کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیسلامت و تخلفات اداری

نحوه مجازات تخلف عدم رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد ملی کرونا

چگونگی نحوه برخورد و اعمال مجازات تخلف ناشی از عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا کارکنان دولت و ارباب رجوعان (بخشنامه شماره ۲۹۰۸۲۳ مورخ ۵/۶/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

پیرو بخشنامه شماره ۲۰۵۷۳۰ مورخ ۲۴‏/۴‏/۱۳۹۹ و با توجه به جزءهای (الف) و (د) بند (۱) از مصوبات سی و سومین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به تاریخ ۲۵‏‏/۵‏/۹۹ که به شرح زیر به تایید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است:

اعمال مجازات به دلیل عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی

الف- حوزه اداری

۱-عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد مدیریت کرونا از سوی کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، تخلف محسوب می شود.

۲-اعمال مجازات بندهای الف، ب، ج و د ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به معاونین بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مدیران کل بدون ارجاع به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری به شرح ذیل است:

مرتبه اول : اخطار کتبی بدون درج در پرونده

مرتبه دوم : توبیخ کتبی با درج در پرونده

مرتبه سوم : کسر یک سوم حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت یک ماه

مرتبه چهارم: کسر یک سوم حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت سه ماه

مرتبه پنجم: انفصال موقت حداکثر تا سه ماه

تبصره اول: مجازات‌های موضوع این بند قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می باشد.

تبصره دوم: ترتیبات اجرایی این بند توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ می‌شود.

د- حوزه عمومی (مردم)

۱‏- استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی برای کلیه آحاد جامعه در وسایل حمل و نقل عمومی، مراکز تجمع سربسته، محیط‌های صنفی و اداری الزامی است.

۲‏- ارایه خدمات و تسهیلات اداری، انتظامی، قضایی، رفاهی، بانکی و خدماتی از سوی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به افراد و مراجعه‌کنندگانی که از ماسک استفاده نکرده و یا فاصله اجتماعی را رعایت نمی کنند، ممنوع بوده و متخلفین در زمینه ارایه خدمات بر حسب مورد، طبق بندهای الف، ب و ج این مصوبه مجازات خواهند شد.

موارد زیر برای اجرا ابلاغ می گردد:

۱‏- عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا از جمله: عدم استفاده از ماسک و عدم رعایت فاصله اجتماعی در محیط های اداری، ارائه خدمات  و  تسهیلات اداری، انتظامی، قضایی، رفاهی، بانکی و خدماتی از سوی کارکنان دستگاه های اجرایی به افراد و مراجعه کنندگانی که از ماسک استفاده نمی کنند و یا فاصله اجتماعی یا سایر ضوابط ابلاغی را رعایت نمی نمایند، تخلف اداری محسوب شده و با خاطیان بر اساس ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری بدون ارجاع پرونده به هیات رسیدگی به تخلفات اداری و مستقیما از سوی مدیران به ترتیب زیر برخورد خواهد شد :

مرتبه اول : اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی (موضوع بند”الف” ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری).

مرتبه دوم : توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی (موضوع بند “ب” ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری).

مرتبه سوم : کسر یک سوم حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت یک ماه (موضوع بند “ج” ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری) .

مرتبه چهارم : کسر یک سوم حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت سه ماه (موضوع بند “ج” ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری) .

مرتبه پنجم : انفصال موقت حداکثر تا سه ماه (موضوع بند “د”  ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری) .

ارتکاب هم زمان بیش از یک مورد از مصوبات ابلاغی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، نظیر: عدم استفاده از ماسک و یا عدم رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی از سوی کارکنان و ارائه خدمات و تسهیلات به افراد موضوع موضوع بند (د)، در هر مرتبه از مجازات‌های فوق موجب اعمال مجازات یک مرتبه بالاتر خواهد بود.

۲‏-کلیه مقامات مذکور در ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری موظفند برای تسریع و افزایش اثربخشی اعمال مجازات‌ها نسبت به تفویض اختیار موضوع این ماده به معاونان و مدیران استانی اقدام کنند تا شرایط قانونی اعمال مستقیم مجازات‌های فوق فراهم شود.

۳‏- نمایندگان موضوع ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مسئولان هماهنگی هیات‌های دستگاه‌ها) موظفند گزارش اعمال مجازات‌های موضوع این بخشنامه را به صورت ماهانه به دبیرخانه هیات عالی نظارت، مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه نمایند.

جمشید انصاری- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام