کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تعرفه خدمات تشخیصی درمانی سال ۱۴۰۳

تعرفه خدمات تشخیصی درمانی سال ۱۴۰۳ (بخش دولتی، خصوصی، عمومی غیردولتی، خیریه و موقوفه)

شناسنامه قانون- تعرفه خدمات تشخیصی درمانی سال ۱۴۰۳ طی تصویب‌نامه‌های جداگانه‌ای به تفکیک بخش‌های دولتی، خصوصی، عمومی غیردولتی، خیریه و موقوفه از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد.

تصویب‌نامه‌های مربوط به تعیین تعرفه خدمات تشخیصی درمانی سال ۱۴۰۳

۱- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۴۰۳

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ هیات وزیران درخصوص «تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۴۰۳» طی نامه شماره ۹۶۸۸ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پیوست دریافت متن کامل

۲- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۴۰۳

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ هیات وزیران درخصوص «تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۴۰۳» طی نامه شماره ۹۶۸۸ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پیوست دریافت متن کامل

۳- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیر دولتی در سال ۱۴۰۳

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ هیات وزیران درخصوص «تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیر دولتی در سال ۱۴۰۳» طی نامه شماره ۹۶۹۲ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پیوست دریافت متن کامل

۴- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۳

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ هیات وزیران درخصوص «تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۴۰۳» طی نامه شماره ۹۶۸۸ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پیوست دریافت متن کامل

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام