کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تغییر عنوان شغلی و اعمال مدرک تحصیلی کارکنان قراردادی

تغییر عنوان شغلی و اعمال مدرک تحصیلی کارکنان قراردادی (بخشنامه شماره 774/209/د مورخ 21/2/1393 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی….

سلام علیکم

احتراماً، با توجه به سؤالات مکرر دانشگاه‌ها در خصوص تغییر عنوان و اعمال مدرک تحصیلی کارکنان قراردادی تبصره 3 ماده 2 و کارکنان موضوع تبصره 5 ماده 31 آیین نامه اداری و استخدامی دانشگاه‌ها در سال 1393 موارد ذیل را به آگاهی می‌رساند:

مطابق بند 1 بخشنامه شماره 200/92/16129 مورخ 92/9/19 معاونت محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني ریاستجمهوری هر گونه تغییر شغل یا فعالیت کارکنان قراردادی فوق‌الذکر به رغم ارائه مدرک تحصیلی مقدور نمی‌باشد. لاکن اعمال مدرک تحصیلی کارکنان مربوطه مشروط به عدم تغییر شغل مورد تصدی و رعایت شرایط احراز مشاغل در قرارداد منعی نخواهد داشت.

در حال حاضر اعمال مدرک تحصیلی و تغییر عنوان شغلی کارمندان قراردادی ماده 32 مشمول قانون کار امکان‌پذیر نمی‌باشد و اعمال مدارک تحصیلی جدید کارکنان منوط به تصویب طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری و مطابق با ضوابط قانون کار خواهد بود.

در اجرای قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و با عنایت به مفاد بخشنامه‌های شماره 757/209/د مورخ 27/2/1391 و 1459/209/د مورخ 13/5/1392 این مدیریت، اعمال مدرک تحصیلی جهت کارکنان قراردادی که موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر در ده رشته اجباری مشمول قانون فوق‌الذکر می‌گردند، بلامانع خواهد بود.

دکتر غلامحسین صالحی زلانی- مدیر کل دفتر منابع انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام