آزمون تعیین صلاحیت
آزمون های استخدامی

استخدام موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی ۱۴۰۲

آگهی استخدام موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی ۱۴۰۲

شناسنامه قانون- موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود در سطح کشور، افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه دعوت به همکاری می‌نماید.

زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون:

ثبت‌نام به صورت اینترنتی از روز سوم بهمن ماه ۱۴۰۲ تا پایان روز دوازدهم بهمن ماه ۱۴۰۲ انجام خواهد پذیرفت.

کارت شرکت در آزمون، از تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت ثبت نامی به آدرس www.moeinamar.com قرار خواهد گرفت. آزمون در روز ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ برگزار خواهد شد. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام چاپ کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید. لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون، به منزله تأیید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و اصل مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تبصره : آزمون به صورت سراسری و همزمان در چهار شهر تهران، اصفهان ، یزد و شیراز برگزار می گردد و داوطلبان می بایست هنگام ثبت نام شهر مورد تقاضا جهت برگزاری آزمون را انتخاب نمایند

اهم موارد مذکور در آگهی استخدام موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی

شرایط عمومی

الف- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛
ب- اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و دین مبین اسلام یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی؛
پ- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
ت- دارا بودن دانشنامه/ گواهینامه موقت فراغت از تحصیل در مقطع تحصیلی کارشناسی برای انجام وظایف و مسئولیت‌های شغل مورد نظر؛
ث- دارا بودن معدل ۱۴ به بالا در مقطع کارشناسی؛
ج– دارابودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه (دوره ضرورت) یا معافیت قانونی دائم برای آقایان؛
چ- داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی برای شغل مورد نظر؛
ح- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر؛
خ- نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر؛
د- عدم وجود هرگونه ممنوعیت بکارگیری همچون عدم محکومیت به مجازات‌های اخراج، بازنشستگی، باز خرید خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی توسط آراء مراجع قضایی و یا قانونی ذی‌صالح؛

تبصره ۱: نحوه تشخیص شرایط افراد بدوا براساس خوداظهاری می‌باشد. علیهذا چنانچه حسب استعلامات انجام شده خلاف آن اثبات شود، افراد موصوف در هر مرحله از مراحل بکارگیری که باشند حذف و افراد حائز شرایط بعدی جایگزین خواهند شد.

ذ- دارا بودن حداقل بیست (۲۰) سال تمام برای کلیه داوطلبان و حداکثر سی (۲۸) سال (متولدین ۱۳۷۴/۱۱/۰۱به بعد).

تبصره ۲: مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های مندرج در این دفترچه ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۳ : جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج (۲۵) درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر، از شرط حداکثر سن معاف می‌باشند.

شرایط اختصاصی

۱- حداکثر سن متقاضیان: حداکثر سن متقاضیانی که سابقه کار تخصصی در رابطه با شغل حسابرسی و بازرسی دفاتر قانونی برای شغل حسابرس و یا سابقه کار مرتبط برای سایر مشاغل مندرج دراین دفترچه را دارند همچنین متقاضیانی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در یکی از رشته های مندرج در همین دفترچه را دارا هستند، با احتساب قانون جوانی جمعیت حداکثر تا ۵ (پنج) سال به شرایط حداکثر سن مندرج دربند «ذ» شرایط عمومی اضافه می گردد. (اخذ سابقه کار و عنوان شغلی از سامانه eservices.tamin.ir الزامیست.)

۲- رشته های تحصیلی مورد نیاز، براساس رشته های تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل خواهد بود. مدارک تحصیلی موسسات آموزش عالی که مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملاک عمل خواهد بود.

۳- مدرک تحصیلی متقاضیان صرفا بر اساس مقطع کارشناسی و رشته های تحصیلی مندرج در آگهی منتشره مورد قبول خواهد بود و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته های اعلامی به مدت دوسال به شرایط حداکثر سن مندرج در بند «ذ» شرایط عمومی مؤثر خواهد بود.

تبصره ۱: مدارک تحصیلی پایین تر از مقاطع تحصیلی اعالم شده در شرایط احراز مشاغل در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون و همچنین مدارک معادل و افتخاری، برای شرکت در آزمون و بکارگیری مجاز نمی باشد.

۴- داوطلبان در صورتی می توانند در آزمون ثبت نام نمایند که مقطع، رشته و گرایش مندرج در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه مدرک تحصیلی کارشناسی آنان، مطابق با شرایط احراز مشاغل قید شده در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون یکسان باشد. در صورتی که برای برخی از رشته های تحصیلی در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون، گرایش خاصی ذکر شده باشد، صرفا فارغ التحصیلان همان رشته و گرایش تحصیلی می توانند در آزمون ثبت نام نمایند. اما در صورتی که هر یک از رشته های تحصیلی بدون ذکر گرایش و یا با عبارت “همه گرایش‌ها” در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون درج شده باشد، فارغ التحصیلان کلیه گرایش های آن رشته تحصیلی در مقطع مورد نظر، می توانند در آزمون بکارگیری ثبت نام نمایند. بدیهی است در هر مرحله از فرایند جذب و بکارگیری مشخص گردد که مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش تحصیلی داوطلبان با شرایط ذکر شده در آگهی منطبق نباشد از سایر فرایند بکارگیری حذف شده و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

تبصره ۲: چنانچه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بنابر مقتضیات زمانی بدون تغییر در محتوای رشته های تحصیلی دانشگاهی، تغییراتی را در عناوین مدارک تحصیلی اعمال و آن را اعلام نماید؛ این تغییرات با ارائه مستندات قابل پذیرش می باشد.

۵- معافیت پزشکی خدمت زیرپرچم داوطلبان در صورت قبولی در آزمون بکارگیری کتبی و مصاحبه پس از تأیید واحد طب کار مربوطه مبنی بر توانائی انجام امور مربوط در عنوان شغلی مورد تقاضا قابل پذیرش خواهد بود.

۶- داوطلبان در استان محل تقاضا برای اشتغال باید در سال جاری سکونت داشته و مدارک آن را هنگام استخدام ارائه نمایند.

الزامات، امتیازات و سهمیه های قانونی

۱- ایثارگران سهمیه بیست و پنج (۲۵) درصد

ایثارگران سهمیه بیست و پنج (۲۵) درصد ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شامل موارد زیر میباشند:

– جانبازان؛

– آزادگان؛

– همسر و فرزندان شهدا؛

– همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر؛

– همسر و فرزندان آزادگان دارا ی یک سال و باالی یک سال اسارت؛

– پدر، مادر، خواهر و برادر شهید؛

حسب ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، بیست و پنج درصد (۲۵%) سهمیه بکارگیری به مشمولین این بخش اختصاص دارد.

تبصره ۱: مشمولین سهمیه %۲۵ ایثارگران مجاز به بهره‌مندی از سهمیه بکارگیری سایر ایثارگران و یا بالعکس نمیباشند. به عبارت دیگر هر یک از داوطلبان می بایست در صورت مشمول بودن، صرفا از یک سهمیه بکارگیری مشخص شده استفاده نماید. بدیهی است در این صورت مشمولین سهمیه %۲۵ ایثارگران، جهت استفاده از سهمیه اختصاصی خود صرفا باید مشاغل مشخص شده جهت این سهمیه را انتخاب نمایند.

تبصره ۲: به کلیه ایثارگران متقاضی استخدام مشمول سهمیه بکارگیری ۲۵ درصد ایثارگران توصیه می شود برای حصول اطمینان از چگونگی امکان بهره مندی خود از سهمیه بکارگیری حداقل %۲۵ قبل از ثبت نام با مراجعه به سایت ایثار و یا در صورت نیاز به بنیاد شهید و امور ایثارگران محل پرونده، نسبت به مشخص شدن وضعیت شغلی خود و در صورت لزوم اصلاح آن اقدام نمایند.

تبصره ۳: بکارگیری نیروهای مشمول سهمیه ۲۵ درصد در صورت ثبت‌نام و شرکت در آزمون، حسب بالاترین نمرات فضلی در شغل های مربوط به این سهمیه و انجام مصاحبه و احراز شرایط عمومی گزینش امکان پذیر خواهد بود.

۲- نکات مربوط به مشمولین قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

نکته ۱ : ایثارگران متقاضی استفاده از سهمیه بکارگیری موضوع (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران صرفا از یکی از سهمیه‌های مشخص شده بر اساس ضوابط مربوطه می توانند استفاده کنند.

نکته ۲: جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج (۲۵) درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر ، از شرط حداکثر سن معاف بوده و در صورت ثبت نام و موفقیت در آزمون (کتبی و مصاحبه) به میزان سهمیه تخصیصی بکارگیری خواهند شد.

نکته ۳: رعایت شرایط علمی (مقطع و رشته تحصیلی) حسب موارد مندرج در آگهی و همچنین احراز شرایط عمومی گزینش قبل از بکارگیری نیرو از محل سهمیه ایثارگران الزامی می‌باشد.

۳- حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

۱- به ازای تاهل به میزان یک (۱) سال و نیز داشتن هر فرزند به میزان یک (۱) سال و حداکثر تا سقف پنج (۵) سال سقف محدوده سنی مندرج در دفترچه آزمون اضافه خواهد شد.

۲- به ازای تاهل دو (۲) درصد و نیز هر فرزند دو (۲) درصد، مجموعا حداکثر تا ده (۱۰) درصد به امتیاز مک تسبه آزمون کتبی داوطلب اضافه می شود.

تبصره: امتیازات فوقالذکر، مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند وی، بالای ۲.۵ نباشد.

مبنای تعیین نرخ باروری، آخرین اعالم رسمی وزارت کشور در زمان برگزاری آزمون می باشد.

مواد آزمون

الف) آزمون عمومی :

آزمون هوش با ضریب ۴

ب) آزمون اختصاصی:

– برای مشاغل «حسابدار» و «حسابرس»:

حسابداری (با ضریب ۳) شامل اصول حسابداری – اصول حسابرسی

– برای شغل «کارشناس IT»:

– سؤالات تخصصی ندارد (مصاحبه تخصصی دارد)

تذکر: کلیه سؤالات مواد آزمون اختصاصی به صورت چهار گزینه‌ای و دارای ضریب اعلام شده در همین دفترچه می باشند. ضمنا به ازای هر پاسخ اشتباه به سؤالات، یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.

شرایط احراز مشاغل

عنوان شغل شرایط احراز
حسابرس کارشناسی حسابداری
حسابدار کارشناسی حسابداری
کارشناس IT کارشناس
مهندسی کامپیوترسخت افزار، کارشناسی علوم کامپیوتر، مهندسی فن آوری اطلاعات و ارتباطات (کلیه گرایش ها)

تذکر بسیار مهم : مالک شرکت در آزمون استخدام، دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته های جدول فوق الذکر است و مدرک کارشناسی ارشد فقط در محاسبه حداکثر سن بند «ذ» بخش اول دفترچه راهنما موثر خواهد بود.

مواد آزمون تخصصی

عنوان شغل مواد آزمون تخصصی
حسابرس اصول حسابداری – اصول حسابرسی
حسابدار اصول حسابداری – اصول حسابرسی
کارشناس IT آزمون هوش و مصاحبه تخصصی کارشناس IT

کتاب‌های پیشنهادی منبع آزمون

شناسنامه قانون | %D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86 %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1

مشاهده

شناسنامه قانون | %D8%AA%D8%B3%D8%AA %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1

مشاهده

شناسنامه قانون | %DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8 %D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86 %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3

مشاهده

شناسنامه قانون | %D8%AA%D8%B3%D8%AA %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3

مشاهده

فهرست شغل ها

استخدام موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی ۱۴۰۲
استخدام موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی ۱۴۰۲
شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام