کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دستورالعمل تغییر شغل و اعمال مدرک دانشگاهی کارکنان قرارداد کار معین

دستورالعمل تغییر عنوان شغل و اعمال مدرک تحصیلی دانشگاهی کارکنان قرارداد کار معین (ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- فرمت نمونه برای تصویب در هیئت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی)

دستورالعمل تغییر عنوان شغل و اعمال مدرک تحصیلی کارکنان قرارداد کار معین به منظور ساماندهی کارکنان قراردادی تبصره 5 ماده 31 آیین نامه اداری استخدامی و با رعایت ماده 44 آیین نامه یاد شده در 3 ماده و 5 تبصره تنظیم و در تاریخ … به تصویب هیئت امنا رسید.

ماده 1- مؤسسه مجاز است مدرک تحصیلی دانشگاهی بالاتر ارائه شده از سوی کارکنان قرارداد کار معین را در صورت برخورداری از شرایط ذیل اعمال نماید:

1-1- دارا بودن حداقل 3 سال سابقه خدمت قراردادی

1-2- کسب امتیاز ارزیابی بالای 70 در ارزیابی های عملکرد سه سال آخر (سال 91 تا زمان ارائه مدرک تحصیلی)

1-3- تصویب کمیته مهندسی مشاغل

تبصره- مدرک تحصیلی بالاتر صرفاً برای یک بار و همزمان با تمدید قرارداد از تاریخ یکم فروردین ماه هر سال قابل اعمال است.

ماده 2- مؤسسه مجاز است در صورت برخورداری کارکنان قرارداد کار معین از شرایط ذیل نسبت به تغییر عنوان شغل آنان مبادرت نماید:

1-2- دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی پیش بینی شده در شرایط احراز مشاغل (عمومی و اختصاصی)

2-2- دارا بودن حداقل 5 سال سابقه خدمت قراردادی

3-2- کسب امتیاز ارزیابی بالای 70 در ارزیابی هی سه سال آخر

4-3- وجود پست بلاتصدی متناسب با مدرک تحصیلی ارائه شده

5-3- تصویب کمیته مهندسی مشاغل

تبصره 1- تغییر عنوان شغل به دنبال ارائه مدرک تحصیلی جدید صرفاً برای یک بار و همزمان با تمدید قرارداد از تاریخ یکم فروردین ماه هر سال قابل اعمال است.

تبصره 2- مؤسسه باید در قبال تغییر عنوان شغل، یکی از پست های بلاتصدی سازمان را مسدود نماید و در این مدت پست مذکور را به فرد دیگری واگذار ننماید.

تبصره 3- در صورت کاهش حقوق و مزایای ناشی از تغییر شغل، اخذ رضایت کتبی از کارمند الزامی می باشد.

تبصره 4- بهورزان و یا کارکنان جدیدالاستخدام که طبق قوانین مربوطه، محدودیت تغییر عنوان شغلی تا مدت زمان مشخصی دارند، تابع قوانین خود هستند.

ماده 3- کارکنان قرارداد کار معین در صورت ارائه مدرک تحصیلی در رشته های مورد نیاز وزارت متبوع (دارای طرح اجباری) از شروط ارائه شده در بندهای 2-2 و 2-3 مستثنی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام