آزمون تعیین صلاحیت
بیمه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

حق بیمه شخص ثالث انواع خودرو در سال ۱۴۰۰ + جدول

حق بیمه پایه سالیانه انواع وسایل نقلیه برای بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سال ۱۴۰۰

برای تعهدات بدنی (دیه) ۶۴۰۰ میلیون ریال و تعهدات مالی ۱۶۰ میلیون ریال با اعمال تخفیف کرونا

حق بیمه شخص ثالث سواری در سال ۱۴۰۰

شناسنامه قانون | sales1400 1

حق بیمه شخص ثالث موتورسیکلت در سال ۱۴۰۰

شناسنامه قانون | sales1400 2

حق بیمه شخص ثالث انواع بارکش در سال ۱۴۰۰

شناسنامه قانون | sales1400 3

حق بیمه شخص ثالث سایر در سال ۱۴۰۰

شناسنامه قانون | sales1400 4

حق بیمه اتوکار (استیشن، ون، مینی بوس و اتوبوس) در سال ۱۴۰۰

شناسنامه قانون | sales1400 5 

توضیحات:

۱. تعرفه‌های جدول فوق با اعمال تخفیف کرونا محاسبه شده است.

۲. تعرفه حق بیمه آمبولانس، وسایل نقلیه ویژه خون، حمل وسایل رادیولوژی و آتش نشانی، با توجه به نوع و ظرفیت آنها بر اساس تعرفه وسایل نقلیه شابه محاسبه خواهد شد.

۳. نحوه اعمال سایر انواع تتخفیف ها و اضافه نرخ های حق بیمه این پوشش، تابع ضوابط مندرج در آیین نامه اجرایی ماده (۱۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و با رعایت بخشنامه شماره ۱۲۰۰۵۸/۴۰۰/۹۶ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۶ بیمه مرکزی ج.ا. ایران می‌باشد.

۴. با توجه به این که وفق قانون، جبران کسری پوشش بیمه نامه شخص ثالث در بخش تعهدات بدنی که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه باشد، بر عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی قرار گرفته است، اخذ الحاقیه افزایش تعهدات بدنی بیمه شخص ثالث برای کلیه بیمه نامه های صادره قبلی، منتفی است. معهذا در صورتی که بیمه گذاران برای جبران خسارت‌های مالی تقاضای افزایش تعهدات مالی را داشته باشند، شرکت‌های بیمه مکلفند با اخذ حق بیمه مربوط نسبت به صدور الحاقیه افزایش تعهدات مالی بیمه شخص ثالث اقدام نمایند.

۵. بر اساس قانون، به حق بیمه هر خودرو مبلغ مقرر مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

پرسش و پاسخ مربوط:

بیمه شخص ثالث ۱۴۰۰ | نرخ حق بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۰ 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام