کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دستورالعمل امتیازات نیروهای درگیر مستقیم با بیماری کرونا در آزمون استخدامی وزارت بهداشت

دستورالعمل نحوه تعیین و اعطای امتیازات و اولویت جذب نیروهای درگیر مستقیم با بیماری کرونا در آزمون استخدامی پیمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

امتیازات کرونا آزمون استخدامی

پیرو بخشنامه‌های شماره ۸۰۴۱/۲۰۹/د مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۹ و ۱۰۱۲۶/۲۰۹/د مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۹ درخصوص اعمال امتیازات کرونا برای داوطلبان آزمون استخدامی ۲۴/۱۱/۱۳۹۹، ضمن ارسال فرم اصلاح شده تایید سوابق خدمتی مشمولین امتیاز ویژه کرونا در آزمون‌های استخدامی (کارکنانی که در راستای وظایف و ماموریت‌های محوله مستقیما در مقابله با ویروس کرونا و درمان بیماری کرونا در مراکز درمانی و بهداشتی زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، انستیتو پاستور و فوریت‌های پزشکی خدمت نموده باشند.)، بدینوسیله مراکز و مشاغل مشمول دستورالعمل شماره ۳۶۶۶۷۶ مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۹ مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، در حوزه‌های درمان، بهداشت، فوریت‌های پزشکی و انستیتوپاستور جهت شفاف‌ سازی و رفع ابهام در اعمال امتیاز مذکور به مشمولین آزمون استخدامی فوق‌الذکر ارسال می‌شود.

الف) مراکز درمانی:

شامل کارکنان بند (۱) دستورالعمل فوق که در بیمارستان‌های سانتر کرونا، مراکز درمانی و بخش‌های درگیر بیماری کرونا که تابعه دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاغل بوده و در راستای وظایف و مأموریت‌های محوله مستقیماً در مقابله با ویروس کووید ۱۹ و درمان بیماری کرونا در بازه زمانی ۱/۱۲/۱۳۹۸ لغایت ۲۶/۱۰/۱۳۹۹ خدمت نموده باشند.

ب) مراکز بهداشتی:

شامل کارکنان بند (۱) دستورالعمل فوق که در مراکز ۱۶ ساعته و ۲۴ ساعته، خانه های بهداشت، پایگاه های سلامتی، قرنطینه های مرزی، نقاهتگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها، کنترل بر دفن اجساد مبتلایان، مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی، مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری و سایر واحدهای غربالگری که تابعه دانشگاه ها و دانشکده های علوم پژشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاغل بوده و در راستای وظایف و مأموریت‌های محوله مستقیماً در مقابله با ویروس کووید ۱۹ و درمان بیماری کرونا در بازه زمانی ۱/۱۲/۱۳۹۸ لغایت ۲۶/۱۰/۱۳۹۹ خدمت نموده باشند.

ج) فوریت‌های پژشکی:

شامل کارکنان بند (۱) دستورالعمل فوق که در پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ (واحدهای عملیاتی) تابعه سازمان اورژانس کشور، مرکز اورژانس تهران و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاغل بوده و در راستای وظایف و مأموریت های محوله مستقیماً در مقابله با ویروس کوید ۱۹ و درمان بیماری کرونا در بازه زمانی ۱/۱۲/۱۳۹۸ لغایت ۲۶/۱۰/۱۳۹۹ خدمت نموده باشند.

د) انستیتو پاستور:

شامل کارکنان بند (۱) دستورالعمل فوق که در واحدهای عملیاتی انستیتو پاستور ایران شاغل بوده و در راستای وظایف و مأموریت‌های محوله مستقیماً در مقابله با ویروس کووید ۱۹ و دران بیماری کرونا در بازه زمانی ۱/۱۲/۱۳۹۸ لغایت ۲۶/۱۰/۱۳۹۹ خدمت نموده باشند.

هـ) با توجه به قسمت “الف” بند (۵) دستورالعمل فوق، مشاغلی که در موارد فوق الاشاره پیش بینی نشده است و در راستای وظایف و مأموریت‌های محوله مستقیماً در مقابله با ویروس کووید ۱۹ و درمان بیماری کرونا در بازه زمانی ۱/۱۲/۱۳۹۸ لغایت ۲۶/۱۰/۱۳۹۹ خدمت نموده باشند، به تشخیص کمیته موضوع بند (۵) دستورالعمل مذکور تعیین می شود.

و) برای محاسبه هر ماه فعالیت اشاره شده در ماده (۳) دستورالعمل پیشگفت، ماده (۸۷) آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی بدون محاسبه کاهش ساعات اداری ناشی از قوانین و مقررات مربوطه مد نظر قرار گیرد.

ز) در خصوص بهره‌مندی افراد شاغل در بخش غیردولتی (اعم از خصوصی، تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و خیریه) طی نامه شماره ۱۷۸/۱۰۰ مورخ ۸/۲/۱۴۰۰ از مراجع قانونی استعلام بعمل آمد و بر اساس پاسخ سازمان اداری و استخدامی کشور (نامه شماره ۶۶۳۸ مورخ ۱۵/۲/۱۴۰۰) اعطای امتیاز مذکور برای این افراد در آزمون‌های بعدی مورد عمل قرار می‌گیرد و در آزمون‌های برگزار شده قابل اعمال نیست.

اجرای دقیق و کامل شیوه‌نامه مربوطه در راستای حق داوطلبان مورد انتظار می باشد.

بدیهی است موارد فوق الذکر نافی اختیارات و مسئولیت‌های کمیته موضوع بند (۵) دستورالعمل مذکور نخواهد بود.

فرم تأیید امتیازات کرونا آزمون استخدامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام