کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ارزش نسبی بسته خدمات و مراقبت‌های پرستاری

ارزش نسبی بسته خدمات و مراقبت‌های پرستاری (تصویبنامه شماره ۲۱۲۷۶/ت۵۹۸۰۱هـ مورخ ۱۲/۲/۱۴۰۱ هیئت وزیران)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۴/۲/۱۴۰۱ به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور -مصوب ۱۳۹۵- تصویب کرد:

ارزش نسبی بسته خدمات و مراقبت‌های پرستاری

۱- ارزش نسبی بسته خدمات و مراقبت‌های پرستاری به شرح زیر تعیین می‌شود:

ارزش نسبی بسته خدمات و مراقبت‌های پرستاری

۲- ضریب ریالی بسته خدمات و مراقبت‌های پرستاری برای کلیه بخش‌های ارایه خدمت (دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و موقوفه و خصوصی) معادل ضریب ریالی جزء حرفه‌ای سایر کارشناسان پروانه‌دار (کای پایه) بخش دولتی تعیین می‌گردد.

۳- معاونتهای توسعه مدیریت و منابع، پرستاری و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مشارکت سازمان نظام پرستاری و سازمان اورژانس کشور مکلفند توازن میان گروه پرستاری شاغل در فوریت‌های پزشکی (اورژانس) پیش بیمارستانی را با نیروی انسانی (پرسنل) شاغل در بیمارستان در قالب دستورالعمل بازتوزیع برقرار نمایند.

۴- سهم سازمان‌های بیمه گر پایه برای بسته خدمات و مراقبت های پرستاری، در پرونده های بستری و بستری فوریت های پزشکی (اورژانس)، نود درصد (۹۰%) و در بخش سرپایی و سرپایی فوریت‌های پزشکی (اورژانس) هفتاد درصد (۷۰%) تعیین می‌گردد.

۵- به منظور عملیاتی شدن تعرفه گذاری خدمات پرستاری، در قالب این تصویبنامه، در سرفصل های صورتحساب متحدالشکل، ردیفی مستقل با عنوان بسته خدمات و مراقبت‌های پرستاری اضافه و متناسب با تعرفه‌های ابلاغی این تصویب‌نامه محاسبه می‌گردد.

محمد مخبر- معاون اول رییس‌جمهور

مقررات مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام