کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

محاسبه کارکرد پزشکان درمانی و اعضای هیئت علمی در صورت جابه جایی به مناطق محروم

محاسبه کارکرد پزشکان درمانی و اعضای هیئت علمی در صورت جابه جایی به مناطق محروم (تصویبنامه شماره 884/ت57539هـ مورخ 6/1/1399)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 6/1/1399 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده 9 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور -مصوب 1395- تصویب کرد:

در صورت جابه جایی پزشکان درمانی و اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی به مناطق محروم مورد تأیید هیئت وزیران با کسب مجوز معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در مراکز تابع دانشگاه های علوم پزشکی همچنان تمام وقت محسوب می شوند و اسناد ارسالی از هر دو محل فعالیت به صورت دو کا محاسبه و پرداخت می شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام