کتاب استخدامی اداری ها
آزمون های استخدامی

سؤالات اطلاعات عمومی یازدهمین آزمون استخدامی فراگیر ۱۴۰۲

سؤالات اطلاعات عمومی یازدهمین آزمون استخدامی فراگیر ۱۴۰۲

شناسنامه قانون- یازدهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور و مرحله اول آزمون مربوط به طرح شهید زین‌الدین روز جمعه ۸ دی‌ماه برگزار شد.

بیشتر ببینید: مجموعه منابع و کتاب‌های آمادگی برای آزمون‌های استخدامی

سؤالات اطلاعات عمومی یازدهمین آزمون استخدامی فراگیر ۱۴۰۲

۱- جلسات مجلس شورای اسلامی با حدود …. نمایندگان رسمیت می‌یابد.

الف) دو سوم

ب) سه چهارم

ج) نیمی از

د) اکثریت قریب به اتفاق

پاسخ: گزینه (الف)

۲- دولت در چه صورت می‌تواند از فردی سلب تابعیت کند؟

الف) درخواست خود فرد باشد

ب) به تابعیت کشور دیگری درآید

ج) گزینه الف و ب

د) مخل امنیت ملی باشد

پاسخ: گزینه (ج)

۳- بر اساس قانون اساسی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه …

الف) نظم عمومی را مختل کند.

ب) به مسئولین و… تهمت بزند

ج) مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد

د) موجب تشویش اذهان عمومی شود

پاسخ: گزینه (ج)

۴- نهم ذیحجه مصادف با کدام یک از روزهای زیر است؟

الف) عید قربان

ب) آغاز ماسک حج

ج) عرفه

د) روز مباهله

پاسخ: گزینه (ج)

۵- تابلوی نقاشی ضامن آهو از آثار کدام یک از اساتید زیر است؟

الف) محمود فرشچیان

ب) حسین بهزاد

ج) صادق بیک افشار

د) کمال الملک

پاسخ: گزینه (الف)

۶- بعد از عراق بیشترین مرز خاکی را با ایران دارد؟

الف) ترکمنستان

ب) افغانستان

ج) پاکستان

د) آذربایجان

پاسخ: گزینه (۱)

۷- علامت اختصاری سازمان جهانی خوار و بار و کشاورزی کدام است؟

الف) FAO

ب) WHO

ج) ILO

د) WTO

پاسخ: گزینه (الف)

۸- بعد از افشاریان کدام سلسله بر ایران حکومت کردند؟

الف) قاجاریه

ب) زندیه

ج) صفویه

د) مرعشیان

پاسخ: گزینه (۲)

۹- کدام گزینه از آرمان‌های دومین مرحله انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی آمده است؟

الف) خودسازی

ب) جامعه پردازی

ج) تمدن سازی

د) همه موارد

پاسخ: گزینه ۴

۱۰- طبق اصل ۱۵ قانون اساسی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس…

الف) ممنوع است

ب) آزاد است

ج) در کنار زبان فارسی آزاد است

د) در محدوده استان آزاد است

پاسخ: گزینه (۳)

۱۱- مفهوم دو اصطلاح آنارشیسم و لائیک در کدام گزینه بیان شده است؟

الف) نداشتن دین و حکومت – بدون دین و مذهب

ب) آزادی خواهی- تجدد گرایی

ج) آزادی خواهی – جدایی دین از سیاست

د) تجددگرایی- بدون دین و مذهب

پاسخ: گزینه (۱)

۱۲- شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی از کدام نوع نهادهای زیر می‌باشند؟

الف) دستگاه های اجرایی

ب) شرکت های ملی

ج) شرکت های خصوصی

د) نهادهای عمومی غیردولتی

پاسخ: گزینه (الف)

۱۳- مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی انفال و ثروت‌های عمومی در اختیار کدام یک از گزینه‌های زیر می‌باشد؟

الف) رهبری

ب) ریاست جمهوری

ج) حکومت اسلامی

د) مجلس

۱۴- امام خمینی (ره) انقلاب اسلامی ایران را به عنوان …….. تعریف می‌کند.

الف) معجزه عصر

ب) هدیه الهی

ج) نماد مبارزه با ظلم

د) نشان الهی

۱۵- نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا به عهده کدام گزینه زیر است؟

الف) شورای نگهبان

ب) مجلس شورای اسلامی

ج) شهر بر عهده مجلس و روستا بر عهده بخشداری‌ها

د) وزارت کشور

بیشتر ببینید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام