کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دستورالعمل پرداخت پاداش کرونا به پرسنل درمان

دستورالعمل پرداخت پاداش کرونا به پرسنل درمان (بخشنامه شماره 3558/400د مورخ 3/3/1399 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

رؤسای محترم کلیه دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی کشور

رییس محترم مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماری های ریوی دکتر مسیح دانشوری

ریاست محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب شهید رجایی

رییس محترم مرکز قلب تهران

موضوع: پروتکل مسیر ارائه خدمات درمانی به بیماران C-19

پیرو تخصیص ابلاغ شده به منظور پاداش پرسنل درمان در راستای قدردانی و جبران خدمات ایثارگران مدافعان سلامت در بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی درمانی، مراکز درمانی و ستاد دانشگاه، خواهشمند است مبالغ تخصیص به آن دانشگاه طبق جدول ذیل جهت افراد درگیر حداکثر 100 ساعت در ماه توزیع گردد.

الف) بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی و درمانی فعال و ریفرال کرونا یا دارای بخش کووید مثبت

1. پرداخت به پزشکان

گروه ارائه‌دهنده خدمت پرداخت به ازای هر ساعت طبق نظر کمیته
پزشک متخصص و فوق تخصص درگیر در برنامه بیماری کرونا 800.000 ریال
پزشک عمومی درگیر در برنامه بیماری کرونا 500.000 ریال
دستیاران درگیر در برنامه بیماری کرونا 400.000 ریال
اینترن‌های درگیر در برنامه بیماری کرونا 250.000 ریال

 
2. پرداخت به کارکنان غیرپزشک

گروه ارائه دهنده خدمت پرداخت به ازای هر ساعت طبق نظر کمیته
گروه پرستاری (پرستار، بیهوشی(هوشبری)، اتاق عمل، فوریتهای پزشکی، بهیار، کمک بهیار (کمک پرستار)، بهدار)- مامایی 250.000 ریال
کارکنان پاراگلینیک (رادیولوژی، آزمایشگاه تشخیص طبی و انتقال خون) 170.000 ریال
کارکنان خدماتی، راننده آمبولانس (بیماربر و خدمات؛ واحدهای پذیرش، ترخیص و مدارک پزشکی (واحد فنآوری اطلاعات بیمارستان)، درآمد، انتظامات، منشی های بخش های بالینی و درمانگاه ها، داروخانه، تجهیزات پزشکی، لنژری، کارکنان توزیع و آشپزخانه تغذیه، روانشناسی، مددکاری، بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای و پرتودرمانی و پزشکی هسته‌ای 150.000 ریال
کارکنان پشتییبانی، اداری مالی و سایر واحدهای بیمارستان 120.000 ریال

 
تبصره «1»: پزشکان و کارکنان غیرپزشک فعال در اورژانس و بخش های ویژه، 20 درصد پاداش بر سرجمع بند مربوطه اضافه می گردد.

ب) کارشناسان و کارکنان ستادی دانشگاه (10 درصد از اعتبار این دستورالعمل)

گروه ارائه دهنده خدمت پرداخت به ازای هر ساعت طبق نظر کمیته
کارشناسان و کارکنان ستادی درمان 120.000 ریال

 
کلیه کارمندان رسمی، آزمایی، پیمانی، قراردادی، متعهدین خدمت مشمول قانون پزشکان و پیراپزشکان، شرکتی، دانشجو و… با رعایت موارد فوق، مشمول این دستورالعمل می باشند.

مبالغ مندرج در جداول فوق بر اساس شاخص هایی نظیر حضور در مرکز کرونا، میزان تماس، شیفت های کاری، تعداد بیمار، مهارت، مسئولیت پذیری، ریسک پذیری، مخاطرات و موقعیت شغل، حساسیت کار، صعوبت کار بخش مربوطه و … طبق تشخیص و نظر کمیته ای متشکل از نمایندگان رییس مؤسسه، معاونت توسعه، درمان و حراست و بازرسی تعیین می‌گردد.

در خاتمه شایان ذکر است تسریع در محاسبه و پرداخت پاداش موضوع این بخشنامه، به عهده رییس محترم دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی می باشد.

دکتر قاسم جان بابایی- معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام