریان برتر معاف از رزم ،نخبگان، تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی با ارائه مدارک مستند رسمی از مراجع ذیصالح می باشد.

6- مدارک مورد لزوم:

1 -6 -تصویر برگ اعزام بخدمت (بدون مهرغیبت)

2 -6 -تصویر گواهی مدرک تحصیلی با قید معدل

3 -6 -آدرس، محل سکونت و شماره تماس

4 -6 -تصویرکارت ملی

6 -5- دو قطعه عکس 3*4

6 -6 -تصویر کلیه صفحات شناسنامه

7 -6 -رزومه متقاضیان (سوابق فعالیتهای علمی،آموزشی و اجرائی) به همراه مستندات مربوطه

8 -6 -مدارک عائله مندی متکفل (تصاویرکارت ملی و صفحات کامل شناسنامه)

7- ضوابط اجرایی:

1-7- استفاده ازمشمولین وظیفه جهت خدمت در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته مجاز است.

2-7- کارکنان وظیفه تابع مقررات دستگاه اجرائی بوده واز نظر ساعات خدمت همانند سایر کارکنان می باشد. (استفاده از خدمات مشمولین وظیفه درخارج از ساعات اداری با تشخیص دستگاه ذیربط بلامانع است).

3-7- عقد هرنوع قراداد پیمانکاری ومالی با مشمولین وظیفه در دوره خدمت سربازی ممنوع می باشد.

4-7- مشمولان وظیفه صرفا در محل های درخواست و تصویب شده بکارگرفته شده وامکان جابجایی آنان نمی باشد.

5-7 -شرح وظایف مشمولین وظیفه متناسب با مدرک و رشته تحصیلی و وظایف واحد سازمانی ذیربط تهیه و تدوین و توسط مدیر واحد ذیربط به آنان ابالغ می شود.

6-7- غیبت بیش از 15 روز در زمان صلح فرار محسوب وبایستی سریعا به اداره کل امور اداری و پشتیبانی ستاد وزارت نیرو منعکس گردد.

7-7 -صدور امریه مستلزم پرداخت هزینه آموزشی قبل از اتمام دوره آموزشی توسط شرکتهای بکارگیرنده مشمول وظیفه و ارسال فیش واریزی به شرکت مادر تخصصی می باشد.شرکت مادر تخصصی مکلف است در اسرع وقت فیش مذکور را به اداره کل اموراداری و پشتیبانی وزارت نیرو ارائه نماید.

8-7 -بمنظور حفظ ارتباط با یگانهای خدمتی ، شرکتها موظف می باشند هر سه ماه یکبار کارکرد مشمولین وظیفه را به اداره کل امور اداری و پشتیبانی ستاد وزارت نیرو ارسال نمایند.

9-7 -مقتضی است شرکتها پس از اتمام دوره ضرورت مشمولین وظیفه ، ضمن تسویه حساب کامل با آنان وضعیت کارکرد کلی آنان را از تاریخ حضور تا پایان خدمت به اداره کل امور اداری و پشتیبانی ستاد وزارت نیرو جهت ترخیص اعالم نمایند.

11-7 -ضوابط پرداخت حقوق و مزایا، کمک هزینه خوراک ، پوشاک و بیمه های پایه، مکمل،عمروحوادث ، بازنشستگی تابع مقررات ستاد کل نیروهای مسلح می باشد.

8 -فرآیند انتخاب :

1-8 -انتشار فراخوان عمومی جذب نیروی انسانی مشمول وظیفه (امریه) در سایت وزارت نیرو و یا در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار.

2-8 -ثبت نام داوطلبان مشمول وظیفه از طریق سایت amriyh.moe.gov.ir  ظرف مدت مقرر در فراخوان عمومی.

3-8-بررسی اولیه مدارک توسط اداره کل امور اداری و پشتیبانی.

4-8-ارسال اسامی افرادیکه مدارکشان تکمیل می باشد به کارگروه و هیات مرکزی گزینش.

5-8 -بررسی مدارک متقاضیان مشمول وظیفه توسط کارگروه و انتخاب لیست نهایی.

اعضاء کارگروه مذکور عبارتند از:

1-5-8 – مدیرکل امور اداری و پشتیبانی ستاد (بعنوان رئیس کارگروه)

2-5-8 -مدیران کل منابع انسانی شرکت های مادرتخصصی

3-5-8 -نمایندگان معاونت های تخصصی

6-8- اعلام نظریه گزینش ظرف مدت یکماه به اداره کل امور اداری و پشتیبانی.

7-8- اطلاع رسانی به پذیرفته شدگان نهائی از طریق سایت.

8-8- اسامی پذیرفته شدگان نهائی 2 ماه قبل از اعزام از طریق حوزه ستادی وزارتخانه به دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح ارسال می گردد.

9-8 -فهرست نهائی مشمولین وظیفه واجد شرایط پذیرفته شده پس از تائید دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح از طریق حوزه ستادی وزارتخانه به شرکت های مادرتخصصی جهت انجام اقدامات بعدی ارسال می گردد.

9- نظارت و ارزیابی:

الف : نظارت توسط شرکتهای مادرتخصصی

شرکتهای مادرتخصصی موظفند درموارد مشروحه ذیل برعملکرد شرکتهای تابعه و کارکنان وظیفه مأمور بطور مستمر نظارت نموده و گزارش نظارتی را ماهانه به ستاد وزارتخانه ارسال نمایند.

1 -بررسی وضعیت پرداخت حقوق و مزایا،کمک هزینه های خوراک ،پوشاک ، مسکن، ازدواج،هزینه سفر،پاداش پایان خدمت دوره ضرورت، کسورات قانونی (بیمه های پایه، مکمل،عمر،حوادث، بازنشستگی و…) برابر ضوابط و مقررات ابلاغی ستادکل نیروهای مسلح.

2 -خودداری از پرداخت وجوه غیرقانونی نظیر اضافه کار،عیدی و…..

3 -خودداری از عقد هرگونه قرارداد مالی و پیمانکاری با کارکنان وظیفه مأمور در طول خدمت دوره ضرورت.

4 -هرگونه جابجایی و انتقال کارمندان وظیفه از محل مصوب مندرج در امریه به استان و شهرستان دیگر ممنوع می باشد. در مواقع ضروری صرفاً از طریق مکاتبه با حوزه ستادی و پس از تایید دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح اقدام می گردد.

5 -استفاده از خدمات مشمولین وظیفه در تخصص اصلی و منطبق با شرح وظایف آنان.

6 -نظارت برعملکردکارکنان وظیفه مأمور از نظر رعایت شئونات اسلامی، پوشش ظاهری، حضور منظم در محل خدمتی.

7 -وصول گزارش ماهیانه از شرکتهای تابعه در خصوص وضعیت خدمتی کارکنان وظیفه مأموردر ارتباط با حضور و غیاب، مرخصی های استحقاقی و استعالجی و ارسال گزارشات مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه به حوزه ستادی وزارتخانه.

ب : نظارت توسط حوزه ستادی (اداره کل اموراداری و پشتیبانی) وزارت نیرو:

1 -حوزه ستادی مکلف است به منظور اجرای سیاستهای ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به جمع آوری و بررسی گزارشهای نظارتی شرکتهای مادر تخصصی اقدام نماید. درصورت نیاز نماینده حوزه ستادی به منظور بررسی بیشتر به شرکت تابعه مورد نظر مراجعه و گزارش ذیربط را درخواست می نماید.

2 – جمع بندی و ارسال گزارش کارکرد مشمولین وظیفه به ستاد کل نیروهای مسلح.

به اطلاع مشمولين وظيفه ميرساند:

وزارت نيرو متشکل از حوزه ستادي و 4 شرکت مادرتخصصي بنام هاي شرکت مادرتخصصي توانير، شرکت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي، شرکت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران، شرکت مادرتخصصي آب و فاضلاب کشور که هر کدام داراي شرکت هاي تابعه استاني مي باشد.

– در حوزه ستادي وزارت نيرو و ستاد شرکت هاي مادرتخصصي در تهران مشمولين وظيفه اي که داراي مدرک کارشناسي ارشد و دکتري از دانشگاه هاي معتبر سراسري مي باشند صرفاً بصورت امريه جذب مي شوند.

– متقاضيان مي توانند يک شرکت مرتبط با رشته تحصيلي خود و سه شهر در حوزه کاري شرکت مذکور را انتخاب نمايند.

– متقاضيان مي توانند حداکثر تا پايان دهم دو ماه قبل از هر اعزام نسبت به ثبت نام اقدام نمايند. بديهي است به درخواست هائي که بعد از تاريخ مذکور تکميل و ارسال گردد ترتيب اثر داده نمي شود.

جدول اعلام شرکت های زیرمجموعه به تفکیک شهرها

لینک ثبت نام

شناسنامه قانون | sabtnam

راهنمای ثبت نام سیستم امریه سربازی وزارت نیرو سال 1397

1 -بعد از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور به سیستم وارد شوید.

2 -بعد ار ورود به سامانه ار منوی ویرایش اطلاعات کاربری می توانید کلمه عبور خود را تغییر دهید

3-در مرحله اول ثبت نام شما می بایست تعد نامه امریه وزارت نیرو را تایید فرمایید در غیر این صورت ثبت نام شما صورت نمی پذیرد.

4-پس از تایید تعهد نامه تمامی تب های موجود را اعم از مشخصات فردی ،مشخصات تکمیلی ، سوابق شغلی و آموزشی را تکمیل نموده و در انتها اطلاعات وارد شده را ذخیره کنید

5 -در صورتی که مراحل ثبت نام را با موفقیت طی کرده باشید ،پس از ذخیره اطلاعات کد رهگیری را دریافت خواهید کرد

6 -در صورتی وجود نقص مدارک درخواست شما توسط کارشناس اداری به شما ارجاع داده میشود و مورد فوق از طریق کارتابل قابل پیگیری میباشد .

7 -در صورت نیاز به ویرایش مشخصات وارد شده ،از طریق کد رهگیری دریافت شده در زمان ثبت درخواست و انتخاب فرم ثبت درخواست. می توانید اطلاعات خود را ویرایش نمایید.

 

*** نکته مهم: اطلاعات وارد شده فقط تا قبل از تایید کارشناس اداری که از طریق پیامک به اطلاع متقاضی خواهد رسید، قابل ویرایش می باشد.

 

ضمائم پیوست:

دستورالعمل ساماندهی امورمشمولین مأموربه دستگاه های غیرنظامی (بخشنامه شماره 51474/49213 مورخ 1395/4/22 ریاست جمهوری)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام