کتاب استخدامی اداری ها
آزمون های استخدامی

سؤالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ۹۸ به همراه پاسخنامه

سؤالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ۹۸ به همراه پاسخنامه

دفترچه سؤالات و کلید آزمون سال ۱۳۹۸ کارشناسی رسمی دادگستری از سوی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری منتشر شد.

همچنین ببینید: آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1398

رشته کلید
ابنیه و آثار باستانی.pdf [حجم: 5.12 مگابایت] کلید ابنیه و آثار باستانی.pdf [حجم: 416.41 کیلوبایت] 
اشیاء عتیقه و احجار کریمه و کتب خطی.pdf [حجم: 4.55 مگابایت]   کلید اشیای عتیقه و احجار کریمه و کتب خطی.pdf [حجم: 417.39 کیلوبایت]
الکتروشیمی پتروشیمی و فراورده های شیمیایی.pdf [حجم: 5.86 مگابایت] کلید الکتروشیمی، پتروشیمی و فراورده های شیمیایی.pdf [حجم: 417.27 کیلوبایت]  
امور اداری و استخدامی.pdf [حجم: 4.76 مگابایت] کلید امور اداری و استخدامی.pdf [حجم: 416.21 کیلوبایت]   
امور اسلحه و مهمات.pdf [حجم: 6.27 مگابایت] کلید امور اسلحه و مهمات.pdf [حجم: 418.02 کیلوبایت] 
امور انرژی هسته ای.pdf [حجم: 6.14 مگابایت] کلید امور انرژی هسته‌ای.pdf [حجم: 201.27 کیلوبایت]
امور بازرگانی.pdf [حجم: 5.93 مگابایت] کلید امور بازرگانی.pdf [حجم: 417.31 کیلوبایت] 
امور ثبتی.pdf [حجم: 7.63 مگابایت]  کلید امور ثبتی.pdf [حجم: 417.43 کیلوبایت]  
امور حمل و نقل و ترابری.pdf [حجم: 8.13 مگابایت] کلید امور حمل و نقل (ترابری).pdf [حجم: 417.73 کیلوبایت]  
امور خبرنگاری و روزنامه نگاری.pdf [حجم: 5.28 مگابایت]   کلید امور خبرنگاری و روزنامه نگاری.pdf [حجم: 418.22 کیلوبایت]  
امور سرمایه گذاری، پولی و اعتباری.pdf [حجم: 5.67 مگابایت] کلید امور سرمایه گذاری.pdf [حجم: 418.73 کیلوبایت]  
امور گمرکی.pdf [حجم: 7.65 مگابایت] کلید امور گمرکی.pdf [حجم: 415.98 کیلوبایت]  
امور ورزشی.pdf [حجم: 4.78 مگابایت] کلید امور ورزشی.pdf [حجم: 417.07 کیلوبایت]  
امور وسایط نقلیه دریایی و غواصی.pdf [حجم: 5.54 مگابایت] کلید امور وسائط نقلیه دریایی و غواصی.pdf [حجم: 418.18 کیلوبایت]  
امور وسایط نقلیه ریلی.pdf [حجم: 5 مگابایت] کلید امور وسائط نقلیه ریلی.pdf [حجم: 417.58 کیلوبایت]  
ایرانگردی و جهانگردی.pdf [حجم: 5.28 مگابایت] کلید ایرانگردی و جهانگردی.pdf [حجم: 417.63 کیلوبایت]  
آبزیان و شیلات.pdf [حجم: 5.92 مگابایت] کلید آبزیان و شیلات.pdf [حجم: 417.38 کیلوبایت]  
آتش سوزی و آتش نشانی.pdf [حجم: 4.52 مگابایت]   کلید امور آتش سوزی و آتش نشانی.pdf [حجم: 417.81 کیلوبایت] 
آثار هنری و اشیاء نفیسه.pdf [حجم: 4.04 مگابایت] کلید آثار هنری و اشیاء نفیسه.pdf [حجم: 418.35 کیلوبایت]  
برق الکترونیک و مخابرات.pdf [حجم: 5.79 مگابایت]   کلید برق، الکترونیک و مخابرات.pdf [حجم: 417.94 کیلوبایت]  
برق ماشین و تاسیسات کارخانجات.pdf [حجم: 4.16 مگابایت] کلید برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات.pdf [حجم: 417.82 کیلوبایت] 
برنامه ریزی شهری.pdf [حجم: 9 مگابایت] کلید برنامه ریزی شهری.pdf [حجم: 201.08 کیلوبایت]  
بیمه.pdf [حجم: 6.28 مگابایت] کلید بیمه.pdf [حجم: 408.24 کیلوبایت]  
بیوتکنولوژی.pdf [حجم: 5.53 مگابایت] کلید بیو تکنولوژی.pdf [حجم: 417.85 کیلوبایت]  
تاسیسات ساختمانی.pdf [حجم: 4.92 مگابایت]   کلید تاسیسات ساختمانی.pdf [حجم: 416.41 کیلوبایت]  
تالیفات.pdf [حجم: 5.03 مگابایت] کلید تالیفات.pdf [حجم: 416.51 کیلوبایت]  
تشخیص اصالت خط امضاء و اثر انگشت.pdf [حجم: 5.86 مگابایت] کلید تشخیص اصالت خط، امضا و اثر انگشت.pdf [حجم: 417.42 کیلوبایت] 
تعیین نفقه.pdf [حجم: 5.28 مگابایت]   کلید تعیین نفقه.pdf [حجم: 416.49 کیلوبایت]  
ثبت شرکت ها علایم تجاری و اختراعات.pdf [حجم: 5.83 مگابایت]   کلید ثبت شرکت ها، علایم تجاری و اختراعات.pdf [حجم: 417.3 کیلوبایت]  
چاپ و چاپخانه.pdf [حجم: 4.44 مگابایت] کلید چاپ . چاپخانه.pdf [حجم: 417.2 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 7)  
حسابداری و حسابرسی.pdf [حجم: 8.91 مگابایت] (تعداد دانلود: 276)   کلید حسابداری و حسابرسی.pdf [حجم: 416 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 224)  
حوادث ناشی از کار.pdf [حجم: 4.79 مگابایت] (تعداد دانلود: 162)   کلید حوادث ناشی از کار.pdf [حجم: 416.61 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 141)  
داروسازی و سم شناسی.pdf [حجم: 4.8 مگابایت] (تعداد دانلود: 9)   کلید داروسازی و سم شناسی.pdf [حجم: 416.31 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 13)  
دامپروری و دام پزشکی.pdf [حجم: 4 مگابایت] (تعداد دانلود: 43)   کلید دامپروری و دامپزشکی.pdf [حجم: 416.41 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 34)  
راه و ساختمان.pdf [حجم: 5.44 مگابایت] (تعداد دانلود: 1549)   کلید راه و ساختمان.pdf [حجم: 416.03 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 1325)  
زبان های خارجی-انگلیسی.pdf [حجم: 20.01 مگابایت] (تعداد دانلود: 49)   کلید زبان های خارجی (انگلیسی).pdf [حجم: 418.59 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 42)  
زبان های خارجی-عربی.pdf [حجم: 12.16 مگابایت] (تعداد دانلود: 6)   کلید زبان های خارجی (عربی).pdf [حجم: 418.38 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 3)  
زبان های خارجی-فرانسه.pdf [حجم: 16.56 مگابایت] کلید زبان های خارجی (فرانسه).pdf [حجم: 203.05 کیلوبایت]  
زیان های خارجی -آلمانی.pdf [حجم: 19.29 مگابایت] کلید زبان های خارجی (آلمانی).pdf [حجم: 418.35 کیلوبایت]  
ساعت و جواهرات.pdf [حجم: 4.11 مگابایت] کلید ساعت و جواهرات.pdf [حجم: 416.61 کیلوبایت] 
صنایع چوب.pdf [حجم: 5.11 مگابایت] کلید صنایع چوب.pdf [حجم: 416.63 کیلوبایت]  
صنایع دستی.pdf [حجم: 5.89 مگابایت] کلید صنایع دستی.pdf [حجم: 416.15 کیلوبایت]  
صنایع نفت.pdf [حجم: 6.25 مگابایت] کلید صنایع نفت.pdf [حجم: 416.06 کیلوبایت] 
صنایع هوایی و فضایی.pdf [حجم: 7.12 مگابایت] کلید صنایع هوایی.pdf [حجم: 416.69 کیلوبایت]  
طراحی و گرافیک.pdf [حجم: 4.97 مگابایت] کلید طراحی گرافیک.pdf [حجم: 416.61 کیلوبایت]  
فرش.pdf [حجم: 7.29 مگابایت] کلید فرش.pdf [حجم: 408.26 کیلوبایت] 
کامپیوتر و فناوری اطلاعات IT و ICT.pdf [حجم: 6.8 مگابایت] کلید کامپیوتر.pdf [حجم: 513.15 کیلوبایت]
کشاورزی و منابع طبیعی.pdf [حجم: 4.68 مگابایت] کلید کشاورزی و منابع طبیعی.pdf [حجم: 416.89 کیلوبایت] 
گاز و گازرسانی.pdf [حجم: 4.58 مگابایت] کلید صنایع گاز و گازرسانی.pdf [حجم: 415.55 کیلوبایت]
لوازم خانگی و اداری.pdf [حجم: 4.37 مگابایت] کلید لوازم خانگی.pdf [حجم: 416.66 کیلوبایت] 
محصولات دامی-پوست و چرم سالامبور و روده.pdf [حجم: 4.36 مگابایت] کلید محصولات دامی.pdf [حجم: 418.13 کیلوبایت]  
محصولات دامی-پوست و چرم سالامبور و روده.pdf [حجم: 4.36 مگابایت] کلید محصولات دامی.pdf [حجم: 418.13 کیلوبایت]
محیط زیست طبیعی.pdf [حجم: 4.79 مگابایت] کلید محیط زیست طبیعی.pdf [حجم: 416.58 کیلوبایت]  
معادن.pdf [حجم: 5.82 مگابایت]   کلید معادن.pdf [حجم: 415.23 کیلوبایت]  
معماری داخلی و تزئینات.pdf [حجم: 4.77 مگابایت]   کلید معماری داخلی.pdf [حجم: 416.35 کیلوبایت]  
مواد (فلزات، سرامیک، کامپوزیت).pdf [حجم: 4.3 مگابایت] کلید مواد.pdf [حجم: 416.72 کیلوبایت]  
مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن.pdf [حجم: 5.25 مگابایت] کلید مواد غذایی.pdf [حجم: 416.34 کیلوبایت]  
مواد محترقه و منفجره ناریه.pdf [حجم: 4.16 مگابایت]   کلید مواد محترقه.pdf [حجم: 417.38 کیلوبایت]  
موتوری زمینی-افسران.pdf [حجم: 7.87 مگابایت]   کلید امور وسائط نقلیه موتوری زمینی ـ ویژه افسران.pdf [حجم: 419.09 کیلوبایت]  
موتوری زمینی-مهندسین.pdf [حجم: 5.95 مگابایت] کلید امور وسائط نقلیه موتوری زمینی ـ ویژه مهندسین.pdf [حجم: 418.8 کیلوبایت]  
مهندسی آب.pdf [حجم: 4.79 مگابایت]   کلید مهندسی آب.pdf [حجم: 416.35 کیلوبایت]  
مهندسی پزشکی اوازم و تجهیزات پزشکی.pdf [حجم: 4.69 مگابایت]   کلید مهندسی پزشکی.pdf [حجم: 417.01 کیلوبایت]  
مهندسی ترافیک.pdf [حجم: 6.22 مگابایت] کلید مهندسی ترافیک.pdf [حجم: 416.53 کیلوبایت]  
مهندسی محیط زیست.pdf [حجم: 5.14 مگابایت] کلید مهندسی محیط زیست.pdf [حجم: 416.29 کیلوبایت]  
نساجی و رنگرزی.pdf [حجم: 4.81 مگابایت]   کلید نساجی و رنگرزی.pdf [حجم: 416.47 کیلوبایت] 
نقشه برداری و اطلاعات مکانی.pdf [حجم: 6.91 مگابایت]  کلید نقشه برداری.pdf [حجم: 417.13 کیلوبایت]
هنرهای نمایشی، امور سینمایی و عکاسی.pdf [حجم: 4.89 مگابایت]   کلید هنرهای نمایشی.pdf [حجم: 416.6 کیلوبایت]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام