کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مصوبات تعرفه خدمات درمانی سال ۱۴۰۲

مصوبات هیات وزیران درخصوص تعرفه خدمات درمانی سال ۱۴۰۲

شناسنامه قانون- مصوبات هیات وزیران درخصوص تعرفه خدمات درمانی سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد.

به گزارش شناسنامه قانون، هیات وزیران تعرفه خدمات درمانی سال ۱۴۰۲ در بخش دولتی، خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه وموقوفه را تصویب کرد. همچنین مصوبه نرخ حق بیمه درمان سال ۱۴۰۲ با امضای معاون اول ابلاغ شد. هیأت وزیران علاوه بر این، تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در سال ۱۴۰۲ و تعرفه‌های خدمات پزشکی و پرستاری در سال ۱۴۰۲ را نیز تصویب کرد.

مصوبات تعرفه خدمات درمانی سال ۱۴۰۲

تعرفه خدمات درمانی سال ۱۴۰۲ در بخش دولتی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ هیات وزیران درخصوص «تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۴۰۲» طی نامه شماره ۱۲۴۸۸ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

تعرفه درمانی بخش دولتی ۱۴۰۲

تعرفه خدمات درمانی سال ۱۴۰۲ در بخش خصوصی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ هیات وزیران درخصوص «تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲» طی نامه شماره ۱۲۵۱۴ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

تعرفه درمانی بخش خصوصی ۱۴۰۲

تعرفه خدمات درمانی سال ۱۴۰۲ در بخش عمومی غیردولتی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیر دولتی در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ هیات وزیران درخصوص «تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیر دولتی در سال ۱۴۰۲» طی نامه شماره ۱۲۴۲۸ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

تعرفه درمانی بخش عمومی غیردولتی ۱۴۰۲

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه سال ۱۴۰۲

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ هیات وزیران درخصوص «تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۲» طی نامه شماره ۱۲۴۶۳ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

تعرفه درمانی بخش خیریه و موقوفه ۱۴۰۲

تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در سال ۱۴۰۲

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ هیات وزیران درخصوص «تعیین تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در سال ۱۴۰۲» طی نامه شماره ۱۲۴۷۶ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

تعرفه روانشناسی و مشاوره ۱۴۰۲

تعیین ارزش نسبی بسته خدمات و مراقبت های پرستاری

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین ارزش نسبی بسته خدمات و مراقبت های پرستاری ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ هیات وزیران درخصوص «تعیین ارزش نسبی بسته خدمات و مراقبت های پرستاری» طی نامه شماره ۱۲۴۰۴ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

تعرفه خدمات پرستاری ۱۴۰۲

تصویبنامه درخصوص تعیین نرخ حق بیمه درمان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین نرخ حق بیمه درمان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ هیات وزیران درخصوص «تعیین نرخ حق بیمه درمان» طی نامه شماره ۱۲۴۱۶ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

نرخ حق بیمه درمان ۱۴۰۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام