کتاب استخدامی اداری ها
آزمون های استخدامی

آگهی استخدام شرکت نفت ستاره خلیج فارس سال ۱۴۰۲

آگهی استخدام شرکت نفت ستاره خلیج فارس سال ۱۴۰۲

شرکت نفت ستاره خلیج فارس با استعانت از خداوند متعال و با هدف توسعه کیفیت و کمیت تولید فرآوردههای نفتی و کمک به خودکفایی کشور در نظر دارد به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای عملیاتی و ستادی تعداد ۵۰۶ نفر از داوطلبان واجد شرایط در مقاطع تحصیلی دیپلم و لیسانس (به صورت بومی در همه مقاطع و رشتههای مندرج در جدول ذیل به جز رشته تحصیلی مهندسی شیمی با در نظر گرفتن اولویت بومی) از طریق برگزاری آزمون استخدامی کتبی، مصاحبه فنی– تخصصی، آزمون روانشناسی صنعتی و گزینش، به صورت قراردادی و طبق ضوابط قوانین کار و تأمین اجتماعی استخدام نماید.

آگهی استخدام شرکت نفت ستاره خلیج فارس

بخش اول: شرایط عمومی

۱ -داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲ -التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳ -تدین به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
۴ -نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر
۵ -داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمانی به تایید طب صنعتی بهداشت و درمان شرکت نفت ستاره خلیج فارس و عدم اعتیاد به مواد مخدر و مواد روانگردان
۶- عدم منع از خدمات دولتی به موجب آراء مراجع قضایی و ذیصلاح
۷- دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم در زمان ثبت نام برای آقایان
۸- عدم اشتغال و تعهد خدمت در دستگاههای دولتی و مراکز وابسته به دولت

تبصـره۱ :با توجه به اینکه جذب شدگان صرفاً جهت کار در شرکت نفت ستاره خلیج فارس به صورت قراردادی جذب خواهند شد لذا امکان انتقال آنان به سایر واحدهای وزارت نفت و دیگر ارگانهای دولتی و غیر دولتی تحت هیچ شرایطی وجود ندارد.

تبصره ۲: مسئولیت قبول یا عدم قبول استعفای پذیرفته شده نهایی براساس قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه اجرایی، در زمان انعقاد قرارداد، به عهده داوطلب پذیرفته شده آزمون میباشد.

تبصره ۳: نحوه تشخیص شرایط افراد بدو استخدام براساس خوداظهاری میباشد. علیهذا چنانچه حسب استعلامات انجام شده خلاف آن ثابت شود افراد موصوف در هر مرحله از استخدام که باشند حذف و افراد حائز شرایط بعدی جایگزین خواهند شد.

۹- آمادگی انجام وظیفه در محل شرکت نفت ستاره خلیج فارس در شهر بندرعباس یا هر محل دیگری که شرکت صلاح بداند.
۱۰ -حداکثر سن متقاضیان شرکت در آزمون برای مقطع دیپلم ۲۴ سال (متولدین ۰۷/۱۲/۱۳۷۷ مابعد) و برای مقطع تحصیلی لیسانس ۳۰ سال (متولدین ۰۷/۱۲/۱۳۷۱ مابعد) میباشد.

تبصـره ۱ :مدت زمان خدمت نظام وظیفه به حداکثر شرط سنی افزوده میشود.

تبصره ۲ :داوطلبان مقطع تحصیلی دیپلم که دارای سابقه کار در پیمانکاریهای مستمر و قرارداد مستقیم با شرکت نفت ستاره خلیج فارس با پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی هستند، در صورتی که در زمان ثبت نام در آزمون، شاغل به کار در این شرکت بوده و عملکرد وی مورد رضایت مسئولین مربوطه در شرکت قرار گرفته باشد، متناسب با مدت سابقه کار، تا سقف ۵ سال به حداکثر سن مجاز آنها اضافه خواهد شد.

تبصره ۳: داوطلبان مقطع تحصیلی لیسانس که دارای سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی هستند (ترجیحاً در شرکتهای مرتبط با صنایع نفت) در صورت پرداخت بیمه حداکثر به میزان ۵ سال به سقف سنی آنها افزوده خواهد شد.

تبصره ۴ :بر اساس قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران:

الف- جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر، از شرط حداکثر سن معاف میباشند.

ب- پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال به حداکثر سن آنها اضافه میگردد.

ج- داوطلبانی که در جبههها به طور داوطلبانه خدمت نمودهاند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبههها مدت زمان مذکور به حداکثر سن آنها اضافه میگردد.

تبصره ۵ :به منظور حمایت از خانواده به ازای تاهل به میزان یک سال و نیز داشتن هر فرزند به میزان یک سال و حداکثر تا سقف پنج سال به سقف محدوده سنی مندرج در دفترچه آزمون اضافه خواهد شد.

تبصره ۶ :در هر حال و تحت هیچ شرایطی حداکثر سن با مراعات تبصرههای فوق، نباید برای مقاطع تحصیلی دیپلم از ۲۹ سال و کارشناسی از ۳۵ سال بیشتر باشد. (فقط متقاضیان شغلهای راننده وسائط نقلیه سنگین و آتش نشان حداکثر سن آنها با رعایت تبصرههای فوق میتواند نهایتاً تا ۳۰ سال باشد.)

بخش دوم: شرایط اختصاصی

۱ -داوطلبان صرفاً در صورتی میتوانند در این آزمون ثبت نام نمایند که عنوان مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش رشته تحصیلی آنان به طورکامل و به صورت مشخص در شرایط احراز مشاغل ذکر شده باشد. لذا داوطلبانی که مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش رشته تحصیلی آنها عیناً در آگهی درج نشده باشد، از ثبت نام خودداری نمایند. در صورتی که در هر مرحله از فرآیند جذب و بکارگیری مشخص گردد که مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش تحصیلی آنها با شرایط ذکر شده در آگهی منطبق نباشد و دارای پسوند و یا پیشوند بیش از آنچه در آگهی آمده باشد، از سایر فرآیند استخدام حذف شده و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

توجه: اگر رشته تحصیلی بدون گرایش ذکر شده باشد صرفاً رشته تحصیلی بدون گرایش ملاك عمل بوده و در صورتی که رشته تحصیلی با گرایشهای مشخص ذکر شده باشد فقط آن رشته تحصیلی با گرایشهای ذکر شده ملاك عمل خواهد بود. لذا داوطلبان موظفاند در زمان ثبت نام با توجه به شرایط اعلام شده دقت کافی به عمل آورده و از ثبتنام در شغلهایی که واجد شرایط نیستند، خودداری نمایند.

تبصره ۱: شرکت هیچگونه تعهدی برای اعمال مدرك تحصیلی مقطع بالاتر افراد ندارد.

تبصره ۲: ارائه مدارك معادل و افتخاری به عنوان مدرك تحصیلی معتبر ملاك عمل قرار نمیگیرد.

۲- داوطلبان در تمامی مقاطع و رشته‌های تحصیلی مورد نیاز مندرج در دفترچه به جز رشته مهندسی شیمی که از سراسر کشور میتوانند در آزمون شرکت نمایند، می‌بایست بومی استان هرمزگان باشند (شرایط بومی بودن در بخش سوم آورده شده است.)

۳- دارا بودن مدرك تحصیلی دیپلم مورد تأیید سازمان آموزش و پرورش برای مقطع تحصیلی دیپلم و دارا بودن دانشنامه یا گواهینامه موقت فراغت از تحصیل از دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا دانشنامه تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور برای مقطع تحصیلی لیسانس که به تایید وزارت علوم رسیده باشد.

تبصره ۱: تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان و تاریخ ترخیص از خدمت نظام وظیفه و صدور کارت معافیت دائم قانونی میبایست حداکثر تا آخرین روز ثبت نام باشد.

تبصره ۲: رشته و مقطع تحصیلی مندرج در این آگهی استخدام ملاك خواهد بود و در صورت مشاهده تخلف در هر مرحله، پذیرش داوطلب کان لم یکن تلقی شده و حق هیچگونه اعتراضی وجود نخواهد داشت. ضمناً شرکت هیچگونه تعهدی نسبت به تعدیل مدرك تحصیلی کارکنان در طول دوران خدمت نخواهد داشت.

تذکر ۱: متقاضیان رشته شغلی آتش نشان باید دارای حداقل قد ۱۷۵ سانتیمتر و فیزیک بدنی مناسب شامل BMI (شاخص توده بدنی) برابر یا کمتر از ۲۵ باشند. (پس از آزمون کتبی و مصاحبه، سنجش آمادگی جسمانی نیز انجام خواهد شد.) لازم به ذکر است داشتن گواهینامه رانندگی پایه یکم برای متقاضیان شغل آتش نشان الزامی میباشد.

تذکر ۲: متقاضیان رشته شغلی اپراتور وسائط نقلیه سنگین وفوق سنگین بایستی دارای گواهینامه ویژه جرثقیل و گواهینامه رانندگی پایه یکم یا دوم باشند و متقاضیان رشته شغلی راننده وسائط نقلیه سنگین نیز بایستی دارای گواهینامه رانندگی پایه یکم باشند. لازم به ذکر است دارندگان گواهینامه رانندگی پایه یکم برای متقاضیان شغل اپراتور وسائط نقلیه سنگین و فوق سنگین در اولویت میباشند.

۴- داوطلبان متقاضی استخدام میبایست سلامت جسمانی، روانی و توانایی لازم برای انجام شغل مورد نظر را داشته باشند.
۵- معافیت پزشکی خدمت نظام وظیفه داوطلبان در صورت قبولی در آزمون استخدامی کتبی و مصاحبه پس از تایید واحد طب کار مبنی بر توانایی انجام امور مربوط در عنوان شغلی مورد تقاضا قابل پذیرش خواهد بود.

بخش سوم: الزامات، امتیازات و سهمیه‌های قانونی

۱ -ایثارگران مشمول سهمیه بیست و پنج (۲۵) درصد

ایثارگران سهمیه بیست و پنج (۲۵) درصد شامل موارد زیر می‌باشند:
– جانبازان
– آزادگان
– همسر و فرزندان شهدا
– همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر
– همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و بالای یک سال اسارت
– پدر، مادر، خواهر و برادر شهید
حسب ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، بیست و پنج درصد (۲۵%) سهمیه استخدامی از کل پذیرفته شدگان به مشمولین این بخش اختصاص دارد.

۲ -ایثارگران مشمول سهمیه پنج (۵) درصد

ایثارگران سهمیه پنج (۵) درصد ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از کل پذیرفته شدگان شامل موارد زیر میباشند:
– رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها
– همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها
– فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد
– فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت
تذکر: مراجع تأیید مدت حضور داوطلبانه در جبهه‌هاعبارتند از:
۱- معاونت نیروی انسانی هر یک از رده‌های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود
۲- معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل

نکات مربوط به مشمولین قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران:

نکته ۱: ایثارگران متقاضی استفاده از سهمیه استخدامی موضوع ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، صرفاً از یکی از سهمیه‌های مشخص شده بر اساس ضوابط مربوطه میتوانند استفاده کنند.

نکته ۲: رعایت شرایط علمی (مقطع و رشته تحصیلی) حسب موارد مندرج در آگهی و همچنین احراز شرایط عمومی گزینش قبل از بکارگیری نیرو از محل سهمیه ایثارگران الزامی میباشد.

نکته ۴: احراز شرایط عمومی گزینش قبل از بکارگیری نیرو از محل سهمیه ایثارگران الزامی میباشد.

نکته ۵: پس از آزمون کتبی و معرفی داوطلبان برای بررسی مدارك و مصاحبه در سهمیه مشخص شده، امکان تغییر سهمیه معرفی شده داوطلبان وجود نخواهد داشت.

۳- داوطلب بومی
بومی استان هرمزگان به فردی اطلاق میگردد که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:
– محل تولد یا محل صدور شناسنامه متقاضی، همسر، پدر یا مادر متقاضی یکی از شهرستانهای استان هرمزگان باشد.
– حداقل دو مقطع تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، متوسطه اول و دوم) را در استان هرمزگان طی نموده باشد.
– حداقل ۱۰ سال منتهی به تاریخ ۰۷/۱۲/۱۴۰۱ ساکن استان هرمزگان باشند. (با ارائه مدارك مثبته و تأیید استانداری هرمزگان)

تذکر ۱: ملاک شناسایی شهرستانهای استان هرمزگان، آخرین تقسیمات کشوری اعلامی وزارت کشور میباشد.
تذکر ۲: سایر رشته‌های شغلی به جز رشته مهندسی شیمی که داوطلبان بومی و غیربومی میتوانند در آن ثبت نام نمایند، (با ضریب ۳۵/۱برای متقاضیان بومی) منحصراً مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان بوده و داوطلبان غیربومی مجاز به ثبت نام در این رشته‌های شغلی نمیباشند.

بخش چهارم: مواد آزمون

الف-۱- آزمون عمومی (ویژه مقطع دیپلم)
تکنسین برق (تکنسین برق صنعتی، تکنسین ابزار دقیق، تکنسین سیمپیچی الکتروموتور) (کد شغلی ۲۰۱)ـ مکانیک تجهیزات دوّار (کد شغلی ۲۰۲)ـ مکانیک تجهیزات ثابت (کد شغلی ۲۰۳)ـ تراشکار و فرزکار (کد شغلی ۲۰۴)ـ جوشکار (کد شغلی ۲۰۵)ـ مکانیک شیرآلات صنعتی (کد شغلی ۲۰۶)ـ مکانیک مبدلهای حرارتی (کد شغلی ۲۰۷)ـ مونتاژکار (کد شغلی ۲۰۸)ـ تأسیسات حرارتی و برودتی (کد شغلی ۲۰۹)ـ برقکار خودرو (کد شغلی ۲۱۰)ـ کارگر رستوران (کد شغلی ۲۱۱)ـ آتشنشان (کد شغلی ۲۱۲)ـ اپراتور وسائط نقلیه سنگین و فوقِ سنگین (کد شغلی ۲۱۳)ـ راننده وسائط نقلیه سنگین (کد شغلی ۲۱۴)ـ اپراتور جرثقیل سقفی (کد شغلی ۲۱۵)ـ نقاش صنعتی (کد شغلی ۲۱۶)- طناببند (کد شغلی ۲۱۷)ـ داربستبند (کد شغلی ۲۱۸)

۱ـ استعداد شغلی
۲ـ زبان انگلیسی (عمومی)
۳ـ فنّاوری اطلاعات (مهارتهای Windows ،Word ،Excel و Internet)
۴ـ زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش
* آزمون عمومی، نمره منفی دارد.
** از متقاضیان عناوین شغلی (مقطع دیپلم)، فقط آزمون عمومی بهعمل خواهد آمد و آزمون تخصصی ندارند.

الف-۲- آزمون عمومی (ویژه مقطع کارشناسی)

۱ـ استعداد شغلی
۲ـ زبان انگلیسی (عمومی)
۳ـ فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه L.D.C.I)
۴ـ زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش

* آزمون عمومی، نمره منفی دارد.

** در آزمون عمومی مقطع تحصیلی دیپلم، آیتم فناوری اطلاعات شامل (Internet- Windows- Excel- Word) و در مقطع
تحصیلی لیسانس، مهارتهای هفتگانه (ICDL (مد نظر میباشد.

ب- آزمون اختصاصی

علاوه بر آزمون عمومی، آزمون تخصصی حسب مورد در عنوان شغلی مربوطه به شرح مفاد مندرج در جدول ذیل انجام خواهد شد.

تذکر: کلیه سوالات مواد آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهار گزینهای بوده و ضرایب تمام مواد امتحانی یک میباشد. ضمناً به ازای هر پاسخ اشتباه به سوالات، یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.

جدول شماره ۱- کد و عناوین شغلی و مواد امتحانی آزمون استخدامی شرکت نفت ستاره خلیج فارس

آگهی استخدام شرکت نفت ستاره خلیج فارس سال ۱۴۰۲

بخش پنجم: مراحل و مدارك مورد نیاز جهت ثبتنام

ثبت نام واجدین شرایط به صورت اینترنتی از روز یکشنبه مورخ ۰۷/۱۲/۱۴۰۱ لغایت روز شنبه مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی org.sanjesh.www انجام میپذیرد. متقاضیان میبایست در مدت زمان فوق، نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند. مدت ثبت نام به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود.

الف- مطالعه شرایط آزمون

داوطلب متقاضی جذب، میبایست در زمان ثبت نام، شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این دفترچه را داشته باشد.

دفترچه آزمون در صفحه اول سامانه جهت دریافت و مطالعه داوطلبین قرار گرفته است. اکیداً توصیه میشود داوطلبین محترم، قبل از هرگونه اقدام بر روی سامانه، شرایط و ضوابط آزمون را مطالعه و سپس نسبت به پرداخت هزینه و ثبت نام در آزمون اقدام نمایند.

ضمناً کلیه اطلاع رسانیهای آتی از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور صورت خواهد گرفت.

ب- تهیه فایل عکس اسکن شده از مدارك

داوطلب باید یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر، اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق برنامه ثبت نام اینترنتی آماده نماید:

عکس ۴*۳ که در سال جاری گرفته شده باشد (عکس تمام رخ) فقط باید با فرمت JPG باشد. اندازه عکس اسکن شده باید حداقل ۳۰۰*۲۰۰ پیکسل و حداکثر۴۰۰*۳۰۰ پیکسل باشد. تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.

حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۷۰ کیلوبایت بیشتر باشد. حاشیههای زائد عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.

حتی الامکان عکس، رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

تذکر (۱): اسکن عکس از روی کارتهای شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و …) قابل قبول نمیباشد و داوطلبان لازم است از اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.

تذکر (۲): عکس خواهران باید باحجاب و صورت آنان کامل مشخص باشد.

تذکر (۳): با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمونهای قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثراً برای داوطلبانی که ثبت نام آنان توسط دیگران انجام میشود رخ داده است. تاکید میگردد که علاوه بر کنترل اطلاعات ثبتنامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما الصاق نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

ج- پرداخت وجه

متقاضیان واجد شرایط باید به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی org.sanjesh.www مراجعه و پس از پرداخت مبلغ ۰۰۰/۳۰۰/۲) دو میلیون و سیصد هزار) ریال به صورت الکترونیکی و با کارتهای بانکی متصل به شبکهی شتاب نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و ارائه اطلاعات مورد نیاز اقدام نمایند.

موکداً تأکید میگردد مدت زمان تعیین شده برای ثبت نام تمدید نمیگردد و متقاضیان باید در مدت زمان فوق نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند. متقاضیان باید پس از پایان ثبت نام کد رهگیری خود را یادداشت نموده و تا پایان مراحل استخدام نزد خود نگهداری نمایند. به ثبت نامهای ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد.

د- تکمیل تقاضانامه ثبت‌نام:

در ردیف‌های ۱، ۲ و ۳: داوطلب باید در محل مورد نظر نام خانوادگی ،نام و نام پدر خود را مطابق با شناسنامه بطورکامل وخوانا وارد نماید. (ازبکاربردن مد، تشدید، الف محذوف یا همزه خودداری شود.)
در ردیف ۴: داوطلب بایدکد ملی خود را که ده رقم میباشد از چپ به راست در محل مربوط درج نماید و از درج ممیز و یا خط تیره خودداری نماید. ضمناً داوطلبانی که تاکنون موفق به اخذ کارت ملی نشدهاند، برای اطلاع از شماره کد ملی خود با شماره تلفن گویای ۶۶۷۰۷۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.
در ردیف ۵: داوطلب باید برحسب اینکه زن یا مرد میباشد منحصراً مربع مربوط را علامتگذاری نماید.
در ردیف ۶: داوطلب باید ازسمت چپ به راست فقط شماره شناسنامه خود را در محل مربوطه درج نماید و ازدرج حروف، ممیز و یا خط تیره که در بعضی شناسنامه ها درج گردیده خودداری نماید.
در ردیف ۷: داوطلب باید محل صدور شناسنامه خود را درمحل مربوط درج نماید.
در ردیف ۸: داوطلب باید تاریخ تولد خود را به صورت سال، ماه و روز درمحل مربوط درج نماید.
در ردیف ۹: داوطلب باید بایستی اطلاعات خواسته شده را در این محل درج نماید.
در ردیف ۱۰: داوطلب باید کد استان و شهرستان محل تولد خود را در این محل درج نماید.
در ردیف ۱۱: داوطلبان مرد باید وضعیت نظام وظیفه خود را با علامتگذاری در مربع مربوطه مشخص نمایند.(ملاك محاسبه تاریخ پایان خدمت یا معافیت دائم آخرین روز ثبت نام (۱۶/۱۲/۱۴۰۱ (می باشد.)
در ردیف ۱۲: داوطلب باید با علامتگذاری در یکی از مربع ها ، دین خود را مشخص نماید.
در ردیف ۱۳: داوطلبان چپ دست میبایست این مربع را علامتگذاری نمایند.
در ردیف ۱۴: داوطلب متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران وضعیت ایثارگری خود را مشخص نماید.
در ردیف ۱۴-۱: داوطلب متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد می بایست باید فقط یکی از گزینهها را علامت گذاری نماید.
در ردیف ۱۴-۲: داوطلب متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران ۵ درصد باید فقط یکی از گزینهها را علامت گذاری نماید.
در ردیف ۱۵: داوطلبان دارای سابقه کار میبایست مورد خواسته شده در این بند را با درج سابقه خدمت تکمیل نمایند.
در ردیف ۱۶: داوطلب میبایست مقطع تحصیلی خود را براساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنما در این قسمت درج نماید.
در ردیف ۱۷: داوطلب میبایست عنوان رشته تحصیلی خود را (براساس شرایط احراز مندرج در دفترچه) مشخص و دراین محل درج نماید.
در ردیف ۱۸: داوطلب باید دانشگاه یا موسسه محل اخذ مدرك خود را درج نماید.
در ردیف ۱۹: داوطلب میبایست تاریخ فارغ التحصیلی خود را دراین قسمت درج نماید.
در ردیف ۲۰: داوطلب باید معدل آخرین مدرك تحصیلی خود را درج نماید.
در ردیف ۲۱: داوطلب میبایست حوزه امتحانی خود را شهرستان بندرعباس انتخاب نماید.
در ردیف ۲۲: داوطلب میبایست کدپستی دقیق خود را که یک عدد ده رقمی میباشد در محل مربوط درج نماید.
در ردیف ۲۳ و ۲۴: داوطلب میبایست شماره تلفن ثابت و همراه خود را درج نماید.
در ردیف ۲۵: داوطلب میبایست آدرس پست الکترونیکی خود را درج نماید.
در ردیف ۲۶: داوطلب میبایست کد و نام استان و شهرستان محل اقامت خود را درج ادرس دقیق خود را مشخص نماید.
در ردیف ۲۷: داوطلب میبایست کد و عنوان شغل و شغل محل را در این بند درج نماید.
در ردیف ۲۸: داوطلب بومی میبایست حالت یا نوع بومی خود را مشخص نمایند. همچنین شهرستان بومی خود را مشخص نماید.
تذکر مهم: داوطلبان بایددر انتخاب کد شغل محل بهنام شغل، محل خدمت، جنس و ظرفیت پذیرش، کد شرایط احراز توجه نمایند.

هـ- زمان برگزاری آزمون:

کارت شرکت در آزمون مذکور از روز دوشنبه ۲۶/۰۲/۱۴۰۱ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. آزمون مذکور در روز پنجشنبه ۲۸/۰۲/۱۴۰۲ منحصراً در شهرستان بندرعباس برگزار خواهد شد. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید. لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تأیید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و مدارك داوطلبان پس از اجرای آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بخش ششم: شرایط سنجش افراد و نحوه اعلام نتیجه

مراحل تعیین حدنصاب علمی و معرفی افراد جهت سایر مراحل به شرح زیر صورت میپذیرد:

الف- معرفی لیست پذیرفته شدگان آزمون کتبی

معرفی داوطلبان جهت بررسی مدارك و سایر مراحل جذب، منوط به کسب حدنصاب لازم در آزمون کتبی میباشد. انتخاب داوطلبان جهت بررسی مدارك و دعوت به مصاحبه تخصصی به میزان حداکثر سه برابر ظرفیت از میان داوطلبان دارای حدنصاب علمی با رعایت اولویت امتیاز مکتسبه صورت میپذیرد.

تبصره: امتیاز داوطلبان با ارزش وزنی چهل (۴۰) درصد برای دروس عمومی و شصت (۶۰) درصد برای دروس تخصصی (آزمون عملی) محاسبه میگردد.

تبصره: برای شغل آتشنشان، ارزیابی آمادگی جسمانی فردی بر اساس تستهای عمومی (پرش طول، دوی ۴×۹ متر، دوی ۴۵ متر، درازنشست، بارفیکس یا کشش از میله، تست انعطاف تنه به جلو) و تست تخصصی و عملی (حمل دو عدد خاموش کننده آتش۶ کیلوگرمی در طی مسیر۵۰×۲ متر، تست قدرت بالاتنه با استفاده از دستگاه پارالل) و معاینات پزشکی ویژه آتشنشانان انجام شده و متقاضیانی که بالاترین امتیاز را کسب نموده باشند جهت مراحل بعدی استخدام (مصاحبه) معرفی میگردند.

بخش هفتم: اعلام نتایج آزمون

نتایج آزمون استخدامی کتبی از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور و نتایج نهایی آزمون از طریق سایت شرکت
نفت ستاره خلیج فارس اعلام خواهد شد.

بخش هشتم: تذکرات مهم

۱- لازم است داوطلبان گرامی در مرحله ثبت نام اینترنتی درتکمیل اطلاعات دقت نمایند. مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ثبت اطلاعات در فرم ثبت نام به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود. دعوت شدگان برای مصاحبه میبایست اصل و کپی تمام مدارك (از جمله مدرك تحصیلی که معدل کل داوطلب در آن قید شده باشد، کارت ملی، شناسنامه، کارت پایان خدمت و مدارك دال بر ایثارگری و بومی بودن که به تایید مراجع ذیصلاح رسیده باشد مطابق با بخش سوم) را به همراه داشته باشند.

۲- نتایج آزمون کتبی به صورت سه برابر ظرفیت اعلام خواهد شد لذا، کسب حدنصاب نمره لازم در آزمون کتبی هیچگونه حق استخدامی ایجاد نمیکند و انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از کسب امتیاز لازم در مراحل مصاحبه فنی تخصصی، معاینات طب صنعتی، گزینش، اخذ گواهی عدم سوء پیشینه و دیگر استعلامهای مورد نیاز از مراکز ذیصلاح و با رعایت اولویتهای مقرر صورت میپذیرد. (دعوت به مصاحبه فنی و تخصصی بر اساس اولویت و تقدم امتیاز کسب شده در آزمون کتبی خواهد بود.)

تبصره: در صورت عدم کسب امتیاز لازم در هر یک از مراحل استخدامی تعهدی جهت استخدام متوجه این شرکت نمیباشد و در صورت عدم پذیرش در هریک از مراحل استخدامی فرآیند استخدام ایشان پایان میپذیرد.

۳- با توجه به اینکه مدارك متقاضیان حسب نیاز شرکت پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون کتبی به میزان حداکثر سه برابر ظرفیت از میان داوطلبان دارای حدنصاب علمی با رعایت اولویت امتیاز مکتسبه بررسی خواهد شد، چنانچه در هر زمان محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد، اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است از انجام مراحل بعدی محروم و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد و در صورت شروع به کار از ادامه اشتغال وی جلوگیری به عمل خواهد آمد و قرارداد وی فسخ خواهد شد.

۴- وجه واریزی بابت ثبتنام، تحت هیچ عنوان عودت داده نخواهد شد.

۵- صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تأیید اطلاعات ارسالی نمیباشد و مدارك داوطلبان پس از آزمون بررسی خواهد شد.

۶- تشخیص شرکت در رد یا پذیرش داوطلبان در هریک از مراحل نافذ و قاطع بوده و داوطلبان حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط مینمایند.

۷- شرکت نفت ستاره خلیج فارس هیچگونه تعهدی در قبال جذب نفرات ذخیره نخواهد داشت. در صورت انصراف نفر اصلی و متناسب با نیاز، از فرد ذخیره جهت مصاحبه دعوت خواهد شد.

۸- ضروری است داوطلبان به هنگام حضور و شرکت در جلسه آزمون، علاوه بر کارت ورود به جلسه، کارت ملی خود را نیز همراه داشته باشند.

۹- قرارداد استخدام به صورت موقت و در چارچوب قانون اداره کار و تأمین اجتماعی خواهد بود .

۱۰- سرویس ایاب و ذهاب برای پرسنل صرفاً از شهر بندرعباس به شرکت و بالعکس خواهد بود.

۱۱- در صورت انصراف از ادامه خدمت در شرکت در طول مدت تعهد، کلیه هزینههای آموزشی، خدماتی و سایر هزینههای مرتبط از انصراف دهنده اخذ خواهد شد.

۱۲- تعهد ۵ ساله محضری (جهت پذیرفته شدگان در مقطع تحصیلی لیسانس) و تحویل تضامین اعلام شده از طرف شرکت، توسط پذیرفته شدگان در آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی برای خدمت در شرکت نفت ستاره خلیج فارس یا هر محل دیگری که شرکت صلاح بداند.

تبصره ۱: اخذ تعهد ۵ سال جهت خدمت در شرکت نفت ستاره خلیج فارس به مفهوم مدت قرارداد نبوده و قرارداد کارکنان استخدامی موقت و مدت آن حسب نظر کارفرما تعیین میگردد.

۱۳- شرکت نفت ستاره خلیج فارس هیچگونه تعهدی مبنی بر تامین مسکن پذیرفته شدگان نهایی ندارد.

جدول شماره (۲)- رشته‌های شغلی آزمون استخدامی شرکت نفت ستاره خلیج فارس

دانلود متن کامل اطلاعیه به همراه رشته‌های شغلی مورد نیاز

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

6 دیدگاه

  1. با سلام و وقت بخیر
    در موقع ثبت نام در ابتدا که شرایط آزمون اعلام شد با توجه به شرایط سنی نتوانستم در آزمون ثبت نام کنم که بعدا شرایط تغییر داده شد . و با توجه به اینکه کد اعتباری نیز تهیه کردم نتوانستم ثبت نامم را کامل کنم. ممکن است شرایطی ایجاد شود که من هم بتوانم ثبت نام کنم .
    ممنونم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام