کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار

آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار (تصویبنامه شماره ۱۱۶۱۵/ت ۲۶۷۳۴هـ مورخ ۱۳۸۳.۰۶.۲۱ هیئت وزیران)

وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی- وزارت کار و امور اجتماعی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳.۶.۸ بنا به پیشنهاد شماره ۴۸۷۹ مورخ ۱۳۸۱.۴.۳ وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌، وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۹۷) قانون کار -مصوب ۱۳۶۹- بند “خ‌” ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری -مصوب ۱۳۴۵- و ماده (۶) قانون نظام ‌هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۰- آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار

ماده ۱- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی استخدام مندرج درمقررات استخدامی کشور، مشمول مقررات این آیین‌نامه هستند.

ماده ۲- انتصاب در سمت بازرس کار و کارشناس بهداشت کار علاوه بر الزام به دارا بودن شرایط احراز پست ‌یادشده و تأیید صلاحیت علمی و فنی، توسط هیأتی متشکل از معاون ذی‌ربط وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش‌پزشکی یا وزارت کار و امور اجتماعی‌، مدیر کل واحد تخصصی مربوط‌، مدیر کل کارگزینی و دو نفر کارشناس ازبازرسان کار با تجربه و دو نفر از کارشناسان بهداشت کار، منوط به طی دوره آموزشی مورد نیاز خواهد بود.

تبصره ۱- دوره‌های آموزشی مورد نیاز در بدو استخدام و انتصاب برای بازرسان کار و کارشناسان بهداشت‌کار و نیز سایر دورهای آموزشی مورد نیاز حسب مورد با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت‌،درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین خواهد شد.

تبصره ۲- گذراندن دوره‌های آموزشی موضوع این ماده توسط افرادی که در زمان تصویب این آیین‌نامه درسمتهای بازرس کار و کارشناس بهداشت کار اشتغال دارند، الزامی نیست‌.

ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۴.۲.۱۴)- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار موظفند ضمن بازرسی و نظارت‌بر کارگاههای مشمول و تذکر اشکالات‌، معایب و نقایص‌، نظر کارشناسی خود را براساس مقررات قانون کار،آیین‌نامه‌ها، دستورالعملها و بخشنامه‌های مربوط حسب مورد به اداره کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی یامرجع ذی‌ربط در وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی اعلام نمایند.

ماده ۴ (اصلاحی ۱۳۸۴.۲.۱۴)ـ درصورت اعتراض مسؤول کارگاه به اظهارنظر کارشناسی‌، مراتب با ذکر مستندات و دلایل به اداره کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی یا مرجع ذی‌ربط در وزارت بهداشت‌، درمان وآموزش پزشکی اعلام می‌شود.

تبصره- چنانچه نظر کارشناسی در مراحل بعدی رسیدگی- در واحد ذی‌ربط یا مراجع صالح- مورد پذیرش قرار نگیرد، مسؤولیتی متوجه شخص کارشناس نیست‌.

ماده ۵- موارد زیر برای کارشناس بهداشت کار و بازرس کار تخلف محسوب و مراتب برای رسیدگی به‌هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری واحد ذی‌ربط ارجاع می‌شود:

الف- انجام اقدامات خارج از حیطه وظایف محوله تحت عنوان بازرسی‌.

ب- ورود به کارگاههای خانوادگی بدون اجازه رییس کارگاه‌.

پ- افشای اسرار و اطلاعات که به مقتضای شغل خود بدست آورده‌اند یا نام اشخاصی که به آنان اطلاعات داده‌ یا موارد تخلف را گوشزد کرده‌اند.

ت- اقدام به بازرسی در کارگاهی که خود یا یکی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم یا یکی از اقربای سببی درجه‌اول ایشان بطور مستقیم ذی‌نفع باشند.

ث- عدم اعلام‌نظر درخصوص تخلفات یا چشم‌پوشی از بعضی تخلفات‌.

ج- عدم ارائه گزارش بموقع در مواقعی که احتمال وقوع خطر یا بروز حادثه در کارگاه وجود دارد.

چ (اصلاحی ۱۳۸۴.۲.۱۴)ـ انعقاد قرارداد مشاوره و اشتغال درکارگاههای مشمول قانون کار.

ماده ۶- فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار بیست و پنج درصد (۲۵%) حقوق مبنا و افزایش سنواتی آنها تعیین می‌شود.

ماده ۷- فوق‌العاده جذب بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در طول تصدی این مسؤولیت شغلی صد وبیست درصد (۱۲۰%) حقوق و فوق‌العاده شغل آنها تعیین می‌شود.

ماده ۸- فوق‌العاده‌های موضوع مواد (۶) و (۷) این آیین‌نامه صرفاً به شاغلان دارای پست بازرسی کار وکارشناسی بهداشت کار تعلق می‌گیرد.

ماده ۹- بار مالی لازم برای اجرای مواد (۶) و (۷) این آیین‌نامه از محل صرفه‌جویی‌های وزارتخانه‌های‌بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی تأمین خواهد شد.

ماده ۱۰- کارشناس بهداشت حرفه‌ای مندرج در قانون کار- مصوب ۱۳۶۹- همان کارشناس بهداشت کارموضوع این آیین‌نامه است‌.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام