کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شیوه نامه نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین وزارت بهداشت

شیوه نامه اجرایی نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین

با عنایت به دستورالعمل اجرایی “نحوه قرارداد و نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین“، تغییر و تطبیق نظام پرداخت کارکنان مذکور طی مراحل ذیل انجام می‌شود:

مرحله اول:

در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ کلیه کارکنان قراردادی کار معین در رتبه مقدماتی قرار گرفته و بر اساس مدرک تحصیلی اعمال شده در آخرین قرارداد و مطابق دستورالعمل فوق، امتیازات حق شغل، حق شاغل، فوق العاده شغل و … بدون در نظر گرفتن سنوات خدمت، تجربه، آموزش و … تعیین می‌شود. در صورتی که با اجرای این مرحله حقوق و مزایای فرد نسبت به آخرین قرارداد (پس از کسر حق مسکن) کاهش یابد، مبلغی در ردیف سایر در قرارداد درج می‌شود.

مرحله دوم:

در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۸، پس از تأیید سنوات خدمت، تجربه فرد، آموزش و … توسط کمیته مهندسی و ارزیابی مشاغل، طبقه و رتبه استحقاقی کارمند تعیین و صرفاً افزایش حق شغل و شاغل در این مرحله به نسبت حق شغل و شاغل مرحله اول از مبلغ “سایر” کسر می‌شود.

ضمناً مبلغ سایر به کارمندان قرارداد کار معین که بعد از تاریخ اجرای این دستورالعمل به کارگیری می شوند، تعلق نمی گیرد.

مرحله سوم:

بر اساس تصویبنامه افزایش ضرایب حقوق کارکنان به شماره ۳۷۱۸/ت۵۷۵۹۳هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹ هیأت محترم وزیران موضوع بخشنامه شماره ۲۴۵/۱۰۰ مورخ ۸/۲/۱۳۹۹ مقام عالی وزارت و با توجه به مفاد دستورالعمل فوق الذکر، قرارداد سال ۱۳۹۹ با کارمندان قرارداد کار معین منعقد خواهد شد.

اداره کل منابع انسانی- گروه جبران خدمت و تحلیل قوانین و مقررات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام