کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بازنگری تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه سال ۱۳۹۸

بازنگری تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه در سال ۱۳۹۸ (تصویبنامه شماره 64014/ت56886هـ مورخ 24/5/1398 هیئت وزیران)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 20/5/1398 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور -مصوب 1395- تصویب کرد:

 تصویبنامه شماره 2898/ت56403هـ مورخ 19/1/1398 موضوع تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه در سال 1398، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- جدول جزء (الف) بند (1) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ردیف شرح خدمت تعرفه / ریال
۱ پزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی درعلوم پایه (PhD) پروانه دار     (۰۰۰ .۱۹۰)
۲ پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD – PhD)  (۰۰۰ . ۳۱۹)
۳ پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و متخصص روانپزشکی (۰۰۰ . ۳۸۴)
۴ پزشکان فوق تخصص روان‌پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان‌پزشکی (۰۰۰. ۴۵۸) 
۵ کارشناس ارشد پروانه دار (۰۰۰ . ۱۶۳)
۶ کارشناس پروانه دار (۰۰۰ . ۱۲۳)

 

2- در قسمت (1) جزء (ب) بند (1)، عبارت “نه هزار و پانصد (9.500) ریال” به عبارت “ده هزار و ششصد (10.600) ریال” اصلاح می‌شود.

3- در قسمت (2) جزء (ب) بند (1)، عبارت “دویست و شش هزار (206.00) ریال”‌به عبارت “دویست و هشتاد و پنج هزار و ششصد (285.600) ریال” اصلاح می‌شود.

4- در قسمت (4) جزء (ب) بند (1)، عبارت “یکصد و پنجاه و یک هزار (151.000) ریال” به عبارت “یکصد و شصت و دو هزار (162.000) ریال” اصلاح می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام