کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دستورالعمل کسر ساعت کار کارکنان بالینی قانون ارتقاء بهره وری

دستورالعمل کسر ساعت کار کارکنان بالینی قانون ارتقاء بهره وری (بخشنامه شماره ۳۰۶۰۲۱/۱۰۰ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

در اجرای ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره‌وری موضوع مصوبه شماره ۲۲۲۱۶۸/ت۴۳۶۱۶هـ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۸ هیأت محترم وزیران، دستورالعمل کسر ساعت کار کارکنان بالینی شاغل در مراکز درمانی (بیمارستان‌ها) که شامل پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، کاردان‌ها و کارشناسان اتاق عمل، کاردان‌ها و کارشناسان هوشبری، ماماها و شاغلین فوریت‌های پزشکی می‌باشد، به شرح زیر در ۴ ماده و ۳ تبصره جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

دستورالعمل کسر ساعت کار کارکنان بالینی قانون ارتقاء بهره وری

ماده ۱- مدت کسر ساعت کار بر مبنای سنوات خدمت حداکثر ۵ ساعت در هفته برابر جدول شماره یک می‌باشد:

جدول شماره یک- کسر ساعت کار کارکنان بالینی ناشی از سنوات خدمت

سنوات خدمت ماه سال ماه سال ماه سال ماه سال ماه سال
صفر تا ۴ ۱ ۴ تا ۸ ۱ ۸ تا ۱۲ ۱ ۱۴ تا ۱۶ ۱ ۱۶ به بالا
میزان کسر ساعت در هفته ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

تبصره- ملاک محاسبه سنوات خدمت در بخش دولتی برای کارکنان رسمی و پیمانی سنوات مندرج در احکام کارگزینی می‌باشد و مبنای محاسبه سنوات خدمت در بخش خصوصی و کارکنان قراردادی در بخش دولتی میزان پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی خواهد بود.

ماده ۲- مدت کسر ساعات کار بر اساس صعوبت کار حداکثر ۲ ساعت در هفته و مطابق جدول شماره ۲ محاسبه خواهد شد.

جدول شماره ۲- کسر ساعت کار کارکنان بالینی ناشی از صعوبت کار

صعوبت کار به استناد قانون نظام هماهنگ ۸% تا ۲۵% ۲۶% تا ۵۰% ۵۱% تا ۷۵% ۷۶% تا ۱۰۰%
صعوبت کار به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری صفر تا ۳۷۵ امتیاز ۳۷۶ تا ۷۵۰ امتیاز ۷۵۱ تا ۱۰۰۰ امتیاز ۱۰۰۰ امتیاز به بالا
کسر ساعت کار در هفته نیم ساعت یک‌ساعت یک‌ساعت و نیم دو ساعت

تبصره- در حال حاضر فوق‌العاده سختی کار کارکنان بالینی بر مبنای درصدهای تعیین شده در نظام هماهنگ پرداخت، برقرار می‌گردد. بنابراین تا وصول دستورالعمل جدید و تعیین امتیاز فوق‌العاده سختی کار مشاغل در چارچوب بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بر همان مبنا قابل احتساب می‌باشد و پس از اعمال امتیازات فوق‌العاده سختی کار بر حسب امتیازات مندرج محاسبه خواهد شد. بدیهی است در صورت نیاز و تشخیص به تغییر میزان امتیازات، مراتب متعاقباً ابلاغ خواهد شد.

ماده ۳- مدت کسر ساعت کار بابت کار در نوبت‌کاری‌های غیرمتعارف یک ساعت در هفته تعیین می‌گردد و صرفاً کارکنانی که به صورت نوبت‌کاری در گردش اشتغال دارند از کسری ساعت مذکور بهره‌مند خواهند شد.

تبصره: ساعت کار کارکنانی که در نوبت‌های شب و ایام تعطیل اشتغال دارند با ضریب ۱/۵ محاسبه خواهد شد.

ماده ۴- مشاغل مدیران و رؤسای پرستاری، سوپروایزورها و سرپرستاران که از جمله رشته‌های شغلی پرستاری محسوب می‌شوند، حداکثر از ۲ ساعت کاهش ساعت کار در جدول صعوبت کار (جدول شماره ۲) استفاده خواهند نمود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام