کتاب استخدامی اداری ها
بیمه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها (تصویب نامه شماره 48003/ت47632ه- مورخ 31/2/1392 هیأت وزیران)

اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها (تصویب نامه شماره 48003/ت47632ه- مورخ 31/2/1392 هیأت وزیران)

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بن-د (د) م-اده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمه-وری اس-لامی ایران – مصوب ۱۳۸۹- تصویب نمود:

اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها، موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۲۵۹۵/ت۴۷۶۳۲ه- مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۱ به شرح زیر اصلاح می شود:

۱- در بند (الف) ماده (۵) عبارت «به استثنای سپرده های مذکور در ماده (۶) این اساسنامه» حذف می شود.

۲- ماده (۶) حذف می شود.

۳- در ماده (۸) عبارت «شش نفر» جایگزین عبارت «هفت نفر» و بند (ت) آن حذف می شود.

۴- در تبصره (۳) ماده (۱۵) عبارت «و ذی حساب صندوق یا مقام مجاز از طرف او» حذف می شود.

۵- متن زیر جایگزین ماده (۲۷) می شود:

ماده ۲۷- پس از صدور حکم ورشکستگی مؤسسه اعتباری توسط دادگاه، صندوق شروع به پرداخت سپرده های سپرده گذاران مؤسسه اعتباری خواهد نمود.

 

معاون اول رییس جمهور- محمدرضا رحیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام