کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دستورالعمل مزایای غیرمستمر و امور رفاهی، ورزشی و تفریحی کارمندان غیرهیئت علمی

دستورالعمل موضوع تبصره ماده ۶۰ آیین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیرهیأت علمی دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع: میزان و نحوه پرداخت مزایای غیرمستمر و امور رفاهی، ورزشی و تفریحی کارمندان غیرهیئت علمی

هیأت امنای دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی … / مؤسسه/ انستیتو/ مرکز …. در تاریخ … در اجرای تبصره ماده ۶۰ آیین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص میزان و نحوه پرداخت مزایای غیرمستمر و امور رفاهی، ورزشی و تفریحی کارمندان؛ دستورالعمل ذیل را تصویب نمود:

دستورالعمل میزان و نحوه پرداخت مزایای غیرمستمر و امور رفاهی، ورزشی و تفریحی کارمندان

بخش اول: تعاریف

ماده ۱- تعریف اصطلاحات مندرج در این دستورالعمل به قرار زیر است:

الف- آیین‌نامه: آیین‌نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیرهیأت علمی دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ب- مؤسسه: دانشگاه/ دانشکده علوم پزشی و خدمات بهداشتی درمانی / مؤسسه/ انستیتو/ مرز

پ- کارکنان: کارکنان موضوع ماده ۳۵ آیین نامه، مشاغل کارگری، مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، پیام آوران بهداشت و اتباع بیگانه شاغل در مؤسسه

بخش دوم: انواع مزایای غیرمستمر مشمول این دستورالعمل و تعیین میزان و نحوه پرداخت آنها

ماده ۲- مزایای غیرمستمر در این دستورالعمل مشتمل بر موارد زیر می‌باشد:

۲-۱- ایاب و ذهاب

۲-۲- تأمین خواربار

۲-۳- تأمین  غذا

۲-۴- کمک هزینه مسکن

۲-۵- کمک هزینه مهد کودک

۲-۶- کمک هزینه ازدواج

۲-۷- کمک هزینه فوت

۲-۸- کمک هزینه تلفن همراه

ماده ۳- به تبعیت از نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان موضوع فصل هشتم آئین نامه مؤسسه؛ مزایای غیرمستمر کارکنان غیرهیأت علمی مؤسسه در چارچوب روش امتیازی و بر اساس ضریب ریالی موضوع تبصره ماده ۴۹ آئین نامه محاسبه می‌شود.

ماده ۴- مؤسسه مکلف است سرویس ایاب و ذهاب جهت حضور کارکنان در محل کار را فراهم نماید، در غیر این صورت مکلف است ماهیانه کمک هزینه ایاب و ذهاب معادل ۴۰۰ الی ۱۵۰۰ امتیاز به ترتیب ذیل پرداخت نماید.

شهرهای دارای جمعیت بیش از یک میلیون نفر ۸۰۰ امتیاز الی ۱۴۰۰ امتیاز به تشخیص هیئت رییسه

شهرهای دارای جمعیت پانصد هزار تا یک میلیون نفر ۶۰۰ امتیاز

در حال تکمیل…

1 دیدگاه

  1. سلام لطفا فایل دستورالعمل میزان و نحوه پرداخت مزایای غیرمستمر و امور رفاهی، ورزشی و تفریحی کارمندان بزارین خیلی ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام