کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اصلاح شیوه پرداخت کارانه و اضافه کار کارکنان غیرپزشک

اصلاح شیوه پرداخت کارانه و اضافه کار کارکنان غیرپزشک (بخشنامه شماره 1831/100 مورخ 27/12.1398 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

رییس/ سرپرست محترم دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

رییس محترم مرکز آموزشی، پزوشهی درمانی سل و بیماری های ریوی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری

رییس محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

رییس محترم مرکز قلب تهران

با سلام

با توجه به درخواست‌ها و پیشنهادات دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی کشور در خصوص اصلاح شیوه پرداخت کارانه و اضافه کار کارکنان غیرپزشک، صورتجلسه مشترک معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع، درمان و پرستاری این وزارت، جهت اجرا به پیوست ابلاغ می‌گردد.

دکتر سعید نمکی- وزیر و رییس ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا

صورتجلسه مشترک معاونین محترم توسعه، درمان و پرستاری در خصوص تغییرات نظام پرداخت کارانه و اضافه کار مورخ 23/11/1398

1- از ابتدای اسفندماه 1398، پرداخت اضافه کار از کارانه جداگانه محاسبه و بر اساس قوانین مربوطه در سقف عملکرد بودجه تفصیلی و از درآمدهای اختصاصی اقدام گردد.

2- سهم کارانه کارکنان غیرپزشک 90 درصد از 27.5 درصد جزء حرفه‌ای بیمارستان موضوع ماده 1 دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد و مجزا از سقف ریالی اضافه کاری می باشد.

3- سقف ریالی اضافه کاری بر اساس تفاهم نامه ما بین معاونت محترم توسعه با رییس هر بیمارستان و بر اساس تفاهم نامه سقف ریالی اضافه کاری از درآمد اختصاصی بیمارستان تأمین می گردد.

4- همانند گذشته تا 75 درصد از سهم کارانه برای پرداخت کارکنان تشخیصی و درمانی بیمارستان اختصاص یابد.

5- مدیران پرستاری به داشبورد سامانه دسترسی داشته باشند.

6- دانشگاه می تواند از محل 5 درصد سهم مؤسسه برای ترمیم پرداختی کارانه کارکنان غیرپزشک در بیمارستان‌های اعضاب و روان و سوختگی و سایر بیمارستان‌ها در مناطق کم برخوردار پس از تصویب در هیأت امنان اقدام نماید.

7- کارگروه کارانه دانشگاه بر توزیع مبالغ قابل توزیع و نحوه پرداخت نظارت داشته باشد.

8- مدل جدید پرداخت کارانه طراحی و شبیه سازی و به مدت 3 ماه در چند دانشگاه پایلوت گردد.

9- تلاش در جهت پرداخت معوقات اضافه کار در بیمارستان‌های تابعه دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی کشور صورت پذیرد؛ به نحوی که حداکثر 3 ماه معوقه وجود داشته باشد.

دکتر حضرتی- معاون پرستاری

دکتر جان بابایی- معاون درمان

دکتر تقوی نژاد- معاون توسعه مدیریت و منابع

مقررات مرتبط:

دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیأت علمی

دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان غیرپزشک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام