کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مرخصی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

مرخصی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری

ردیف عنوان خواسته نمونه رأی صحیح
۱ الزام به اعطای مرخصی کار در محیط‌های غیرمتعارف قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت شاغل در بخش سوختگی و روانی (حکم به ورود)
۲ الزام به اعطای مرخصی کار در محیط‌های غیرمتعارف قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت اشتغال همزمان (حکم به رد)
الزام به اعطای مرخصی کار در محیط‌های غیرمتعارف قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت عدم احراز مشاغل بالینی (حکم به رد)
الزام به اعطای مرخصی کار در محیط‌های غیرمتعارف قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت عدم اشتغال در بخش سوختگی و روانی (حکم به رد)

مباحث حقوقی و نکات کاربردی:

۱- مطابق بند ۲ ماده واحده قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب ۱۳۸۸، دولت می‌تواند کارکنان بالینی بیمارستانهای روانی و سوختگی و مشمولین موضوع ماده (۱۶) قانون سازمان نظام پرستاری شاغل در بخشهای دولتی و غیردولتی  را جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب نموده و از مزایای مواد ۶۷ و ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار، و علاوه بر مرخصی استحقاقی سالیانه، حداکثر تا یک ماه مرخصی کار در محیط‌های غیرمتعارف به آنان اعطاء نماید. که با توجه به اطلاق عبارت «کارکنان بالینی»، امتیازات مزبور، به کلیه کارکنان بالینی اعم از پیمانی، رسمی و قراردادی تعلق می‌گیرد.

۲- ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب ۱۳۸۸ مقرر نموده: «کارکنان بالینی بیمارستان‌های روانی و سوختگی موضوع ماده ۱ آیین‌نامه و همچنین کارشناسان امور روانی، مددیاران و کاردرمانگران این بیمارستان‌ها، علاوه بر مرخصی استحقاق سالیانه، حداکثر تا یک ماه از مرخصی کار در محیط‌های غیر متعارف استفاده خواهند نمود. این مرخصی قابل خرید یا ذخیره نمی‌باشد».

۳- کارکنان بالینی بیمارستان‌های روانی و سوختگی موضوع ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب سال ۱۳۸۸ افراد مشمول مرخصی محیط‌های غیر متعارف بدین شرح احصاء شده‌اند: «شاغلین بالینی به کارکنان رسته بهداشتی، درمانی اطلاق می شود که در بیمارستانها و مراکز درمانی شبانه روزی دولتی و غیر دولتی به بیماران بستری به صورت مستقیم ارایه خدمت می دهند و شامل پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، ماماها، پزشکان، کاردانها و کارشناسان اتاق عمل، کاردان ها و کارشناسان هوشبری و شاغلین رشته های شغلی فوریتهای پزشکی می باشند» که در واقع کارکنان موضوع ماده ۱۶ قانون سازمان نظام پرستاری مصوب ۱۳۸۰ را نیز تحت پوشش قرار داده است.

۴- تبصره ماده ۳ آیین نامه مذکور نیز تصریح نموده؛ کارکنان بالینی نیز که در بخش‌های روانی و سوختگی بیمارستان‌های عمومی به طور مستمر اشتغال داشته باشند مشمول مفاد این ماده خواهند بود.

مستندات مربوط به مرخصی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت:

قوانین

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۸۰/۰۹/۱۱ ماده ۱۶ قانون ايجاد سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۰/۰۹/۱۱ مجلس شورای اسلامی
۲ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت (تصویب‌نامه شماره ۲۲۲۱۶۸/ت۴۳۶۱۶هـ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ هیات وزیران)
۳ ۱۳۸۸/۰۱/۳۰ بند ۲ ماده واحده قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب ۱۳۸۸/۰۱/۳۰ مجلس شورای اسلامی

مقررات

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت (تصویب‌نامه شماره ۲۲۲۱۶۸/ت۴۳۶۱۶هـ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ هیات وزیران)

آراء هیئت عمومی

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ رای وحدت رویه شماره۱۸۹۷ الی ۱۸۹۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام