کتاب استخدامی اداری ها
بیمه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تعیین حداقل سرمایه برای مؤسسات بیمه غیردولتی (مصوبه شماره ۱۸۱۰۷۰/ت۴۷۹۰۵هـ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۱ هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱/۵/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی -مصوب ۱۳۸۰- تصویب نمود:

الف- حداقل سرمایه مؤسسات بیمه موضوع ماده (۳۶) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری -مصوب۱۳۵۰- برای مؤسسات بیمه غیردولتی به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱- حداقل سرمایه پایه برای تأسیس مؤسسه بیمه مستقیم مبلغ یکهزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال تعیین می‌گردد. برای صدور پروانه فعالیت بیمه‌ای در هر یک از گروه رشته‌های بیمه‌ای، مبالغ زیر به حداقل سرمایه پایه اضافه می‌شود:

(ارقام برحسب میلیارد ریال)

بیمه اموال            ۶۰۰

بیمه‌های اشخاص (زندگی- مستمری- حوادث شخصی- درمان)    ۵۰۰

بیمه مسئولیت      ۴۰۰

بیمه‌های وسایل نقلیه موتوری زمینی شخص ثالث بدنه حوادث راننده            ۳۰۰

بیمه‌های زندگی و مستمری         ۲۰۰

بیمه‌های مختلط (کلیه رشته‌ها)         ۱۵۰۰

۲- حداقل سرمایه پایه برای تأسیس مؤسسه بیمه اتکایی مبلغ چهارهزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴) ریال تعیین می‌گردد.

ب- مؤسسات بیمه‌ای که قبلاً تأسیس شده‌اند موظفند ظرف چهارسال حداقل سرمایه خود را با این تصویب‌نامه منطبق نمایند مشروط به اینکه میزان این افزایش سرمایه در هر سال حداقل پانزده درصد (۱۵%) و براساس برنامه زمانبندی مورد تأیید شورای عالی بیمه باشد.

ج- این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۹۹۸/ت۳۵۴۴۱هـ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۵ می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور- محمدرضا رحیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام