کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معافیت مالیاتی کارانه اعضای هیئت علمی بالینی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی در سال ۱۴۰۲

معافیت مالیاتی کارانه اعضای هیئت علمی بالینی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی در سال ۱۴۰۲ (بخشنامه شماره ۴۹۰/۳۰۵/د مورخ ۱۳/۰۲/۱۴۰۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

رئیس/ سرپرست محترم دانشکده/ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی…

رئیس محترم بیمارستان مسیح دانشوری

رئیس محترم مرکز قلب تهران

رئیس محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

معافیت مالیاتی کارانه در سال ۱۴۰۲

با عنایت به ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و با توجه به بند (و) تبصره (۱۲) قانون مذکور، مبنی بر معافیت مالیاتی کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی، به پیوست نامه شماره ۶۶۳/۵۰۰/د مورخ ۱۰/۲/۱۴۰۲ مشاور اجرایی محترم معاونت آموزشی منضم به رشته های بالینی مشمول معافیت، جهت اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.

بهروز رحیمی- معاون توسعه مدیریت و منابع

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام