کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تعجیل در ارتقای رتبه و طبقه ماده 70 آیین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل

 

تعجیل در ارتقای رتبه و طبقه ماده 70 آیین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل

معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی …

سلام علیکم

با احترام؛ با توجه به ماده 70 آیین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل کارکنان دانشگاه، کلیه شاغلین مشاغل مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست تصویب نامه شماره 76294/ت36095هـ تاریخ 10/04/1388 از تعجیل در ارتقاء طبقه و رتبه شغلی برخوردار می گردند، لذا مستدعی است دستور فرمایید با توجه به مراتب مذکور و موارد ذیل درخصوص اعمال تعجیل در ارتقاء طبقه و رتبه شغلی کارکنان شاغل در مناطق مذکور نظریه ارشادی اعلام فرمایند. ضمنا فهرست مناطق کمتر توسعه یافته طی تصویب نامه شماره 24385/ت 56165/هـ تاریخ 01/03/1398 کماکان معتبر است.

1 -آیا کارکنان شاغل در دهستانهایی در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست تصویب نامه شماره 76294/ت36095هـ تاریخ 10/04/1388 از تعجیل در ارتقاء طبقه و رتبه شغلی برخوردار می گردند؟

پاسخ:

برخورداری از تعجیل در ارتقاء طبقه و رتبه به کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست تصویب نامه شماره 76294/ت 36095هـ تاریخ 10/04/1388 ذکر گردیده تعلق می گیرد.

2- با توجه به نامه شماره 179089 تاریخ 07/09/1398 وزارت کشور آیا شاغلین شهرهای مرزی با توجه به از حداکثر مزایای بدی آب و هوا و مناطق کمترتوسعه یافته تحت عنوان فوق العاده نوار مرزی برخوردار می باشند، آیا مشمول تعجیل مذکور می گردند؟

پاسخ: شاغلینی که از فوق العاده نوار مرزی استفاده می کنند مشمول برخورداری از مزایای فوق نمی باشند.

3- آیا شرط لازم برای اعمال تعجیل مذکور، داشتن عنوان پست و اشتغال همزمان کارمند (هردو) در مناطق کمتر توسعه یافته می باشد؟

پاسخ: شرط لازم جهت بهره مندی از تعجیل در ارتقاء طبقه و رتبه داشتن پست سازمانی و خدمت در مناطق محروم اعلام شده بصورت همزمان می باشد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام