کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اصلاح دستورالعمل حق فنی کارمندان غیرهیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی

اصلاح دستورالعمل تعیین حق فنی کارمندان غیرهیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی (بخشنامه شماره ۵۳۰۵/۲۰۹/د مورخ ۱۷/۰۶/۱۴۰۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

با سلام و احترام

پیرو ابلاغ “دستورالعمل تعیین حق فنی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی مصوب سال ۱۳۹۶ هیأت امنا” و بخشنامه شماره ۹۲۲۹/۲۰۹/د مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۸ موضوع ابلاغ “دستورالعمل تعیین حق فنی مشمولین موضوع بند “ج” ماده (۱) دستورالعمل تعیین حق فنی” و در اجرای تبصره یک دستورالعمل‌های مذکور، به پیوست صورتجلسه مورخ ۲۶/۰۵/۱۴۰۰ کمیته موضوع تبصره ماده (۱)، جهت اقدام برابر قوانین و مقررات از تاریخ کمیته یادشده ارسال می‌شود.

سید کامل تقوی‌نژاد- معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی

اصلاح دستورالعمل تعیین حق فنی کارمندان غیرعلمی دانشگاه‌های علوم پزشکی

مصوبات کمیته موضوع تبصره ماده (۱) دستورالعمل تعیین حق فنی کارمندان غیرعلمی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی مصوب سال ۱۳۹۶ هیأت امنا و تبصره ماده (۱) دستورالعمل تعیین حق فنی مشمولین موضوع بند “د” ماده (۱) ابلاغی در سال ۱۳۹۸

تاریخ: ۲۶/۰۵/۱۴۰۰

در اجرای تبصره ماده (۱) دستورالعمل تعیین حق فنی مصوب سال ۱۳۹۶ و تبصره ماده (۱) دستورالعمل تعیین حق فنی مشمولین موضوع بند “د” ماده (۱) ابلاغی در سال ۱۳۹۸، موارد ذیل جهت اجرا در دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی و سایر مؤسسات تابعه وزارت، تصویب و تأیید می‌گردد:

۱- “کارشناس تجهیزات و کارشناس ملزومات پزشکی” به مشاغل بند (ج) ماده (۱) “دستورالعمل تعیین حق فنی مصوب سال ۱۳۹۶” اضافه می‌گردد.

۲- مشاغل “کارشناس فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل” و “کارشناس مبارزه با قاچاق” شاغل در حوزه معاونت غذا و دارو به مشاغل مشمول دریافت حق فنی موضوع ماده ۱ “دستورالعمل تعیین حق فنی غذا و دارو” اضافه می‌شوند.

۳- بند (هـ) تحت عنوان “شاغلین مشاغل بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای که وظایف بازرسی را بر عهده دارند” به ماده (۱) “دستورالعمل تعیین حق فنی” اضافه می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام