کتاب استخدامی اداری ها
آزمون های استخدامی

استخدام بانک صادرات در سال 97

آگهی دعوت به همکاري بانک صادرات ایران 

بانک صادرات ایران به منظور تأمین نیروي انسانی مورد نیاز خـود در تعـدادي از شهرسـتان‌ها و شهرهاي برخی از استان‌ها براي تصدي در شغل بانکدار و بانکیار (تحویلدار)، از داوطلبان مرد و زن واجد شرایط بـه شرح جدول زیر بر اساس ضوابط آیین‌نامه استخدامی مربوط، از طریـق آزمون کتبی ، مصاحبه ، معاینات پزشکی و . . . بـا انعقاد “قرارداد کار موقت” و “بیمه درمان و بازنشستگی تأمین اجتماعی” دعوت به همکاري می‌نماید. 

لینک ثبت‌نام

شناسنامه قانون | sabtnam

نمونه‌ سؤالات رایگان آزمون‌ استخدامی

(توجه: برای مشاهده نیازمندیهای هر استان ، انتهای اطلاعیه را ببینید)

اصفهان ایلام بوشهر
چهارمحال و بختیاری خوزستان زنجان
سیستان و بلوچستان قزوین قم
کردستان کرمانشاه کهگیلویه و بویراحمد
لرستان مازندران هرمزگان
همدان یزد  

نکته 1 : داوطلبین زن صرفاً می تواننـد در شهرستان هاي داراي سهمیه زن ثبت نام نمایند در غیـر ایـن صـورت ثبـت نام ایشـان کان لم یکن تلقی و حق هیچ گونه اعتراضی را بعد از ثبت نام نخواهند داشت. 

نکته 2 : از قبول شدگان مراحل استخدامی تعهد عدم تقاضاي انتقال به سایر استانها و همچنین تعهد خدمت در کلیه شهر/ شهرستانهاي استان مورد تقاضا اخذ می گردد. 

شرایط عمومی براي ثبت نام: 

1- تابعیت کشور جمهوري اسلامی ایران و تعهد به نظام و قانون اساسی. 

2- تدین به یکی از ادیان رسمی کشور. 

3- تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی طبق تشخیص مراجع پزشکی مورد نظر بانک. 

4- عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان گردان. 

5- نداشتن سوء پیشینه کیفري مؤثر. 

6- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم قانونی (ویژه داوطلبین مرد) 

توجه : کارت یا برگ معافیت موقت مورد پذیرش نمی باشد و تاریخ ترخیص خـدمت وظیفـه و یـا تـاریخ صـدور کـارت معافیت دائم قانونی باید قبل از تاریخ 1397/11/17 باشد. 

7- بومی بودن (صرفاً محل تولد و یا محل اخذ مدرك تحصیلی دیپلم در شهرستان / شهر مورد نظر بانک، مـلاك بـومی بودن می باشد) 

8- مدرك تحصیلی : کارشناسی و کارشناسی ارشد 

توجه 1 : تاریخ فراغت از تحصیل کلیه داوطلبان باید قبل از تاریخ 1397/11/17 باشد.

توجه 2 : صرفاً مدارك تحصیلی مؤسسات آموزش عالی داخل کشـورکه مورد تأیید وزارت علـوم، تحقیقات و فنـاوري می باشد ملاك عمل قرار خواهد گرفت. 

9- معدل : حداقل معدل کل براي متقاضیان 16 تمام می باشد. 

10- سن : داوطلبین داراي مـدرك تحصـیلی کارشناسـی حـداکثر 27 سـال تمـام ( متولـدین 1370/11/01 بـه بعـد) و داوطلبین داراي مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد حداکثر 29 سال تمام (متولدین 1368/11/01 به بعد). 

11- رشته هاي تحصیلی و گرایش هاي مورد نیاز به شرح جدول زیر می باشد: 

رشته تحصیلی گرایش
بانکداري کلیه گرایش ها
حسابداري ، حسابرسی
مهندسی مالی / مالی
ریسک و بازار هاي مالی
علوم اقتصادي
مهندسی سیستم هاي اقتصادي اجتماعی
مهندسی صنایع
مدیریت اجرایی / مدیریت امور بانکی/ مدیریت MBA / مدیریت کسب و کار / مدیریت بازرگانی / مدیریت بیمه / مدیریت پروژه / مدیریت تکنولوژي / مدیریت دولتی / مدیریت صنعتی / مدیریت مالی / مدیریت منابع انسانی / مدیریت کار آفرینی / مدیریت فناوري اطلاعات/ مدیریت ریسک / مدیریت عملیاتی / مدیریت بازاریابی / مدیریت گمرکی / مدیریت استراتژیک
فناوري اطلاعات و مدیریت
ارتباطات و فناوري اطلاعات
علوم کامیپوتر
مهندسی کامپیوتر معماري سیستم هاي کامپیوتر/ نرم افزار/ سخت افزار/ رایانش امن/ فناوري اطلاعات/ هوش مصنوعی
مهندسی فناوري اطلاعات سامانه هاي شبکه اي/ معماري سازمانی/ شبکه هاي کامپیوتري/ سیستم هاي چند رسانه اي/ تجارت الکترونیک/ امنیت اطلاعات
حقوق حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري / حقوق تجارت الکترونیکی / حقوق تجاري اقتصادي بین الملل / حقوق شرکت هاي تجاري / حقوق اقتصادي/ حقوق مالی- اقتصادي / حقوق بین الملل / حقوق خصوصی / حقوق عمومی / حقوق بین الملل عمومی / حقوق دادرسی اداري / حقوق تجارت بین الملل / حقوق تجارت / حقوق اداري/ فقه و حقوق اقتصادي/ فقه و حقوق اسلامی/ فقه و حقوق خصوصی/ حقوق جزا و جرم شناسی
آمار آمار اجتماعی و اقتصادي/ آمار ریاضی/ آمار بیمه/ بیم سنجی
ریاضی ریاضی کاربردي در کامپیوتر/ ریاضی کاربردي در تحقیق در عملیات/ ریاضیات مالی
زبان و ادبیات انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی ـــــــ

 

 

نحوه ثبت نام: 

1- متقاضیان پس از مطالعه دقیق و اطمینـان کامـل از دارا بـودن شـرایط اسـتخدام، بـه منظـور ثبـت نـام در آزمـون استخدامی می بایست از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/11/03 با مراجعه به سایت اینترنتی بانک بـه آدرس WWW.BSI.IR نسبت به تکمیل فرم ثبت نام موجود در سایت مذکور اقدام و در ادامـه از طریـق درگـاه اینترنتـینسبت به واریز وجه ثبت نام به میزان 500.000 (پانصد هزار) ریال اقدام نمـوده و بـا دریافـت کـد رهگیـري نهـایی ازتکمیل کلیه مراحل ثبت نام اطمینان حاصل نمایند. 

* با عنایت به عدم امکان بازپرداخت وجه ثبت نام، خواهشمند است صرفاً در صورت احراز شرایط مورد نیاز بانک، اقـدام به ثبت نام گردد. 

2- مهلت ثبت نام تا ساعت 24 روز چهارشنبه مورخ 1397/11/17 تعیین گردیده است. (به داوطلبان گرامی توصیه می گردد به علت عدم تمدید مهلت ثبت نام، در مقطع زمانی فوق نسبت به انجام و تکمیل مراحل ثبت نام خـود اقـدام نمایند.) 

3- هنگام ثبت نام، داشتن فایل اسکن شده عکس 4×3 ، صفحه اول شناسنامه و صـفحه توضـیحات (در صـورت وجـودتوضیح )، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قانونی هوشمند (ویژه داوطلبین مرد) و مدرك تحصـیلی دارايمعدل با مشخصات و فرمت درج شده بر روي سایت الزامی میباشد. 

با عنایت به این که صرفاً مدارك ارسالی در زمان ثبت نام اینترنتی ملاك پذیرش بانک جهت استخدام خواهـد بـود،لذا مسئولیت صحت ثبت اطلاعات در سایت اینترنتی به عهده شخص متقاضی می باشد. بدیهی است در صـورت قبـولی در آزمون کتبی، بانک نسبت به اخذ و بررسی اصل مدارك پذیرفته شـدگان در آ زمـون اقـدام خواهـد نمـود و چنانچـه مشخص شود که داوطلب حقایقی را کتمان نموده و واجد یکی از شرایط و ضوابط نبوده یا مغایرتی در مندرجات مدارك ارائه شده با شرایط آگهی بانک وجود داشته باشد و یا داراي مدرك تحصیلی بالاتري که تاریخ اخذ آن قبل از تاریخ 1397/11/17باشد، از ادامه مراحل استخدامی و یا ادامه همکاري در هر مرحله ممانعت به عمل خواهد آمد و متقاضی حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت. 

سایر نکات: 

1- کارت ورود به جلسه آزمون از ساعت 12ظهر روز سه شنبه مورخ 1397/11/23 از طریق سایت اینترنتـی ایـن بانـک قابل دریافت می باشد. 

2- آزمون استخدامی رأس ساعت 9 صبح روز جمعه مورخ 1397/11/26 برگزار می گردد. 

3- نشانی محل برگزاري آزمون در کارت ورود به جلسه و سایت اینترنتی بانک درج خواهد شد. 

4- مفاد آزمون استخدامی جمعاً داراي 120 سوال به شرح جدول زیر می باشد:

مواد آزمون تعداد سوال
ریاضی و آمار 20
هوش 20
مهارت هاي ICDL 20
زبان انگلیسی 20
اطلاعات عمومی 
(در زمینه هاي مالی، اقتصادي، اجتماعی، مدیریت و حقوقی)
40

 

توجه : به سوالاتی که بیش از یک پاسخ داده شود و براي پاسخ هاي غلط یک سوم نمره ي منفی منظور خواهد شد. 

اداره کل امور کارکنان

بانك صادرات ايران

 جدول نیازمندی‌های استان‌ها

نیازمندیهای استان اصفهان
شهرستان جنسیت
مرد زن
اصفهان
اردستان
آران و بيدگل
برخوار
خميني شهر
خوانسار
دهاقان
سميرم
شاهين شهر و ميمه
شهرضا
فريدن
فريدون شهر
فلاورجان
کاشان
گلپايگان
لنجان
مبارکه
نائين
نجف آباد
نطنز

 

نیازمندیهای استان ایلام
شهرستان جنسیت
مرد زن
ايوان
آبدانان
بدره
چرداول
دره شهر
دهلران
سيروان
ملکشاهي
مهران

 

نیازمندیهای استان بوشهر
شهرستان جنسیت
مرد زن
بوشهر
ديلم
تنگستان
جم
دشتستان
دشتي
دير
عسلويه
کنگان
گناوه

 

نیازمندیهای استان چهارمحال بختیاری
شهرستان جنسیت
مرد زن
شهرکرد
اردل
بروجن
بن
سامان
فارسان
کوهرنگ
کيار
لردگان

 

نیازمندیهای استان چهارمحال بختیاری
شهرستان جنسیت
مرد زن
شهرکرد
اردل
بروجن
بن
سامان
فارسان
کوهرنگ
کيار
لردگان

 

نیازمندیهای استان خوزستان
شهرستان جنسیت
مرد زن
اهواز
آبادان
اميديه
انديمشک
ايذه
باغ ملك
باوي
بندر ماهشهر
بهبهان
حميديه
خرمشهر
دزفول
دشت آزادگان
رامشير
رامهرمز
شادگان
شوش
شوشتر
لالي
مسجدسليمان
هنديجان
هويزه

 

نیازمندیهای استان زنجان
شهرستان جنسیت
مرد زن
ابهر
خرمدره
زنجان
طارم
ماهنشان

 

نیازمندیهای استان سیستان و بلوچستان
شهرستان جنسیت
مرد زن
ايرانشهر

 

نیازمندیهای استان قزوین
شهرستان جنسیت
مرد زن
قزوین
آبيک
بوئين زهرا
تاکستان

 

نیازمندیهای استان قم
شهرستان جنسیت
مرد زن
قم

 

نیازمندیهای استان کردستان
شهرستان جنسیت
مرد زن
بانه
بيجار
ديواندره
سقز
مريوان

 

نیازمندیهای استان کرمانشاه
شهرستان جنسیت
مرد زن
کرمانشاه
اسلام آباد
پاوه
جوانرود
دالاهو
روانسر
سرپل ذهاب
سنقر
صحنه
قصرشيرين
کنگاور
گيلانغرب
هرسين

 

نیازمندیهای استان کهگيلويه و بويراحمد
شهرستان جنسیت
مرد زن
بويراحمد
چرام
دنا
کهگيلويه
گچساران
لنده
باشت
بهمئي

 

نیازمندیهای استان لرستان
شهرستان جنسیت
مرد زن
خرم آباد
پل دختر
دلفان
رومشکان
کوهدشت

 

نیازمندیهای استان مازندران
شهرستان جنسیت
مرد زن
ساري
آمل
بابل
بابلسر
بهشهر
تنکابن
جويبار
چالوس
رامسر
سوادکوه جنوبي
سوادکوه شمالي
سيمرغ
عباس آباد
فريدونکنار
قائمشهر
کلاردشت
گلوگاه
محمودآباد
مياندرود
نکاء
نور
نوشهر

 

نیازمندیهای استان هرمزگان
شهرستان جنسیت
مرد زن
جاسک
بستک
بندر لنگه
پارسيان

 

نیازمندیهای استان همدان
شهرستان جنسیت
مرد زن
همدان
اسدآباد
رزن
کبودرآهنگ
ملاير

 

نیازمندیهای استان یزد
شهرستان جنسیت
مرد زن
يزد
ابرکوه
اردکان
بافق
بهاباد
تفت
خاتم
صدوق
مهريز
ميبد

براي ثبت نام اينجا را كليك نماييد

شناسنامه قانون | sabtnam

نمونه سؤالات رایگان استخدامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام